fbpx

CJUE

CJUE- Construcția unei centrale nucleare poate beneficia de ajutor de stat

CJUE a răspuns unei întrebări inedite în jurisprudență prin Hotărârea în cauza C-594/18 P Austria/Comisia din data de 22 septembrie 2020. Curtea a fost chemată, în esență, să răspundă la întrebarea, inedită în jurisprudență, de a stabili dacă construcția unei centrale nucleare poate beneficia de un ajutor de stat aprobat de Comisie în aplicarea articolului 107 alineatul (3) litera (c) TFUE. Prin respingerea recursului, Curtea a oferit un răspuns afirmativ la această întrebare. Curtea de Justiție confirmă decizia Comisiei prin care se aprobă ajutorul britanic în favoarea centralei nucleare Hinkley Point C Prin Decizia din 8 octombrie 2014 , Comisia …

Citește mai mult

CJUE: Dreptul artiștilor din afara SEE de a fi retribuiți în statele UE în care are loc reproducerea performanței acestora

Hotărârea în cauza C-265/19 pronunțată in data de 18 septembrie 2020 stabileste: Legislația Uniunii Europene se opune ca un stat membru să excludă artiștii interpreți din afara Spațiului Economic European de la dreptul la o remunerație unică și echitabilă pentru reproducerea muzicii înregistrate. Recorded Artists Actors Performers Ltd (RAAP) este o uniune care gestionează drepturile interpreților și peformerilor, iar Phonographic Performance (Ireland) Ltd (PPI) e o uniune care apără drepturile producătorilor de fonograme. Cele două companii au încheiat un contract în care s-au stipulat modalitățile în care urmau să se împartă către artiști, drepturile bănești care reveneau în Irlanda, artiștilor pentru …

Citește mai mult

În premieră, CJUE interpretează Regulamentul Uniunii care consacră „neutralitatea internetului”

Furnizorilor de servicii de acces la internet le este interzis să privilegieze anumite aplicații și servicii prin pachete cu ,,costuri zero”, se arată în Hotărârea în cauzele conexate C-807/18 și C-39/19 din data de 15 septembrie 2020 a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Comunicatul CJUE: Cerințele privind protecția drepturilor utilizatorilor de internet și tratamentul nediscriminatoriu al traficului se opun ca un furnizor de acces la internet să privilegieze anumite aplicații și anumite servicii, prin intermediul unor pachete prin care aceste aplicații și servicii beneficiază de un „tarif de cost zero”, iar alte aplicații și servicii sunt supuse unor măsuri …

Citește mai mult

O nouă cerere de decizie preliminară la CJUE legată de contractele în franci elvețieni

CJUE a fost întrebată: Este abuzivă o clauză dacă în ofertă nu figurează nicio mențiune expresă a „riscului de schimb valutar” care revine împrumutatului având în vedere că nu își primește veniturile în moneda contului și nici o mențiune explicită a „riscului legat de rata dobânzii?” Cerere de decizie preliminară introdusă de tribunal judiciaire – Bobigny (Franța) la 30 iunie 2020 – BNP Paribas Personal Finance SA/ZD Întrebările preliminare (Cauza C-288/20): Clauzele precum cele în discuție în litigiul principal, care prevăd printre altele că francul elvețian este moneda contului, iar euro moneda de plată, și care au ca efect transferarea riscului de schimb …

Citește mai mult

Condiții pentru invocarea interzicerii generale a discriminării pe motiv de cetățenie sau naționalitate

În dreptul Uniunii Europene nu există regelemntări care să oblige fabricanții de implanturi mamare să încheie asigurare de răspundere civilă pentru prejudiciile legate de aceste dispozitive. Hotărârea în cauza C-581/18 RB/TÜV Rheinland LGA Products GmbH și Allianz IARD S.A. Curtea de Justiție a Uniunii Europene Luxemburg, 11 iunie 2020 Interzicerea generală a discriminării pe motiv de cetățenie sau naționalitate nu poate fi invocată pentru contestarea unei clauze, cuprinsă într-un contract încheiat între un fabricant de dispozitive medicale și o companie de asigurări, care limitează din punct de vedere teritorial acoperirea asigurării de răspundere civilă În Hotărârea TÜV Rheinland LGA Products …

Citește mai mult

Hotărâre CJUE referitoare la societățile care înregistrează venituri în sectorul comunicațiilor electronice

Hotărârea CJUE vizează în special societățile care realizează venituri din presa cotidiană și periodică, publicațiile anuale și electronice, inclusiv prin internet, radio și servicii mass‑media audiovizuale, cinema, publicitate externă, inițiative de comunicare cu privire la produse și servicii, sponsorizări. Prin Hotărârea CJUE în cauza C‑719/18 din 3 septembrie 2020, s-a decis că dispozițiile naționale care împiedică realizarea obiectivului de protecție a pluralismului informațional sunt contrare dreptului unional, fiind obstacole în calea liberei circulații a informației. HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea) 3 septembrie 2020(*) „Trimitere preliminară – Comunicații electronice – Articolul 11 alineatul (2) din Carta drepturilor fondamentale a Uniunii Europene – Libertatea și …

Citește mai mult

CJUE s-a pronunțat asupra dreptului pasagerilor ale căror zboruri au fost anulate de a solicita compensații în moneda națională

Dreptul pasagerilor aerieni se interpretează în sens larg pentru asigurarea unui înalt nivel de protecție a acestora. Hotărârea în cauza C-356/19 Delfly/Smartwings Poland sp. z o.o. din data de 3 septembrie 2020, în rezumat: Un pasager al cărui zbor a fost anulat sau a avut o întârziere prelungită poate solicita plata compensației prevăzute de dreptul Uniunii în moneda națională de la locul său de reședință. Refuzul unei astfel de plăți ar fi incompatibil cu cerința unei interpretări largi a drepturilor pasagerilor aerieni, precum și cu principiul egalității de tratament al pasagerilor prejudiciați. Doamna X avea o rezervare confirmată la compania …

Citește mai mult

CJUE: Onorariile minimale obligatorii stabilite de către un barou pot restrânge concurența pe piața internă

Impozitarea activității avocaților nu poate să determine o dublă impozitare, avocaților aplicându-li-se principiul neutralității fiscale, inerent sistemului comun al TVA-ului, arată Curtea de Justiție a Uniunii Europene într-o hotărâre preliminară. Reglementările naționale care nu permit avocatului și clientului său să accepte o remunerație mai mică decât suma minimă stabilită de un regulament adoptat de o organizație profesională de avocați (precum Consiliul Superior al Baroului, Bulgaria) și care nu autorizează instanța să dispună rambursarea unei valori a onorariilor mai mici decât această sumă minimă poate restrânge concurența pe piața internă. Judecătoria Sofia, Bulgaria, a depus cereri de pronunțare a unei hotărâri …

Citește mai mult

Magistrații, avocații și juriștii își pot depune dosarele pentru funcția de judecător la CJUE. Vezi criteriile de evaluare

Pe site-ul Ministerului Justiției a fost publicat anunțul referitor la selecția candidatului României pentru funcția de judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene Potrivit art. 253 TFUE, judecătorii și avocații generali ai Curții de Justiție sunt aleși dintre personalitățile care oferă toate garanțiile de independență și care întrunesc condițiile cerute pentru exercitarea, în țările lor, a celor mai înalte funcții jurisdicționale, sau care sunt jurisconsulți ale căror competențe sunt recunoscute. Aceștia sunt numiți de comun acord de către guvernele statelor membre, după consultarea comitetului prevăzut la articolul 255 TFUE. Candidaturile se pot depune până la data de 25 octombrie …

Citește mai mult

CJUE: transferul de date personale ale cetățenilor UE către companiile americane nu prezintă garanții de securitate suficiente

CJUE s-a pronunțat astăzi cu privire la caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate Uniunea Europeană‑Statele Unite, în sensul că a hotărât că Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12 iulie 2016 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA este NEVALIDĂ. Curtea a menționat că datele cu caracter personal ale persoanelor din UE trebuie să se bucure dacă sunt transferate către o țară terță de un nivel de protecție cel puțin egal cu cel garantat de dreptul Uniunii, adică de …

Citește mai mult