CJUE

CJUE-procurorii subordonați ierarhic ministrului justiției nu reprezintă o „autoritate judiciară de executare”

Sesizată cu întrebarea preliminară ,,dacă procurorul Parchetului din Amsterdam poate fi considerat drept „autoritate judiciară de executare” în sensul Deciziei-cadru privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre, având, în consecință, competența de a da consimțământul prevăzut de această decizie-cadru, CJUE a decis că  un procuror care, poate primi, în cadrul exercitării puterii sale decizionale o instrucțiune individuală din partea puterii executive, nu îndeplinește condițiile necesare pentru a fi calificat drept „autoritate judiciară de executare”. În rezumatul Hotărârii în cauza C-510/19 Openbaar Ministerie și YU și ZV împotriva lui AZ, din 24 noiembrie 2020, se arată …

Citește mai mult

Principiul ,,ne bis in idem”poate fi un impediment la extrădarea către state terțe

În opinia avocatului general, interdicția de a fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași faptă, aplicabilă în spațiul Schengen, poate fi un impediment la extrădarea către state terțe. În cazul în care este aplicabilă, această interdicție nu doar că împiedică orice împrocesuare în alte state membre UE, ci se opune și detenției în acele state în virtutea unei notificări roșii emisă de Interpol în scopul unei posibile extrădări către un stat terț, se arată în rezumatul concluziilor avocatului general. Dintre concluziile avocatului general se remarcă una, prin care avocatul general face o comparație cel puțin inedită pentru contextual …

Citește mai mult

CJUE a decis că mamele pot beneficia de concediu de maternitate suplimentar fără a-i discrimina pe tați

O convenție colectivă națională poate rezerva exclusiv mamelor un concediu suplimentar de maternitate. Cu toate acestea, trebuie să se demonstreze că respectivul concediu suplimentar vizează protecția lucrătoarelor în ceea ce privește consecințele sarcinii și condiția de maternitate a acestora. Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle contestă refuzul Casei primare de asigurări de sănătate din Moselle de a-i acorda tatălui unui copil concediul pentru lucrătoarele care își cresc ele însele copilul prevăzut de Convenția colectivă națională de muncă a personalului organismelor de securitate socială. Sesizat de sindicat, Conseil de prud’hommes de Metz (Tribunalul pentru …

Citește mai mult

CJUE a decis că CBD (canabidiolul) produs legal nu poate fi interzis la comercializare

Un stat membru nu poate interzice comercializarea canabidiolului (CBD) produs în mod legal în alt stat membru atunci când este extras din planta de cannabis sativa în integralitatea sa, iar nu numai din fibrele și din semințele sale. Această interdicție poate fi totuși justificată de un obiectiv de protecție a sănătății publice, dar nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru ca acesta să fie atins. B S și C A sunt foștii administratori ai unei societăți având ca obiect comercializarea și distribuirea unei țigări electronice cu ulei de canabidiol (denumit în continuare „CBD”), o moleculă prezentă în cânepă …

Citește mai mult

Italia a încălcat dreptul Uniunii cu privire la calitatea aerului înconjurător

Valorile-limită aplicabile concentrațiilor de particule PM10 au fost depășite în mod sistematic și persistent între anii 2008 și 2017. Rezumat al Hotărârii CJUE în cauza C-644/18 Comisia/Italia În anul 2014, Comisia Europeană a inițiat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Republicii Italiene ca urmare a depășirii sistematice și persistente, într-un anumit număr de zone ale teritoriului italian, a valorilor-limită pentru particulele PM10 stabilite prin „Directiva privind calitatea aerului” 1 . Comisia estima, astfel, de pe o parte, că, începând din anul 2008, Republica Italiană a depășit, în mod sistematic și persistent, în zonele vizate, valorile-limită zilnică și anuală …

Citește mai mult

Orange România primește o lovitură grea de la CJUE în litigiul privind prelucrarea datelor personale

Contractele oferite de Orange nu oferă garanția exprimării unui consimțământ valabil cu privire la prelucrarea datelor personale, rezultă din Hotărârea CJUE. Comunicatul de presă al Curții de Justiție a Uniunii Europene arată următoarele: Un contract privind furnizarea de servicii de telecomunicații care conține o clauză potrivit căreia clientul a consimțit la colectarea și la stocarea unei copii a actului său de identitate nu poate să demonstreze că el și-a dat în mod valabil consimțământul atunci când căsuța care se referă la această clauză a fost bifată de operatorul de date anterior semnării contractului Situația este aceeași atunci când consumatorul este …

Citește mai mult

Decizie recentă CJUE referitoare la dreptul pacienților la rambursarea costurilor asistenței medicale prestate de alt stat

În cauza C 243/19, un pacient martor al lui Iehova, a optat pentru operație pe cord într-un alt stat, care efectua intervenția fără transfuzie de sânge și ulterior a solicitat statului al cărui asigurat era, să-i ramburseze costurile cu intervenția chirurgicală. Pe scurt, CJUE a decis că: Refuzul statului membru de afiliere a unui pacient de a acorda o autorizație prealabilă pentru rambursarea costurilor unei asistențe medicale transfrontaliere atunci când în acest stat este disponibil un tratament spitalicesc eficace, însă credințele religioase ale persoanei afiliate condamnă metoda de tratament folosită, instituie o diferență de tratament bazată indirect pe religie. Acest …

Citește mai mult

CJUE s-a pronunțat în favoarea transportatorilor de marfă

CJUE a stabilit azi că nu pot fi incluse în taxele percepute vehiculelor grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri costurile legate de activitatea poliției rutiere. Reclamanții din litigiul principal au operat până la 31 august 2015, sub forma juridică a unei societăți civile de drept polonez („Spółka cywilna”), o societate de transport rutier cu sediul în Polonia care efectuează transporturi în special în Germania. În acest cadru, reclamanții din litigiul principal au plătit Republicii Federale Germania cu titlu de taxe de trecere pentru utilizarea autostrăzilor federale germane pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 18 iulie 2011, o …

Citește mai mult

Ordonanță CJUE: Modificarea sistemului căilor de atac se aplică proceselor aflate pe rol

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit, prin Ordonanță, că principiile securității juridice nu se opun unei norme de procedură care modifică sistemul căilor de atac prevăzut de ordinea juridică internă și care se aplică unui proces aflat deja pe rol, din moment ce noua cale de atac este deschisă tuturor părților în litigiu. Lămurirea vine după ce ping-pong-ul dintre CCR și ÎCCJ din România cu privire la recursul în litigiile evaluabile în bani a bulversat părțile din procese. Cererea de decizie preliminară a fost formulată, în temeiul articolului 267 TFUE, de Curtea de Apel Cluj, prin decizia din …

Citește mai mult

CJUE sesizată cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu

Fostului primar al Bacăului i-a fost suspenată cauza aflată pe rolul Tribunalului Neamț până la pronunțarea CJUE asupra unei întrebări preliminare referitoare la compatibilitatea textului legal incriminator al infracțiunii de abuz în serviciu cu Tratatul privind Uniunea Europeană. Prin încheierea din 14 octombrie 2020, Tribunalul Neamț a decis: ,,în temeiul dispozițiilor art. 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene dispune sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare asupra următoarei întrebări vizând interpretarea articolului 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană: Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (referitor la respectarea principiilor statului de …

Citește mai mult