editor

Legea certificatului verde nu a trecut de votul senatorilor

Diferența între contra și pentru a fost de două voturi. Deși se proconiza o majoritate care să asigure trecerea legii de prima cameră, Senatul, se pare că doi dintre senatorii PNL au votat împotriva certificatului. Înfrângerea s-a datorat și faptului că 6 senatori  PNL-USR au lipsit, conform știripesurse. Legea pentru  introducerea obligativității prezentării la locul de muncă a certificatul digital privind COVID-19  ar fi avut nevoie de 69 de voturi ,,pentru”, însă au fost doar 67 de voturi favorabile. Conform sursei citate, doi senatori PNL s-au abținut: George Scarlat (senator liberal de Galați) și Alexandru Nazare (senator liberal de Prahova, …

Citește mai mult

Propunere europarlamentar: Fond de despăgubire a victimelor vaccinurilor împotriva COVID-19

Un euoparlamentar francez de extremă dreaptă, cu luări de poziție antivaccin, propune Parlamentului European să adopte o rezoluție prin care să se instituie un Fond european de despăgubire a victimelor vaccinurilor împotriva COVID-19 În propunerea europarlamentarului Virginie Joron de rezoluție se specifică numărul de decese cauzate de vaccinurile împotriva Covid până la data întocmirii propunerii. Vaccinul Pfizer, BioNTech conduce detașat la numărul de victime. Printre motivele care au determinat necesitatea instituirii unui astfel de fond sunt amintite: reacțiile adverse uneori grave;  că aproximativ 75 000 de persoane ar fi avut efecte neurologice grave după vaccinul Pfizer și că vaccinurile împotriva …

Citește mai mult

CJUE: instanța națională este obligată să anuleze o hotărâre arbitrală adoptată în temeiul unei convenții de arbitraj care încalcă dreptul Uniunii

Dreptul Uniunii interzice încheierea de către un stat membru a unei convenții de arbitraj cu conținut identic cu cel al unei clauze compromisorii nule care figurează într-un tratat bilateral de investiții între state membre. Instanța națională este, așadar, obligată să anuleze o hotărâre arbitrală adoptată în temeiul unei asemenea convenții de arbitraj. În anul 2013, societății de drept luxemburghez PL Holdings i-au fost suspendate drepturile de vot aferente titlurilor pe care le deținea în cadrul unei bănci poloneze și s-a dispus să se procedeze la vânzarea silită a acestora. Nefiind de acord cu această decizie, adoptată de Komisja Nadzoru Finansowego …

Citește mai mult

CCR despre decăderea din dreptul de a propune probe și remediile procesuale pentru asigurarea unui proces echitabil

CCR: ,,Codul de procedură civilă conferă judecătorului anumite prerogative în temeiul cărora poate administra toate probele necesare soluţionării cauzei, iar părţii dreptul de a se apăra, chiar şi atunci când a fost decăzută din dreptul de a administra o probă.” Prin decizia nr. 356/2021 din 3 iunie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) din Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 1021 din 26 octombrie 2021, Curtea Constituțională, deși a respins ca neîntemeiată excepția ridicată, trasează indirect atât posibilitățile părții decăzută dintr-o anumită probă, cât și obligațiile instanței după constatarea decăderii unei …

Citește mai mult

CEDO-concedierea disciplinară a unui judecător bulgar nu a constituit o ingerință disproporționată în dreptul la respectarea vieții sale private

CEDO: ,,Curtea admite, de asemenea, că concedierea disciplinară a reclamantului a avut ca scop, astfel cum a susținut Guvernul, să garanteze integritatea justiției și să păstreze încrederea publicului în instituția judiciară și, prin urmare, poate fi considerată ca urmărind obiectivul, prevăzut la articolul 8 § 2, de a asigura apărarea ordinii.” În hotărârea pronunțată marți, CEDO a hotărât că nu a existat nicio încălcare a articolului 6 din Convenție în cauza unui judecător bulgar care a fost revocat din funcție ca urmare a unor abateri disiplinare. Redăm integral hotărârea, în traducerea redacției: SECȚIUNEA PATRU CAUZA DONEV contra BULGARIEI (Cererea nr. …

Citește mai mult

Sesizare dezlegare de drept: poate organul de urmărire penală care a constatat infracținea flagrantă să efectueze în continuare acte de urmărire penală?

Există cauză de incompatibilitate în contextul în care organul de cercetare penală efectuează acte de procedură în cauză, respectiv dispune începerea urmăririi penale, în condițiile în care anterior a avut calitatea de organ de constatare în aceeași cauză? ICCJ a fost sesizată de către Tribunalul Satu Mare să dezlege următoarea chestiune de drept: Interpretarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) raportat la art.64 alin.(1) lit.c şi art.114 alin.(4) Cod procedură penală, în sensul de a se stabili: – dacă organul de urmărire penală care a întocmit procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante poate efectua în continuare acte de urmărire penală; – care …

Citește mai mult

Candidați respinși cu 2,50 la concursul pentru școala de jandarmi au fost admiși cu 10 în urma contestațiilor

La concursul pentru admiterea la scolile postliceale ale Jandarmeriei Romane, proba de verificare a cunoștințelor, au fost candidați respinși cu note cuprinse între 2,50 și 3,50, care, ulterior contestațiilor, au fost admiși cu note de 10,00. Sindicatul polițiștilor Europol semnalează situația neobișnuită de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova referitoare la diferența substanțială dintre notele inițiale ale unora dintre candidații care au participat la proba de verificare a cunoștințelor din data de 23 octombrie 2021 pentru admiterea în instituțiile de învățământ ale MAI și notele obținute de șapte dintre candidații respinși după contestații. Există astfel șapte candidați care au fost …

Citește mai mult

CEDO-despre dreptul de a nu fi discriminat și dreptul de a fi tratat diferit dacă situația este diferită

CEDO: ,,Dreptul de a nu fi discriminat este, de asemenea, încălcat atunci când statele, fără o justificare obiectivă și rezonabilă, nu reușesc să trateze în mod diferit persoanele ale căror situații sunt semnificativ diferite. Prin urmare, interzicerea discriminării va da naștere, de asemenea, unor obligații pozitive pentru statele contractante de a face distincțiile necesare între persoane sau grupuri ale căror circumstanțe sunt relevante și semnificativ diferite.” Prin Hotărârea din 21 octombrie 2021, Curtea a condamnat Ucraina  pentru eșecul de a nu trata diferit persoanele care în mod evident se aflau într-o situație diferită de restul populației. Curtea a răspuns la …

Citește mai mult

Motivarea deciziei CCR referitoare la dreptul polițistului de a fi asistat de un avocat

CCR: ,,dispoziţiile art. 58^3 alin. (4) teza întâi din Legea nr. 360/2002, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, potrivit cărora “poliţistul cercetat are dreptul să fie asistat, la cerere, de un alt poliţist, ales de către acesta sau desemnat de organizaţia sindicală ori de Corp“, încalcă dreptul poliţistului cercetat disciplinar de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurii disciplinare, ca parte a dreptului la apărare, prevăzut de art. 24 alin. (1) din Constituţie.” Prin Decizia nr. 548/2021 din 14 septembrie 2021 referitoare …

Citește mai mult

Avocații pot intra la ONRC fără certificat de vaccinare

La ONRC, accesul avocaților se va face doar pe baza legitimației de avocat și a împuternicirii avocațiale. În contextul noilor restricții intrate în vigoare de luni, ONRC a anunțat condițiile în care se va face accesul la sediile ONRC. Prin excepție, avocații nu vor trebui să prezinte certificatul de vaccinare ci doar legitimația de avocat și împuternicirea avocațială. Reproducem noile reguli: 25 octombrie 2021 Începând cu data de 25 octombrie 2021, pe durata stării de alertă, accesul în incinta instituției (sediul ONRC, sediile ORCT și sediile birourilor teritoriale) este permis doar persoanelor fizice care fac dovada vaccinării prin intermediul certificatului …

Citește mai mult