fbpx

JURIDICE-LEGISLAȚIE

Legea care excludea de la liberare condiționată criminalii, tâlharii și pedofilii a fost declarată neconstituțională, în ansamblul său

Curtea Constituțională a admis la data de 30 septembrie 2020 obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curțe de Casație și Justiție și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în ansamblul său, este neconstituțională, fiind adoptată cu încălcarea principiului bicameralismului. Obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a fost formulată de Înalta Curțe de Casație și Justiție, invocându-se că ,,au fost încălcate dispozițiile art 61 alin.(2) și ale art.75 din Constituție referitoare la principiul bicameralismului, întrucât forma adoptată de către Camera Deputaților modifică obiectul de reglementare și …

Citește mai mult

CCR a respins sesizarea Guvernului privind legea prin care se înăspresc pedepsele pentru pedofili!

Curtea Constituțională a României a respins, astăzi, sesizarea de neconstituționalitate a Guvernului privind legea prin care se înăspresc pedepsele pentru infracțiunile sexuale asupra minorilor. Reprezentanții Guvernului au susținut că pedofilii sunt discriminați prin această lege. ”Plenul Curții Constituționale, în cadrul controlului anterior promulgării, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de Guvernul României și a constatat că sunt constituționale, în raport cu criticile formulate, dispozițiile art.I pct.1 și 2 din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală. Decizia …

Citește mai mult

Cum se poate contesta măsura izolării

Contestarea măsurii de izolare se face în termen de 24 de ore de la comunicarea deciziei, la judecătoria de domiciliu sau la judecătoria unde are sediul unitatea sanitară. Acțiunea în anularea deciziei poate fi exercitată atât de persoanele care și-au dat acordul cu privire la măsura izolării, cât și de către persoanele care au refuzat să își dea acordul. Termenul de introducere a acțiunii este de 24 de ore de la data comunicării deciziei de instituire a măsurii izolării. Acțiunea în anularea actului se introduce la judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are reşedinţa ori la judecătoria în …

Citește mai mult

Din 24 septembrie, ultrajul poate fi săvârșit și împotriva polițiștilor locali

,,Nu este vorba despre o lacună a legii, ci despre un text de lege formulat generic.”, se arată în Decizia ICCJ  nr. 19/2020-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a fost publicată în Monitorul Oficial  nr. 874 din 24 septembrie 2020. Principalele argumente reținute în considerentele deciziei: ,,Prin urmare, începând cu anul 1996, cu excepţia unei perioade limitate de timp, calitatea de poliţist a subiectului pasiv secundar determină o agravare a răspunderii penale pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj. Elementul de noutate adus de Codul penal în vigoare constă în aceea că, de lege lata, varianta agravată a infracţiunii de ultraj, ca …

Citește mai mult

Lămuriri esențiale despre noutățile din Legea privind publicitatea mobiliară de la inițiatorul modificărilor

În contextul unor dezbateri intense în ultima vreme, în special în rândul avocaților, cu privire la Registrul Național de Publicitate Mobiliară, senatorul Șerban Nicolae, de profesie avocat, inițiator al legii 196/2020 de modificare a Legii privind publicitate mobiliară, intrată recent în vigoare, a adus lămuriri importante: Prin Legea nr. 196/2020 s-au adus mai multe modificări Legii nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară. Având în vedere unele dezbateri și opinii exprimate cu privire la interpretarea și aplicarea art. 4 alin. (3), astfel cum a rezultat în urma modificării, în sprijinul confruntării de idei și pentru identificarea soluțiilor optime, în calitate de inițiator …

Citește mai mult

Modificări la Legea privind calitatea în construcţii

Consultanţii și supervizorii din domeniul construcţiilor vor răspunde solidar cu dirigintele de şantier pentru calitatea construcției. Prin Legea nr. 204/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial  nr. 858 din 18 septembrie 2020, s-au introdus, în categoria factorilor implicați în asigurarea calității construcțiilor, două noi categorii: consultanţii și supervizorii . Consultanţii sau supervizorii din domeniul construcţiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor, obligaţii care se completează cu prevederile generale şi specifice ale contractelor: a) angajarea de specialişti atestaţi şi/sau autorizaţi în toate domeniile de consultanţă pentru care au …

Citește mai mult

Propunere de modificare a Codului rutier în sprijinul celor din diasporă

Modificările vin în sprijinul românilor din străinătate și vizează reînnoirea permisului de conducere și verificarea ITP. Se propune ca interdicția de a circula pe drumurile publice și aplicarea măsurilor sancționatorii corespunzătoare pentru un vehicul căruia i-a expirat termenul de valabilitate a inspecției tehnice periodice să opereze după 24 de ore de la intrarea prin punctul de control al trecerii frontierei. Astfel, deținătorul vehiculului, de bună credință și împiedicat în mod obiectiv să-și îndeplinească ohligația legală, are posibilitatea de a efectua intrarea în legalitate, fără a fi sancționat. În fapt, elemental esențial este dat de necesitatea de a circula pe drumurile …

Citește mai mult

Dezlegare de drept cu privire la căile de atac ale hotărârilor ce au ca obiect erori judiciare

Cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare nu sunt supuse recursului. Minuta deciziei nr.54 în dosarul nr.1228/1/2020 Completul pt. dezlegarea unor chestiuni de drept Admite sesizarea formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia I civilă, în dosarul nr. 21840/3/2016, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a doua din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt …

Citește mai mult

RIL inadmisibil cu privire la gratuitatea sau tarifarea comunicării informațiilor de interes public în format electronic

ÎCCJ a respins ca inadmisibil recursul în interesul legii (RIL) cu privire la gratuitatea sau tarifarea documentelor cu informații de interes public comunicate de către autorități. Minuta deciziei nr. 20/14.09.2020: ”Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov cu privire la următoarea problemă: „Comunicarea informaţiilor de interes public în format electronic se realizează contra cost sau gratuit ?”. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 14 septembrie 2020.” În sesizarea transmisă de către Curtea de Apel Brașov au fost aduse următoarele …

Citește mai mult

RIL admis cu privire la termenul de prescripție în materie fiscală

Termenul de 5 ani de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale reprezentând impozit pe profit şi accesorii ale acestora curge de la data de 1 ianuarie a anului următor anului fiscal în care s-a realizat profitul impozabil. Minuta deciziei nr. 21/14.09.2020 Completul pentru soluţionarea R.I.L.: ”Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov. În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), coroborate cu cele ale art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de 5 …

Citește mai mult