fbpx

CCR

CCR: Judecătorul de cameră preliminară, printre organele judiciare care pot dispune valorificarea bunurilor mobile sechestrate

CCR a decis că unele prevederi din Codul de procedură penală și din Legea privind ANABI sunt neconstituționale dacă nu inclus și judecătorul de cameră preliminară printre organele judiciare competente să procedeze la valorificarea bunurilor mobile sechestrate. ”Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a posteriori, a decis, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 252 ind.1 alin.(1) din Codul de procedură penală și ale art. 29 alin.(1), (3) și (4) din Legea nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative …

Citește mai mult

CCR a respins toate obiecțiile la noile legi ale justiției

Curtea Constituțională a respins, astăzi, toate sesizările depuse de Avocatul Poporului și USR  în legătură cu cele trei legi ale justiției. ”În ședința din 9 noiembrie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, a decis: 1. Cu majoritate de voturi în privința art.88 alin.(2), art.206 teza finală, art.234 alin.(2), art.271 și art.290 din Legea privind statutul judecătorilor și procurorilor și cu unanimitate de voturi în privința Legii privind statutul judecătorilor și procurorilor, în ansamblul său, precum şi la celelalte dispoziții din aceasta, a respins, ca neîntemeiată, după conexare, obiecțiile de neconstituționalitate formulate de Avocatul Poporului și de deputați …

Citește mai mult

CCR: Dispozițiile din Codul vamal privind operațiuni asimilate contrabandei ”aduc atingere principiului constituţional al statului de drept”

Curtea Constituțională a motivat Decizia nr.176 din 24 martie 2022, prin care s-a declarat neconstituțională o prevedere din Codul vamal, și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. Dispoziția declarată neconstituțională – Art.270 alin.(3) din Legea nr.86/2006: „Sunt asimilate infracţiunii de contrabandă şi se pedepsesc potrivit alin.(1) colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.” Extras din motivare: ”25. Curtea reține, de asemenea, că art.270 alin.(1) din Codul vamal al României, care reglementează infracțiunea de contrabandă …

Citește mai mult

CCR a decis că persoanele care au relații asemănătoare acelora dintre părinți și copii pot refuza să dea declarație de martor

Curtea Constituțională a decis că persoanele care au relații asemănătoare acelora dintre părinți și copii (părinți vitregi, asistenți maternali) pot refuza să dea declarație de martor în dosare în care sunt implicați minorii. Sesizarea a venit în 2019 dintr-un astfel de dosar penal de la Iași. CCR a comunicat: ”În ședința din data de 24 martie 2022, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu majoritate de voturi, a decis: A admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că este neconstituțională soluția legislativă cuprinsă în art.117 alin.(1) lit.a) din Codul de procedură penală, care exclude de la dreptul de a …

Citește mai mult

CCR: Subiectul activ al infracțiunii de proxenetism poate fi soțul persoanei care practică prostituția

Curtea Constituțională a României a fost sesizată de un proxenet din Argeș cu privire la definiția proxenetismului din Codul penal, acesta susținând că intră în contradicție cu definiția familiei din Codul civil. Judecătorii constituționali au respins excepția ca neîntemeiată. Amintim că și într-un dosar din Cluj inculpații au susținut că nu sunt vinovați de proxenetism pe motiv că cele care se prostituau sunt soțiile lor și ar fi făcut asta pentru familie. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispozițiile art. 213 alin. (1) teza a treia din Codul penal, respectiv a sintagmei „obținerea de foloase materiale …

Citește mai mult

CCR răspunde Comisiei Europene cu privire la criticile aduse deciziei referitoare la SIIJ: ”nu poate fi modificată”

Curtea Constituțională a României a anunțat oficial că nu își va schimba decizia din 8 iunie 2021, despre care Comisia Europeană spune că încalcă dreptul UE. CCR hotărâse atunci, cu majoritate de 7 la 2, că SIIJ este constituțională, iar desființarea ei nu poate fi decisă decât de Parlament, în ciuda unei hotărâri a CJUE. ”Cu privire la scrisoarea referitoare la Decizia Curții Constituționale nr.390 din 8 iunie 2021, adresată autorităților române de dl Didier Reynders, membru al Comisiei Europene – Justiție, scrisoare care a făcut obiectul unor dezbateri publice controversate, Curtea Constituțională face cunoscut răspunsul său, trimis Ministerului Justiției …

Citește mai mult

CCR despre o hotărâre a Parlamentului – ”act hibrid fără nicio bază constituţională”

Judecătorii constituționali critică dur o hotărâre a Parlamentului declarată neconstituțională. În 28 octombrie a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia CCR 672 din 20 octombrie, prin care Curtea a admis, cu unanimitate de voturi, o sesizare formulată de 50 de parlamentari – deputaţi neafiliaţi şi membri ai AUR şi PSD, privind neconstituţionalitatea unei hotărâri a Parlamentului prin care s-au adus modificări şi completări HG 394/2020 privind starea de alertă. Este vorba de Hotărârea Parlamentului României 5/2020 pentru încuviinţarea stării de alertă şi a măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului 394/2020 privind starea de alertă şi măsurile care se aplică pe durata …

Citește mai mult

CCR- Modul de stabilire a amenzilor penale pentru persoane juridice este neconstituțional

Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile at.137 alin.(3) teza a doua, cu referire la sintagma  „cifra de afaceri”, din Codul penal sunt neconstituționale. Art.137 are denumirea marginală -„Stabilirea amenzii pentru persoana juridică”, iar alin.(3) teza a doua prevede: „[…]Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se determină ținând seama de cifra de afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul altor persoane juridice, precum și de celelalte obligații ale persoanei juridice.”. Curtea a constatat că în Titlul X – Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală al Părții generale a …

Citește mai mult

CCR despre decăderea din dreptul de a propune probe și remediile procesuale pentru asigurarea unui proces echitabil

CCR: ,,Codul de procedură civilă conferă judecătorului anumite prerogative în temeiul cărora poate administra toate probele necesare soluţionării cauzei, iar părţii dreptul de a se apăra, chiar şi atunci când a fost decăzută din dreptul de a administra o probă.” Prin decizia nr. 356/2021 din 3 iunie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) din Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 1021 din 26 octombrie 2021, Curtea Constituțională, deși a respins ca neîntemeiată excepția ridicată, trasează indirect atât posibilitățile părții decăzută dintr-o anumită probă, cât și obligațiile instanței după constatarea decăderii unei …

Citește mai mult

Motivarea deciziei CCR referitoare la dreptul polițistului de a fi asistat de un avocat

CCR: ,,dispoziţiile art. 58^3 alin. (4) teza întâi din Legea nr. 360/2002, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, potrivit cărora “poliţistul cercetat are dreptul să fie asistat, la cerere, de un alt poliţist, ales de către acesta sau desemnat de organizaţia sindicală ori de Corp“, încalcă dreptul poliţistului cercetat disciplinar de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurii disciplinare, ca parte a dreptului la apărare, prevăzut de art. 24 alin. (1) din Constituţie.” Prin Decizia nr. 548/2021 din 14 septembrie 2021 referitoare …

Citește mai mult
error: Alert: Conținut protejat !!