fbpx

CJUE

FC Barcelona pierde la CJUE și va trebui să restituie sumele obținute ca urmare a avantajului fiscal de persoană juridică fără scop lucrativ

Curtea a anulat hotărârea Tribunalului prin care a fost anulată decizia Comisiei prin care este calificat drept ajutor de stat regimul fiscal a patru cluburi spaniole de fotbal profesionist. Acțiunea care fusese formulată împotriva acestei decizii de Fútbol Club Barcelona este respinsă definitiv. O lege spaniolă adoptată în 1990 obliga toate cluburile sportive profesioniste spaniole să se transforme în societăți sportive pe acțiuni, cu excepția cluburilor sportive profesioniste care au înregistrat un rezultat pozitiv în exercițiile anterioare adoptării acestei legi. Fútbol Club Barcelona (FCB), precum și alte trei cluburi de fotbal profesionist care se încadrau în sfera excepției prevăzute – …

Citește mai mult

CJUE-despre independența judecătorilor, statul de drept și combaterea corupției-concluziile avocatului general

Concluziile avocatului general în cauzele conexate C-357/19, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și alții/QN și alții, și C-547/19, CY și alții, cauza C-379/19, DNA – Serviciul Teritorial Oradea/IG și alții, și cauzele conexate C-811/19 și C-840/19, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și alții/FQ și alții. Potrivit avocatului general Bobek, deciziile unei curți constituționale prin care se constată nelegala compunere a unor completuri de judecată din cadrul unei instanțe supreme pentru motivul că dreptul la o instanță independentă și imparțială a fost încălcat și prin care se …

Citește mai mult

CJUE-despre accesul procurorilor la datele cu caracter personal păstrate de furnizori de servicii de comunicații electronice

Prin Hotărârea din 2 aprilie 2021, în cauza C-746/18   H. K/Prokuratuur, CJUE a decis că accesul procurorilor la datele personale deținute de furnizorii de comunicații electronice este autorizat doar în cazul infracțiunilor grave și că parchetul nu poate autoriza accesul unei autorități publice la aceste date pentru a desfășura urmărirea penală. Accesul, în scopuri penale, la un ansamblu de date de transfer sau de localizare privind comunicațiile electronice, care permit deducerea unor concluzii precise cu privire la viața privată, nu este autorizat decât în vederea combaterii infracționalității grave sau a prevenirii amenințărilor grave la adresa siguranței publice. Dreptul Uniunii se …

Citește mai mult

CJUE recunoaște dreptul la tăcere al unei persoane fizice supuse unei investigații administrative

O persoană fizică, supusă unei investigații administrative pentru utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale, are dreptul de a păstra tăcerea atunci când din răspunsurile sale ar putea reieși răspunderea sa pentru o faptă ilicită pasibilă de sancțiuni administrative care prezintă un caracter penal sau răspunderea sa penală. Cu toate acestea, dreptul de a păstra tăcerea nu poate justifica orice necooperare cu autoritățile competente, cum ar fi refuzul de a se prezenta la o audiere sau recurgerea la manevre dilatorii. Hotărârea în cauza C-481/19 din 2 februarie 2021 DB/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) La 2 mai 2012, Commissione …

Citește mai mult

CJUE-discriminarea între persoane care fac parte din același grup protejat (persoane cu handicap)

Practica unui angajator de a plăti un spor la salariu numai lucrătorilor cu handicap care au predat un certificat de încadrare în grad de handicap după o dată pe care el însuși a ales-o poate constitui o discriminare directă sau indirectă pe motive de handicap. Hotărârea în cauza C-16/19 din 26 ianuarie 2021 VL/Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie VL a fost angajată de un spital la Cracovia (Polonia) din luna octombrie a anului 2011 până în luna septembrie a anului 2016. În luna decembrie a anului 2011, aceasta a obținut un certificat …

Citește mai mult

CJUE a analizat dacă administrația unui stat UE poate fi obligată să accepte plăți în numerar

Un stat membru din zona euro își poate obliga administrația să accepte plăți în numerar, dar poate și să restrângă această posibilitate de plată pentru un motiv de interes public. O astfel de limitare poate fi justificată, printre altele, atunci când plata în numerar poate determina un cost nerezonabil pentru administrație din cauza numărului foarte ridicat de contribuabili. Hotărârea în cauzele conexate C-422/19 și C-423/19 Johannes Dietrich și Norbert Häring/Hessischer Rundfunk din data de 26 ianuarie 2021 Doi cetățeni germani, care erau obligați la plata contribuției audiovizuale în Landul Hessen (Germania), au propus Hessischer Rundfunk (organismul de radiodifuziune din Hessen) …

Citește mai mult

Cerere de decizie preliminară legată de prelucrarea transfrontalieră a datelor într-o cauză în care este implicat grupul Facebook

CJUE este sesizată să pronunțe o decizie preliminară cu privire la autoritatea pentru protecția datelor  care este competentă să se pronunțe asupra încălcărilor GDPR- prelucrare transfrontalieră a datelor. Vă prezentăm rezumatul concluziilor avocatului general formulate la data de 13.01.2021, în cauza C-645/19 Facebook Ireland Limited, Facebook INC, Facebook Belgium BVBA / Gegevensbeschermingsautoriteit: Avocatul general Bobek apreciază că autoritatea pentru protecția datelor din statul în care operatorul de date sau persoana împuternicită de operator are sediul principal în Uniunea Europeană are o competență generală de a iniția proceduri judiciare pentru încălcări ale RGPD în legătură cu prelucrarea transfrontalieră a datelor. Totodată, …

Citește mai mult

CJUE a stabilit că reglementările naționale care permit confiscarea bunurilor terților folosite în contrabandă sunt contrare dreptului Uniunii

O reglementare națională care permite confiscarea unui instrument utilizat pentru săvârșirea unei infracțiuni de contrabandă calificată, dar care aparține unui terț de bună-credință este contrară dreptului Uniunii. În plus, proprietarul bunului confiscat trebuie să dispună de o cale de atac efectivă împotriva acestei măsuri CJUE a stabilit cele de mai sus prin hotărârea din data de 14 ianuarie 2021, în cauza C‑393/19, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE. OM era angajat ca șofer al unui camion de transport internațional de o societate de transport cu sediul în Turcia, pentru a efectua traseul …

Citește mai mult

Concluziile avocatului general în cauza pendinte referitoare la numirea judecătorilor

Avocatul general Hogan: dreptul Uniunii nu se opune unor dispoziții constituționale naționale în temeiul cărora puterea executivă sau unul dintre membrii acesteia, cum este prim-ministrul, joacă un rol în procesul de numire a membrilor sistemului judiciar. Cu toate acestea, articolul 19 alineatul (1) TUE, interpretat în lumina dreptului la un proces echitabil și la o cale efectivă de atac prevăzut de cartă, este aplicabil în situația în care o instanță națională apreciază validitatea unei proceduri de numire a unor judecători, precum cea prevăzută de Constituția Maltei. Concluziile avocatului general în cauza C-896/19 Repubblika/Il-Prim Ministru Repubblika este o asociație care are …

Citește mai mult

CJUE a decis că procurorii din statele membre în care sunt subordonați ierarhic ministrului justiției pot adopta mandate europene de anchetă

Spre deosebire de un mandat european de arestare, un ordin european de anchetă poate fi adoptat de parchetul unui stat membru expus riscului de a fi supus unor instrucțiuni individuale din partea puterii executive. Drepturile fundamentale ale persoanei vizate de ordinul european de anchetă sunt suficient protejate atât în stadiul emiterii acestuia, cât și în cel al executării sale în alt stat membru Hotărârea în cauza C-584/19 Luxemburg, 8 decembrie 2020 Procedură penală împotriva lui A și alții Staatsanwaltschaft Hamburg (Parchetul din Hamburg, Germania) a deschis o anchetă penală împotriva lui A și a altor persoane neidentificate. Aceste persoane sunt …

Citește mai mult