fbpx

CEDO

CEDO a stabilit răspunderea Rusiei pentru otrăvirea cu poloniu 210 a fostului agent KGB Aleksandr Litvinenko

CEDO a constatat eșecul autorităților interne de a efectua o investigație eficientă asupra decesului lui Aleksandr Litvinenko și a despăgubit-o pe văduva acestuia cu 100.000 de euro. În hotărârea din 20 septembrie 2021 a Camerei în cauza Carter v. Rusia (cererea nr. 20914/07) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că a existat: în unanimitate, o nerespectare de către Guvern a obligațiilor care le revin în temeiul articolului 38 (obligația de a furniza facilitățile necesare examinării unui caz) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cu 6 voturi la 1, o încălcare a articolului 2 (dreptul la viață) în aspectele sale …

Citește mai mult

CEDO a fost sesizată cu privire la obligativitatea vaccinării împotriva Covid-19 impusă personalului medical din Grecia

CEDO a respins cererile de măsuri provizorii în ceea ce privește legea elenă privind vaccinarea obligatorie a personalului din sectorul sănătății împotriva Covid-19. La 2 septembrie 2021, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a primit două cereri împotriva Greciei, depuse de 30 de cadre medicale care lucrează independent sau în instituții de sănătate publică. În temeiul articolului 2 (dreptul la viață), al articolului 3 (interzicerea tratamentelor inumane sau degradante), al articolului 4 (interzicerea sclaviei și a muncii forțate), al articolului 5 (dreptul la libertate și securitate), al articolului 6 (dreptul la un proces echitabil), al articolului 8 (dreptul la respectarea vieții …

Citește mai mult

CEDO a stabilit că mesajele de pe un site de dating pot fi folosite în procesul de divorț

Nu a existat nicio încălcare a dreptului la respectarea vieții private al unei reclamante al cărei fost soț a depus e-mailuri  ca probe la instanțele civile. Cauza M.P. împotriva Portugaliei (cerera nr.27516/14) În  hotărârea de astăzi a Camerei în cauza M.P. împotriva Portugaliei (cererea nr. 27516/14), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în unanimitate, că nu a existat nicio încălcare a articolului 8 (dreptul la respectarea vieții private și a corespondenței) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cauza se referea la o reclamantă care s-a plâns de faptul că fostul ei soț nu a fost pedepsit în cadrul procedurilor …

Citește mai mult

CEDO despre obligația de loialitate și rezervă a funcționarilor publici

CEDO amintește că ,,funcția publică impune reprezentanților ei o obligație de loialitate și de rezervă și că anumite manifestări ale dreptului la libertatea de exprimare care ar putea fi legitime în alte contexte nu mai sunt legitime în contextul relației de muncă.” Dreptul la libertatea de exprimare – Neepuizarea căilor de recurs interne – Ordinul de concediere – Ingerința „prevăzută de lege” – Legitimitatea scopurilor urmărite prin ingerință – Statutul de colaborator al Securității cu privire la mai multe categorii de persoane care îndeplinesc funcții publice – Încălcarea secretului de serviciu – Obligația de loialitate și de rezervă a funcționarului …

Citește mai mult

Hotărârea CEDO prin care s-a stabilit că portalurile de știri pot fi răspunzătoare pentru comentariile internauților

CEDO: ,,statele contractante pot fi îndreptăţite să considere răspunzătoare portalurile internet de ştiri, fără ca aceasta să constituie o încălcare a art. 10 din Convenţie, în cazul în care portalurile nu iau măsuri pentru a elimina comentariile vădit ilegale imediat după publicarea lor, chiar şi în absenţa unei sesizări din partea presupusei victime sau a terţilor.” Marea Cameră a Curții Europeane a Drepturilor Omului, investită pentru prima oară cu examinarea unui capăt de cerere ţinând de răspunderea unui portal de știri pentru comentariile terților, a efectuat o amplă analiză, hotărârea explicând care sunt condițiile în care un portal de știri …

Citește mai mult

CEDO despre demersurile impuse organelor judiciare când se află în prezența a două versiuni ireconciliabile asupra faptelor

CEDO: ,,prezența a două versiuni ireconciliabile asupra faptelor necesită, în mod evident, o evaluare atentă la context a credibilității declarațiilor făcute și verificarea tuturor circumstanțelor conexe (…). Acest lucru s-ar putea realiza audiind persoanele cunoscute de reclamantă și făptuitori, ca de exemplu prieteni, vecini, profesori și alte persoane, care ar putea oferi lămuriri privind credibilitatea declarațiilor lor sau solicitând opinia unui psiholog specializat (…). În acest context, autoritățile ar putea verifica, de asemenea, dacă victima avea motive să facă acuzații false împotriva presupușilor făptuitori. Curtea observă însă că, în prezenta cauză, nu s-a făcut niciunul din demersurile de mai sus …

Citește mai mult

CEDO:,,tribunalul nu și-a îndeplinit obligațiile pozitive care îi reveneau în temeiul art. 8 din Convenție”

CEDO a criticat decizia tribunalului prin care acesta a desființat hotărârea corectă a judecătoriei și a stabilit că tribunalul nu a procedat la o punere în balanță justă a drepturilor în cauză. În cauza Marina c. României, Curtea europeană a constatat încălcarea art.8 din Convenție reținând: ,,În exercitarea competenței sale de control, Curtea nu are obligația de a se substitui instanțelor naționale, ci îi revine sarcina de a verifica, ținând seama de ansamblul cauzei, dacă deciziile pronunțate de instanțe în temeiul competenței acestora de apreciere se conciliază cu dispozițiile din Convenție invocate. În cazul în care punerea în balanță de …

Citește mai mult

CEDO a condamnat România reținând eroarea vădită de drept a instanțelor naționale care a dus la denegare de dreptate

CEDO: ,,interpretarea efectuată de instanțele naționale a jurisprudenței Curții și, în consecință, respingerea cererii societății reclamante au fost rezultatul unei erori vădite de drept care a condus la o negare a justiției.” În cauza Gerom Real Estate S.A. contra României (cererea nr. 41714/13) Curtea a constatat că soluția reținută de instanțele naționale este contrară jurisprudenței constante a Curții Constituționale, care a examinat teza potrivit căreia contestarea unui act administrativ unilateral individual fără termen de prescripție ar fi contrară principiului securității juridice și a respins-o prin decizii motivate corespunzător. În ceea ce privește dreptul Uniunii Europene menționat în hotărârea Înaltei Curți …

Citește mai mult

CEDO a acordat daune morale unei societăți și a condamnat România pentru omisiunea instanței de a motiva respingerea cererii de sesizare a CJUE

CEDO: ,,instanțele naționale ale căror decizii nu fac obiectul controlului jurisdicțional în temeiul dreptului național, care refuză să sesizeze CJUE pentru o întrebare preliminară referitoare la interpretarea dreptului Uniunii ridicată în fața lor, sunt obligate să își motiveze refuzul în lumina obiecțiilor prevăzute de jurisprudența CJUE.” Pentru acordarea despăgubrilor morale, CEDO reține: ,,În ceea ce privește repararea prejudiciului care nu este material, Curtea a declarat deja că prejudiciul moral poate implica, pentru o persoană juridică, elemente mai mult sau mai puțin “obiective” și “subiective”. Dintre aceste elemente, trebuie să recunoaștem reputația persoanei juridice, dar și incertitudinea în planificarea deciziilor ce …

Citește mai mult

Polițist achitat după 14 ani de la condamnarea la 8 ani de închisoare pentru trafic de droguri

Polițistul Ioan Tău, în vârstă de 77 de ani, acuzat pentru trafic de droguri a fost achitat de către CAB după mai bine de 14 ani de la rămânerea definitivă a sentinței de condamnare, achitarea venind după ce polițistul a obținut la CEDO condamnarea României pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil. CEDO a constatat că procesul penal, privit în ansamblu, a devenit inechitabil prin admiterea ca probă a declaraţiei date în faza de urmărire penală de martorul absent deoarece în pofida cererilor repetate ale reclamantului de a fi confruntat cu acel martor, instanţele naţionale nu au făcut niciun efort …

Citește mai mult
error: Alert: Conținut protejat !!