fbpx

CEDO

Decizia arbitrară a ICCJ a dus la obligarea României la plata sumei de 94 933 EUR

CEDO: ,,Or, atunci când cea mai înaltă instanță se află la originea unor decizii contradictorii care nu se întemeiază pe niciun motiv valabil, aceasta devine ea însăși o sursă de incertitudine juridică. O asemenea situație este de natură să submineze încrederea publicului în sistemul judiciar, aducând astfel atingere principiului securității juridice.” Prin Hotărârea din data de 31 martie 2015, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România la plata sumei de 94.933 euro constatând că printr-o hotărâre arbitrară, secția comercială a Înaltei Curți a respins cererea reclamantei. Redăm integral hotărârea: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI SECȚIA A TREIA CAUZA S.C. …

Citește mai mult

Ungaria a fost condamnată de CEDO pentru tratarea inumană a solicitanților de azil

CEDO a condamnat Ungaria pentru tratamente inumane sau degradante, încălcarea dreptului la libertate și securitate și pentru lipsa prevederilor legale referitoare la detenția unor solicitanți afgani de azil. Ungaria a fost obligată să plătească solicitanților 33.500 de euro cu titlu de daune morale și cheltuieli de judecată. În hotărârea Camerei de astăzi, 3 martie 2021 în cauza R.R. și alții împotriva Ungariei (cererea nr. 36037/17), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că au existat: în unanimitate, o încălcare a articolului 3 (interzicerea tratamentelor inumane sau degradante) din Convenția europeană a drepturilor omului, cu 6 voturi pentru, 1, o încălcare …

Citește mai mult

CEDO-nefinalizarea anchetei penale sau a procedurilor penale nu corespunde niciunui motiv acceptabil pentru arestarea preventivă a unei persoane în cursul procesului

CEDO aduce critici dure instanțelor care au eșuat să-și motiveze hotărârile de luare și de prelungire a măsurii arestului preventiv. În hotărârea din 18 februarie 2021, în cauza Azizov și Novruzlu contra Azerbaijan, printre altele Curtea reține și următoarele: ,,Curtea observă că atât instanța de fond, cât și instanța de apel au folosit un model standard. În special, instanțele naționale s-au limitat la repetarea mai multor motive generale de arestare într-un mod abstract și stereotip, fără a oferi niciun motiv pentru care au considerat aceste motive relevante pentru cazurile reclamanților. De asemenea, acestea au eușat să menționeze orice fel de …

Citește mai mult

Motivarea hotărârii CEDO în cazul fetiței în care polițistul a tras 10 gloanțe de cauciuc

În cauza Andrea-Mariusia Dumitru împotriva României, CEDO a constatat încălcarea sub aspect material a alin.2 al art.2 din Convenție prin faptul că Guvernul nu a dovedit că recurgerea la forță în prezenta cauză a fost „absolut necesară” dar și sub aspect procedural prin faptul că intervalul de peste 9 ani a duratei procesului este incompatibil cu cerințele de celeritate prevăzute de art.2 din Convenție. Curtea a acordat fetiței suma de 25.000 de euro cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat și suma de 3270 de euro cheltuieli de judecată. Redăm hotărârea: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI SECȚIA A PATRA …

Citește mai mult

CEDO cere Guvernului Rusiei eliberarea lui Aleksei Navalnîi, acordând acestuia o măsură provizorie de protecție

La 16 februarie 2021, Curtea a decis să indice Guvernului Rusiei, în conformitate cu regula 39 din Regulamentul Curții, să-l elibereze pe Aleksey Navalnyy (Aleksei Navalnîi), măsură ce se aplică cu efect imediat. În comunicatul Curții se arată următoarele: ,,Cererea actuală a domnului Navalnyy în fața Curții a fost depusă la 20 ianuarie 2021 în temeiul articolului 34 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. La aceeași dată solicitantul a făcut o cerere către Curte, conform articolului 39 din Regulamentul Curții, în legătură cu detenția sa, cerând eliberarea. La 21 ianuarie 2021, Curtea a decis să suspende examinarea cererii din articolul …

Citește mai mult

CEDO a condamnat practica instanțelor române de a se pronunța ținând cont de probe care nu au fost administrate în fața lor

La data de 16 februarie 2021, CEDO a pronunțat două hotărâri similare, prin care a acordat despăgubiri  în cuantum total de 5000 euro celor doi reclamanți (1000 de euro unuia și 4000 de euro celuilalt). Ambele cereri vizau modalitatea de soluționare a plângerilor împotriva soluțiilor date de procur în timpul urmării penale, în temeiul art 2781 din vechiul Cod de procedură penală. Astfel, în cauza Buliga contra României (cererea nr. 22003/12) și în cauza Negulescu contra României (cererea nr. 11230/12), Curtea a constatat că a fost încălcat art. 6 § 1 și 3 (d) din Convenție, prin faptul că soluțiile …

Citește mai mult

CEDO-cauza Apostu împotriva României, motivarea hotărârii

Curtea a hotărât, printre altele, că a fost încălcat art. 8 din Convenție, Statul Român neîndeplinindu-și obligațiile de a păstra în siguranță informațiile de care dispunea pentru a garanta dreptul reclamantului la respectarea vieții sale private și nici nu a asigurat o cale de atac după ce a avut loc încălcarea drepturilor acestuia. Mai jos  CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI SECȚIA A TREIA CAUZA APOSTU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Cererea nr. 22765/12) HOTĂRÂRE STRASBOURG 3 februarie 2015 DEFINITIVĂ 06.07.2015 Hotărârea a rămas definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenție. Poate suferi modificări de formă. În cauza Apostu împotriva …

Citește mai mult

Hotărârea CEDO în cauza Muhammad și Muhammad împotriva României

CEDO a constatat că a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 7 la Convenție deoarece instanțele române au decis expulzarea reclamanților pe baza unor documente clasificate la care aceștia nu au avut acces.   CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI MAREA CAMERĂ CAUZA MUHAMMAD ȘI MUHAMMAD ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Cererea nr. 80982/12) HOTĂRÂRE Art. 1 P7• Garanții procedurale în cazul expulzării străinilor • Expulzare pronunțată de o instanță din motive de securitate națională pe baza informațiilor clasificate secrete necomunicate reclamanților și în lipsa unor garanții compensatorii suficiente • Dreptul de a fi informat cu privire la elementele faptice relevante care au …

Citește mai mult

CEDO condamnă România pentru superficialitatea și discriminarea constatate în hotărâri privind dreptul de vizită al părintelui care nu locuiește cu minorul

CEDO a obligat Statul Român la plata unor despăgubiri de 10.000 euro către o persoană căreia instanțele i-au restricționat dreptul de vizitare a copilului bazându-se pe afecțiunile psihice de care suferea aceasta, fără însă a face o evaluare a impactului asupra aptitudinilor lui de îngrijire sau asupra siguranței copilului și fără evaluarea interesului superior al copilului. CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI SECȚIA A PATRA CAUZA CÎNȚA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Cererea nr. 3891/19) HOTĂRÂRE Art. 8 • Respectarea vieții de familie • Restrângerea dreptului de vizitare al reclamantului pe baza tulburării lui psihice, fără evaluarea impactului asupra aptitudinilor lui de îngrijire sau …

Citește mai mult

CEDO condamnă încălcarea procedurilor penale în cauza unui copil de 14 ani obligat să se prostitueze

Prin hotărârea Camerei din data de 9 februarie 2021 în cauza N.Ç. contra Turciei (cererea nr. 40591/11) Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a considerat, în unanimitate, că a existat o încălcare a articolelor 3 (interzicerea tratamentelor inumane sau degradante) și 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cazul se referea la nereguli în procesul penal pornit  împotriva unui număr de persoane acuzate de infracțiuni de prostituție în legătură cu un copil de paisprezece ani. Curtea a constatat lipsa de sprijin pentru reclamantă, neprotejarea acesteia împotriva inculpaților, reconstrucția inutilă a incidentelor de viol, …

Citește mai mult