fbpx

CCR

CCR despre ,,lipsa nejustificată” a avocatului de la cauză și aplicarea amenzii judiciare

CCR: ,, Împrejurarea că avocatul nu a obţinut acordul clientului pentru posibilitatea substituirii nu echivalează cu absenţa justificată, deoarece raporturile contractuale dintre avocat şi client nu pot duce la paralizarea procedurilor judiciare.” Decizia nr. 20/2021 din 19 ianuarie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (3) şi ale art. 284 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 473 din 6 mai 2021, CCR a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate prin care s-au criticat dispozițiile referitoare la amenda judiciară aplicată avocatului pentru lipsa nejustificată de la termen. Redăm decizia CCR: 1. Pe rol …

Citește mai mult

Stanciu și Tănăsescu s-au opus deciziei istorice privind motivarea hotărârilor: ”Curtea Constituțională nu își poate aroga rolul de a crea sau de a modifica norme juridice”

Judecătoarele Livia Doina Stanciu și Simina Elena Tănăsescu de la CCR au făcut opinie separată la Decizia istorică nr.233/2021 privind motivarea hotărârilor penale înainte de pronunțare. Cele două judecătoare au considerat sesizarea inadmisibilă: ”Având în vedere, pe de o parte, situația de fapt și dosarul cauzei, precum și solicitările explicite adresate jurisdicției constituționale de către autorul excepției de neconstituționalitate, iar pe de altă parte prevederile art.2 alin.(3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, precum și jurisprudența constantă în materie a jurisdicției constituționale, singura soluție posibilă în prezenta cauză era respingerea sesizării ca inadmisibilă. Astfel, art.2 alin.(3) …

Citește mai mult

CCR explică de ce hotărârile penale trebuie să fie motivate la momentul pronunțării

Curtea Constituțională a motivat decizia istorică privind pronunțarea și motivarea hotărârilor judecătorești penale, declarând neconstituțională prevederea din codul de procedură penală potrivit căreia hotărârile se redactează în cel mult 30 de zile de la pronunţare. CCR arată că respectivele prevederi ”aduc atingere demnității umane și dreptății” ”Curtea constată că dispozițiile art.400 alin.(1), ale art.405 alin.(3) și ale art.406 alin.(1) și (2) din Codul de procedură penală, care reglementează aspecte privind conținutul minutei, pronunțarea acesteia și redactarea hotărârii judecătorești, sunt neconstituționale, fiind contrare dispozițiilor art.21 alin.(3) privind dreptul la un proces echitabil, astfel cum se interpretează potrivit art.20 din Constituție și …

Citește mai mult

CCR-Absolvenților programelor de studii de ordine și siguranță publică, respectiv drept li se va recunoaște vechimea în MAI la stabilirea gradului profesional

Ca urmare a admiterii excepției de neconstituționalitate a prevederilor prin care absolvenții cu diplomă de licență ai unui program de studii de ordine și siguranță publică, respectiv drept, organizat la forma de învățământ cu frecvență în cadrul Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» erau excluși de la posibilitatea valorificării vechimii în structurile Ministerului Afacerilor Interne în vederea stabilirii gradului profesional acordat după absolvire, se deschide posibilitatea de a li se recunoaște și acestora vechimea. În ședința din data de 6 mai 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și …

Citește mai mult

Motivarea deciziei CCR referitoare la regula de evaluare a imobilelor restituite

CCR a constat dublul standard în privința modalității de evaluare a bunului imobil, în funcție de calitatea persoanei căreia i se acordă măsuri compensatorii. Prin Decizia nr.189 din 18 martie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.21 alin.(6) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.219/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în …

Citește mai mult

CCR despre indicarea eronată în hotărâre a căii de atac și a termenului în care poate fi exercitată acea cale de atac

CCR: ,,Pentru situaţia în care părţile îşi exercită drepturile procesuale în sensul indicat în mod eronat în dispozitivul hotărârii judecătoreşti, bazându-se pe aparenţa de legalitate a acesteia, şi nu potrivit principiului legalităţii căilor de atac, urmează ca instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei să aprecieze asupra unui eventual remediu procesual aplicabil în cauză” Prin Decizia nr. 862/2020 din 26 noiembrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 457 alin. (1) din Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 446 din 27 aprilie 2021, CCR a respins ca inadmisibilă excepția de neconstituționalitate prin care s-a criticat …

Citește mai mult

CCR – Experții parte propuși de inculpați pot fi audiați de către judecători

CCR: ,,Nu poate fi reţinută pretinsa neconstituţionalitate a art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 ce ar rezulta dintr-o interpretare neconstituţională prin coroborarea cu cadrul procedural general în materie. O eventuală decizie interpretativă pe care Curtea ar putea-o pronunţa în limitele competenţei sale, în sensul că art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 este constituţional în măsura în care nu împiedică audierea expertului propus de părţi, ar fi inutilă, deoarece este evident că legea procesual penală reglementează expres această posibilitate.” Prin decizia nr. 166/2021 din 9 martie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din …

Citește mai mult

Se întâmplă rar: Livia Stanciu nu a dat îndrumări în Raportul privind Legea stării de alertă

Raport întocmit de judecător CCR Livia Stanciu referitor la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19 (Legea stării de alertă) nu conține nicio îndrumare cu privire la soluționarea pe fond. Spre deosebire de alte rapoarte la excepții de neconstituționalitate, în care se prezintă jurisprudență anterioară și îndrumări spre admitere sau respingere, în cazul excepției la Legea 55/2020 înaintată de avocata Silvia Uscov, judecătorul raportor în persoana fostei șefe ÎCCJ, Livia Stanciu, a scris sec: ”În vederea dezbaterii excepţiei de neconstituţionalitate, supun atenţiei membrilor plenului următoarele: Curtea Constituţională a fost legal …

Citește mai mult

CCR-este neconstituțională sintagma „în vârstă de până la 16 ani” din OUG privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Părinții asigurați ai copiilor bolnavi cu vârsta cuprinsă inclusiv între 16 și 18 ani vor primi dreptul la concediu şi indemnizaţie. Sintagma „în vârstă de până la 16 ani” nu are nicio justificare obiectivă și rezonabilă, instituind o discriminare pe criteriul vârstei copilului cu afecțiuni grave, ceea ce contravine atât prevederilor art.16 alin.(1) din Constituţie, teza referitoare la interzicerea discriminării, cât și prevederilor art.49 din Constituție privind protecția specială a copiilor. În ședința din 20 aprilie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate ridicată direct de Avocatul Poporului și a …

Citește mai mult

Motivare – De ce sintagma „cu excepţia împrejurărilor care privesc existenţa infracţiunii” este neconstituțională

CCR în Decizia 102/2021: ”nerespectarea de către instanțele penale a autorității de lucru judecat a hotărârilor judecătorește ale instanțelor civile (lato senso) încalcă principiul securității juridice, care constituie un aspect fundamental al statului de drept” Decizia nr.102 din 17 februarie 2021, prin care Curtea Constituțională a României constată că sintagma „cu excepţia împrejurărilor care privesc existenţa infracţiunii” din cuprinsul dispozițiilor art.52 alin.(3) din Codul de procedură penală este neconstituțională, a fost publicată în Monitorul Oficial nr.357 din 7 aprilie 2021. Art.52 alin.(3) din Codul de procedură penală: „Hotărârile definitive ale altor instanţe decât cele penale asupra unei chestiuni prealabile în …

Citește mai mult