fbpx

CEDO

Discursul președintelui CEDO în deschiderea conferinței de aniversare a 70 de ani de la semnarea Convenției

Statul de drept impune ca puterea guvernamentală să fie reglementată prin lege și nu prin capriciile oamenilor, a spus Robert Spano, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului. ,, Pentru ca o persoană să poată păstra și alimenta independența gândirii, să fie capabilă să – și gestioneze viața așa cum el sau ea și-ar dori, să înțeleagă responsabilitățile sale civice, să fie capabilă să lupte pentru fericire, succes și pace interioară, toate elementele esențiale ale existenței umane, conceptual, este de o majoră importanță ca societatea în care trăiește acea persoană, să fie guvernată de forța legii care este transparentă, stabilă, previzibilă …

Citește mai mult

Vicepreședinte CJUE: ”judecătorul național are obligația de a asigura efectul deplin al dreptului Uniunii”

Vicepresedintele CJUE, Rosario Silva de Lapuerta, a vorbit în discurul de la conferinta dedicată aniversării a 70 de ani de la adoptarea Convenției europene a drepturilor omului despre principiul prevalenței dreptului Uniunii. Redăm mai jos un fragment interesant din discursul vicepreședintelui CJUE, tradus în română de către avocata Monica Livescu din București: ”Interogată de către instanța de trimitere în cauzele conexate C-585/18, C-624/18 și C-625/18 AK privind consecințele unei posibile încălcări a articolului 47 din Cartă din cauza lipsei de independență sau imparțialitate a unui organ judiciar, Curtea a reamintit că principiul prevalenței dreptului Uniunii consacră preeminența dreptului Uniunii asupra …

Citește mai mult

Intervenția comisarului pentru drepturile omului din cadrul Consiliului Europei în favoarea drepturilor cuplurilor gay din România

„Principiul egalității în fața legii impune ca recunoașterea legală (a căsătoriei civile, uniunii civile sau parteneriatelor înregistrate) să fie disponibilă partenerilor de același sex.” Comisarul pentru drepturile omului din cadrul Consiliului Europei, Dunja Mijatović, a intervenit în cauza Buhuceanu și Ciobotaru împotriva României pentru a apăra dreptul la viață privată și de familie pentru cuplurile gay din țara noastră și din toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei. Intervenția este una istorică: pentru prima data această instituție europeană, care veghează la respectarea drepturilor și libertăților, se pronunță clar și ferm pentru recunoașterea familiei gay în toată Europa. Suntem …

Citește mai mult

CEDO notifică Polonia în cauza unui judecător de notorietate care s-a plâns de procedurile disciplinare la care a fost supus

Judecătorul reclamă încălcarea dreptului la respectarea vieții private și de familie, a dreptului la liberă exprimare și invocă lipsa căilor de atac în procedura disciplinară. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis la 1 septembrie 2020 să comunice Guvernului Poloniei  solicitarea Tuleya împotriva Poloniei (nr. 21181/19), solicitînd guvernului polonez să transmită punctul de vedere. La originea cauzei se află noul regim disciplinar instituit pentru judecătorii din Polonia. Solicitantul, un cunoscut judecător, susține că împotriva sa au fost inițiate șapte seturi de proceduri disciplinare în 2018, fiind în dispută reputația sa. Solicitantul este cetățean polonez, Igor Tuleya, care s-a născut în …

Citește mai mult

CEDO a condamnat, din nou, practica instanțelor de a folosi formule scurte, vagi și stereotipe în hotărârile pe măsurile preventive

Judecătorii nu-și pot limita rolul la cel de ,,automat de admitere a cererilor organelor de urmărire penală”, se arată în decizia CEDO de astăzi. În hotărârea din data de 17 septembrie 2020, în cazul Mirgadirov împotriva Azerbaidjanului și Turciei (cerere nr. 62775/14) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, în unanimitate, că au existat: o încălcare a articolului 5 § 1 (dreptul la libertate și securitate) din Convenția europeană a omului Drepturi datorită absenței unei suspiciuni rezonabile cu privire la săvârșirea unei infracțiuni; o încălcare a articolului 5 § 1 din Convenția europeană privind detenția reclamantului de la 19 la …

Citește mai mult

CEDO-Cauza Macovei c. România: Instanțele naționale nu au justificat existența unei „nevoi sociale presante”

Ingerința în dreptul reclamantei la libertatea de exprimare nu a fost „necesară într-o societate democratică”, se arată în decizia CEDO, prin care fostul parlamentar european Monica Macovei a primit daune de 7500 euro. Monica Macovei s-a adresat CEDO după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut printr-o sentință de 7 noiembrie 2013 o decizie a Curții de Apel București care o obliga să îi plătească lui Dan Șova 10.000 de lei. Macovei îi numise pe Victor Ponta și Dan Șova ”corupți” într-o conferință de partid. Monica Macovei v. România – 53028/14  Hotărârea din 28.7.2020 [Secția a IV-a] – Articolul 10, Articolul …

Citește mai mult

Statul Român, condamnat de CEDO la daune morale de 50.000 euro pentru anularea a 5 diplome de licență

Anularea diplomelor universitare pentru nereguli administrative neimputabile absolvenților încalcă dreptul la respectarea vieții private ( art. 8 din Convenție). Cinci italieni, absolvenți ai Facultății de Medicină din Oradea, au câștigat la CEDO daune morale totale de 50.000 euro. Prin Hotărârea din 3 martie 2020 în Cauza Convertito şi alţii împotriva României publicată în Monitorul Oficial nr. 743 din 17 august 2020, Statul Român a fost condamnat la plata a câte 10.000 euro pentru fiecare dintre cei cin reclamanți cu titlul de prejudiciu moral pentru încălcarea art. 8 din Convenţie, conform căruia ,,(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale …

Citește mai mult

Încălcarea dreptului la o judecată echitabilă- art. 6 § 1 din Convenţie. Reclamanții sunt asistenți judiciari.

Curtea de apel a respins acţiunea reclamanţilor fără a le acorda acestora posibilitatea de a-şi prezenta cauza şi fără o motivare suficientă pentru respingerea pretenţiilor acestora. Cauza Elisei-Uzun şi Andonie împotriva României a fost publicată în M.of. nr.722/11.08.2020. Reclamanții, Constantin Elisei-Uzun și Adrian Vlad Andonie, au fost asistenţi judiciari la Tribunalul Mureș din 29 iunie 2000. În 18 decembrie 2007, bazându-se pe prevederile Ordonanței anti-discriminare (Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare) și ale articolului 14 din Convenție și Protocolul nr. 12 la Convenție, reclamanții au introdus acțiune la Tribunalul Mureș, solicitând sporul de fidelitate la …

Citește mai mult

Soțul decanei Baroului Cluj se judecă la CEDO cu Statul român

România a fost chemată în judecată la CEDO de către ofițerul SRI (r) Dorel Maier din Cluj. Potrivit juridice.ro, cauza pendinte privește contestarea calificativului primit, documente clasificate cenzurate și dreptul la un proces echitabil. Procesul a fost la Curtea de Apel Cluj. Reclamantul este soțul decanei Baroului Cluj, Flavia Maier. Culmea, se reprezintă singur la CEDO. Secția a patra, CEDO – Cererea nr. 47351/17 Vasile-Dorel MAIER împotriva României introdusă pe 15 iunie 2017, comunicată la 2 iulie 2020 și publicată la 20 iulie 2020 I. Obiectul cererii (precum este rezumat de CEDO și tradus de mine repede cu ajutorul lui Google Translate) …

Citește mai mult

Premieră: CEDO a respins cererea doi foști deținuți ca inadmisibilă datorită recursului compensatoriu

În premieră, CEDO a respins, astăzi, ca inadmisibilă cererea de daune a doi foști deținuți din România, magistrații invocând și lăudând în motivare Legea recursului compensatoriu, care în decembrie 2019 a fost abrogată. ”Ca urmare a acestei cauze in jur de 5000 de alte cauze romanesti vor fi declarate inadmisibile”, anunță judecătoarea Iulia Moțoc, care a făcut parte din completul CEDO. ”Astazi a fost publicata o decizie de inadmisibilitate Stefan si Dirjan care se refera la recursul compensatoriu si conditiile de detentie. Ca urmare a acestei cauze in jur de 5000 de alte cauze romanesti vor fi declarate inadmisibile. Romania …

Citește mai mult
error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina