fbpx

CEDO

CEDO-România pasibilă de plata a peste 2,5 milioane euro către o societate de leasing căreia procurorii i-au pus sechestru pe bunuri

În cauza Credit Europe Leasing IFN S.A. împotriva României, CEDO a obligat Guvernul României să comunice în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, adică de la data de 21 octombrie 2020, acordul la care s-a ajuns cu privire la despăgubirile de peste 2,5 milioane de euro pe care societatea  le-a solicitat în fața Curții, stabilind că a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, sechestrul asigurător pe bunurile societății reprezentând o sarcină excesivă. Redăm integral hotărârea: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI SECȚIA A PATRA CAUZA CREDIT EUROPE LEASING IFN S.A. ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI …

Citește mai mult

Decret de supunere spre ratificare a Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

Președintele Iohannis a semnat decretul prin care se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul nr. 16, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014, la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, decret ce a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 280 din 19 martie 2021. Ce presupune Protocolul 16 la Convenție: În expunerea de motive a proiectului legislativ ,,Lege de ratificare a Protocolului nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentalee, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, …

Citește mai mult

CEDO anunță o nouă strategie bazată pe priorizarea cauzelor cu impact important

Curtea Europeană a Drepturilor Omului informează asupra schimbării strategiei de soluționare a cererilor, axată pe soluţionarea cu prioritate a cauzelor care au un impact important. În comunicatul din 17 martie 2021, Curtea arată că ,,Lansat în 2010, procesul de reformă Interlaken, încheiat oficial la Atena în noiembrie 2020, a permis Curții să își reducă restanța de la 160.000 de cauze în curs în 2011 la 65.000 în prezent. S-a axat în principal pe volumul de cauze procesate de Curte. În aceeași perioadă a fost urmată o politică de prioritizare pentru a accelera timpul de procesare și pentru a sorta cele …

Citește mai mult

România ,,trasă de urechi” de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, reunit de marţi până joi pentru a monitoriza executarea deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, a adoptat mai multe decizii privind România. Deciziile adoptate au fost grupate în funcție de obiectul hotărârilor și au vizat executarea de către România a hotărârilor Curții Europene. Deciziile CEDO sunt obligatorii pentru statele membre ale Consiliului, conform Articolului 46 din Convenţia privind Drepturile Omului, reaminteşte comunicatul Comitetului. Vă prezentăm, în traducerea redacției, cele patru decizii luate cu privire la România, la a 1398-a ședință a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei ce s-a derulat între 9-11 martie 2021. …

Citește mai mult

CEDO obligă Spania să plătească peste 35.000 de euro către doi cetățeni care au criticat o judecătoare

Reclamanții către judecătoare: ,,Doamnă, aveți autoritate, dar nu reprezentați justiția!” Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Spania să plătească în total 32.240 de euro doar cu titlu de daune morale, lui Sergio Benitez Moriana și Ivo Aragón Iñigo Fernandez, care au fost condamnați de instanțele spaniole, pentru criticici aduse șefului Curții de Contencios Administrativ 1 din Teruel, judecătoarea MM. Criticile aduse judecătoarei au fost formulate sub forma unei scrisori deschise publicată în „Diario de Teruel” în 2010, în timpul unui proces în care au fost implicați, Curtea Europeană considerând că aceștia au fost victime ale „ingerințelor disproporționate” în …

Citește mai mult

România a fost condamnată la CEDO să plătească unui tunisian 7.300 de euro pentru refuzul instanțelor de a-i proteja drepturile procesuale

Reclamantului, care a fost expulzat din România din motive de securitate națională, i s-a refuzat protecția drepturilor sale procedurale: încălcarea Convenției. În hotărârea Camerei de astăzi, 5 martie 2021, în cauza Hassine v. România (cererea nr. 36328/13) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a susținut, în unanimitate, că a existat: o încălcare a articolului 1 din Protocolul nr. 7 (garanții procedurale referitoare la expulzarea străinilor) din Convenția europeană a drepturilor omului. Cazul se referea la proceduri administrative în urma cărora reclamantul a fost expulzat din România din motive de securitate națională. Curtea a considerat că s-au impus limitări substanțiale drepturilor procedurale …

Citește mai mult

Decizia arbitrară a ICCJ a dus la obligarea României la plata sumei de 94 933 EUR

CEDO: ,,Or, atunci când cea mai înaltă instanță se află la originea unor decizii contradictorii care nu se întemeiază pe niciun motiv valabil, aceasta devine ea însăși o sursă de incertitudine juridică. O asemenea situație este de natură să submineze încrederea publicului în sistemul judiciar, aducând astfel atingere principiului securității juridice.” Prin Hotărârea din data de 31 martie 2015, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România la plata sumei de 94.933 euro constatând că printr-o hotărâre arbitrară, secția comercială a Înaltei Curți a respins cererea reclamantei. Redăm integral hotărârea: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI SECȚIA A TREIA CAUZA S.C. …

Citește mai mult

Ungaria a fost condamnată de CEDO pentru tratarea inumană a solicitanților de azil

CEDO a condamnat Ungaria pentru tratamente inumane sau degradante, încălcarea dreptului la libertate și securitate și pentru lipsa prevederilor legale referitoare la detenția unor solicitanți afgani de azil. Ungaria a fost obligată să plătească solicitanților 33.500 de euro cu titlu de daune morale și cheltuieli de judecată. În hotărârea Camerei de astăzi, 3 martie 2021 în cauza R.R. și alții împotriva Ungariei (cererea nr. 36037/17), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că au existat: în unanimitate, o încălcare a articolului 3 (interzicerea tratamentelor inumane sau degradante) din Convenția europeană a drepturilor omului, cu 6 voturi pentru, 1, o încălcare …

Citește mai mult

CEDO-nefinalizarea anchetei penale sau a procedurilor penale nu corespunde niciunui motiv acceptabil pentru arestarea preventivă a unei persoane în cursul procesului

CEDO aduce critici dure instanțelor care au eșuat să-și motiveze hotărârile de luare și de prelungire a măsurii arestului preventiv. În hotărârea din 18 februarie 2021, în cauza Azizov și Novruzlu contra Azerbaijan, printre altele Curtea reține și următoarele: ,,Curtea observă că atât instanța de fond, cât și instanța de apel au folosit un model standard. În special, instanțele naționale s-au limitat la repetarea mai multor motive generale de arestare într-un mod abstract și stereotip, fără a oferi niciun motiv pentru care au considerat aceste motive relevante pentru cazurile reclamanților. De asemenea, acestea au eușat să menționeze orice fel de …

Citește mai mult

Motivarea hotărârii CEDO în cazul fetiței în care polițistul a tras 10 gloanțe de cauciuc

În cauza Andrea-Mariusia Dumitru împotriva României, CEDO a constatat încălcarea sub aspect material a alin.2 al art.2 din Convenție prin faptul că Guvernul nu a dovedit că recurgerea la forță în prezenta cauză a fost „absolut necesară” dar și sub aspect procedural prin faptul că intervalul de peste 9 ani a duratei procesului este incompatibil cu cerințele de celeritate prevăzute de art.2 din Convenție. Curtea a acordat fetiței suma de 25.000 de euro cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul moral cauzat și suma de 3270 de euro cheltuieli de judecată. Redăm hotărârea: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI SECȚIA A PATRA …

Citește mai mult
error: Alert: Conținut protejat !!