fbpx

CJUE

CJUE a stabilit că aplicațiile companiilor de taxi nu au nevoie de autorizație de dispecerat de la primărie

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit că Primăria București a greșit când a cerut autorizație de dispecerat unei firme de taxi pentru aplicația proprie prin care clienții pot chema un taximetru.  CJUE arată că un serviciu care pune în legătură directă, prin intermediul unei aplicații electronice, clienți și șoferi de taxi constituie un serviciu al societății informaționale din moment ce nu reprezintă o parte integrantă dintr-un serviciu global al cărui element principal ar fi o prestație de transport, cum este UBER. Iar pentru serviciile societății informaționale nu este nevoie de autorizație. Star Taxi App SRL, societate cu …

Citește mai mult

Hotărâre CJUE în avantajul tuturor hotelurilor/pensiunilor de pe platforma Booking

Un hotel care utilizează platforma Booking.com poate, în principiu, să o acționeze în justiție în fața unei instanțe a statului membru în care este stabilit acest hotel pentru a obține încetarea unui eventual abuz de poziție dominantă, a hotărât CJUE, sesizată de Curtea Federală din Germania într-o cauză între o firmă ce deține un hotel și compania olandeză ce deține platforma Booking. Deși practicile astfel contestate sunt puse în aplicare în cadrul unei relații contractuale, este aplicabilă norma de competență specială în materie delictuală sau cvasidelictuală prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European. Wikingerhof GmbH & Co. KG, …

Citește mai mult

CJUE s-a pronunțat în cauza Oros ce vizează dobânda în contractul cu BCR

CJUE a decis în cauza Oros -C-269/19 – în cadrul litigiului debitorului împotriva Băncii Comerciale Române (BCR), pe clauza de dobândă: ,,Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că, în urma constatării caracterului abuziv al clauzelor care definesc mecanismul de stabilire a ratei dobânzii variabile într‑un contract de împrumut precum cel în discuție în litigiul principal și atunci când acest contract nu poate continua să existe după eliminarea clauzelor abuzive în cauză, anularea contractului menționat ar avea consecințe deosebit de prejudiciabile pentru …

Citește mai mult

CJUE-procurorii subordonați ierarhic ministrului justiției nu reprezintă o „autoritate judiciară de executare”

Sesizată cu întrebarea preliminară ,,dacă procurorul Parchetului din Amsterdam poate fi considerat drept „autoritate judiciară de executare” în sensul Deciziei-cadru privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre, având, în consecință, competența de a da consimțământul prevăzut de această decizie-cadru, CJUE a decis că  un procuror care, poate primi, în cadrul exercitării puterii sale decizionale o instrucțiune individuală din partea puterii executive, nu îndeplinește condițiile necesare pentru a fi calificat drept „autoritate judiciară de executare”. În rezumatul Hotărârii în cauza C-510/19 Openbaar Ministerie și YU și ZV împotriva lui AZ, din 24 noiembrie 2020, se arată …

Citește mai mult

Principiul ,,ne bis in idem”poate fi un impediment la extrădarea către state terțe

În opinia avocatului general, interdicția de a fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași faptă, aplicabilă în spațiul Schengen, poate fi un impediment la extrădarea către state terțe. În cazul în care este aplicabilă, această interdicție nu doar că împiedică orice împrocesuare în alte state membre UE, ci se opune și detenției în acele state în virtutea unei notificări roșii emisă de Interpol în scopul unei posibile extrădări către un stat terț, se arată în rezumatul concluziilor avocatului general. Dintre concluziile avocatului general se remarcă una, prin care avocatul general face o comparație cel puțin inedită pentru contextual …

Citește mai mult

CJUE a decis că mamele pot beneficia de concediu de maternitate suplimentar fără a-i discrimina pe tați

O convenție colectivă națională poate rezerva exclusiv mamelor un concediu suplimentar de maternitate. Cu toate acestea, trebuie să se demonstreze că respectivul concediu suplimentar vizează protecția lucrătoarelor în ceea ce privește consecințele sarcinii și condiția de maternitate a acestora. Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle contestă refuzul Casei primare de asigurări de sănătate din Moselle de a-i acorda tatălui unui copil concediul pentru lucrătoarele care își cresc ele însele copilul prevăzut de Convenția colectivă națională de muncă a personalului organismelor de securitate socială. Sesizat de sindicat, Conseil de prud’hommes de Metz (Tribunalul pentru …

Citește mai mult

CJUE a decis că CBD (canabidiolul) produs legal nu poate fi interzis la comercializare

Un stat membru nu poate interzice comercializarea canabidiolului (CBD) produs în mod legal în alt stat membru atunci când este extras din planta de cannabis sativa în integralitatea sa, iar nu numai din fibrele și din semințele sale. Această interdicție poate fi totuși justificată de un obiectiv de protecție a sănătății publice, dar nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru ca acesta să fie atins. B S și C A sunt foștii administratori ai unei societăți având ca obiect comercializarea și distribuirea unei țigări electronice cu ulei de canabidiol (denumit în continuare „CBD”), o moleculă prezentă în cânepă …

Citește mai mult

Italia a încălcat dreptul Uniunii cu privire la calitatea aerului înconjurător

Valorile-limită aplicabile concentrațiilor de particule PM10 au fost depășite în mod sistematic și persistent între anii 2008 și 2017. Rezumat al Hotărârii CJUE în cauza C-644/18 Comisia/Italia În anul 2014, Comisia Europeană a inițiat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Republicii Italiene ca urmare a depășirii sistematice și persistente, într-un anumit număr de zone ale teritoriului italian, a valorilor-limită pentru particulele PM10 stabilite prin „Directiva privind calitatea aerului” 1 . Comisia estima, astfel, de pe o parte, că, începând din anul 2008, Republica Italiană a depășit, în mod sistematic și persistent, în zonele vizate, valorile-limită zilnică și anuală …

Citește mai mult

Orange România primește o lovitură grea de la CJUE în litigiul privind prelucrarea datelor personale

Contractele oferite de Orange nu oferă garanția exprimării unui consimțământ valabil cu privire la prelucrarea datelor personale, rezultă din Hotărârea CJUE. Comunicatul de presă al Curții de Justiție a Uniunii Europene arată următoarele: Un contract privind furnizarea de servicii de telecomunicații care conține o clauză potrivit căreia clientul a consimțit la colectarea și la stocarea unei copii a actului său de identitate nu poate să demonstreze că el și-a dat în mod valabil consimțământul atunci când căsuța care se referă la această clauză a fost bifată de operatorul de date anterior semnării contractului Situația este aceeași atunci când consumatorul este …

Citește mai mult

Decizie recentă CJUE referitoare la dreptul pacienților la rambursarea costurilor asistenței medicale prestate de alt stat

În cauza C 243/19, un pacient martor al lui Iehova, a optat pentru operație pe cord într-un alt stat, care efectua intervenția fără transfuzie de sânge și ulterior a solicitat statului al cărui asigurat era, să-i ramburseze costurile cu intervenția chirurgicală. Pe scurt, CJUE a decis că: Refuzul statului membru de afiliere a unui pacient de a acorda o autorizație prealabilă pentru rambursarea costurilor unei asistențe medicale transfrontaliere atunci când în acest stat este disponibil un tratament spitalicesc eficace, însă credințele religioase ale persoanei afiliate condamnă metoda de tratament folosită, instituie o diferență de tratament bazată indirect pe religie. Acest …

Citește mai mult