Eroare în baza de date WordPress: [Table 'clujustr_wp25.wp_cleantalk_sfw' doesn't exist]
SELECT network, mask, status, source FROM wp_cleantalk_sfw WHERE network IN (65011712,65273856,65404928,65470464,65503232,65519616,65527808,65528832,65529344,65529472,65529504,65529520,65529521) AND network = 65529521 & mask AND 83052 ORDER BY status DESC

CCR - CLUJUST

CCR

CCR-despre admisibilitatea probelor în procesul civil și prevederi referitoare la evacuare

CCR: ,,Faptul că judecătorul nu poate acţiona în mod discreţionar atunci când se pronunţă cu privire la admisibilitatea probelor este demonstrat şi de împrejurarea că respingerea unei probe solicitate trebuie motivată, încheierea instanţei privind încuviinţarea probelor putând fi atacată cu apel, odată cu fondul, conform art. 466 alin. (4) din acelaşi cod.”; ,,faptul că evacuarea vizează atât debitorul, cât şi persoanele care ocupă imobilul în fapt împreună cu acesta, fără niciun titlu opozabil creditorului, nu determină neconstituţionalitatea textului de lege criticat, neputându-se susţine că este încălcat dreptul de acces la justiţie al acestor persoane, din moment ce acestea au posibilitatea …

Citește mai mult

CCR reiterează că și persoanele juridice, în mod excepțional pot beneficia de facilități cu privire la plata taxelor judiciare de timbru

CCR: ,,Persoanele juridice, astfel cum s-a arătat (…), intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, iar instanţa poate acorda facilităţi şi acestora, în mod excepţional, şi în alte cazuri în care se apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei judiciare de timbru la valoarea datorată ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice.” Decizia nr. 260/2021 din 22 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanţei de urgenţă a …

Citește mai mult

CCR despre suspendarea dreptului deținuților la vizite în penitenciar

Avocatul Poporului a apreciat că, ,,astfel cum este reglementată, măsura suspendării dreptului la vizite nu respectă principiul proporţionalităţii, deoarece, în activitatea sa, desfăşurată ca mecanism pentru prevenirea torturii, a constatat că sancţiunea constând în suspendarea dreptului de a primi vizite are o pondere foarte mare, în condiţiile în care apare, în mod uzual, corelarea acesteia cu suspendarea altor drepturi.” Prin Decizia nr. 243/2021 din 8 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului …

Citește mai mult

CCR despre prima de vacanță acordată sub forma voucherelor de vacanță și nu în bani

CCR: ,,Ordonatorii principali de credite trebuie să respecte legea şi să o aplice ca atare, chiar dacă aceasta are ca efect, pentru viitor, modificarea unor clauze din contractele de muncă, individuale sau colective, ale personalului plătit din fonduri publice.” Prin Decizia nr. 288/2021 din 27 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial nr. 741 din 29 iulie 2021, CCR a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate …

Citește mai mult

Opinia separată a judecătoarelor CCR Livia Doina Stanciu și Elena-Simina Tănăsescu cu privire la prevederile prin care procurorii puteau fi numiți cu o vechime de 7 ani la DIICOT și DNA

Cele două judecătoare au apreciat că CCR și-a extins din oficiu controlul asupra textului care reglementa vechimea necesară procurorilor, fără să fi fost formulată vreo critică de neconstituționalitate: ,,Aspectele referitoare la vechimea necesară procurorilor pentru funcţionarea în cadrul unei direcţii ori structuri specializate a Ministerului Public nu au consacrare constituţională, cum nici modalitatea de accedere la funcţia de procuror în una dintre structurile de parchet nu este de rang constituţional. Articolul 131 alin. (2) şi (3) din Constituţie, neinvocat de autorii sesizării – dar faţă de care Curtea şi-a extins din oficiu controlul, în ciuda faptului că ea nu poate …

Citește mai mult

Motivarea neconstituționalițăii numirii procurorilor DIICOT și DNA cu o vechime de 7 ani

CCR:,,Or, legiuitorul nu numai că a valorificat perioada cât procurorul/ judecătorul a fost auditor de justiţie, dar a şi diminuat numărul de ani necesar pentru a accede în funcţia de procuror în direcţiile specializate, rezultând o vechime efectivă necesară care reprezintă jumătate din cea necesară pentru promovarea în funcţie la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aspect care creează inechităţi sistemice şi se constituie într-un privilegiu evident acordat în cadrul sistemului de avansare în funcţii de execuţie a procurorilor.” Decizia nr. 514/2021 din 14 iulie 2021 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II …

Citește mai mult

CCR despre acțiunile ce urmărec remedierea vătămării produse printr-un act declarat neconstituţional

CCR: ,,în situaţia în care decizia de declarare a neconstituţionalităţii este urmarea unei excepţii ridicate în altă cauză, acţiunea care are obiectul prevăzut de art. 9 alin. (5) din lege poate fi introdusă direct la instanţa de contencios administrativ competentă, în limitele unui termen de decădere de un an, calculat de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I.” Prin Decizia nr. 402/2021 din 10 iunie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Mnitorul Oficial nr. 723 din 22 iulie 2021, CCR …

Citește mai mult

CCR despre pensiile militarilor comparativ cu pensiile magistraților

CCR: ,,magistraţii reprezintă o categorie profesională distinctă şi, prin urmare, existenţa unui mod diferit de calcul al pensiei, inclusiv sub aspectul actualizării cuantumului acesteia, nu este contrară principiului egalităţii în drepturi. Curtea a statuat că principiul egalităţii în drepturi nu are semnificaţia omogenităţii, astfel că situaţii obiectiv diferite justifică şi uneori chiar impun un tratament juridic diferenţiat.” Prin Decizia nr. 256/2021 din 20 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1), ale art. 30, ale art. 60 alin. (1) şi ale art. 108 şi art. 109 din Legea nr. 223 / 2015 privind pensiile militare …

Citește mai mult

CCR cu privire la condiționarea suspendării sub supraveghere a pedepsei de acordul inculpatului cu privire la prestarea muncii în folosul comunității

CCR: ,,necesitatea manifestării de către infractor a acordului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cazul dispunerii suspendării executării pedepsei sub supraveghere este o condiţie sine qua non pentru ca aceasta să nu fie considerată muncă forţată, cu consecinţa încălcării prevederilor art. 42 din Constituţie.” Prin Decizia nr. 209/2021 din 25 martie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. c) din Codul penal, ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 708 din 16 iulie 2021, CCR a respins criticile de neconstituționalitate și a a reţinut că, prin condiţionarea prin lege …

Citește mai mult

CCR despre arborarea ,,steagului secuiesc”

CCR: ,,prevederile legale criticate, stabilind reguli privind arborarea drapelului României şi arborarea drapelelor statelor străine pe teritoriul României, nu interferează, sub aspectul conţinutului reglementării, cu dispoziţiile constituţionale invocate” Decizia nr. 289/2021 din 27 aprilie 2021 referitoare la respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), ale art. 7 alin. (1) şi (3), ale art. 8 şi ale art. 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 709 din 16 iulie 2021. Redăm …

Citește mai mult
error: Alert: Conținut protejat !!