fbpx

CJUE

CJUE-pluralitate mandate europene de arestare, părăsire voluntară a teritoriului statului emitent al primului mandat

O măsură privativă de libertate luată împotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) pentru fapte anterioare și diferite de cele care au justificat predarea sa în executarea unui al doilea MEA nu este contrară dreptului Uniunii dacă această persoană a părăsit voluntar teritoriul statului membru emitent al primului MEA În acest context, consimțământul trebuie dat de autoritățile de executare ale statului membru care a predat persoana urmărită în temeiul celui de al doilea MEA. Hotărârea în cauza C-195/20 PPU Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof/XC din 24 septembrie 2020. XC a făcut obiectul urmăririi penale în Germania în …

Citește mai mult

Concluziile avocatului general CJUE în cauzele conexate ale asociațiilor magistraților cu privire la răspunderea magistraților, Inspecția Judiciară și SIIJ

Potrivit Avocatului General CJUE numirea interimară a șefului Inspecției Judiciare și normele naționale privind înființarea unei secții de parchet specifice cu competență exclusivă pentru investigarea infracțiunilor săvârșite de magistrați sunt contrare dreptului Uniunii. Dreptul Uniunii nu se opune unor dispoziții naționale referitoare la răspunderea statului pentru erorile judiciare și la acțiunea în regres formulată de stat împotriva judecătorului vizat în caz de rea-credință sau de gravă neglijență a acestuia, cu condiția ca aceste proceduri să ofere suficiente garanții. Cauzele conexate C-83/19, C-127/19 și C-195/19, în cauza C-291/19, în cauza C-355/19 și în cauza C-397/19 Asociația „Forumul Judecătorilor din România” și …

Citește mai mult

CJUE: Condiționarea închirierii repetate a locuințelor către persoane ocazionale de autorizarea prealabilă, este conformă dreptului Uniunii

O reglementare națională care supune autorizării prealabile închirierea, în mod repetat, a unui spațiu cu destinație de locuință pentru perioade scurte unei clientele ocazionale care nu își stabilește domiciliul în spațiul respectiv este conformă cu dreptul Uniunii. Combaterea penuriei de locuințe destinate închirierii pe termen lung constituie un motiv imperativ de interes general care justifică o astfel de reglementare. Hotărârea din 22 septembrie 2020 în cauzele C-724/18 Cali Apartments, și C-727/18, Procureur général près la cour d’appel de Paris și ville de Paris Cali Apartments SCI și HX sunt, fiecare, proprietari ai unei garsoniere situate în Paris. Aceste garsoniere, care …

Citește mai mult

CJUE- Construcția unei centrale nucleare poate beneficia de ajutor de stat

CJUE a răspuns unei întrebări inedite în jurisprudență prin Hotărârea în cauza C-594/18 P Austria/Comisia din data de 22 septembrie 2020. Curtea a fost chemată, în esență, să răspundă la întrebarea, inedită în jurisprudență, de a stabili dacă construcția unei centrale nucleare poate beneficia de un ajutor de stat aprobat de Comisie în aplicarea articolului 107 alineatul (3) litera (c) TFUE. Prin respingerea recursului, Curtea a oferit un răspuns afirmativ la această întrebare. Curtea de Justiție confirmă decizia Comisiei prin care se aprobă ajutorul britanic în favoarea centralei nucleare Hinkley Point C Prin Decizia din 8 octombrie 2014 , Comisia …

Citește mai mult

CJUE: Dreptul artiștilor din afara SEE de a fi retribuiți în statele UE în care are loc reproducerea performanței acestora

Hotărârea în cauza C-265/19 pronunțată in data de 18 septembrie 2020 stabileste: Legislația Uniunii Europene se opune ca un stat membru să excludă artiștii interpreți din afara Spațiului Economic European de la dreptul la o remunerație unică și echitabilă pentru reproducerea muzicii înregistrate. Recorded Artists Actors Performers Ltd (RAAP) este o uniune care gestionează drepturile interpreților și peformerilor, iar Phonographic Performance (Ireland) Ltd (PPI) e o uniune care apără drepturile producătorilor de fonograme. Cele două companii au încheiat un contract în care s-au stipulat modalitățile în care urmau să se împartă către artiști, drepturile bănești care reveneau în Irlanda, artiștilor pentru …

Citește mai mult

În premieră, CJUE interpretează Regulamentul Uniunii care consacră „neutralitatea internetului”

Furnizorilor de servicii de acces la internet le este interzis să privilegieze anumite aplicații și servicii prin pachete cu ,,costuri zero”, se arată în Hotărârea în cauzele conexate C-807/18 și C-39/19 din data de 15 septembrie 2020 a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Comunicatul CJUE: Cerințele privind protecția drepturilor utilizatorilor de internet și tratamentul nediscriminatoriu al traficului se opun ca un furnizor de acces la internet să privilegieze anumite aplicații și anumite servicii, prin intermediul unor pachete prin care aceste aplicații și servicii beneficiază de un „tarif de cost zero”, iar alte aplicații și servicii sunt supuse unor măsuri …

Citește mai mult

O nouă cerere de decizie preliminară la CJUE legată de contractele în franci elvețieni

CJUE a fost întrebată: Este abuzivă o clauză dacă în ofertă nu figurează nicio mențiune expresă a „riscului de schimb valutar” care revine împrumutatului având în vedere că nu își primește veniturile în moneda contului și nici o mențiune explicită a „riscului legat de rata dobânzii?” Cerere de decizie preliminară introdusă de tribunal judiciaire – Bobigny (Franța) la 30 iunie 2020 – BNP Paribas Personal Finance SA/ZD Întrebările preliminare (Cauza C-288/20): Clauzele precum cele în discuție în litigiul principal, care prevăd printre altele că francul elvețian este moneda contului, iar euro moneda de plată, și care au ca efect transferarea riscului de schimb …

Citește mai mult

Condiții pentru invocarea interzicerii generale a discriminării pe motiv de cetățenie sau naționalitate

În dreptul Uniunii Europene nu există regelemntări care să oblige fabricanții de implanturi mamare să încheie asigurare de răspundere civilă pentru prejudiciile legate de aceste dispozitive. Hotărârea în cauza C-581/18 RB/TÜV Rheinland LGA Products GmbH și Allianz IARD S.A. Curtea de Justiție a Uniunii Europene Luxemburg, 11 iunie 2020 Interzicerea generală a discriminării pe motiv de cetățenie sau naționalitate nu poate fi invocată pentru contestarea unei clauze, cuprinsă într-un contract încheiat între un fabricant de dispozitive medicale și o companie de asigurări, care limitează din punct de vedere teritorial acoperirea asigurării de răspundere civilă În Hotărârea TÜV Rheinland LGA Products …

Citește mai mult

Hotărâre CJUE referitoare la societățile care înregistrează venituri în sectorul comunicațiilor electronice

Hotărârea CJUE vizează în special societățile care realizează venituri din presa cotidiană și periodică, publicațiile anuale și electronice, inclusiv prin internet, radio și servicii mass‑media audiovizuale, cinema, publicitate externă, inițiative de comunicare cu privire la produse și servicii, sponsorizări. Prin Hotărârea CJUE în cauza C‑719/18 din 3 septembrie 2020, s-a decis că dispozițiile naționale care împiedică realizarea obiectivului de protecție a pluralismului informațional sunt contrare dreptului unional, fiind obstacole în calea liberei circulații a informației. HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea) 3 septembrie 2020(*) „Trimitere preliminară – Comunicații electronice – Articolul 11 alineatul (2) din Carta drepturilor fondamentale a Uniunii Europene – Libertatea și …

Citește mai mult

CJUE s-a pronunțat asupra dreptului pasagerilor ale căror zboruri au fost anulate de a solicita compensații în moneda națională

Dreptul pasagerilor aerieni se interpretează în sens larg pentru asigurarea unui înalt nivel de protecție a acestora. Hotărârea în cauza C-356/19 Delfly/Smartwings Poland sp. z o.o. din data de 3 septembrie 2020, în rezumat: Un pasager al cărui zbor a fost anulat sau a avut o întârziere prelungită poate solicita plata compensației prevăzute de dreptul Uniunii în moneda națională de la locul său de reședință. Refuzul unei astfel de plăți ar fi incompatibil cu cerința unei interpretări largi a drepturilor pasagerilor aerieni, precum și cu principiul egalității de tratament al pasagerilor prejudiciați. Doamna X avea o rezervare confirmată la compania …

Citește mai mult