fbpx

UNIFICARE PRACTICĂ

Poprirea înființată pe conturile bancare obstrucționează intevenirea perimării executării silite

Perimarea executării silite demarate în temeiul vechiului Cod de procedură civilă nu intervine dacă a fost înființată poprirea asupra conturilor bancare ale debitorului. Titlul problemei de drept: Incidența perimării executării silite în cazul urmăririi prin poprire, înființată asupra contului bancar al debitorului, dacă nu a fost virată executorului judecătoresc nicio sumă de bani de către terțul poprit, soldul contului fiind zero, și au trecut mai mult de 6 luni de la data înființării popririi(Curtea de Apel Galați). Opinia Institutului Național al Magistraturii: Potrivit art. 389 alin. (1) din vechiul C. proc. civ.: „(1) Dacă creditorul a lăsat sa treacă 6 …

Citește mai mult

Onorariul executorului judecătoresc cu TVA inclus nu poate depăși plafonul maximal

Onorariul maximal al executorului judecătoresc se verifică raportat la onorariul ce include TVA aferentă. Titlul problemei de drept:  Modul de verificare a respectării limitei maxime a onorariului executorului judecătoresc (Curtea de Apel Ploiești). Această problemă a fost discutată în cadrul cadrul Întâlnirii reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale curţilor de apel, ce a avut loc la Timișoara, în perioada 19-20 noiembrie 2015. Redăm în continuare punctul de vedere prezentat de I.N.M., opiniile exprimate de către participanți, precum și rezultatul votului, cu mențiunea că referirile la dispozițiile legale incidente …

Citește mai mult

Contractul de închiriere este titlu executoriu și pentru chiriile datorate anterior înregistrării la organele fiscale

Chiriile datorate în temeiul unui contract de închiriere neînregistrat la fisc se pot executa silit ulterior înregistrării  Titlul problemei de drept:Valoarea de titlu executoriu a unui contract de locaţiune pentru chiria datorată de locatar aferentă perioadei anterioare înregistrării respectivului contract la organele fiscale(Curtea de Apel București ). Opinia Institutului Național al Magistraturii: Potrivit art. 1798 C. civ.: „Contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum și cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege”. …

Citește mai mult

Anularea cererii de chemare în judecată se dispune în camera de consiliu, fără citarea părților

În procedura verificării și regularizării cererii de chemare în judecată, încheierea prin care se dispune anularea cererii se dă în camera de consiliu și nu în ședință publică. Titlul problemei de drept:  Anularea cererii de chemare în judecată în temeiul art. 200 alin. (4) C. proc. civ. Tipul ședinței de judecată. Citarea părților (Curtea de Apel Bacău). Opinia Institutului Național al Magistraturii:  Titlul temei de dezbatere, astfel cum a fost comunicat I.N.M. de către Curtea de Apel Bacău, a fost redactat în următorii termeni: “Aspecte privind procedura anulării cererii de chemare în judecată în condiţiile art. 200 alin. (4) C. …

Citește mai mult

Instanța de recurs poate verifica și invoca din oficiu motivul de casare dat de contradicția dintre considerente și dispozitiv

Contradicția dintre considerentele și dispozitivul  unei hotărâri echivalează nemotivare. Titlul problemei de drept:  Posibilitatea invocării din oficiu a motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ. în situaţia în care există contradicție între considerente și dispozitiv (Curtea de Apel Bacău). Opinia Institutului Național al Magistraturii: În conformitate cu art. 488 alin. (1) C. proc. civ.: „…6. când hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază sau când cuprinde motive contradictorii ori numai motive străine de natura cauzei…”. De asemenea, art. 489 alin. (3) C. proc. civ. prevede că: „Dacă legea nu dispune altfel, motivele …

Citește mai mult

Furtul calificat (săvârșit prin violare de domiciliu) absoarbe infracțiunea de violare de domiciliu

Sustragerea unor bunuri după pătrunderea în locuința unei persoane, prin inducerea în eroare, constituie infracțiunea complexă de furt calificat, prin violare de domiciliu. Încadrarea juridică a faptei constând în pătrunderea în locuința unei persoane, prin inducerea în eroare (ex.: prezentarea unei calități mincinoase), pătrundere urmată de sustragerea unor sume de bani – furt sau furt calificat (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov) Autorul întrebării nu a precizat care sunt opiniile diferite identificate în practica judiciară. În opinia noastră (I.N.M.-n.red.), încadrarea juridică corectă a faptei constând în pătrunderea în locuința unei persoane, prin inducerea în eroare, pătrundere urmată de …

Citește mai mult

Prezența inculpatului în fața instanței sesizate cu un acord de recunoaștere a vinovăției nu este obligatorie

Instanța nu poate respinge acordul de recunoaștere a vinovăției pentru că nu a putut proceda la ascultarea inculpatului. În practica judiciară s-a pus problema dacă pentru a se proceda la judecarea cauzei de către instanța sesizată cu un acord de recunoaștere a vinovăției este obligatorie prezența inculpatului și asistarea acestuia de un apărător, inclusiv în cazul în care nu ne aflăm într-una din ipotezele în care asistența juridică în cursul judecății este obligatorie potrivit legii. (CA Tg. Mureș) Controversa a fost determinată de prevederile art. 484 alin. (2) C.p.p., potrivit cărora instanța se pronunță asupra acordului după ascultarea procurorului, a …

Citește mai mult

Folosirea bunurilor de mare valoare (sau a banilor) ale unei societăți în scopuri personale de către administrator reprezintă delapidare

Infracțiunea de folosire cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății prevăzută de art. 281 din Legea nr. 31/1990 are caracter subsidiar față de Codul penal. Dacă fapta administratorului care achiziționează în numele societății bunuri de mare valoare, pe care le înregistrează în contabilitate drept cheltuieli deductibile însă le folosește în scop pur personal, fără a justifica beneficiul economic pe care acestea îl aduc activității societății, constituie infracțiunea de folosire cu rea-credință a bunurilor sau creditului societății Autorul întrebării nu a precizat care sunt opiniile diferite identificate în practica judiciară. În opinia INM, pentru aceleași motive expuse la punctul precedent (expus …

Citește mai mult

Judecătorii sunt obligați să audieze inculpații care renunță la exercitarea dreptului la tăcere

Inculpații pot rupe oricând tăcerea dând declarații în timpul procesului penal, prin declarații exercitându-se dreptul la apărare. S-a pus problema în practica judiciară dacă exprimarea de către inculpat, la începutul judecății, a intenției de a uza de dreptul la tăcere, produce efecte pe toată durata acestei faze procesuale, sau inculpatul poate reveni asupra poziției inițiale pe parcursul sau la finalul cercetării judecătorești. (Tribunalul Olt) Într-o opinie, s-a arătat că poziția inculpatului în sensul de a păstra tăcerea produce efecte pe toată durata judecății, soluția contrară echivalând cu o schimbare a ordinii cercetării judecătorești, din inițiativa inculpatului. Într-o altă opinie, inculpatul …

Citește mai mult

Cererile referitoare la protecția copilului cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate sunt de competența judecătoriei și nu a tribunalului

Competența tribunalului este limitată la măsurile de protecție specială: stabilirea plasamentului, a plasamentului în regim de urgență și a supravegherii specializate. Titlul problemei de drept: Competenţa materială de soluţionare în primă instanţă a cererilor având ca obiect delegarea temporară a exercitării autorităţii părinteşti în favoarea unui terţ/persoană din familia extinsă (Curtea de Apel Galați). Opinia Institutului Național al Magistraturii: Potrivit art. 94 pct. 1 lit. a) C. proc. civ., judecătoriile judecă în primă instanță cererile date de Codul civil în competența instanței de tutelă și de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres …

Citește mai mult