fbpx

VIVO! Cluj, chemat în judecată de firma de construcții care a modernizat zona Food Court

Polus Transilvania Companie de Investitii SA, societatea care administrează mall-ul VIVO! Cluj-Napoca, a fost chemată în judecată de către firma de construcții Constar Grup din București pentru a i se plăti o factură de peste 1,2 milioane lei. De asemenea, constructorul a depus și plângere penală împotriva companiei din Cluj.

Din înscrisurile depuse la dosar, litigul a pornit de la contractul de antrepriză din iulie 2017 prin care societatea Constar Grup, care a avut lucrări mari în țară, s-a obligat să efectueze lucrările de ameanajare a zonei de Food Court în incinta centrului comercial Vivo Cluj-Napoca. Prețul total al lucrărilor era de 578.404 euro plus TVA, care urma să se achite progresiv, pe măsura executării lucrărilor, în funcție de cantitățile de lucrări efectuate prestate și determinate prin situațiile de lucrări întocmite și predate de antreprenorul general.

În baza contractului, societatea Constar a emis factura nr. CC57/06.09.2017 în valoare de 1.233.497,87 lei, reprezentând prestări servicii conform contract din 07.07.2017, situație de lucrări nr.1, VIVO Cluj-Napoca, contravaloarea sumei de 246.230,21 euro. A susținut că această creanță este certă, lichidă și exigibilă (din data de 21.10.2017), că și-a îndeplinit integral obligațiile aferente fazei I din contract, iar debitoarea în mod culpabil nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale și nu a făcut plata la scadență.

De cealaltă parte, debitoarea Polus Transilvania a contestat creanța, întrucât firma nu și-ar fi îndeplinit în mod culpabil obligațiile contractuale, prin nerespectarea graficului de execuție și a standardelor de calitate, astfel că la data de 31 octombrie 2017 a rezoluționat în mod unilateral contractul. ”Pentru înlăturarea apărărilor debitoarei, creditoarea a arătat că termenele de execuție nu au fost respectate întrucât beneficiarul a efectuat modificări ale proiectului, invocând faptul că părțile ar fi convenit alte grafice de execuție, că factura a fost emisă în baza acceptului privind situația de lucrări 1, la care nu au existat obiecții și totodată factura a făcut și obiectul confirmării de sold a beneficiarului în data de 31.10.2017 în vederea efectuării auditului financiar.”, se arată în dosar.

Firma de construcții a solicitat ordonanță de plată, însă Tribunalul Comercial Cluj a arătat că această procedură rapidă nu este potrivită și că ar trebuie să meargă pe calea dreptului comun.

”Întrucât din înscrisurile depuse la dosar de către părți a rezultat că este contestată contravaloarea situațiilor de lucrări nr.1 în modalitatea realizată de către creditoare și întrucât pentru stabilirea cuantumului creanțelor datorate de părți (inclusiv stabilirea creanței constând în penalități de întârziere datorate reciproc de părți), în contextul în care nu s-a putut stabili pe această cale existența unor noi grafice de execuție, datorate prelungirii prin acordul părților, sau existența unor modificări ale proiectului de execuție și importanța acestor modificări în economia execuției, precum și contravaloarea lucrărilor neconforme sau a lucrărilor neefectuate din totalul creanței invocate de către creditoare, tribunalul a reținut că este necesară și administrarea unui probatoriu mai vast decât cel al probei cu înscrisuri, cum corect a arătat și debitoarea.

În concluzie, din înscrisurile depuse la dosar, instanța a reținut că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 1014 alin.1 C.pr.civ, proba cu înscrisuri nefiind suficientă pentru a se stabili existența unei creanțe certe, lichide și exigibile în favoarea creditoarei, fiind necesar pentru lămurirea raporturilor dintre părți un probatoriu mai vast pe care procedura specială a emiterii ordonanței de plată nu îl permite, motiv pentru care în temeiul art. 1021 alin.1 și 2 C .pr.civ. a fost respinsă cererea formulată de creditoare, urmând ca aceasta să poată folosi calea de drept comun pentru valorificarea creanței sale.”, se arată în  Sentința civilă nr.2587/2018 din 26 noiembrie 2018

Cei de la Constar au susținu că lucrările au fost acceptat de cei de la Polus: ”Contractul stipulează obligația beneficiarului de a verifica si aviza sumele din facturile emise de antreprenor. La dosar nu se găsește nicio dovada in sensul că s-ar fi ridicat vreo problema referitoare la situația 1 de lucrări. Dimpotrivă, conform corespondentei depuse la dosar, reprezentantul beneficiarului a scris, după analizarea situației transmise de creditoare „e ok, se poate factura”. Aceasta afirmație poate fi considerata o mărturisire, care ca mijloc de proba, in conformitate cu art. 349 alin 1 cpc „face deplină dovadă împotriva aceluia care a făcut-o”.

Totodată, există aceeași avizare din partea managerului de proiect, având si cuantificarea sumei de plata din partea acestuia, fapt care, de asemenea are valoare probatorie incontestabila sub aspectul certitudinii si exigibilității sumei solicitate.

Așadar, niciun moment, nici chiar după expirarea termenului de 5 zile lucrătoare si nici in fata instanței, beneficiarul nu a ridicat vreo obiectiune concreta asupra lucrărilor si nu a returnat factura în cauză pentru a fi refăcută sau anulată. De asemenea, nici managerul de proiect nu a făcut niciun demers de negare a lucrărilor aferente Situației I, pe care anterior le acceptase.”

Firma din București a depus și plângere penală împotriva Polus Transilvania Companie de Investiții SA la Parchetul Judecătoriei Cluj-Napoca, care a fost clasată. Ulterior, ordonanța de clasare a fost atacată în instanță, iar recent, cele două societăți au încheiat o tranzacție confidențială, iar constructorul a retras acțiunea.

Judecătoria a pronunțat în 15 martie următorea soluție: ”Ia act de manifestarea de vointa a petentei SC Constar Grup SRL, in temeiul contractului de tranzactie din data de 14.03.2019, de renuntare la plangerea formulata impotriva solutiei de clasare din data de 03.12.2018, emisa in dosarul penal nr. 8628/P/2017 al Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, mentinuta prin ordonanta Prim-procurorului din data de 21.01.2019.

In temeiul art. 275 alin. 2 C.p.p. obliga pe petenta SC Constar Grup SRL la plata catre stat a sumei de 100 lei, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitiva.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina