fbpx

CJUE

CJUE despre numirea judecătorilor cu încălcarea flagrantă a legilor naționale

Avocatul general Tanchev: două camere nou create ale Curții Supreme poloneze pot determina neîndeplinirea cerințelor prevăzute de dreptul Uniunii într-o situație în care judecătorii în cauză au fost numiți pe posturile respective cu încălcarea flagrantă a legilor naționale aplicabile numirii judecătorilor la această instanță. Pentru acest motiv, instanța națională trebuie să aprecieze caracterul vădit și deliberat al acestei încălcări, precum și gravitatea încălcării. Concluziile avocatului general în cauzele C-487/19, W.Ż. (Camera de control extraordinar și cauze publice a Curții Supreme – Numire), și C-508/19, Prokurator Generalny (Camera disciplinară a Curții Supreme – Numire) Luxemburg, 15 aprilie 2021 Cauza C-487/19 Judecătorul …

Citește mai mult

Revizuirea jurisprudenței CJUE cu privire la obligația instanțelor naționale de ultim grad de a solicita o decizie preliminară

Avocatul general Bobek: Curtea ar trebui să își revizuiască jurisprudența (criteriile CILFIT) cu privire la obligația instanțelor naționale de ultim grad de a solicita o decizie preliminară. Creșterea copleșitoare a numărului de cereri de decizie preliminară, datorată obligativității instanțelor naționale de ultim grad să efectueze trimiteri preliminare în fiecare cauză în care există orice formă de îndoială rezonabilă este nefezabilă și nejustificată, arată Avocatul general Bobek. Concluziile avocatului general în cauza C-561/19 Consorzio Italian Management and Catania Multiservizi SpA/ Rete Ferroviaria Italiana SpA Luxemburg, 13 aprilie 2021 Curtea ar trebui să statueze că existența acestei obligații depinde de trei condiții …

Citește mai mult

CJUE-instanța națională trebuie să înlăture orice legislație sau practică jurisdicțională națională care aduce atingere posibilității sale de a adresa întrebări CJUE

Potrivit avocatului general Pikamäe, în temeiul supremației dreptului Uniunii, instanța națională trebuie să înlăture orice legislație sau practică jurisdicțională națională care aduce atingere posibilității sale de a adresa întrebări Curții de Justiție. Concluziile avocatului general în cauza C-564/19, IS Luxemburg, 15 aprilie 2021 Reglementarea maghiară care îi permite procurorului general să sesizeze Curtea Supremă (Kúria) cu un recurs prin care să solicite să se constate nelegalitatea ordonanței de trimitere preliminară pronunțate de o instanță penală inferioară, precum și decizia Curții Supreme menționate prin care se constată această nelegalitate, care aduc atingere acestei posibilități, nu sunt compatibile cu dreptul Uniunii. În …

Citește mai mult

CJUE- peste 50 de milioane de euro vor plăti Deutsche Telekom și Slovak Telekom pentru practici anticoncurențiale

CJUE a respins miercuri, 24 martie 2021, recursurile introduse de Slovak Telekom și de Deutsche Telekom împotriva hotărârilor Tribunalului referitoare la practicile anticoncurențiale de pe piața slovacă a telecomunicațiilor. Amenda de 38 061 963 de euro, la care sunt obligate în solidar aceste două societăți, și cea care se ridică la 19 030 981 de euro, la care este obligată numai Deutsche Telekom, rămân, așadar, neschimbate. Hotărârile în cauzele C-152/19 P și C-165/19 P Deutsche Telekom AG și Slovak Telekom a.s Slovak Telekom a.s. (ST) oferă, în calitate de operator de telecomunicații tradițional din Slovacia, servicii de mare viteză prin …

Citește mai mult

CJUE: Dacă ai mai multe contracte de muncă, repausul minim zilnic de 11 ore se aplică tururor cumulat

După ce în România s-au angajat experți în proiecte europene cu mai multe contracte, ca și cum ar lucra 20 de ore pe zi, iar apoi s-a refuzat, în mod logic, decontarea tuturor sumelor, s-a ajuns în instanță, iar Tribunalul București a întrebat Curtea de Justiție a Uniunii Europene dacă repausul minim zilnic de 11 ore se raportează la fiecare contract sau la toate contractele cumulate ale unui astfel de angajat. CJUE a răspuns: În cazul în care un lucrător a încheiat mai multe contracte de muncă cu același angajator, perioada minimă de repaus zilnic se aplică contractelor considerate în …

Citește mai mult

Restituirea cheltuielilor de constituire și de radiere a ipotecii către consumator, ca urmare a nulității clauzei-aplicarea Hotărârii CJUE (cauzele conexate C‑224/19 și C‑259/19)

Cheltuielile de evaluare a bunului ipotecat și de înregistrare a ipotecii precum și 50% din cele de autentificare a contractului de ipotecă corespund băncii și nu consumatorului. Prin hotărârea nr. 35 din 27 ianuarie 2021, plenul Camerei civile a Curții Supreme Spaniole, a stabilit că toate cheltuielile de evaluare a bunului ipotecat și de înregistrare a ipotecii precum și 50% din cele de autentificare a contractului de ipotecă corespund băncii și nu consumatorului. Prin hotărâre s-au soluționat toate consecințele nulității clauzelor care impun consumatorilor cheltuielile de formalizare a creditului ipotecar. Această doctrină, explică Curtea Supremă, presupune că, consumatorii au dreptul …

Citește mai mult

FC Barcelona pierde la CJUE și va trebui să restituie sumele obținute ca urmare a avantajului fiscal de persoană juridică fără scop lucrativ

Curtea a anulat hotărârea Tribunalului prin care a fost anulată decizia Comisiei prin care este calificat drept ajutor de stat regimul fiscal a patru cluburi spaniole de fotbal profesionist. Acțiunea care fusese formulată împotriva acestei decizii de Fútbol Club Barcelona este respinsă definitiv. O lege spaniolă adoptată în 1990 obliga toate cluburile sportive profesioniste spaniole să se transforme în societăți sportive pe acțiuni, cu excepția cluburilor sportive profesioniste care au înregistrat un rezultat pozitiv în exercițiile anterioare adoptării acestei legi. Fútbol Club Barcelona (FCB), precum și alte trei cluburi de fotbal profesionist care se încadrau în sfera excepției prevăzute – …

Citește mai mult

CJUE-despre independența judecătorilor, statul de drept și combaterea corupției-concluziile avocatului general

Concluziile avocatului general în cauzele conexate C-357/19, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și alții/QN și alții, și C-547/19, CY și alții, cauza C-379/19, DNA – Serviciul Teritorial Oradea/IG și alții, și cauzele conexate C-811/19 și C-840/19, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și alții/FQ și alții. Potrivit avocatului general Bobek, deciziile unei curți constituționale prin care se constată nelegala compunere a unor completuri de judecată din cadrul unei instanțe supreme pentru motivul că dreptul la o instanță independentă și imparțială a fost încălcat și prin care se …

Citește mai mult

CJUE-despre accesul procurorilor la datele cu caracter personal păstrate de furnizori de servicii de comunicații electronice

Prin Hotărârea din 2 aprilie 2021, în cauza C-746/18   H. K/Prokuratuur, CJUE a decis că accesul procurorilor la datele personale deținute de furnizorii de comunicații electronice este autorizat doar în cazul infracțiunilor grave și că parchetul nu poate autoriza accesul unei autorități publice la aceste date pentru a desfășura urmărirea penală. Accesul, în scopuri penale, la un ansamblu de date de transfer sau de localizare privind comunicațiile electronice, care permit deducerea unor concluzii precise cu privire la viața privată, nu este autorizat decât în vederea combaterii infracționalității grave sau a prevenirii amenințărilor grave la adresa siguranței publice. Dreptul Uniunii se …

Citește mai mult

CJUE recunoaște dreptul la tăcere al unei persoane fizice supuse unei investigații administrative

O persoană fizică, supusă unei investigații administrative pentru utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale, are dreptul de a păstra tăcerea atunci când din răspunsurile sale ar putea reieși răspunderea sa pentru o faptă ilicită pasibilă de sancțiuni administrative care prezintă un caracter penal sau răspunderea sa penală. Cu toate acestea, dreptul de a păstra tăcerea nu poate justifica orice necooperare cu autoritățile competente, cum ar fi refuzul de a se prezenta la o audiere sau recurgerea la manevre dilatorii. Hotărârea în cauza C-481/19 din 2 februarie 2021 DB/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) La 2 mai 2012, Commissione …

Citește mai mult
error: Alert: Conținut protejat !!