fbpx

UNIFICARE PRACTICĂ

Contractul de închiriere este titlu executoriu și pentru chiriile datorate anterior înregistrării contractului la fisc

Contractul de locațiune are valoare executorie în ceea ce privește realizarea obligației de plată a chiriei  în integralitatea ei, dacă este semnat de părți și este înregistrat la organele fiscale. Titlul problemei de drept: Valoarea de titlu executoriu a unui contract de locaţiune pentru chiria datorată de locatar aferentă perioadei anterioare înregistrării respectivului contract la organele fiscale. Opinia Institutului Național al Magistraturii: Potrivit art. 1798 C. civ.: „Contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum și cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele și în …

Citește mai mult

Consecințele nedepunerii actului de procedură la oficiul poștal prin scrisoare recomandată

Prezumția legală absolută reglementată de art.183 din Codul de procedură civilă operează independent de modalitatea în care actul de procedură a fost predat oficiului poștal, prin urmare chiar și în ipoteza în care nu a fost predat acestuia prin scrisoare recomandată. Dacă un act de procedură nu a fost predat recomandat oficiului poștal, existând doar data oficiului poștal inserată pe plic, iar în raport de această dată, termenul legal nu este împlinit, nu se pune problema că prezumția nu ar opera. Titlul problemei de drept: Consecințele nedepunerii actului de procedură la oficiul poștal prin scrisoare recomandată. Opinia Institutului Național al …

Citește mai mult

S-a tranșat problema suportării cheltuielilor de judecată în plângerile contravenționale în două ipoteze: recunoașterea agentului constatator și declararea neconstituționalității a textului incriminator

Practica instanțelor de judecată de a nu acorda petenților cheltuieli de judecată în situația în care poliția/autoritatea publică recunoaște la primul termen că petentul are dreptate sau în situația în care textul de lege pe care se întemeiază sancționarea petentului este declarat neconstituțional (de exemplu amenzile date în starea de urgență) nu este corectă. Titlul problemei de drept: cheltuieli de judecată – art. 454 Cod procedură civilă; situația în care se solicită obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată, iar acesta a fost de acord cu admiterea plângerii contravenţionale, textul de lege în baza căruia s-a încheiat procesul verbal de …

Citește mai mult

Avocații trebuie să fie prezenți în sala de judecată, la sediul instanţei, şi nu la locul de deţinere, în cazul asistării prin videoconferință a persoanelor aflate în detenție

Nulitatea absolută sau relativă este sancțiunea în cazul asistării condamnaților prin videoconferință de către avocați prezenți în sala de judecată și nu la locul de detenție? Problema de drept: Sancţiunea aplicabilă în situaţia în care apărătorul ales sau numit din oficiu al condamnatului aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ, care participă la judecarea cauzelor prin intermediul videoconferinţei, conform art. 597 alin. 21 Cod procedură penală, nu se prezintă la locul de detenţie, ci în faţa instanţei de judecată. Titularul sesizării: CA Târgu Mureş Într-o opinie se apreciază că în situaţia în care condamnatul aflat în stare …

Citește mai mult

Respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice se face prin încheiere separată

Atât admiterea cererii de schimbare a încadrării juridice, cât și cea de respingere a cererii, se fac prin încheiere separată, anterior soluţionării fondului cauzei. Problema de drept Probleme de aplicare a dispozițiilor art.386 din Codul de procedură penală în urma Deciziei Curții Constituționale nr.250/2019. Existenţa obligaţiei de a se pronunța o încheiere distinctă atât atunci când se schimbă încadrarea juridică, cât și atunci când se respinge cererea de schimbare a încadrării juridice. Titularul sesizării: PÎCCJ – Secția Judiciar Prin Decizia nr. 250/16 aprilie 2019 a Curții Constituționale (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.500 din 20 iunie 2019) …

Citește mai mult

Valorificarea denunțului. Sensul sintagmei „denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală”

Pentru valorificarea denunţului este necesar şi suficient ca, în cauza în care s-a formulat denunţul, să se fi dispus începerea urmăririi penale, instanța urmând să aprecieze în concret îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Denunţul. Valorificare. Sensul sintagmei „denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală” (CA Bucureşti) Prin Decizia nr. 67/26.02.2015 pronunţată de Curtea Constituţională a României – M. Of. nr. 185/18.03.2015 s-a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de reprezentantul Ministerului Public în Dosarul nr.7.155/303/2013 (190/2014) al Curții de Apel București — Secția I Penală și s-a constatat că „soluția legislativă reglementată de art. 19 din Legea nr. 682/2002 care …

Citește mai mult

S-a stabilit: Polițistul local nu poate aplica sancțiuni pe Legea 61/1991 celor care nu se prezintă la sediu

Președinții secțiilor de contencios de la ÎCCJ și de la curți de apel au stabilit că ”poliţistul local nu are competenţa de a încheia procese verbale de constatare și sancționare a contravenției prevăzute de art. 2, pct. 31 din Legea nr. 61 din 1991, întocmite ca urmare a neprezentării la sediul poliției locale a proprietarului unui vehicul care a fost oprit neregulamentar, în urma invitației făcute de polițistul local.” Întâlnirea președinților secțiilor de contencios administrativ şi fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel a avut loc, în 17 decembrie 2020, pe platforma GoogleMeet. În Minuta …

Citește mai mult

Despăgubirile pentru prejudiciul suferit prin pierderea unei șanse

,,Legislația actuală reglementează expres repararea acestui tip de prejudiciu, însă ceea ce se urmărește nu este compensarea lipsei unui beneficiu nerealizat din cauza faptei ilicite (victima accidentului nu a putut finaliza studiile universitare, ca urmare nu a putut să desfășoare o activitate profesională mai bine remunerată), ci a faptului că s-a pierdut șansa de a se realiza un astfel de beneficiu.” 1. Acțiunea civilă în procesul penal 1.1. Repararea prejudiciului suferit prin pierderea unei șanse, în cazul victimelor accidentelor rutiere care au suferit o infirmitate permanentă (CA Pitești) Acte normative incidente: art. 1385 alin. (4), art. 1532 C.civ. În practica …

Citește mai mult

Modalitatea de constituire a comisiei de cercetare disciplinară pe fondul contestării actului unilateral al angajatorului de modificare a funcției salariatului

Caracterul executoriu de drept al hotărârilor din litigiile de muncă nu echivalează, din punct de vedere juridic, cu executarea titlului de plin drept, ci face posibilă executarea provizorie a hotărârii. Titlul problemei de drept: Modalitatea de constituire a comisiei de cercetare disciplinară în cazul modificării funcţiei salariatului prin actul unilateral al angajatorului, act contestat în procedura jurisdicţională şi anulat prin hotărârea primei instanţe; consecinţe juridice din perspectiva nulităţii procedurii de cercetare disciplinară (Curtea de Apel Iași). În fapt, salariatul a fost revocat din funcţia de conducere prin dispoziţia directorului general, fiind trecut într-o funcţie de execuţie; împotriva deciziei s-a formulat …

Citește mai mult

Dobânda legală remuneratorie și/sau penalizatoare privind obligații bănești decurgând din raporturi de muncă

Dobânda acordată prin hotărâre judecătorească are caracter penalizator, atât în ceea ce privește sumele acordate de la scadență până la pronunțarea hotărârii, cât și sumele de la pronunțarea hotărârii până la executarea integrală a debitului. Titlul problemei de drept: Acordarea dobânzii legale sub forma dobânzii legale remuneratorii şi/sau a dobânzii legale penalizatoare pentru obligaţii băneşti decurgând din raporturi de muncă, respectiv dacă dobânda legală stabilită prin hotărârea judecătorească şi care urmează a fi acordată privește atât dobânda remuneratorie, cât și dobânda penalizatoare, conform dispoziţiilor art. 1 din O.G. nr. 13/2011 CA Bacău – Tribunalul Neamț). Cadrul normativ aplicabil: Art. 166 …

Citește mai mult
error: Alert: Conținut protejat !!