fbpx

CEDO

CEDO cere Guvernului Rusiei eliberarea lui Aleksei Navalnîi, acordând acestuia o măsură provizorie de protecție

La 16 februarie 2021, Curtea a decis să indice Guvernului Rusiei, în conformitate cu regula 39 din Regulamentul Curții, să-l elibereze pe Aleksey Navalnyy (Aleksei Navalnîi), măsură ce se aplică cu efect imediat. În comunicatul Curții se arată următoarele: ,,Cererea actuală a domnului Navalnyy în fața Curții a fost depusă la 20 ianuarie 2021 în temeiul articolului 34 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. La aceeași dată solicitantul a făcut o cerere către Curte, conform articolului 39 din Regulamentul Curții, în legătură cu detenția sa, cerând eliberarea. La 21 ianuarie 2021, Curtea a decis să suspende examinarea cererii din articolul …

Citește mai mult

CEDO a condamnat practica instanțelor române de a se pronunța ținând cont de probe care nu au fost administrate în fața lor

La data de 16 februarie 2021, CEDO a pronunțat două hotărâri similare, prin care a acordat despăgubiri  în cuantum total de 5000 euro celor doi reclamanți (1000 de euro unuia și 4000 de euro celuilalt). Ambele cereri vizau modalitatea de soluționare a plângerilor împotriva soluțiilor date de procur în timpul urmării penale, în temeiul art 2781 din vechiul Cod de procedură penală. Astfel, în cauza Buliga contra României (cererea nr. 22003/12) și în cauza Negulescu contra României (cererea nr. 11230/12), Curtea a constatat că a fost încălcat art. 6 § 1 și 3 (d) din Convenție, prin faptul că soluțiile …

Citește mai mult

CEDO-cauza Apostu împotriva României, motivarea hotărârii

Curtea a hotărât, printre altele, că a fost încălcat art. 8 din Convenție, Statul Român neîndeplinindu-și obligațiile de a păstra în siguranță informațiile de care dispunea pentru a garanta dreptul reclamantului la respectarea vieții sale private și nici nu a asigurat o cale de atac după ce a avut loc încălcarea drepturilor acestuia. Mai jos  CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI SECȚIA A TREIA CAUZA APOSTU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Cererea nr. 22765/12) HOTĂRÂRE STRASBOURG 3 februarie 2015 DEFINITIVĂ 06.07.2015 Hotărârea a rămas definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenție. Poate suferi modificări de formă. În cauza Apostu împotriva …

Citește mai mult

Hotărârea CEDO în cauza Muhammad și Muhammad împotriva României

CEDO a constatat că a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 7 la Convenție deoarece instanțele române au decis expulzarea reclamanților pe baza unor documente clasificate la care aceștia nu au avut acces.   CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI MAREA CAMERĂ CAUZA MUHAMMAD ȘI MUHAMMAD ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Cererea nr. 80982/12) HOTĂRÂRE Art. 1 P7• Garanții procedurale în cazul expulzării străinilor • Expulzare pronunțată de o instanță din motive de securitate națională pe baza informațiilor clasificate secrete necomunicate reclamanților și în lipsa unor garanții compensatorii suficiente • Dreptul de a fi informat cu privire la elementele faptice relevante care au …

Citește mai mult

CEDO condamnă România pentru superficialitatea și discriminarea constatate în hotărâri privind dreptul de vizită al părintelui care nu locuiește cu minorul

CEDO a obligat Statul Român la plata unor despăgubiri de 10.000 euro către o persoană căreia instanțele i-au restricționat dreptul de vizitare a copilului bazându-se pe afecțiunile psihice de care suferea aceasta, fără însă a face o evaluare a impactului asupra aptitudinilor lui de îngrijire sau asupra siguranței copilului și fără evaluarea interesului superior al copilului. CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI SECȚIA A PATRA CAUZA CÎNȚA ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Cererea nr. 3891/19) HOTĂRÂRE Art. 8 • Respectarea vieții de familie • Restrângerea dreptului de vizitare al reclamantului pe baza tulburării lui psihice, fără evaluarea impactului asupra aptitudinilor lui de îngrijire sau …

Citește mai mult

CEDO condamnă încălcarea procedurilor penale în cauza unui copil de 14 ani obligat să se prostitueze

Prin hotărârea Camerei din data de 9 februarie 2021 în cauza N.Ç. contra Turciei (cererea nr. 40591/11) Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a considerat, în unanimitate, că a existat o încălcare a articolelor 3 (interzicerea tratamentelor inumane sau degradante) și 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cazul se referea la nereguli în procesul penal pornit  împotriva unui număr de persoane acuzate de infracțiuni de prostituție în legătură cu un copil de paisprezece ani. Curtea a constatat lipsa de sprijin pentru reclamantă, neprotejarea acesteia împotriva inculpaților, reconstrucția inutilă a incidentelor de viol, …

Citește mai mult

Hotărârea CEDO de condamnare a României pentru evenimente din timpul raziilor de la Pata Rât din Cluj-Napoca

România a fost condamnată la plata de 23.400 euro cu titlu de prejudiciu moral și 3.100 de euro cheltuieli de judecată către doi cetățeni de etnie romă din Pata Rât care au fost agresați de către polițiști în timpul raziilor în zona locuințelor de lângă groapa de gunoi a municipiului Cluj-Napoca. CEDO a constatat încălcarea materială a art. 3 din Convenție în privința pretinselor rele tratamente suferite de către Augustin Lingurar și Trandafir Lăcătuș și că a fost încălcată latura procedurală din același art.3 din Convenție reținând că prin omiterea efectuării unei anchete asupra necesității forței folosite împotriva primului reclamant …

Citește mai mult

CEDO a constatat că a existat o ingerință în dreptul unui avocat aflat în detenție de a primi informații și idei prin refuzul cererii de acces la internet

Dreptul de acces la internet tot mai aproape de a deveni un drept fundamental al omului apărat de Convenție. Extrase din Hotărârea CEDO din data de 9 februarie 2021 în cauza Ramazan Demir contra Turciei (Cererea nr. 68550/17), în traducerea redacției. Cererea se referă la refuzul  autorităților penitenciare de a soluționa favorabil cerererea de acces la anumite site-uri web făcute de reclamant, care a fost reținut într-o închisoare la momentul faptelor. ÎN FAPT Solicitantul s-a născut în 1983 și locuiește la Istanbul. El a fost reprezentat de Me B. Molu, avocat la Istanbul. Solicitantul este avocat de profesie. El este reprezentantul …

Citește mai mult

CEDO-Reinterpretarea declarațiilor martorilor fără reaudierea de instanța superioară-Cauza notarului O.V.Stoica

CEDO:,,În opinia Curţii, în speţă, Înalta Curte a oferit de fapt o nouă interpretare declaraţiilor martorilor, fără a proceda la o audiere a martorilor în cauză. (…) În aceste condiţii, faptul că Înalta Curte nu i-a audiat pe aceşti martori înainte de a declara vinovată persoana în cauză i-a redus în mod semnificativ dreptul la apărare.” Prin Hotărârea din 24 aprilie 2018 în Cauza Ovidiu Cristian Stoica împotriva României, publicată în Monitorul Oficial nr. 42 din 16 ianuarie 2019, CEDO a hotărât că a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenţie. HOTĂRÂREA din 24 aprilie 2018 în Cauza Ovidiu …

Citește mai mult

CEDO-lipsa unei anchete adecvate, internare arbitrară și ilegală nevoluntară. Hotărârea Aftanache împotriva României

CEDO a condamnat România pentru încălcarea art. 2 și art.5 § 1 din Convenție și a obligat Statul Român la plata de despăgubiri morale în cuantum de 12.000 euro, cauza privind abuzul unor cadre medicale și lipsa de anchetă adecvată cu privire la faptele acestora, printre care și internarea involuntară la psihiatrie a reclamantului. CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI SECȚIA A PATRA CAUZA AFTANACHE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Cererea nr. 999/19) HOTĂRÂRE Art. 2 • Anchetă eficientă • Lipsa unei anchete adecvate asupra refuzului personalului medical de a administra tratamentul cu insulină curent unui diabetic aflat în stare de sănătate precară • …

Citește mai mult
error: Alert: Conținut protejat !!