fbpx

CJUE

CJUE- O cale procedurală ce permite să se remedieze după camera preliminară neclaritățile și lacunele din rechizitoriu

CJUE arată că instanţa este obligată să remedieze neclaritățile şi lacunele din rechizitoriu, care aduc atingere dreptului persoanei acuzate de a i se comunica informații detaliate cu privire la acuzare, chiar dacă s-a depăşit Camera Preliminară. La 21 octombrie 2021, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene s-a pronunțat în Cauza  C‑282/20 ZX stabilind că dreptul la informare al inculpatului se opune unei legislații naționale care nu prevede o cale procedurală ce permite să se remedieze după ședința preliminară într‑o cauză penală neclaritățile și lacunele din conținutul rechizitoriului care aduc atingere dreptului persoanei acuzate de a i se comunica informații detaliate cu …

Citește mai mult

Noul judecător român de la Tribunalul Uniunii Europene și-a preluat funcția

Noul trimis al României la Tribunalul Uniunii Europene, Ion Gâlea, a depus jurământul pentru noua funcție într-o ședință solemnă la CJUE. Prin decizia din 13 octombrie 2021, reprezentanții guvernelor statelor membre i-au numit, în calitate de judecători la Tribunalul Uniunii Europene, pentru perioada cuprinsă între 18 octombrie 2021 și 31 august 2022, pe Krisztián Kecsmár în locul lui Zoltán Csehi și pe Ion Gâlea în locul Octaviei Spineanu-Matei. Ședința solemnă poate fi vizionată la următorul link: https://c.connectedviews.com/cdj Curriculum vitae al noilor membri Ion Gâlea născut în 1978, master în drept european [Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne (programul Colegiului juridic franco-român de …

Citește mai mult

CJUE: instanța națională este obligată să anuleze o hotărâre arbitrală adoptată în temeiul unei convenții de arbitraj care încalcă dreptul Uniunii

Dreptul Uniunii interzice încheierea de către un stat membru a unei convenții de arbitraj cu conținut identic cu cel al unei clauze compromisorii nule care figurează într-un tratat bilateral de investiții între state membre. Instanța națională este, așadar, obligată să anuleze o hotărâre arbitrală adoptată în temeiul unei asemenea convenții de arbitraj. În anul 2013, societății de drept luxemburghez PL Holdings i-au fost suspendate drepturile de vot aferente titlurilor pe care le deținea în cadrul unei bănci poloneze și s-a dispus să se procedeze la vânzarea silită a acestora. Nefiind de acord cu această decizie, adoptată de Komisja Nadzoru Finansowego …

Citește mai mult

CJUE: Terții ale căror bunuri sunt confiscate au dreptul de a face parte la procedura de confiscare, asistați de avocat

Directiva 2014/42 coroborată cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene se opune unei reglementări naționale care permite confiscarea în favoarea statului a unui bun despre care se susține că aparține altei persoane decât autorul infracțiunii fără ca această persoană să aibă posibilitatea de a se constitui parte în procedura de confiscare. Astfel, această directivă impune statelor membre să ia măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele afectate de măsurile pe care le prevede, inclusiv terții care pretind sau despre care se pretinde că sunt proprietarii bunurilor a căror confiscare este avută în vedere, au dreptul la …

Citește mai mult

CJUE- o hotărâre recentă cu privire la taxa de poluare pentru autovehiculele second hand

Comisia: ,,perceperea de către un stat membru a unei taxe pentru vehiculele de ocazie provenind dintr-un alt stat membru este contrară articolului 110 TFUE atunci când valoarea taxei,  calculată fără a lua în considerare amortizarea efectivă a vehiculului, depășește taxa reziduală încorporată în valoarea vehiculelor de ocazie similare deja înmatriculate pe teritoriul național, ceea ce ar fi cazul taxei în cauză.”   Prin Hotărârea  CJUE din 2 septembrie 2021, Comisia Europeană a stabilit că taxa de înmatriculare percepută de Portugalia pentru autovehiculele introduse în țară din alte state UE este discriminatorie, Republica Portugheză neîndeplinindu-și obligațiile care îi revin în temeiul …

Citește mai mult

CJUE-o amendă care se ridică la 20 % din cuantumul venitului lunar mediu net al făptuitorului este disproporționată

Resortisanții unui stat membru pot fi obligați, sub sancțiune, să dețină o carte de identitate valabilă sau un pașaport valabil atunci când călătoresc într-un alt stat membru, independent de mijlocul de transport utilizat și de itinerar, însă amenda trebuie să fie proporținală cu gravitatea faptei. Hotărârea în cauza C-35/20, A (Trecerea frontierelor cu o navă de agrement) A, un resortisant finlandez, a efectuat, în luna august a anului 2015, o călătorie dus-întors între Finlanda și Estonia la bordul unei nave de agrement. În timpul acestei călătorii, A a traversat apele internaționale situate între Finlanda și Estonia. Acesta era titularul unui …

Citește mai mult

CJUE-judecătorii nu pot fi mutați fără consimțământul lor nici la o altă instanță și nici între secțiile aceleiași instanțe

Mutarea unui judecător fără consimțământul acestuia la o altă instanță sau între două secții ale aceleiași instanțe poate aduce atingere principiilor inamovibilității și independenței judecătorilor.   CJUE a hotărât și că ordonanța prin care o instanță, care se pronunță în ultim grad și în complet de judecător unic, a respins calea de atac formulată de un judecător care a fost mutat împotriva voinței sale trebuie considerată că este neavenită dacă numirea acestui judecător unic a intervenit cu încălcarea vădită a normelor fundamentale privind instituirea și funcționarea sistemului judiciar în cauză Hotărârea în cauza C-487/19, W. Z. (Camera de control extraordinar …

Citește mai mult

CJUE-despre răspunderea Europol pentru divulgarea de date cu caracter personal

Tribunalul a respins acțiunea introdusă de către un cetățean slovac împotriva Europol și a stabilit că acesta nu a dovedit că divulgarea datelor sale cu caracter personal în presa slovacă și pe internet, precum și pretinsa includere a numelui său în „listele mafioților” pot fi atribuite Europol.   În urma asasinării în Slovacia, la 21 februarie 2018, a unui jurnalist slovac și a logodnicei sale, domnul J. Kuciak și doamna M. Kušnírová, autoritățile slovace au desfășurat o vastă anchetă. În cadrul acestei anchete și la cererea autorităților slovace, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) …

Citește mai mult

Avocatul general despre dispozitivele software care manipulează emisiile de oxid de azot la Volkswagen

Instanțele germane solicită CJUE să se stabilească dacă dispozitivul software integrat care modifică, în funcţie de temperatura exterioară şi altitudine, nivelul emisiilor de gaze poluante, poate fi autorizat în temeiul excepţiilor de la interzicerea unor asemenea dispozitive, astfel cum sunt prevăzute de Regulamentul nr. 715/2007. Concluziile avocatului general în cauzele C-128/20 GSMB Invest, C-134/20 Volkswagen și C-145/20 Porsche Inter Auto et Volkswagen Potrivit avocatului general Rantos, instalarea unui software integrat care modifică, în funcţie de temperatura exterioară şi altitudine, nivelul emisiilor de gaze poluante provenind de la vehicule contravine dreptului Uniunii şi un astfel de vehicul nu este conform cu …

Citește mai mult

CJUE-instanța națională are dreptul să recurgă la o expertiză judiciară empirică când verifică respectarea principiului neutralității fiscale

CJUE: ,,instanța este, în general, în măsură să înțeleagă prin propriile cunoștințe punctul de vedere al consumatorului mediu (…). Totuși, dreptul Uniunii nu se opune ca o instanță națională, care întâmpină dificultăți deosebite cu ocazia acestei aprecieri, să solicite, în condițiile prevăzute de dreptul național, o expertiză destinată să îi clarifice evaluarea.” Într-o recentă hotărâre, CJUE a răspuns nelămuririlor instanței germane legate de două chestiuni interesante și anume: O primă întrebare preliminară  adresată de instanța  germană viza aspectul dacă  Directiva TVA impune legislației  naționale stabilirea unor cote diferite de TVA în funcție de faptul că livrările de servicii sunt furnizate …

Citește mai mult
error: Alert: Conținut protejat !!