fbpx

UNIUNEA EUROPEANĂ

Amazon, anchetată și pusă sub acuzare de Comisia Europeană pentru practică antitrust

Comisarul european pentru concurență, Margrethe Vestager, afirmă că platforma Amazon folosește datele confidențiale ale comercianților săi pentru a decide ce produse să lanseze și la ce preț. Comisarul european: ,,Cu alte cuvinte, acesta este un caz despre Big Data” Comisia Europeană a informat Amazon cu privire la opinia sa preliminară că a încălcat normele antitrust ale UE prin denaturarea concurenței pe piețele de vânzare cu amănuntul online. Comisia acuză Amazon că se bazează în mod sistematic pe date comerciale non-publice ale vânzătorilor independenți, care vând pe platforma sa, în beneficiul propriei afaceri de vânzare cu amănuntul, care concurează direct cu …

Citește mai mult

Comisia Europeană solicită ROMÂNIEI să respecte normele UE privind apele reziduale urbane

Un număr de 188 de aglomerări mari încă nu respectă obligațiile de colectare a apelor urbane reziduale prevăzute în legislația UE, în timp ce 192 de aglomerări mari nu respectă obligațiile de tratare secundară, iar 193 de aglomerări mari nu respectă obligațiile de tratament mai riguros. Pachetul de proceduri de constatare de către Comisia europeană a neîndeplinirii obligațiilor din luna octombrie a fost actualizat la data de 30 octombrie 2020. Prin pachetul periodic de decizii privind neîndeplinirea obligațiilor, Comisia Europeană inițiază proceduri împotriva statelor membre pentru neîndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse …

Citește mai mult

Comisia Europeană solicită ROMÂNIEI să închidă și să reabiliteze depozitele ilegale de deșeuri

Comisia solicită României să închidă, să etanșeze și să restaureze din punct de vedere ecologic un număr de 15 depozite ilegale de deșeuri care au beneficiat de o perioadă de tranziție. Pachetul de proceduri de constatare de către Comisia europeană a neîndeplinirii obligațiilor din luna octombrie a fost actualizat la data de 30 octombrie 2020. Prin pachetul periodic de decizii privind neîndeplinirea obligațiilor, Comisia Europeană inițiază proceduri împotriva statelor membre pentru neîndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, …

Citește mai mult

Comisia Europeană solicită ROMÂNIEI să transpună integral normele UE privind prezumția de nevinovăție

Măsurile naționale de transpunere notificate de România constituie doar o transpunere parțială a directivei și lipsesc anumite dispoziții din directivă. Pachetul de proceduri de constatare de către Comisia europeană a neîndeplinirii obligațiilor din luna octombrie a fost actualizat la data de 30 octombrie 2020. Prin pachetul periodic de decizii privind neîndeplinirea obligațiilor, Comisia Europeană inițiază proceduri împotriva statelor membre pentru neîndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Comisia solicită Bulgariei, Croației, Ciprului și României să …

Citește mai mult

Comisia Europeană a propus un nou pact privind migrația și azilul

Planul este conceput sub foma unor piloni care susțin o întreagă strategie ce va urma să fie abordată de toate statele UE. Primul pilon al abordării Comisiei privind consolidarea încrederii constă în proceduri mai eficiente și mai rapide. Cel de al doilea pilon al pactului constă în partajarea echitabilă a responsabilității și solidaritate. Alte obiective sunt: parteneriatele adaptate și reciproc avantajoase cu țările terțe, un sistem european comun de returnare, o guvernanță comună pentru migrație, cu o mai bună planificare strategică, precum și o monitorizare sporită a gestionării migrației pe teren. Comisia va adopta, de asemenea, un nou plan de acțiune cuprinzător privind integrarea și incluziunea pentru …

Citește mai mult

Discursul Președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind starea UE. Obiectivele planului de redresare NextGenerationEU

Obiectivele planului de redresare NextGenerationEU au fost expuse: salarii minime decente, cloud european, renovare, infrastructură, văi de hydrogen, combaterea rasismului și a discriminării. Dezbaterea privind starea Uniunii Europene s-a axat asupra noilor planuri ale UE de combatere a schimbărilor climatice, a rasismului, a amenințărilor la adresa sănătății și a migrației. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a venit la sediul Parlamentului European din Bruxelles pentru a transmite primul său discurs privind starea Uniunii Europene. În cadrul acestuia, ea a prezentat activitățile Comisiei din cursul anului trecut și a dezvăluit o serie de noi inițiative ale UE, discutate ulterior cu …

Citește mai mult

,,Avocatul poporului pe internet”- o nouă instituție la nivel național și european?

Consiliul Uniunii Europene recomandă statelor înființarea unei noi instituții:,,Avocatul poporului pe internet”(Internet Ombudsman) și solicită UE să analizeze înființarea ,,Avocatului poporului pe internet” la nivel european. Prin Rezoluția nr.2334 din data de 15 septembrie 2020 Comitetul permanent al Consiliului Uniunii Europene a recomandat statelor înființarea în ordinea lor juridică internă a unei noi instituții ,,Avocatul poporului pe internet”. 1. Odată cu apariția platformelor de socializare, conținutul dăunător de pe internet a devenit din ce în ce mai răspândit. În unele cazuri, de exemplu incitarea la terorism, discursurile de ură, hărțuirea și agresiunea cibernetică, este clar ilegală, în timp ce în …

Citește mai mult