fbpx

Valorificarea denunțului. Sensul sintagmei „denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală”

Pentru valorificarea denunţului este necesar şi suficient ca, în cauza în care s-a formulat denunţul, să se fi dispus începerea urmăririi penale, instanța urmând să aprecieze în concret îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

Denunţul. Valorificare. Sensul sintagmei „denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală” (CA Bucureşti)

Prin Decizia nr. 67/26.02.2015 pronunţată de Curtea Constituţională a României – M. Of. nr. 185/18.03.2015 s-a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de reprezentantul Ministerului Public în Dosarul nr.7.155/303/2013 (190/2014) al Curții de Apel București — Secția I Penală și s-a constatat că „soluția legislativă reglementată de art. 19 din Legea nr. 682/2002 care exclude de la beneficiul reducerii la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. a) pct. 1, și care nu a comis o infracțiune gravă este neconstituțională.”

Într-o primă opinie s-a susţinut că pentru valorificarea denunţului este necesar şi suficient ca, în cauza în care s-a formulat denunţul, să se fi dispus începerea urmăririi penale.

În acest sens, s-a arătat că prin decizia penală nr. 158/A/13.04.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală (accesibilă pe site-ul www.scj.ro) s-au reţinut următoarele: „În conformitate cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 67/2015, cauza de reducere a pedepsei reglementată în dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 este incidentă, indiferent dacă persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 682/2002, a comis o infracţiune gravă sau o infracţiune care nu se include în sfera acestei noţiuni.

Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 nu este condiţionată de emiterea rechizitoriului de către procuror, fiind suficient ca denunţul să conducă la începerea urmăririi penale.”

Într-o a doua opinie s-a susţinut că pentru valorificarea denunţului este necesar şi suficient ca, în cauza în care s-a formulat denunţul, să se fi dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale.

În acest sens, s-a arătat că pentru a beneficia de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege, denunţul formulat este supus unei duble condiţii, respectiv să fie făcut înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecăţii, iar prin denunţ să se poată identifica şi trage la răspundere penală alte persoane care au comis infracţiuni grave. Astfel, îndeplineşte această condiţie denunţul făcut de inculpat în cursul judecăţii, valorificat de Ministerul Public, care a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale in personam cu privire la un suspect pentru infracţiunile vizate prin denunţ (în acelaşi sens este şi decizia penală nr. 3335/2007 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Secţia Penală – accesibilă pe site-ul www.scj.ro).

Într-o a treia opinie s-a susţinut că pentru valorificarea denunţului este necesar şi suficient ca, în cauza în care s-a formulat denunţul, să se fi dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, pentru aceleaşi argumente prezentate şi de opinia anterioară.

Opinia INM este în sensul celei de-a doua opinii sus-menționate, respectiv că pentru valorificarea denunţului este necesar şi suficient ca, în cauza în care s-a formulat denunţul, să se fi dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale.

În acest sens, avem în vedere că prin dispoziţiile legale menţionate (art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002, art. 15 din Legea nr. 143/2000, art. 19 din Legea nr. 682/2002) legiuitorul a prevăzut o cauză de reducere a pedepsei, prin determinarea persoanelor care dețin informații decisive cu privire la săvârșirea de infracțiuni să furnizeze acele informații organelor judiciare. Prin urmare, determinantă și suficientă pentru acordarea beneficului reducerii limitelor pedepsei este acțiunea denunţătorului de a denunța și facilita tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni. Obligaţia acestuia nu se reduce la formularea unui denunţ, astfel încât să fie suficientă începerea urmăririi penale pentru a beneficia de cauza de reducere, ci acesta trebuie să faciliteze identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit infracțiuni, în sensul că, prin datele furnizate, trebuie să conducă la continuarea efectuării urmăririi penale faţă de suspect.

Pe de altă parte, potrivit art. 305 alin. 1 Cod proc. pen., când actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege organul de cercetare penală/procurorul are obligaţia de a începe urmărirea penală in rem, însă începerea urmăririi penale in personam se poate realiza, în conformitate cu dispozițiile art. 305 alin. 3 Cod proc. pen., doar în situaţia în care există probe din care să rezulte bănuiala rezonabilă că o anumită persoană a săvârşit infracţiunea pentru care s-a început urmărirea penală şi nu există unul dintre 43 cazurile prevăzute de art. 16 alin. 1 Cod proc. pen.

Apreciem că nu este necesar ca pentru valorificarea denunţului să fi fost pusă în mişcare acţiunea penală sau să se fi dispus trimiterea în judecată, în cazul în care a fost începută urmărirea penală ca urmare a denunţului formulat, întrucât punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată presupun un standard probator superior celui necesar pentru efectuarea în continuare a urmăririi penale, iar denunţul valorificat după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a denunţătorului nu poate fi invocat ca o cauză de micşorare a pedepsei, pe calea contestaţiei la executare, conform deciziei HP a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 4/2020.

Cu ocazia dezbaterilor online s-a precizat că practica Înaltei Curți de Casație și Justiție este în sensul citat în susținerea primei opinii prezentate în enunțul problemei de drept, respectiv că pentru valorificarea denunţului este necesar şi suficient ca, în cauza în care s-a formulat denunţul, să se fi dispus începerea urmăririi penale, instanța urmând să aprecieze în concret îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

Soluția agreată, cu majoritate, de participanții prezenți la întâlnire a fost în același sens.

Extras din MINUTA întâlnirii președinților secțiilor penale ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel (online), 18 decembrie 2020.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns