fbpx

EXECUTIV-LEGISLATIV

Noi valori ale  tichetelor de masă și ale tichetelor de creșă

Suma lunară sub forma tichetelor de creșă este de 470 lei, iar valoarea tichetelor de masă nu poate depăși 20,01 lei. Prin Ordinul nr. 2810/1352/2020 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 978 din 23 octombrie 2020, s-a stabilit la art.1 că ,,pentru semestrul II al anului 2020, începând cu luna octombrie 2020, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de …

Citește mai mult

Ce urmează după trimiterea la reexaminare a Legii care stabilește că Parlamentul poate amâna 3 luni data alegerilor parlamentare

Solicitarea de reexaminare a legii obligă Parlamentul să reia procedura de legiferare și să dezbată în plenul celor două Camere solicitarea Președintelui. Legea privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a încetării mandatului Parlamentului ales în anul 2016 trimisă la promulgare a fost supusă controlului CCR și a fost declarată ca fiind constituțională. Prin cererea de reexaminare formulată la data de 23 octombrie 2020, Președintele României invocă  referitor la dispozițiile art. 1 alin. (1) din legea transmisă la promulgare, că este necesar ca Parlamentul să reglementeze cuprinsul acestuia în acord cu decizia instanței constituționale, …

Citește mai mult

Proiect pentru modificarea Legii cadastrului și publicității imobiliare și a Legii fondului funciar

Propunerile vizează prevederile care, în prezent, îngreunează realizarea planului cadastral și înregistrarea gratuită pentru cetățeni, în cartea funciară, a tuturor imobilelor din România. Senatul a adoptat data de 14.10.2020, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991, acesta fiind prezentat ieri Biroului Permanent al Camerei Deputatilor. La propunerea legislativă se pot depune amendamente până la data de 27.10.2020. În expunerea de motive se menționează că este necesară trecerea ANCPI din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Totodată, se propune obligarea …

Citește mai mult

Lege trimisă la promulgare referitoare la introducerea testului de proporționalitate pentru profesii, inclusiv profesiile liberale

Testul de proporționalitate se aplică cerințelor care restricționează accesul liber la profesiile reglementate existente sau la noile profesii, precum și a celor care restricționează exercitarea acestora. Conform primului articol din legea adoptată,  legea reglementează efectuarea unui test de proporționalitate, anterior introducerii unor noi reglementări profesionale sau, după caz, înainte de modificarea sau completarea celor existente care restricționează accesul liber la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, garantând un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, în vederea asigurării bunei funcționări a pieței interne. Testul de proporționalitate se aplică cerințelor care restricționează accesul liber la profesiile reglementate existente sau la noile profesii, precum …

Citește mai mult

Lege referitoare la dreptul de pensionare a avocaților, adoptată de Parlament!

De reducerea cu 15 ani a vârstei standard de pensionare vor beneficia avocații încadrați în grad de handicap grav. Prin legea recent adoptată  se stabilește că avocații cu handicap grav care au realizat cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat beneficiază de reducerea cu 15 ani a vârstei standard de pensionare prevăzute. Reproducem forma legii trimisă spre promulgare: L E G E pentru completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic. – După articolul 34 …

Citește mai mult

Ministerul Justiției a pus în dezbatre publică un proiect de lege referitor la Codul penal

Noi infracțiuni cu privire la instrumentele de plată fără numerar și noi pedepse sunt definite, respectiv stabilite, în proiectul de lege. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal și pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului: Art. 180 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 180.  Instrument de plată fără numerar (1) Prin instrument de plată fără numerar …

Citește mai mult

Tătucul OUG 13, Florin Iordache ”Altă întrebare”, devine președintele Consiliului Legislativ

Florin Iordache este noul președinte al Consiliului Legislativ. Acesta a obținut 185 de voturi, față de doar 41 de voturi obținute de contracandidatul său, Augustin Zegrean. Potrivit legii de funcționare a Consiliului Legislativ, mandatul președintelui este pe viață. Acesta nu poate fi înlocuit sau demis din funcție. Potrivit declarației de avere a fostului președinte, Dragoș Iliescu, care a demisionat în urmă cu câteva zile, șeful Consiliului Legislativ este remunerat cu un salariu de 12.000 de lei pe lună. Totodată, parlamentarii l-au votat pe senatorul USR, George Dircă, președinte al Secției de evidență oficială a legislației și documentare, din cadrul Consiliului …

Citește mai mult

Aproape 50 de modificări la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal au fost publicate în Monitorul Oficial

Au fost abrogate mai multe alieneate, au fost modificate anexe și înlocuite, au fost modificate exemple referitoare la cota de TVA 5%, produse accizabile, impozitul pe profit și au fost introduse o serie de articole, puncte, alienate sau litere la cele existente. Hotărârea de Guvern nr. 864/2020 din 14 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial  nr. 956 din 16 octombrie 2020. Au fost introduse 14 noi prevederi, după cum urmează: Titlul II “Impozitul pe profit” La punctul …

Citește mai mult

Reminder: au intrat în vigoare noile reguli de vânzare a terenurilor extravilane

Au trecut cele 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a Legii  nr. 175/2020 din 14 august 2020, prin urmare toate modificările au intrat în vigoare din 13 octombrie 2020. Prin legea amintită, s-au stabilit noi categorii de preemptori, s-au impus noi condiții arendașilor pentru a-și putea exercita dreptul de preemțiune, s-au stabilit noi sancțiuni și s-au impus condiții mai restrictive cu privire la circulația terenurilor extravilane. În termen de 15 zile, Ministerul Agriculturii trebuie să adopte normele metodologice de aplicare a legii. În cazul în care nu o face sau dacă nu se va proroga termenul de …

Citește mai mult

Cinci deputați (PSD și PNL) s-au gândit să limiteze accesul la informații de interes public

În loc să aducă îmbunătățiri în ce privește transparența și actualizări conforme cu era digitală, cinci deputați încropit o propunere legislativă anti-cetățeni și anti-presă pentru modificarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Deși propunerea legislativă este intitulată ”LEGE pentru modificarea si completarea art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public”, proiectul începe cu articolul 5! ”Dupa alineatul (5) al articolului 5 se introduc trei noi alineate, alin. (6), (7), si (8) cu urmatorul cuprins: (6) in cazul in care o persoana adreseaza aceleiasi institutii publice sau autoritati mai multe solicitari …

Citește mai mult