fbpx

CEDO

CEDO: articolele tabloide publicate după decesul unui preot condamnat pentru abuz sexual au încălcat drepturile mamei preotului

Dreptul unei femei slovace la respectarea vieții private a fost încălcat prin publicarea unor articole tabloide despre fiul decedat al acesteia. Instanțele naționale nu au reușit să echilibreze în mod adecvat libertatea de exprimare a presei cu dreptul reclamantei la viață privată. În hotărârea din 14 octombrie 2021 a Camerei în cauza M.L. împotriva Slovaciei (cererea nr. 34159/17) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în unanimitate, că a existat: o încălcare a articolului 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cauza a vizat trei articole de ziar din 2006 despre fiul reclamantei …

Citește mai mult

CEDO: demiterea unui judecător al Curții Supreme și aplicarea măsurilor în temeiul legii lustrației încalcă Convenția

CEDO a stabilit că a fost încălcat art.8 din Convenție prin neacceptarea demisiei unui judecător de la Curtea Supremă a Ucrainei și demiterea sa cu aplicarea măsurilor legislative aferente lustrației. CEDO: ,, Curtea trebuie doar să observe că aspectul esențial al argumentului reclamantului în fața Înaltului Consiliu de Justiție și a instanțelor naționale a fost că obiectivul de a-i înlătura pe cei care ar fi putut fi asociați cu evoluțiile negative din timpul guvernării fostului președinte al Ucrainei a fost deja atins prin punerea în aplicare a Legii privind restabilirea încrederii în sistemul judiciar și a dorit să i se …

Citește mai mult

Selecția candidaților României pentru funcția de judecător la CEDO. Cine își poate depune candidatura

În temeiul articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor dinc adrul Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, ministrul justiţiei a convocat comisia pentru selectarea propunerilor de candidaţi în numele României pentru funcţia de judecător al Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a convenit asupra prezentului La data de 17 decembrie 2022, în temeiul art. 23 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (în continuare Convenția), va înceta mandatul …

Citește mai mult

România a fost condamnată la CEDO într-o cauză în care procurorii au instituit măsura sechestrului asigurător asupra conturilor unei societăți care nu era parte în procedura penală

CEDO: ,,având în vedere factorii deja examinați, inclusiv durata măsurii de sechestrare a activelor societății reclamante și valoarea sumelor indisponibilizate, precum și faptul că societatea reclamantă nu a fost în măsură să introducă o acțiune în fața instanțelor naționale pentru a contesta măsura în cauză, dispusă în cadrul unei proceduri penale la care nu a fost parte, Curtea consideră că autoritățile naționale nu au realizat un echilibru just între interesul general al societății și interesele societății reclamante, impunând astfel o sarcină excesivă.” Cedo a decis marți, 12 octombrie 2021, că societății reclamante căreia parchetul i-a sechestrat în timpul urmării penale …

Citește mai mult

CEDO – internarea nevoluntară și medicația forțată, măsuri de siguranță care încalcă Convenția

România a fost condamnată pentru legislația deficitară referitoare la măsura de siguranță a internării nevoluntare și obligarea la tratament medical, stabilind daune morale de 16.300 euro pentru doi cetățeni supuși la tratament obligatoriu și internare nevoluntară.   În hotărârea de astăzi a Comisiei în cauza R.D. și I.M.D. v. România (cererea nr. 35402/14) Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în unanimitate, că a existat: o încălcare a articolului 5 § 1 (dreptul la libertate și securitate) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, precum și o încălcare a art. 8 (dreptul la respectarea vieții private). Cauza privea internarea forțată a …

Citește mai mult

CEDO cu privire la cererile ce vizează certificatul sanitar (de vaccinare)

CEDO: ,,Curtea consideră că reclamantul nu a demonstrat existența unei constrângeri împotriva sa ca persoană care nu dorește să fie vaccinată și care este susceptibilă să intre în domeniul de aplicare al articolului 3 din convenție.” CEDO a declarat inadmisibilă cererea unui profesor de drept privat care s-a plâns că legislația franceză din timpul pandemiei ar încălca Convenția, hotărârea de inadmisibilitate cuprinzând critici dure la adresa petentului care ar fi urmărit prin depunerea a 18.000 de cereri ,,în mod deliberat să aducă atingere mecanismului convenției și funcționării Curții, în ceea ce aceasta descrie drept o “strategie judiciară” și care este, …

Citește mai mult

Ungaria obligată la despăgubiri uriașe datorită unei ingerințe legislative care a cauzat pierderea de oportunități unor societăți

CEDO: ,,Curtea observă că, în speță, societățile reclamante au pierdut oportunități pe piață din cauza ingerinței legislative în cauză. Acest lucru a dus inevitabil la pierderea șanselor ca acestea să facă profit. O pierdere de profit pentru o companie se poate traduce printr-o scădere a valorii capitalului propriu pentru acționarii săi.”   Reclamantele,  Könyv-Tár  Kft,  Suli-Könyv  Kft  și  Tankönyv-Ker  Bt, sunt societăți cu răspundere limitată. Acestea sunt înregistrate la Budapesta, Tata (Ungaria) și, respectiv, Budapesta. La 16 octombrie 2018, Curtea a statuat că a avut loc o încălcare a articolului 1 (protecția proprietății) din Protocolul nr.1 la Convenția europeană a …

Citește mai mult

Hotărârea CEDO care confirmă soluțiile instanțelor clujene cu privire la sancțiunile aplicate lui Barna Csibi și Cziser Lóránt

CEDO a hotărât că autoritățile române nu au încălcat dreptul la întrunire a celor doi reprezentanți ai secuilor, Barna Csibi și Cziser Lóránt când i-au sancționat contravențional pentru participarea la adunarea comemorativă pentru rememorarea crearea și activitatea Batalionului Szekely, în cadrul căreia doreau să țină un discurs, să recite o poezie, să depună o coroană de flori și „să cânte imnul maghiar, respectiv imnul secuilor”.   CAUZA CSISZER ȘI CSIBI ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI (Cererile nr. 71314/13 și 68028/14) HOTĂRÂRE Art. 11 — Libertatea de întrunire • Sancțiune pentru organizarea unei adunări care nu a fost aprobată ca urmare a desfășurării unei …

Citește mai mult

Durata mare a procedurilor judiciare în stabilirea dreptului tatălui de a avea legături cu minorul încalcă Convenția

Întârzierile în procedura de stabilire a modalităților în care tatăl poate avea acces la copilul său încalcă dreptul la respectarea vieții de familie. Cedo a sancționat Grecia pentru proceduri judiciare întârziate cu privire la dreptul tatălui de a avea legături cu minorul, stabilind că tatălui i s-a încălcat dreptul la respectarea vieții de familie. În  hotărârea de astăzi a Camerei în cauza  Anagnostakis  și alții împotriva Greciei (cererea nr. 46075/16), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în unanimitate, că a existat: o încălcare a articolului 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția europeană a drepturilor …

Citește mai mult

Cedo a stabilit că amendarea unui post de televiziune pentru incitare la utilizarea marijuanei încalcă Convenția

CEDO: Pedepsirea unui jurnalist pentru difuzarea opiniilor altuia nu ar trebui să aibă loc fără motive foarte întemeiate. În hotărârea de astăzi a Camerei în cauza Ringier  Axel Springer Slovacia,  a.s. împotriva Slovaciei (nr. 4) (cererea nr. 26826/16), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în unanimitate, că a existat: o încălcare a articolului 10 (libertatea de exprimare) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cazul se referea la o  emisiune de televiziune în care un celebru cântăreț și-ar fi exprimat sprijinul pentru  legalizarea  marijuanei, iar jurnalistul ar fi părut să fie de acord cu el, ceea ce ar fi dus …

Citește mai mult
error: Alert: Conținut protejat !!