Ce se poate proba cu etilotestul și ce se pobează cu etilometrul. Diferențele regimului probator

Contravenția de conducere sub influenţa alcoolului se poate constatata atât cu ajutorul etilometrului omologat şi verificat metrologic, cât şi cu etilotestul certificat, însă în cazul infracțiunii, în vederea verificării pragului 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este necesară stabilirea concentraţiei cu ajutorul etilometrului, sau a unui alt mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.

 

Titlul problemei de drept

Contravenţia de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune; prevăzută de art. 102 alin. 3 lit. a) OUG 195/2002. Constatarea contravenţiei, regim probator: rezultatul etilotest – etilometru

Legislație incidentă: art. 88 și art. 102 alin. 3 lit. a) OUG 195/2002, art. 185 alin.1 din H.G nr. 1391 din 4 octombrie 2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice: „ (1) Constatarea contravenţiei de conducere a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care se află sub influenţa alcoolului se face prin testarea aerului expirat de aceasta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.”

Practica judiciară

La nivelul Tribunalului Suceava s-au conturat două opinii.

Într-o primă opinie s-a reţinut netemeinicia actului sancţionatoriu, dispunându-se anularea procesului-verbal de contravenţie, sens în care s-a argumentat că garanţiile prevăzute de art. 6 din Convenţie în materie penală sunt aplicabile pentru proceduri referitoare la contestarea procesului verbal, care au atras, pentru contravenienţi, sancţionarea cu amendă, cu aplicarea de puncte de penalizare şi/sau suspendarea permisului de conducere (Malige împotriva Franţei, 23 septembrie 1998, pct. 39-40), şi că, în ipoteza în care fapta a fost constatată în urma testării cu aparatul etilotest, proba vinovăţiei petentului nu a fost întocmită în limitele legii, întrucât etilotestul nu reprezintă un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, iar legiuitorul a stabilit obligaţia de a se utiliza în stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, tocmai pentru înlăturarea oricărei erori cu ocazia controlului.

Petentului i s-a adus o acuzaţie în materie penală în sensul noţiunii autonome a art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în sensul că a condus sub influenţa băuturilor alcoolice, iar potrivit OUG nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice: Art. 88 (3): Stabilirea prezenţei alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminară a prezenţei în organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de către poliţia rutieră, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate. (4) Stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat se face de către poliţia rutieră, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, şi potrivit Ordinului nr. 120 din 14 iunie 2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 012-05 Etilometre emis de Ministerul Economiei şi Comerţului, publicat în Monitorul Oficial nr. 664 din 26 iulie 2005, art. 2 par. 2 din Anexă, etilotestul este un mijloc de detecţie care semnalează prezenţa etanolului în aerul alveolar expirat; iar în cazul în care furnizează informaţii de măsurare, acestea nu sunt considerate suficient de exacte, astfel încât să asigure garanţiile necesare pentru constituirea de probe judiciare privind consumul de alcool.

Se apreciază în această opinie că agentul de poliţie trebuia să procedeze în continuare la stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat, cu ajutorul etilometrului, care este, potrivit Normei de metrologie legală NML 012-05 Etilometre, art. 2 par. 1, mijlocul de măsurare destinat măsurării automate a concentraţiei masice de etanol în aerul alveolar expirat de către o persoană, şi că etilometrul – iar nu etilotestul – este mijlocul tehnic omologat şi verificat metrologic cu care se realizează stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat, în sensul art. 88 alin. 4 din OUG nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, iar informaţiile de măsurare indicate de etilotest nu asigură garanţiile necesare pentru constituirea de probe judiciare privind consumul de alcool, aşa cum explică în clar în Norma de metrologie legală NML 012-05 Etilometre.

În cadrul unei a doua opinii s-a reţinut temeinicia actului sancţionatoriu, dispunându-se respingerea plângerii contravenţionale, sens în care s-a argumentat că fapta de a conduce sub influenţa alcoolului se poate constatata atât cu ajutorul etilometrului omologat şi verificat metrologic, cât şi cu etilotestul certificat, conform dispoziţiilor art. 185 alin. 1 din HG nr. 1391/2006.

În ipoteza în care fapta a fost constatată în urma testării cu aparatul etilotest, iar petentul nu a dorit recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii concentraţiei de alcool în sânge, se apreciază că rezultatul etilotestului este suficient pentru reţinerea contravenţiei prevăzute de art. 102 alin.3 lit. a din OUG 195/2002, constând în fapta de a conduce pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 185 alin. 1 din HG nr. 1391/2006, Constatarea contravenţiei de conducere a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care se află sub influenţa alcoolului se face prin testarea aerului expirat de aceasta cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, apartul tip etilotest fiind un asemenea mijloc tehnic certificat, cerinţele legii fiind alternative, iar legea nu face distincţie între cele două. Totodată, etilotestul este un mijloc de detecţie care semnalează prezenţa etanolului în aerul alveolar expirat, în situaţia contravenţiei de faţă neîndeplinind funcţii de măsurare, necesare pentru constatarea infracţiunii, astfel încât nivelul concentraţiei de alcool nu interesează în ipoteza contravenţiei discutate.

Opinia referentului
Referentul nu a exprimat o opinie.

Opinia formatorului INM

Nu se poate pune la îndoială că în materie contravenţională contravenientului i sa adus o acuzaţie de natură penală, în sensul că a condus sub influenţa băuturilor alcoolice, fiind în zona „micii criminalităţi”, elementul ce delimitează răspunderea contravenţională de cea penală fiind pericolul social redus al faptei şi că garanţiile prevăzute de art. 6 din Convenţie în materie penală sunt aplicabile şi pentru proceduri referitoare la contestarea procesului verbal, care au atras, pentru contravenienţi, sancţionarea cu amendă, cu aplicarea de puncte de penalizare şi/sau suspendarea permisului de conducere, astfel cum s-a apreciat şi în jurisprudenţa CEDO în cauza invocată de susţinătorii primei opinii (Malige împotriva Franţei, 23 septembrie 1998, pct. 39-40).

Ceea ce interesează pentru problema de drept in discuţie este standardul de probă, respectiv dacă procesul-verbal este în măsură să dovedească acuzaţia, în situaţia în care fapta a fost constatată doar în urma testării cu aparatul etilotest, care nu reprezintă un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, ci potrivit art. 2 par. 2 din Anexă Ordinului nr. 120 din 14 iunie 2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 012-05 Etilometre emis de Ministerul Economiei şi Comerţului, publicat în Monitorul Oficial nr. 664 din 26 iulie 2005, este un mijloc de detecţie care semnalează prezenţa etanolului în aerul alveolar expirat.

În ambele opinii nu se contestă că etilotestul este un mijloc tehnic certificat, fireşte în ipoteza în care are efectuate verificările tehnice potrivit Normei, şi că în raport de dispoziţiile art.88 alin.3 din OUG nr.195/2002, pentru stabilirea prezenţei alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminară a prezenţei în organism a unor substanţe psihoactive, poliţia rutieră trebuie să utilizeze doar mijloace tehnice
certificate.

Aşadar, se poate trage deja o concluzie că etilotestul este un mijloc tehnic care poate face dovada prezenţei alcoolului în aerul expirat putând fi folosit şi testarea preliminară a prezenţei în organism a unor substanţe psihoactive. Codul rutier al României, foloseşte noţiuni diferite atunci când se referă la stabilirea concentraţiei de alcool, în aerul expirat, respectiv în sânge şi nu doar a prezenţei alcoolului, la art.88 alin.4, stipulându-se că stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat se face de către poliţia rutieră, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.

Prin urmare, se poate trage o a doua concluzie, aceea că ori de câte ori se pune în discuţie o valoare a concentraţiei în aerul expirat, stabilirea acesteia se face numai cu unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic. Mai departe, în funcţie de valoarea acesteia, de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau peste această concentraţie, poliţistul rutier îi poate solicita persoanei care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, să i se recolteze mostre biologice în cadrul unităţilor sau instituţiilor medicale prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii îmbibaţiei de alcool în sânge, sau aceasta din urmă este obligată.

Am văzut că Etilotest-ul nu este un mijloc de măsurare ci doar mijloc de detecţie, care semnalează prezenţa etanolului în aerul alveolar expirat; în cazul în care furnizează informaţii de măsurare, acestea nu sunt considerate suficient de exacte, astfel încât să asigure garanţiile necesare pentru constituirea de probe judiciare privind consumul de alcool, după cum se prevede expres în art. 2 par. 2 din Anexa la Ordinul nr. 120 din 14 iunie 2005, potrivit Normei de metrologie legală, Etilometrul este mijlocul de măsurare destinat măsurării automate a concentraţiei masice de etanol în aerul alveolar expirat de către o persoană.

La pct.4 din aceeaşi Normă, „Atestarea legalităţii”, se prevede că „ 4.1 Modalităţile de control metrologic legal aplicabile etilometrelor sunt cele prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, în vigoare.
4.2 Atestarea legalităţii unui etilometru se realizează numai după demonstrarea conformităţii acestuia cu cerinţele metrologice şi tehnice aplicabile, prevăzute în tabelul 3 pentru fiecare modalitate de control specifică introducerii pe piaţă, punerii în funcţiune sau utilizării.” „4.3 Atestarea legalităţii se realizează prin aplicarea marcajelor metrologice şi eliberarea unor documente specifice, în conformitate cu
prevederile instrucţiunilor de metrologie legală în vigoare.”.

Din analiza dispoziţiei de la art. 102 alin. 3 lit. a) OUG 195/2002 republicată, se poate constata că pentru antrenarea răspunderii contravenţionale, nu este necesară determinarea unei valori a concentraţiei în aerul expirat, fiind suficient doar conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, valoarea concentraţiei fiind un element pentru ca fapta să fie încadrată ca infracţiune.

Prin urmare, în ipoteza în care unei persoane care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere i-au fost aplicate sancţiunile contravenţionale prevăzute de art. 102 alin. 3 lit. a) OUG 195/2002 republicat, pentru săvârşirea faptei de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, dovada prezenţei alcoolului în aerul expirat se poate face pe baza constatării cu etilotestul, ca mijloc tehnic certificat, pentru existenţa faptei cu caracter contravenţional, fiind necesară şi suficientă doar prezenţa alcoolului în aerul expirat nu şi stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat.

În ipoteza în care aparatul etilotest indică o valoare a concentraţiei, acesta nu este relevantă din perspectiva răspunderii contravenţionale, în vederea verificării pragului 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este necesară stabilirea concentraţiei cu ajutorul etilometrului, sau a unui alt mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.

Pentru aceste considerente, propunem următorul răspuns:

Pentru antrenarea răspunderii contravenţionale şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de art. 102 alin. 3 lit. a) din OUG 195/2002 republicată, fapta de conducere sub influenţa alcoolului se poate constatata atât cu ajutorul etilometrului omologat şi verificat metrologic, cât şi cu etilotestul certificat.

Punctul de vedere al Secției de contencios administrativ și fiscal a ÎCCJ

Judecătorii SCAF a ÎCCJ, care au exprimat o părere, au susţinut, în unanimitate, propunerea formatorului INM.

Observaţii primite din parea curţilor de apel şi opiniile exprimate în cursul dezbaterilor

Cu unanimitate, participanţii au agreat propunerea formatorului INM.

Extras din inuta întâlnirii președinților secțiilor de contencios administrativ şi fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel, Timişoara, 22-23 aprilie 2021.

Comments

comentarii

Un accident rutier a avut loc, marți, la Căianu Mic, în Cluj. O mașină s-a răsturnat, iar în urma accidentului un bărbat a murit.... Citește mai mult
Kimberly Cheatle, directoarea Serviciului Secret al Statelor Unite, și-a anunțat demisia în contextul investigațiilor privind tentativa de asasinare a fostului președinte Donald Trump. Incidentul șocant a avut loc la un miting electoral în Pennsylvania la începutul acestei luni.... Citește mai mult

Lasă un răspuns