fbpx

CJUE

CJUE-dreptul UE se opune reglementărilor naționale care prevăd imposibilități absolute de menținere în funcție a unui funcționar cu handicap fără verificarea aptitudilor de a-și îndeplini atribuțiile

Reglementarea estoniană care prevede o imposibilitate absolută de menținere în funcție a unui agent de penitenciar a cărui acuitate auditivă nu respectă praguri minime de percepție sonoră, fără a permite să se verifice dacă acesta este în măsură să își îndeplinească funcțiile, este contrară dreptului Uniunii. Această reglementare instituie o discriminare bazată direct pe handicap. CJUE s-a pronunțat la 15 iulie 2021 în cauza C‑795/19, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Riigikohus (Curtea Supremă, Estonia) și a declarat că: ,,Articolul 2 alineatul (2) litera (a), articolul 4 alineatul (1) și articolul …

Citește mai mult

CJUE confirmă dreptul de afiliere la sistemul public de asigurări de sănătate a altui stat, cetățenilor UE inactivi economic

Curtea confirmă dreptul cetățenilor Uniunii inactivi din punct de vedere economic, cu reședința în alt stat membru decât statul lor membru de origine, de a fi afiliați la sistemul public de asigurări de sănătate al statului membru gazdă. Dreptul Uniunii nu impune totuși obligația de afiliere gratuită la sistemul menționat. Hotărârea în cauza C-535/19, A (Servicii publice de îngrijiri medicale) Luxemburg, 15 iulie 2021 A, un resortisant italian căsătorit cu o resortisantă letonă, a părăsit Italia și s-a mutat în Letonia pentru a se alătura soției sale și celor doi copii minori ai lor. La puțin timp după sosirea sa …

Citește mai mult

Cu expresia „Spânzurați toți judecătorii!” își începe Avocatul General Bobek, concluziile în cauza în care CJUE este chemată să definească noțiunea de «instanță»

 „Spânzurați toți judecătorii!” Acesta este sfatul pe care fostul guvernator al Băncii Naționale a Cehiei și‑l amintește din partea unui filozof și politolog englez atunci când acesta a fost întrebat ce ar trebui făcut mai întâi după căderea regimurilor comuniste pentru a produce o transformare juridică și judiciară în Europa Centrală și de Est.”  Așa își începe Avocatul General Bobek concluziile într-o cauză în care Curtea Supremăa Poloniei solicită o decizie preliminară referitoare printre altele la noțiunea de «instanță» și noțiunea de «constituită prin lege». Redăm concluziile: Ediție provizorie CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL DOMNUL MICHAL BOBEK prezentate la 8 iulie 2021(1) …

Citește mai mult

TJUE se pronunță, pentru prima dată, cu privire la înregistrarea unei mărci sonore prezentate în format audio

Un fișier audio care conține sunetul care se produce la deschiderea unei cutii de băutură, urmat de un moment de liniște și de un fâsâit, nu poate fi înregistrat ca marcă pentru diverse băuturi și pentru containere din metal pentru transport și depozitare, în măsura în care nu prezintă caracter distinctiv. Cauza T‑668/19 Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG a formulat o cerere de înregistrare a unui semn sonor ca marcă a Uniunii Europene la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). Acest semn, prezentat prin intermediul unui fișier audio, amintește sunetul care se produce la deschiderea unei …

Citește mai mult

Cauza de 180 de milioane de euro a fraților Micula a primit concluziile avocatului general

Avocatul general Szpunar concluzionează că este greșită hotărârea Tribunalul Uniunii Europene prin care s-a anulat, în 2019, decizia Comisiei Europene care a declarat despăgubirea drept ,,ajutor de stat” și a dispus României să recupereze sumele deja achitate, propunând trimiterea cauzei spre rejudecare. În opinia avocatului general Szpunar, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept concluzionând că Comisia nu era competentă să examineze, în lumina dreptului ajutoarelor de stat, despăgubirea plătită de România ca urmare a unei hotărâri arbitrale. O procedură arbitrală inițiată în temeiul unui tratat bilateral de investiții încheiat între un stat membru și un stat terț înainte de …

Citește mai mult

UE ar putea fi distrusă de provocările juridice naționale, avertizează Bruxelles

Contestarea aplicării cu prioritate a dreptului UE și a deciziilor CJUE, de către instanțele naționale, poate duce la distrugerea UE. Comisarul european pentru justiție a promis să se opună numeroaselor provocări și deciziilor juridiciare ale statelor membre care au atacat primatul dreptului UE, avertizând totodată că acestea ar putea distruge uniunea însăși. Într-un interviu acordat publicației Financial Times, Didier Reynders a spus că această chestionările sporite asupra primatului dreptului UE – și a dreptului Curții Europene de Justiție de a avea ultimul cuvânt – a creat un „efect de revărsare” care i-a încurajat alte state să urmeze exemplul, relatează Newssay. …

Citește mai mult

CJUE-adresele de IP, numele și adresele utilizatorilor pot fi înregistrate și comunicate terților proprietari de drepturi intelectuale

Înregistrarea sistematică a adreselor IP ale utilizatorilor și comunicarea numelui și a adreselor poștale ale acestora titularului unor drepturi intelectuale sau unui terț pentru a permite introducerea unei acțiuni în despăgubire sunt admisibile în anumite condiții. Cererea de informații a unui titular de drepturi de proprietate intelectuală nu poate fi abuzivă și trebuie să fie justificată și proporțională. Hotărârea în cauza C-597/19 M.I.C.M. Întreprinderea Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited (denumită în continuare „Mircom”) a formulat o cerere de informații îndreptată împotriva Telenet BVBA, un furnizor de acces la internet, la Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunalul pentru Întreprinderi din Antwerpen, …

Citește mai mult

Concluzii de impact ale avocatului general: orice dispoziție de drept național și orice practică legislativă, administrativă sau judiciară ce ar putea aduce atingere eficienței dreptului Uniunii sunt incompatibile cu acesta din urmă

Avocatul general Bobek: Directiva privind serviciile este aplicabilă procedurilor disciplinare inițiate împotriva avocaților, al căror rezultat poate afecta abilitarea în continuare a respectivilor avocați de a presta servicii juridice. O instanță națională trebuie, dacă este necesar, să ignore legislația națională privind atribuirea competenței, precum și hotărârile unei instanțe superioare dacă consideră că sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, în special cu principiul independenței instanțelor. Concluziile avocatului general în cauza C-55/20 Ministerstwo Sprawiedliwości În iulie 2017, Prokurator Krajowy – Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego [procuror național – Prim-adjunctul procurorului general] (denumit în continuare „procurorul național”) a solicitat Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie …

Citește mai mult

CJUE-despre competența de constatare a încălcării grave și pe scară largă de către Facebook a legislației în materia protecției vieții private

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD): Curtea precizează condițiile de exercitare a competențelor autorităților naționale de supraveghere pentru prelucrarea transfrontalieră a datelor. În anumite condiții, o autoritate națională de supraveghere își poate exercita competența de a aduce orice pretins caz de încălcare a RGPD în fața unei instanțe a unui stat membru, chiar dacă nu este autoritatea principală pentru această prelucrare. Hotărârea în cauza C-645/19, Facebook Ireland și alți La 11 septembrie 2015, președintele Comisiei belgiene pentru protecția vieții private (denumită în continuare „CPVP”) a sesizat Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunalul de Primă Instanță neerlandofon din Bruxelles, Belgia) …

Citește mai mult

CJUE-un sfat paramedical oferit de o publicație și care produce cititorului un prejudiciu după punerea în practică, nu constituie ,,produs cu defect” care să atragă răspunderea editorului

Un articol dintr-un cotidian tipărit, care emite un sfat inexact privind sănătatea referitor la utilizarea unei plante, a cărui respectare a cauzat un prejudiciu sănătății unui cititor, nu constituie un produs cu defect în sensul dreptului Uniunii. Un astfel de articol nu poate așadar să angajeze răspunderea fără culpă a editorului sau a tipografului cotidianului respectiv potrivit Directivei privind răspunderea pentru produsele cu defecte. Hotărârea în cauza C-65/20 KRONE – Verlag KRONE – Verlag este o societate de presă stabilită în Austria. Intimata este proprietară de massmedia și editoarea unei ediții regionale a cotidianului Kronen-Zeitung. La 31 decembrie 2016, ea …

Citește mai mult
error: Alert: Conținut protejat !!