CJUE

CJUE-despre competența de constatare a încălcării grave și pe scară largă de către Facebook a legislației în materia protecției vieții private

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD): Curtea precizează condițiile de exercitare a competențelor autorităților naționale de supraveghere pentru prelucrarea transfrontalieră a datelor. În anumite condiții, o autoritate națională de supraveghere își poate exercita competența de a aduce orice pretins caz de încălcare a RGPD în fața unei instanțe a unui stat membru, chiar dacă nu este autoritatea principală pentru această prelucrare. Hotărârea în cauza C-645/19, Facebook Ireland și alți La 11 septembrie 2015, președintele Comisiei belgiene pentru protecția vieții private (denumită în continuare „CPVP”) a sesizat Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunalul de Primă Instanță neerlandofon din Bruxelles, Belgia) …

Citește mai mult

CJUE-un sfat paramedical oferit de o publicație și care produce cititorului un prejudiciu după punerea în practică, nu constituie ,,produs cu defect” care să atragă răspunderea editorului

Un articol dintr-un cotidian tipărit, care emite un sfat inexact privind sănătatea referitor la utilizarea unei plante, a cărui respectare a cauzat un prejudiciu sănătății unui cititor, nu constituie un produs cu defect în sensul dreptului Uniunii. Un astfel de articol nu poate așadar să angajeze răspunderea fără culpă a editorului sau a tipografului cotidianului respectiv potrivit Directivei privind răspunderea pentru produsele cu defecte. Hotărârea în cauza C-65/20 KRONE – Verlag KRONE – Verlag este o societate de presă stabilită în Austria. Intimata este proprietară de massmedia și editoarea unei ediții regionale a cotidianului Kronen-Zeitung. La 31 decembrie 2016, ea …

Citește mai mult

CJUE a pronunțat două hotărâri în favoarea consumatorilor stabilind că un contract care include clauze abuzive nu poate fi supus prescripției; și că nu îndeplinește exigența de transparență informația oferită de bănci care se bazează pe menținerea parității dintre moneda creditului și moneda de plată pe o durată stabilă de timp

Un consumator care a contractat un împrumut exprimat în monedă străină și care nu are cunoștință de caracterul abuziv al unei clauze incluse în contractul de împrumut nu poate fi expus niciunui termen de prescripție pentru restituirea sumelor plătite în temeiul acestei clauze. Informațiile furnizate de împrumutător consumatorului cu privire la existența unui risc de schimb valutar nu îndeplinește cerința de transparență dacă se întemeiază pe ipoteza că paritatea dintre moneda de calcul și moneda de plată va rămâne stabilă pe toată durata contractului. Așa a stabilit astăzi CJUE în Hotărârile în cauza C-609/19, și în cauzele conexate C-776/19 – …

Citește mai mult

CJUE-despre egalitatea de remunerare între femei și bărbați

Principiul egalității de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin consacrat de dreptul Uniunii poate fi invocat în mod direct deopotrivă pentru „aceeași muncă” și pentru o „muncă de aceeași valoare”, în litigii între particulari Tesco Stores este un comerciant cu amănuntul care își vinde produsele online și în magazine situate în Regatul Unit. Aceste magazine, având o dimensiune variabilă, numără aproximativ 250 000 de lucrători în total, care ocupă diferite tipuri de locuri de muncă. Societatea menționată dispune de asemenea de o rețea de distribuție cu aproximativ 11 000 de angajați, care ocupă diverse tipuri …

Citește mai mult

Decizie istorică! CJUE s-a pronunțat pe ,,legile justiției”, MCV, SIIJ. Dreptul Uniunii este peste deciziile CCR!

Curtea de Justiție s-a pronunțat cu privire la o serie de reforme din România referitoare la organizarea judiciară, la regimul disciplinar al magistraților, precum și la răspunderea patrimonială a statului și la răspunderea personală a judecătorilor pentru erori judiciare Șase cereri de decizie preliminară au fost formulate în fața Curții de instanțe române în cadrul unor litigii între persoane juridice sau persoane fizice, pe de o parte, și autorități sau organe precum Inspecția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de altă parte. Hotărârea în cauzele conexate C-83/19, Asociația „Forumul …

Citește mai mult

CJUE-,,ne bis in idem” poate anihila ,,notificările roșii” ale Interpolului

Principiul care interzice cumulul de urmăriri penale se poate opune arestării, în spațiul Schengen și în Uniunea Europeană, a unei persoane vizate de o alertă Interpol. Aceasta este situația atunci când autoritățile competente au cunoștință despre o decizie judecătorească definitivă prin care se constată aplicarea acestui principiu, pronunțată într-un stat parte la Acordul Schengen sau într-un stat membru. Hotărârea în cauza C-505/19, WS/Bundesrepublik Deutschland În anul 2012, Organizația Internațională de Poliție Criminală (Interpol) a publicat, la cererea Statelor Unite și pe baza unui mandat de arestare emis de autoritățile acestei țări, o notificare roșie referitoare la WS, un resortisant german, …

Citește mai mult

CJUE-despre măsurile disciplinare împotriva judecătorilor instanțelor generale

Avocatul general Tanchev: Curtea ar trebui să declare că legislația poloneză privind regimul disciplinar al judecătorilor este contrară dreptului Uniunii. În opinia avocatului general, o definiție a abaterilor disciplinare, constând în încălcări vădite și flagrante ale normelor de drept și atingerea adusă demnității funcției, poate fi într-adevăr folosită pentru a viza conținutul hotărârilor judecătorești și nu cuprinde suficiente garanții pentru a proteja judecătorii. Concluziile avocatului general în cauza C-791/19 Comisia/Polonia (Regimul disciplinar al judecătorilor) În anul 2017, Polonia a adoptat noul regim disciplinar al judecătorilor Sąd Najwyższy (Curtea Supremă, Polonia) și ai instanțelor de drept comun. Mai concret, în temeiul …

Citește mai mult

CJUE-inscripționările care figurează pe permisul de conducere sunt de competența exclusivă a statului membru în care se află reședința obișnuită a titularului

Un alt stat membru nu poate aplica pe permisul de conducere, al cărui model este armonizat sub forma unui card din plastic, o mențiune privind interdicția de a conduce pe teritoriul său. În hotărârea pronunțată la data de 29 aprilie 2021, în cauza C-56/20, Curtea subliniază că inscripționările care figurează pe permisul de conducere sunt de competența exclusivă a statului membru în care se află reședința obișnuită a titularului. Cu toate acestea, acel alt stat membru se poate adresa statului membru de reședință pentru ca acesta să aplice o asemenea mențiune. În plus, nu reiese că ar fi exclus ca …

Citește mai mult

CJUE-dacă un stat a interzis dreptul de a conduce pe teritoriul său al unei persoane, poate refuza recunoașterea permisului de conducere reînnoit în alt stat membru

Un stat membru poate refuza să recunoască un permis de conducere care a fost doar reînnoit într-un alt stat membru după ce i-a interzis titularului acestui permis să conducă pe teritoriul său. În cauza C-47/20, un resortisant german (F.) cu reședința obișnuită în Spania, are, din anul 1992, un permis de conducere spaniol (categoriile A și B). Întrucât a circulat în Germania în stare de ebrietate, el a fost decăzut, pentru inaptitudinea de a conduce, din dreptul de a conduce în Germania cu acest permis. În plus, acestuia i s-a interzis, pentru o perioadă de 14 luni, să solicite un …

Citește mai mult

CJUE-orice vehicul înmatriculat trebuie asigurat RCA chiar dacă nu este apt de a fi pus în circulație

Un vehicul care este înmatriculat și, prin urmare, nu a fost retras din circulație în mod legal și care este apt să circule corespunde noțiunii de „vehicul” și, în consecință, nu încetează să intre sub incidența obligației de asigurare pentru simplul motiv că proprietarul său nu mai are intenția de a‑l conduce și îl imobilizează pe un teren privat. CJUE a concluzionat că încheierea unui contract de asigurare de răspundere civilă auto este obligatorie atunci când vehiculul în cauză este înmatriculat într‑un stat membru, în cazul în care acest vehicul nu a fost retras în mod legal din circulație, în conformitate …

Citește mai mult