fbpx

JURIDICE-LEGISLAȚIE

Propuneri CSM de modificare a Codului Penal în ce privește infracțiunile sexuale asupra minorilor

CSM a hotărât sesizarea ministrului justiţiei cu propuneri de modificare a Codului penal formulate de Direcţia legislaţie, documentare şi contencios. Actul sexual cu un minor ce nu a împlinit 14 ani este automat viol! ”La articolut 218, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (41)-(44), cu următorui cuprins: „(4/1) Constituie, de asemenea, infractiunea de viol şi se sancţionează cu pedeapsa prevazută la alin. (1) raportui sexual, actul sexual oral sau anal, precum şi orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor care nu a implinit 14 ani. 4/2 Fapta prevăzută la alin. (41) se …

Citește mai mult

De ce a respins CCR excepția referitoare la prevederi din Legea stării de alertă

CCR a motivat decizia prin care a respins excepția de neconstituționalitate depusă de avocata Uscov cu privire la mai multe prevederi din Legea 55/2020 privind starea de alertă. Judecătorii constituționali arată că ”înţelesul lor poate fi dedus din interpretarea lor gramaticală, teleologică şi sistematică” DECIZIE Nr. 391/2021 din 8 iunie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 13, art. 14, art. 38 – 39, art. 65 şi 66 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi a Legii nr. 55/2020, în …

Citește mai mult

Firmele care evacuează o mamă care alăptează primesc amendă de până la 2000 lei, din 4 iulie

Legea nr. 182 / 2021 privind alăptarea în spațiile publicea fost publicată în Monitorul Oficial din 1 iulie 2021. Art. 1. – Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea discriminării mamelor care alăptează, precum şi combaterea încălcării dreptului la hrană al copiilor.  Art. 2. – Următoarele fapte constituie contravenţii:  a) evacuarea dintr-un spaţiu public a unei mame care are dreptul de a se afla în acel spaţiu şi care alăptează un copil;  b) interzicerea, în orice mod, a alăptării în spaţiile publice a unui copil;  c) refuzul furnizării de servicii unei persoane pentru că alăptează un copil, în condiţiile în …

Citește mai mult

Lege cu modificări importante în Codul penal, promulgată. Termenul de prescripție în cazul infracțiunilor asupra minorilor

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat, astăzi, un decret privind promulgarea unei Legi pentru modificarea și completarea Codului penal. Aceasta are următorul conținut: Articol unic. ‒ Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  1. La articolul 153 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:  „c) infracţiunilor prevăzute la art. 209 ‒ 211, art. 213, art. 218 – 220 și art. 282;”  2. La articolul 154, alineatul (4) se modifică şi …

Citește mai mult

RIL admis -Formularea unei cereri de recuzare nu împiedică efectuarea actelor de procedură în continuarea judecăţii

Înalta Curte a admis, astăzi, recursul în interesul legii (RIL) cu privire la ce se întâmplă în cauzele în care se formulează cerere de recuzare. Decizia nr.14  în dosarul nr.1394/1/2021 ”Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă, formularea unei cereri de recuzare, înainte sau după începerea oricăror dezbateri, nu împiedică efectuarea actelor de procedură în continuarea judecăţii, nici dezbaterea în fond a procesului, ci doar pronunţarea hotărârii, până la soluţionarea cererii …

Citește mai mult

RIL admis: HCL de aprobare PUZ reprezintă un act administrativ cu caracter normativ

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, astăzi, un recurs în interesul legii (RIL), stabilind că hotărârea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal reprezintă un act administrativ cu caracter normativ. Decizia nr.12  în dosarul nr.1133/1/2021 ”Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Iași şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea și aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 311, art. 32 alin. (5) lit. a), art. 39, art. 44, art. 45, art. 47 alin. (1) şi (2), art. 56 alin. (1), (4), (6) şi (7) și art. 64 alin. (3) din …

Citește mai mult

După decizia CCR, Senatul a eliminat cinci prevederi și a adoptat Legea privind admiterea la INM și în magistratură

Senatul, în calitate de cameră decizională, a adoptat, cu 88 voturi pentru si 11 împotrivă, mult așteptata Lege privind admiterea la INM și în magistratură, întoarsă de două ori de Curtea Constituțională. Pe parcursul mai multor şedinţe, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia pentru constituţionalitate au examinat atât Legea în forma adoptată de Camera Deputaţilor, în procedura reexaminării ca urmare a Deciziei nr. 187/2021, cât şi considerentele Deciziei Curţii Constituţionale. În şedinţa comună din data de 23 iunie 2021, membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, să adopte un raport comun de admitere a …

Citește mai mult

HP: Violarea vieții privare prin difuzare fără drept nu este condiționată de deținerea imaginilor/sunetelor compromițătoare

În şedinţa din 24 iunie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în cauză, a soluționat o sesizare în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile (HP) pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind infracțiunea de violare a vieții private. Decizia nr. 51  în dosarul nr.1321/1/2021: ”Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secția penală și pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. 11575/271/2019, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:  „Tipicitatea infracțiunii de violare a vieții private în modalitatea …

Citește mai mult

Decizie CCR de care trebuie să știe cei care au apelat la darea în plată și sunt executați silit

CCR a declarat neconstituțională o prevedere din Legea privind darea în plată care se referă la cei care au predat imobilul, dar mai sunt executați silit pentru accesorii la datoria inițială (dobânzi și penalități de întârziere) În ședința din data de 17 iunie 2021, Curtea Constituțională, a decis, cu unanimitate de voturi: ”A admis excepția de neconstituţionalitate şi a constatat că sunt neconstituționale dispoziţiile art.8 alin.(5) tezele a doua și a treia din Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite. În argumentarea soluției de admitere a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor …

Citește mai mult

A fost trimisă la promulgare Legea care stabilește completuri de 2 judecători în apel și 3 judecători la recurs

După amânări ale intrării în vigoare a formei actuale a articolului 54 din Legea privind organizarea judiciară, care prevede că ”apelurile și recursurile se judecă în complet format din 3 judecători”, iată că Parlamentul a adoptat o nouă lege care stabilește completuri de 2 judecători în apel și 3 judecători la recurs. Forma legii adoptate în 14 iunie și trimise la promulgare: ”Art.I.- Articolul 54 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul …

Citește mai mult
error: Alert: Conținut protejat !!