fbpx

UNIFICARE PRACTICĂ

Șoferii drogați sunt pedepsiți chiar dacă nu le sunt afectat capacitățile psiho-fizice necesare conducerii autovehiculului

Președinții secțiilor penale ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel și reprezentanții INM au stabilit că elementele de tipicitate a infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe sunt întrunite atâta timp cât conducătorul auto a consumat substanțe psihoactive şi s-a constatat prezenţa acestora în organism, apreciindu-se că afectarea capacităților psiho-fizice necesare conducerii autovehiculului excede condițiilor prevăzute de norma de incriminare. Problema de drept: Infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin. (2) Cod penal. Înţelesul sintagmei „persoană aflată sub influenţa …

Citește mai mult

Încadrarea juridică – Folosirea unui card sustras pentru a plăti la POS sume până în 100 de lei pentru care nu se cere PIN

Participanții la întâlniriea președinților secțiilor penale ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel au stabilit că în situația plății la comercianți, prin apropierea cardului de POS, fără introducerea codului PIN, există concurs de infracțiuni între efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos (prevăzută de art. 250 alin.1 Cod penal) și infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic (art. 360 alin. (1) C.pen.) Problema de drept: Folosirea în mod neautorizat a cardului bancar (sustras) aparținând persoanei vătămate, la efectuarea unor plăţi prin POS până la concurența sumei pentru care nu se solicită introducerea codului PIN, ci …

Citește mai mult

Construcțiile edificate înainte de 1 august 2001 fără autorizație de construire se pot întabula doar pe cale administrativă, acțiunile în constatare fiind inadmisibile

Opinie majoritară: ,,acțiunile în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin accesiune în cazul construcţiilor realizate fără autorizație de construire înainte de 1 august 2001 sunt inadmisibile.” Titlul problemei de drept: Admisibilitatea acțiunii în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin accesiune în cazul construcţiilor realizate fără autorizație de construire înainte de 1 august 2001 Problema de practică neunitară menționată a fost discutată la Întâlnirea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale curţilor de apel ce a avut loc la Oradea, în perioada 6-7 iunie 2019. Participanții la întâlnirea menționată au …

Citește mai mult

Ce se poate proba cu etilotestul și ce se pobează cu etilometrul. Diferențele regimului probator

Contravenția de conducere sub influenţa alcoolului se poate constatata atât cu ajutorul etilometrului omologat şi verificat metrologic, cât şi cu etilotestul certificat, însă în cazul infracțiunii, în vederea verificării pragului 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este necesară stabilirea concentraţiei cu ajutorul etilometrului, sau a unui alt mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.   Titlul problemei de drept Contravenţia de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune; prevăzută de art. 102 alin. 3 lit. a) OUG 195/2002. Constatarea contravenţiei, regim probator: rezultatul etilotest – etilometru Legislație incidentă: art. 88 și art. 102 alin. 3 …

Citește mai mult

Contractul de închiriere este titlu executoriu și pentru chiriile datorate anterior înregistrării contractului la fisc

Contractul de locațiune are valoare executorie în ceea ce privește realizarea obligației de plată a chiriei  în integralitatea ei, dacă este semnat de părți și este înregistrat la organele fiscale. Titlul problemei de drept: Valoarea de titlu executoriu a unui contract de locaţiune pentru chiria datorată de locatar aferentă perioadei anterioare înregistrării respectivului contract la organele fiscale. Opinia Institutului Național al Magistraturii: Potrivit art. 1798 C. civ.: „Contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum și cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele și în …

Citește mai mult

Consecințele nedepunerii actului de procedură la oficiul poștal prin scrisoare recomandată

Prezumția legală absolută reglementată de art.183 din Codul de procedură civilă operează independent de modalitatea în care actul de procedură a fost predat oficiului poștal, prin urmare chiar și în ipoteza în care nu a fost predat acestuia prin scrisoare recomandată. Dacă un act de procedură nu a fost predat recomandat oficiului poștal, existând doar data oficiului poștal inserată pe plic, iar în raport de această dată, termenul legal nu este împlinit, nu se pune problema că prezumția nu ar opera. Titlul problemei de drept: Consecințele nedepunerii actului de procedură la oficiul poștal prin scrisoare recomandată. Opinia Institutului Național al …

Citește mai mult

S-a tranșat problema suportării cheltuielilor de judecată în plângerile contravenționale în două ipoteze: recunoașterea agentului constatator și declararea neconstituționalității a textului incriminator

Practica instanțelor de judecată de a nu acorda petenților cheltuieli de judecată în situația în care poliția/autoritatea publică recunoaște la primul termen că petentul are dreptate sau în situația în care textul de lege pe care se întemeiază sancționarea petentului este declarat neconstituțional (de exemplu amenzile date în starea de urgență) nu este corectă. Titlul problemei de drept: cheltuieli de judecată – art. 454 Cod procedură civilă; situația în care se solicită obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată, iar acesta a fost de acord cu admiterea plângerii contravenţionale, textul de lege în baza căruia s-a încheiat procesul verbal de …

Citește mai mult

Avocații trebuie să fie prezenți în sala de judecată, la sediul instanţei, şi nu la locul de deţinere, în cazul asistării prin videoconferință a persoanelor aflate în detenție

Nulitatea absolută sau relativă este sancțiunea în cazul asistării condamnaților prin videoconferință de către avocați prezenți în sala de judecată și nu la locul de detenție? Problema de drept: Sancţiunea aplicabilă în situaţia în care apărătorul ales sau numit din oficiu al condamnatului aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ, care participă la judecarea cauzelor prin intermediul videoconferinţei, conform art. 597 alin. 21 Cod procedură penală, nu se prezintă la locul de detenţie, ci în faţa instanţei de judecată. Titularul sesizării: CA Târgu Mureş Într-o opinie se apreciază că în situaţia în care condamnatul aflat în stare …

Citește mai mult

Respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice se face prin încheiere separată

Atât admiterea cererii de schimbare a încadrării juridice, cât și cea de respingere a cererii, se fac prin încheiere separată, anterior soluţionării fondului cauzei. Problema de drept Probleme de aplicare a dispozițiilor art.386 din Codul de procedură penală în urma Deciziei Curții Constituționale nr.250/2019. Existenţa obligaţiei de a se pronunța o încheiere distinctă atât atunci când se schimbă încadrarea juridică, cât și atunci când se respinge cererea de schimbare a încadrării juridice. Titularul sesizării: PÎCCJ – Secția Judiciar Prin Decizia nr. 250/16 aprilie 2019 a Curții Constituționale (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.500 din 20 iunie 2019) …

Citește mai mult

Valorificarea denunțului. Sensul sintagmei „denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală”

Pentru valorificarea denunţului este necesar şi suficient ca, în cauza în care s-a formulat denunţul, să se fi dispus începerea urmăririi penale, instanța urmând să aprecieze în concret îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Denunţul. Valorificare. Sensul sintagmei „denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală” (CA Bucureşti) Prin Decizia nr. 67/26.02.2015 pronunţată de Curtea Constituţională a României – M. Of. nr. 185/18.03.2015 s-a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de reprezentantul Ministerului Public în Dosarul nr.7.155/303/2013 (190/2014) al Curții de Apel București — Secția I Penală și s-a constatat că „soluția legislativă reglementată de art. 19 din Legea nr. 682/2002 care …

Citește mai mult