CEDO

CEDO a acordat daune morale unei societăți și a condamnat România pentru omisiunea instanței de a motiva respingerea cererii de sesizare a CJUE

CEDO: ,,instanțele naționale ale căror decizii nu fac obiectul controlului jurisdicțional în temeiul dreptului național, care refuză să sesizeze CJUE pentru o întrebare preliminară referitoare la interpretarea dreptului Uniunii ridicată în fața lor, sunt obligate să își motiveze refuzul în lumina obiecțiilor prevăzute de jurisprudența CJUE.” Pentru acordarea despăgubrilor morale, CEDO reține: ,,În ceea ce privește repararea prejudiciului care nu este material, Curtea a declarat deja că prejudiciul moral poate implica, pentru o persoană juridică, elemente mai mult sau mai puțin “obiective” și “subiective”. Dintre aceste elemente, trebuie să recunoaștem reputația persoanei juridice, dar și incertitudinea în planificarea deciziilor ce …

Citește mai mult

Polițist achitat după 14 ani de la condamnarea la 8 ani de închisoare pentru trafic de droguri

Polițistul Ioan Tău, în vârstă de 77 de ani, acuzat pentru trafic de droguri a fost achitat de către CAB după mai bine de 14 ani de la rămânerea definitivă a sentinței de condamnare, achitarea venind după ce polițistul a obținut la CEDO condamnarea României pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil. CEDO a constatat că procesul penal, privit în ansamblu, a devenit inechitabil prin admiterea ca probă a declaraţiei date în faza de urmărire penală de martorul absent deoarece în pofida cererilor repetate ale reclamantului de a fi confruntat cu acel martor, instanţele naţionale nu au făcut niciun efort …

Citește mai mult

O hotărâre halucinantă a CEDO: unui martor i s-au acordat despăgubiri datorită referirilor nefavorabile la adresa sa în cuprinsul unei hotărâri judecătorești

CEDO: ,,Curtea a admis că portretizarea nefavorabilă a comportamentului unui reclamant într-o hotărâre judecătorească autoritară ar putea, prin modul în care l-a stigmatizat, să aibă un impact major asupra situației sale personale și profesionale, precum și asupra onoarei și reputației sale (Vicent Del Campo c. Spaniei, nr. 25527/13, § 48, 6 noiembrie 2018). Cauza se referă la acuzațiile de abatere profesională formulate de un judecător al instanței de familie în cuprinsul hotărârii, în contextul unei audieri de informare în timpul căreia reclamanta a depus mărturie ca martor profesionist (era asistentă socială). Bazându-se pe articolul 8 (dreptul la respectarea vieții private …

Citește mai mult

CEDO – autoritățile judiciare trebuie să evite reproducerea stereotipurilor sexiste în hotărârile judecătorești

CEDO a condamnat Italia pentru violarea dreptului la respectarea vieții private prin conținutul inadecvat al hotărârii judecătorești presărat de stereotipuri sexiste. Pasaje din decizia curții de apel încalcă viața intimă a presupusei victime a unei agresiuni sexuale. În hotărârea  CEDO, pronunțată în 27.05.2021 în  cauza  J.L.împotriva Italiei (Cererea nr. 5671/16), Curtea Europeană a Drepturilor Omului  a decis, cu majoritate (șase voturi la unu),  că a existat: Încălcarea articolului  8 (dreptul la respectarea vieții private  și a integrității personale) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cazul se referă la proceduri penale împotriva a șapte bărbați care au fost acuzați de comiterea …

Citește mai mult

CEDO: România, obligată să plătească 60.000 de euro pentru că a discriminat comunitatea LGBT

România are de plătit aproape 60.000 de euro, ca urmare a exprimării abuzului verbal față de comunitatea LGBT, în anul 2013, la un eveniment ce a avut loc la Muzeul Țăranului Român Statul român are de plătit daune morale și cheltuieli de judecată în valoare de 59.514 euro, pentru discriminarea comunității LGBT, care a avut loc la Muzeul Țăranului Român. În seara zilei de 20 februarie 2013, a avut loc „proiecţia unui film implicând o familie de acelaşi sex în timpul Lunii Istoriei LGBT”, și totodată un presupus eșec „al Statului de a proteja reclamanţii de abuzurile şi ameninţările verbale homofobe …

Citește mai mult

CEDO a dat dreptate procurorului Zamfirescu care a folosit biroul Parchetului ca și ,,cuib de nebunii”

Prin Hotărârea din 18 mai 2021, în cauza Zamfirescu împotriva României, CEDO a constatat că procurorului i-a fost încălcat dreptul la viață privată și că măsurile de supraveghere derulate împotriva acestuia au fost intruzive, expunând aspecte ale vieții sale private și, uneori, foarte intime, în contextul în care acesta folosea biroul situat în clădirea Parchetului ca și locuință. Redăm hotărâre, în traducerea redacției: Cauza Zamfirescu împotriva României (Cererea nr. 14132/14) Hotărârea din 18 mai 2021 Această hotărâre este definitivă. Poate suferi modificări ale formei. Având în  vedere cererea îndreptată împotriva României, care privește un resortisant al României, domnul Ciprian-Călin Zamfirescu …

Citește mai mult

CEDO-Cauza Big Brother Watch și alții împotriva Regatului Unit-multiple încălcări ale Convenției

Regimul de interceptare în masă din UK încalcă dreptul la respectarea vieții/comunicațiilor private și de familie. În hotărârea de astăzi a Marii Camere în cauza Big Brother Watch și alții împotriva Regatului Unit (cererea nr. 58170/13, 62322/14 și 24969/15), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat:  în unanimitate, că a existat o încălcare a articolului 8 din Convenția europeană (dreptul la respectarea vieții/comunicațiilor private și de familie) în ceea ce privește regimul de interceptare în masă; în unanimitate că a existat o încălcare a articolului 8 în ceea ce privește regimul de obținere a datelor de comunicații de la furnizorii …

Citește mai mult

CEDO- despre sistemele de interceptare în masă – încălcarea dreptului la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a corespondenței

În hotărârea sa de Mare Cameră pronunțată astăzi în cauza  Centrum för rättvisa c. Suèdiei (cererea 35252/08), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, cu o majoritate de cincisprezece voturi la două, că a existat: încălcarea articolului 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a corespondenței) din Convenția europeană a drepturilor omului. Cauza se referea la riscul, invocat de fundația reclamantă, ca comunicările sale zilnice cu persoane fizice, organizații și societăți din Suedia și din străinătate prin e-mail, telefon și fax, adesea pe subiecte sensibile, să poată sau ar putea fi interceptate și examinate în …

Citește mai mult

CEDO-Lockdown-ul din martie 2020 nu a însemnat privare de libertate-Cauza Terheș c. României

Reclamantul, care e europarlamentar, a susținut că măsura de detenție aplicată în România în perioada 24 martie – 14 mai 2020 și cu care trebuia să se conformeze, constituie o privare de libertate contrară articolului 5 § 1 e) din Convenție, însă Curtea consideră că gradul restricțiilor impuse libertății de circulație a reclamantului nu este de o intensitate atât de mare încât să permită concluzia că confinarea generală impusă de autorități ar putea să fie considerată a fi o privare de libertate. SECȚIUNEA A PATRA DECIZIE din 13 aprilie 2021 Cererea nr. 49933/20 Cristian-Vasile TERHEȘ împotriva României ÎN FAPT 1. …

Citește mai mult

Angajamentul Guvernului de a plăti peste 500.000 de euro romilor din Bolintin Deal

Menționarea reclamanților ca ,,țigani” în cuprinsul hotărârilor judecătorești și lipsa remediilor de aplicare a drepturilor din Convenție la momentul judecării cauzei au fost recunoscute de către Guvern și prin urmare, s-a obligat să achite romilor care s-au adresat CEDO, despăgubiri în cuantum de 565 193,75 de euro și 5000 de euro cheltuieli de judecată. CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI SECȚIA A TREIA CAUZA TĂNASE ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Cererea nr. 62954/00) HOTĂRÂRE (scoatere de pe rol) STRASBOURG 26 mai 2009 DEFINITIVĂ 26.08.2009 Această hotărâre poate suferi modificări de formă. În cauza Tănase și alții împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor …

Citește mai mult