fbpx

CJUE

Cerere de decizie preliminară legată de prelucrarea transfrontalieră a datelor într-o cauză în care este implicat grupul Facebook

CJUE este sesizată să pronunțe o decizie preliminară cu privire la autoritatea pentru protecția datelor  care este competentă să se pronunțe asupra încălcărilor GDPR- prelucrare transfrontalieră a datelor. Vă prezentăm rezumatul concluziilor avocatului general formulate la data de 13.01.2021, în cauza C-645/19 Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA / Gegevensbeschermingsautoriteit: Avocatul general Bobek apreciază că autoritatea pentru protecția datelor din statul în care operatorul de date sau persoana împuternicită de operator are sediul principal în Uniunea Europeană are o competență generală de a iniția proceduri judiciare pentru încălcări ale RGPD în legătură cu prelucrarea transfrontalieră a datelor. Totodată, …

Citește mai mult

CJUE a stabilit că reglementările naționale care permit confiscarea bunurilor terților folosite în contrabandă sunt contrare dreptului Uniunii

O reglementare națională care permite confiscarea unui instrument utilizat pentru săvârșirea unei infracțiuni de contrabandă calificată, dar care aparține unui terț de bună-credință este contrară dreptului Uniunii. În plus, proprietarul bunului confiscat trebuie să dispună de o cale de atac efectivă împotriva acestei măsuri CJUE a stabilit cele de mai sus prin hotărârea din data de 14 ianuarie 2021, în cauza C‑393/19, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE. OM era angajat ca șofer al unui camion de transport internațional de o societate de transport cu sediul în Turcia, pentru a efectua traseul …

Citește mai mult

Concluziile avocatului general în cauza pendinte referitoare la numirea judecătorilor

Avocatul general Hogan: dreptul Uniunii nu se opune unor dispoziții constituționale naționale în temeiul cărora puterea executivă sau unul dintre membrii acesteia, cum este prim-ministrul, joacă un rol în procesul de numire a membrilor sistemului judiciar. Cu toate acestea, articolul 19 alineatul (1) TUE, interpretat în lumina dreptului la un proces echitabil și la o cale efectivă de atac prevăzut de cartă, este aplicabil în situația în care o instanță națională apreciază validitatea unei proceduri de numire a unor judecători, precum cea prevăzută de Constituția Maltei. Concluziile avocatului general în cauza C-896/19 Repubblika/Il-Prim Ministru Repubblika este o asociație care are …

Citește mai mult

CJUE a decis că procurorii din statele membre în care sunt subordonați ierarhic ministrului justiției pot adopta mandate europene de anchetă

Spre deosebire de un mandat european de arestare, un ordin european de anchetă poate fi adoptat de parchetul unui stat membru expus riscului de a fi supus unor instrucțiuni individuale din partea puterii executive. Drepturile fundamentale ale persoanei vizate de ordinul european de anchetă sunt suficient protejate atât în stadiul emiterii acestuia, cât și în cel al executării sale în alt stat membru Hotărârea în cauza C-584/19 Luxemburg, 8 decembrie 2020 Procedură penală împotriva lui A și alții Staatsanwaltschaft Hamburg (Parchetul din Hamburg, Germania) a deschis o anchetă penală împotriva lui A și a altor persoane neidentificate. Aceste persoane sunt …

Citește mai mult

CJUE a stabilit că aplicațiile companiilor de taxi nu au nevoie de autorizație de dispecerat de la primărie

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit că Primăria București a greșit când a cerut autorizație de dispecerat unei firme de taxi pentru aplicația proprie prin care clienții pot chema un taximetru.  CJUE arată că un serviciu care pune în legătură directă, prin intermediul unei aplicații electronice, clienți și șoferi de taxi constituie un serviciu al societății informaționale din moment ce nu reprezintă o parte integrantă dintr-un serviciu global al cărui element principal ar fi o prestație de transport, cum este UBER. Iar pentru serviciile societății informaționale nu este nevoie de autorizație. Star Taxi App SRL, societate cu …

Citește mai mult

Hotărâre CJUE în avantajul tuturor hotelurilor/pensiunilor de pe platforma Booking

Un hotel care utilizează platforma Booking.com poate, în principiu, să o acționeze în justiție în fața unei instanțe a statului membru în care este stabilit acest hotel pentru a obține încetarea unui eventual abuz de poziție dominantă, a hotărât CJUE, sesizată de Curtea Federală din Germania într-o cauză între o firmă ce deține un hotel și compania olandeză ce deține platforma Booking. Deși practicile astfel contestate sunt puse în aplicare în cadrul unei relații contractuale, este aplicabilă norma de competență specială în materie delictuală sau cvasidelictuală prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European. Wikingerhof GmbH & Co. KG, …

Citește mai mult

CJUE s-a pronunțat în cauza Oros ce vizează dobânda în contractul cu BCR

CJUE a decis în cauza Oros -C-269/19 – în cadrul litigiului debitorului împotriva Băncii Comerciale Române (BCR), pe clauza de dobândă: ,,Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că, în urma constatării caracterului abuziv al clauzelor care definesc mecanismul de stabilire a ratei dobânzii variabile într‑un contract de împrumut precum cel în discuție în litigiul principal și atunci când acest contract nu poate continua să existe după eliminarea clauzelor abuzive în cauză, anularea contractului menționat ar avea consecințe deosebit de prejudiciabile pentru …

Citește mai mult

CJUE-procurorii subordonați ierarhic ministrului justiției nu reprezintă o „autoritate judiciară de executare”

Sesizată cu întrebarea preliminară ,,dacă procurorul Parchetului din Amsterdam poate fi considerat drept „autoritate judiciară de executare” în sensul Deciziei-cadru privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre, având, în consecință, competența de a da consimțământul prevăzut de această decizie-cadru, CJUE a decis că  un procuror care, poate primi, în cadrul exercitării puterii sale decizionale o instrucțiune individuală din partea puterii executive, nu îndeplinește condițiile necesare pentru a fi calificat drept „autoritate judiciară de executare”. În rezumatul Hotărârii în cauza C-510/19 Openbaar Ministerie și YU și ZV împotriva lui AZ, din 24 noiembrie 2020, se arată …

Citește mai mult

Principiul ,,ne bis in idem”poate fi un impediment la extrădarea către state terțe

În opinia avocatului general, interdicția de a fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași faptă, aplicabilă în spațiul Schengen, poate fi un impediment la extrădarea către state terțe. În cazul în care este aplicabilă, această interdicție nu doar că împiedică orice împrocesuare în alte state membre UE, ci se opune și detenției în acele state în virtutea unei notificări roșii emisă de Interpol în scopul unei posibile extrădări către un stat terț, se arată în rezumatul concluziilor avocatului general. Dintre concluziile avocatului general se remarcă una, prin care avocatul general face o comparație cel puțin inedită pentru contextual …

Citește mai mult

CJUE a decis că mamele pot beneficia de concediu de maternitate suplimentar fără a-i discrimina pe tați

O convenție colectivă națională poate rezerva exclusiv mamelor un concediu suplimentar de maternitate. Cu toate acestea, trebuie să se demonstreze că respectivul concediu suplimentar vizează protecția lucrătoarelor în ceea ce privește consecințele sarcinii și condiția de maternitate a acestora. Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle contestă refuzul Casei primare de asigurări de sănătate din Moselle de a-i acorda tatălui unui copil concediul pentru lucrătoarele care își cresc ele însele copilul prevăzut de Convenția colectivă națională de muncă a personalului organismelor de securitate socială. Sesizat de sindicat, Conseil de prud’hommes de Metz (Tribunalul pentru …

Citește mai mult
error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina