fbpx

editor

CCR reiterează că și persoanele juridice, în mod excepțional pot beneficia de facilități cu privire la plata taxelor judiciare de timbru

CCR: ,,Persoanele juridice, astfel cum s-a arătat (…), intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, iar instanţa poate acorda facilităţi şi acestora, în mod excepţional, şi în alte cazuri în care se apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei judiciare de timbru la valoarea datorată ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice.” Decizia nr. 260/2021 din 22 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanţei de urgenţă a …

Citește mai mult

CCR despre suspendarea dreptului deținuților la vizite în penitenciar

Avocatul Poporului a apreciat că, ,,astfel cum este reglementată, măsura suspendării dreptului la vizite nu respectă principiul proporţionalităţii, deoarece, în activitatea sa, desfăşurată ca mecanism pentru prevenirea torturii, a constatat că sancţiunea constând în suspendarea dreptului de a primi vizite are o pondere foarte mare, în condiţiile în care apare, în mod uzual, corelarea acesteia cu suspendarea altor drepturi.” Prin Decizia nr. 243/2021 din 8 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului …

Citește mai mult

CJUE-dreptul UE se opune reglementărilor naționale care prevăd imposibilități absolute de menținere în funcție a unui funcționar cu handicap fără verificarea aptitudilor de a-și îndeplini atribuțiile

Reglementarea estoniană care prevede o imposibilitate absolută de menținere în funcție a unui agent de penitenciar a cărui acuitate auditivă nu respectă praguri minime de percepție sonoră, fără a permite să se verifice dacă acesta este în măsură să își îndeplinească funcțiile, este contrară dreptului Uniunii. Această reglementare instituie o discriminare bazată direct pe handicap. CJUE s-a pronunțat la 15 iulie 2021 în cauza C‑795/19, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Riigikohus (Curtea Supremă, Estonia) și a declarat că: ,,Articolul 2 alineatul (2) litera (a), articolul 4 alineatul (1) și articolul …

Citește mai mult

Ministerul Justiției preconizează degrevarea instanțelor prin transferul Registrului Asociațiilor și Fundațiilor de la Ministerul Justiției la Oficiul Național al Registrului Comerțului

Ministerul Justiției propune reformarea Registrului Asociațiilor și Fundațiilor, precum și a procedurilor de înregistrare/modificare a actelor constitutive a asociațiilor și fundațiilor. Conform comunicatului ministerului, obiectivele urmărite sunt: Înregistrarea și modificarea mult mai rapidă a actelor constitutive ala ONG-urilor; Accesul mult mai simplu și rapid la informațiile privind ONG-urile; Degrevarea instanțelor de judecată de aceste activități și trecerea lor într-un sistem digitalizat care deja și-a dovedit eficiența, cu renunțarea la dubla evidență – instanțe și Ministerul Justiției; Toate acestea cu menținerea tuturor garanțiilor privind neafectarea activității ONG-urilor ca urmare a simplificării și eficientizării acestor proceduri, Reglementarea altor aspecte ce țin de …

Citește mai mult

CCR despre prima de vacanță acordată sub forma voucherelor de vacanță și nu în bani

CCR: ,,Ordonatorii principali de credite trebuie să respecte legea şi să o aplice ca atare, chiar dacă aceasta are ca efect, pentru viitor, modificarea unor clauze din contractele de muncă, individuale sau colective, ale personalului plătit din fonduri publice.” Prin Decizia nr. 288/2021 din 27 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial nr. 741 din 29 iulie 2021, CCR a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate …

Citește mai mult

Avocatul Poporului atacă la CCR prevederi din legea ce instituie măsuri sanitare

Avocatul Poporului a formulat o excepţie de neconstituţionalitate referitoare la sintagma ,,în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ” cuprinsă în art. 15 alin. 4 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. ,,Statul de drept înseamnă că agențiile guvernamentale trebuie să funcționeze în cadrul legii și acțiunile lor trebuie să fie supuse controlului de către instanțele independente”, se menționează în motivarea excepției de neconstituționalitate. Conform Avocatului Poporului, sintagma ,,în termen de 5 zile de la data publicării actului administrativ” cuprinsă în art. 15 alin. 4 …

Citește mai mult

Noi infracțiuni legate de producerea şi traficul ilicit de substanţe dopante, modificări în Codul penal și în Codul de procedură penală

Legea nr. 219/2021 din 26 iulie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, publicată în Monitorul Oficial nr. 739 din 28 iulie 2021 aduce modificări în ceea ce privește desfăşurarea activităţilor de culturism şi/sau de fitness de către entități, instituindu-se o serie de obligații în sarcina acestora și modifică totodată Codul penal și cel de procedură penală. Legea recent adoptată prevede noi infracțiuni legate de producerea şi traficul ilicit de substanţe dopante, pedepsele pentru aceste infracțiuni ajungând până la 7 ani de închisoare. …

Citește mai mult

Motivare HP cu privire la salariile ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară din cadrul DNA și DIICOT

ICCJ: ,,Această categorie a poliţiştilor, al cărei salariu a fost determinat prin trimitere la salariul de bază corespunzător celui reglementat pentru funcţia de procuror cu grad de judecătorie, nu beneficiază decât de variaţiile salariului de bază în funcţie de indemnizaţia stabilită pentru vechimea de 0 – 3 ani, întrucât nu există nicio normă care să dea relevanţă vechimii în funcţia de ofiţer ori agent de poliţie, acumulată în cele două structuri de parchet.” Prin Decizia nr. 31/2021 din 17 mai 2021 ce a fost publicată în Monitorul oficial nr. 734 din 27 iulie 2021, s-a admis sesizarea privind dezlegarea unor …

Citește mai mult

CJUE confirmă dreptul de afiliere la sistemul public de asigurări de sănătate a altui stat, cetățenilor UE inactivi economic

Curtea confirmă dreptul cetățenilor Uniunii inactivi din punct de vedere economic, cu reședința în alt stat membru decât statul lor membru de origine, de a fi afiliați la sistemul public de asigurări de sănătate al statului membru gazdă. Dreptul Uniunii nu impune totuși obligația de afiliere gratuită la sistemul menționat. Hotărârea în cauza C-535/19, A (Servicii publice de îngrijiri medicale) Luxemburg, 15 iulie 2021 A, un resortisant italian căsătorit cu o resortisantă letonă, a părăsit Italia și s-a mutat în Letonia pentru a se alătura soției sale și celor doi copii minori ai lor. La puțin timp după sosirea sa …

Citește mai mult

Opinia separată a judecătoarelor CCR Livia Doina Stanciu și Elena-Simina Tănăsescu cu privire la prevederile prin care procurorii puteau fi numiți cu o vechime de 7 ani la DIICOT și DNA

Cele două judecătoare au apreciat că CCR și-a extins din oficiu controlul asupra textului care reglementa vechimea necesară procurorilor, fără să fi fost formulată vreo critică de neconstituționalitate: ,,Aspectele referitoare la vechimea necesară procurorilor pentru funcţionarea în cadrul unei direcţii ori structuri specializate a Ministerului Public nu au consacrare constituţională, cum nici modalitatea de accedere la funcţia de procuror în una dintre structurile de parchet nu este de rang constituţional. Articolul 131 alin. (2) şi (3) din Constituţie, neinvocat de autorii sesizării – dar faţă de care Curtea şi-a extins din oficiu controlul, în ciuda faptului că ea nu poate …

Citește mai mult
error: Alert: Conținut protejat !!