fbpx

CEDO – autoritățile judiciare trebuie să evite reproducerea stereotipurilor sexiste în hotărârile judecătorești

CEDO a condamnat Italia pentru violarea dreptului la respectarea vieții private prin conținutul inadecvat al hotărârii judecătorești presărat de stereotipuri sexiste. Pasaje din decizia curții de apel încalcă viața intimă a presupusei victime a unei agresiuni sexuale.

În hotărârea  CEDO, pronunțată în 27.05.2021 în  cauza  J.L.împotriva Italiei (Cererea nr. 5671/16), Curtea Europeană a Drepturilor Omului  a decis, cu majoritate (șase voturi la unu),  că a existat:

Încălcarea articolului  8 (dreptul la respectarea vieții private  și a integrității personale) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Cazul se referă la proceduri penale împotriva a șapte bărbați care au fost acuzați de comiterea unei agresiuni sexuale în grup împotriva reclamantei și care au fost achitați de instanțele italiene.

Curtea constată că drepturile și interesele reclamantei în temeiul articolului 8 nu au fost protejate în mod adecvat, având în vedere conținutul hotărârii Curții de Apel din Florența. În special, autoritățile naționale nu au reușit să protejeze reclamanta de victimizarea secundară pe tot parcursul procedurii, din care redactarea hotărârii constituie o parte integrantă de cea mai mare importanță, în special având în vedere natura sa publică.

Printre altele, Curtea consideră nejustificate comentariile privind bisexualitatea, relațiile romantice și sexul întâmplător al reclamantului înaintea faptelor. Ea consideră că limbajul și argumentele folosite de Curtea de Apel transmit prejudecățile cu privire la rolul femeilor care există în societatea italiană și care ar putea sta în calea protecției efective a drepturilor victimelor violenței de gen, în ciuda unui satisfăcător cadru legislativ. Curtea este convinsă că urmărirea penală și sancțiunile joacă un rol crucial în răspunsul instituțional la violența de gen și în lupta împotriva inegalității de gen.

Curtea este convinsă  că urmăririle penale și sancțiunile  joacă un  rol esențial în răspunsul instituțional la  violența  de gen și în lupta împotriva inegalității de   gen.

Prin urmare,  este esențial ca autoritățile judiciare să evite reproducerea stereotipurilor de gen în hotărârile judecătorești, reducând la minimum violența de gen și expunând femeile la victimizarea secundară prin utilizarea unui limbaj bazat pe vinovăție și moralizator care descurajează încrederea victimelor în justiție.

Principalele fapte

Reclamanta J.L., este resortisant italian,  născută în  1986. Locuiește  în Scandicci (Italia). La momentul  evenimentelor, era  studentă  la istoria artei  și teatrului. În iulie 2008, reclamanta   a depus o plângere  la autoritățile italiene pentru viol în  grup. Ea a susținut că la  sfârșitul unei  seri în care a fost invitată  de unul dintre  presupușii ei atacatori  (numit L.L., cu care a filmat un scurtmetraj cu câteva luni mai devreme în care a jucat rolul unei prostituate care a fost supusă violenței),  a  fost  forțată să întrețină  relații sexuale, într-o mașină, cu șapte bărbați în timp ce era sub influența alcoolului.

Ulterior, reclamanta i-a identificat pe suspecții care au fost plasați în arest preventiv. Telefoanele mobile  și mașina în care se presupunea că a avut loc agresiunea  au fost confiscate de polițiști în vederea continuării cercetărilor.

Reclamanta, suspecții și martorii au fost audiați. În mai 2010, cei șapte suspecți au fost trimiși înapoi  în judecată în fața Curții din Florența, care a condamnat șase  dintre ei, în ianuarie 2013, pentru că au obligat o persoană aflată într-o stare de inferioritate fizică și psihică să îndeplinească sau să se supună unor  acte de natură sexuală (infracțiune pedepsită de articolul 609 bis § 1, combinată cu articolul 609 din Codul penal).

Cel de-al șaptelea inculpat a fost achitat,  ancheta arătând că nu a participat la viol. Tribunalul  a observat, printre altele, conform versiunile părților că au convenit asupra realității actului sexual într-o reuniune,  dar că, pe de altă parte, acestea difereau în mod substanțial în ceea privește o parte a consimțământului și că existau  inconsecvențe în partea inițială a faptelor furnizate de reclamantă.

Cei șase condamnați au făcut apel.  Apoi, în martie 2015, Curtea de Apel din Florența i-a achitat pe cei șase pârâți, considerând  că multiplele inconsecvențe pe care instanța  le-a observat în versiunea  reclamantei cu faptele, au subminat credibilitatea acestora din urmă în ansamblullor. Prin urmare, Curtea de Apel  a considerat că tribunalul a  greșit atunci când a făcut o apreciere fragmentată a  diferitelor declarații ale reclamantei și că i-a recunoscut credibilitatea în ceea ce  privește o parte din  fapte.  În iulie 2015, reclamanta a solicitat Parchetului  să introducă recurs  în casație, contestând motivele hotărârii Curții de Apel. Parchetul nu a  sesizat  Curtea de Casație, iar hotărârea a rămas  definitivă.

Plângerile și procedura

Invocând articolul 8 (dreptul la respectarea vieții private) din Convenție, reclamanta a susținut că autoritățile naționale nu i-au protejat dreptul la respectarea vieții  sale private și a integrității personale în cadrul procedurilor penale în  speță.

Invocând art. 14 (interzicerea discriminării) coroborat cu art.  8, reclamanta s-a plâns că a fost discriminată pe criterii de sex, invocând faptul că achitarea presupușilor săi agresori și atitudinea  negativă a autorităților naționale în cursul procesului penal au fost rezultatul unei prejudecăți de gen.   Cererea  a fost depusă  la Curtea Europeană a Drepturilor Omului  la 19 ianuarie 2016.

Decizia Curții

Articolul 8 : dreptul la respectarea vieții private și a integrității personale)

Curte observă că solicitantul nu invocă că gestionarea anchetei a fost marcată de deficiențe și întârzieri manifeste sau că autoritățile ar fi neglijat anumite acte de instrucție. Ceea ce persoana în cauză expune, este că modul de conducere a anchetei și procesul penal au fost traumatice pentru ea și că atitudinea autorităților față de aceasta i-a subminat integritatea personală.

Ea se plânge, în special, de condițiile în care a fost interogată de-a lungul procedurii penale și și contestă argumentele pe care s-au bazat judecătorii în luarea deciziilor în acest caz.

Curtea precizează că modul în care este interogată presupusa victimă a unei infracțiuni sexuale trebuie să respecte un echilibru echitabil între integritatea și demnitatea persoanei și drepturile la apărare garantate acuzatului. Dacă acuzatul trebuie să se poată apăra punând la îndoială credibilitatea presupusei victime și evidențiind orice neconcordanțe în mărturia sa, interogatoriul nu ar trebui să fie folosit ca mijloc de intimidare sau de umilire a victimei.

În ceea ce privește audierile reclamantei, Curtea a menționat că, în niciun moment, nici în timpul anchetei preliminare, nici în timpul procesului, nu a existat o confruntare directă între reclamantă și presupușii autori ai violenței pe care a denunțat-o.

În plus, nu dezvăluie nicio atitudine nerespectuoasă sau intimidantă din partea autorităților de anchetă sau orice măsură menită să descurajeze solicitantul sau să ghideze investigațiile ulterioare.

Ea consideră că întrebările adresate ei au fost relevante și au vizat obținerea unei reconstituiri a faptelor, care a ținut cont de argumentele și punctele sale de vedere și de a permite stabilirea unui dosar complet de investigație, în scopul continuării procedurilor judiciare.

Deși, fără îndoială, dureroasă pentru reclamantă având în vedere situația, nu se poate considera că modalitățile audierilor efectuate în timpul anchetei au expus reclamanta la traume nejustificate sau la interferențe disproporționate în viața sa intimă și privată.

În ceea ce privește procesul, întrucât reclamanta nu era minoră și nu solicitase o ședință închisă, procedurile s-au desfășurat în public. Cu toate acestea, președintele instanței a decis să interzică jurnaliștilor prezenți în sală filmarea lor, în special pentru a proteja intimitatea persoanei în cauză. În plus, el a intervenit de mai multe ori în timpul interogatoriului, întrerupându-i pe avocații apărării atunci când puneau întrebări redundante sau personale ale reclamantei sau când ridicau chestiuni fără legătură cu faptele. De asemenea, el a comandat scurte sesiuni de recreere pentru a-i permite să se recupereze după emoții.

Curtea nu are nicio îndoială că procedura în ansamblu a fost experimentată de reclamantă ca o încercare deosebit de dureroasă, mai ales că reclamanta a trebuit să-și repete mărturia în mai multe rânduri, care, de altfel, pe o perioadă mai mare de doi ani, pentru a răspunde la întrebări succesive de la anchetatori, parchet și cei opt avocați ai apărării.

Curtea a mai menționat că aceștia din urmă nu au ezitat, pentru a submina credibilitatea reclamantei, să îi pună întrebări cu privire la aspecte personale referitoare la viața ei de familie, la orientările sale sexuale și la alegerile sale intime, uneori fără legătură cu faptele, contrar principiilor dreptului internațional privind protecția drepturilor victimelor violenței sexuale, dar și ale dreptului penal italian.

Cu toate acestea, având în vedere atitudinea adoptată de procuror și de președintele instanței, precum și măsurile luate de acesta din urmă pentru a proteja intimitatea persoanei în cauză, cu scopul de a împiedica avocații apărării să o denigreze sau să o umilească în timpul interogatoriilor, Curtea nu poate atribui autorităților publice responsabile de procedură răspunderea pentru calvarul deosebit de dificil suportat de reclamantă și nici nu consideră că nu au reușit să se asigure că protecția integrității personale a reclamantei a fost adecvată protejată pe parcursul procesului.

În ceea ce privește deciziile judiciare, Curtea nu se poate substitui autorităților naționale în evaluarea faptelor cauzei, evaluare care este în afara jurisdicției sale.

Cu toate acestea, în afară de orice apreciere referitoare la credibilitatea faptelor relatate de reclamantă, Curtea notează mai multe pasaje din hotărârea Curții de Apel din Florența care se referă la viața personală și intimă a reclamantei și care încalcă drepturile din care derivă Articolul 8.

Curtea consideră în special nejustificate referirile făcute la lenjeria roșie „arătată” de reclamantă în timpul serii, precum și comentariile referitoare la bisexualitatea ei, la relațiile romantice și la relațiile sexuale ocazionale ale acesteia înainte de faptă.

În mod similar, Curtea consideră inadecvate considerațiile referitoare la „atitudinea ambivalentă a reclamantei față de sex”, pe care Curtea de Apel o deduce, printre altele, din deciziile artistice ale reclamantei. Astfel, Curtea de Apel menționează printre aceste decizii dubioase alegerea de a accepta să participe la scurtmetrajul lui LL, în ciuda naturii sale violente și explicit sexuale.

În plus, Curtea consideră că hotărârea pronunțată asupra deciziei reclamantei de a denunța faptele, care, potrivit Curții de Apel, ar fi rezultat din dorința de a „stigmatiza” și de a reprima un „moment discutabil de fragilitate și slăbiciune, precum și referirea la „viața neliniară” a femeii sunt, de asemenea, regretabile și irelevante.

Curtea consideră că argumentele și considerațiile menționate anterior ale Curții de Apel nu au fost nici utile în evaluarea credibilității reclamantei, o chestiune care ar fi putut fi examinată în lumina numeroaselor rezultate obiective ale procedurii, nici decisivă pentru soluționarea cauzei.

Curtea recunoaște că, în cazul de față, problema credibilității reclamantei a fost deosebit de importantă și este pregătită să accepte că faptul că se referă la relațiile sale din trecut cu unul sau altul dintre acuzați sau la un anumit comportament al ei la cursul de seară, ar putea fi justificat.

Cu toate acestea, nu vede cum starea familiei reclamantei, relațiile sale sentimentale, orientările sale sexuale sau chiar alegerile vestimentare, precum și obiectul activităților sale artistice și culturale ar putea fi relevante pentru evaluarea credibilității femeii și a răspunderii penale a acuzatului.

Astfel, nu se poate considera că atacurile menționate asupra vieții private a reclamantei și asupra imaginii reclamantei au fost justificate de necesitatea de a garanta drepturile la apărare ale învinuitului.

Curtea consideră că obligațiile pozitive de a proteja presupusele victime ale violenței de gen impun și datoria de a le proteja imaginea, demnitatea și viața privată, inclusiv prin nedivulgarea informațiilor și datelor cu caracter personal, fără legătură cu faptele.

Această obligație este, de asemenea, inerentă funcției judiciare și derivă din legislația națională, precum și din diverse texte internaționale.

În acest sens, facultatea judecătorilor de a se exprima liber în decizii, care este o manifestare a puterii discreționare a judecătorilor și a principiului independenței sistemului judiciar, este limitată de obligația de a proteja imaginea celor supuși oricărei interferențe nejustificate.

Curtea consideră că limbajul și argumentele utilizate de Curtea de Apel transmit prejudecăți cu privire la rolul femeilor care există în societatea italiană și care ar putea constitui un obstacol în calea protecției efective a drepturilor victimelor violenței de gen în cadrul legislativ satisfăcător.

Curtea este convinsă că urmărirea penală și sancțiunile joacă un rol crucial în răspunsul instituțional la violența de gen și în lupta împotriva inegalității de gen. Prin urmare, este esențial ca autoritățile judiciare să evite reproducerea stereotipurilor sexiste în hotărârile judecătorești, să reducă la minimum violența împotriva genului și să expună femeile la victimizarea secundară, folosind cuvinte vinovate și moralizatoare care pot descuraja încrederea.

În consecință, deși recunoaște că autoritățile naționale din acest caz s-au asigurat că ancheta și procedurile au fost efectuate în conformitate cu obligațiile pozitive care decurg din articolul 8 din convenție, Curtea consideră că drepturile și interesele reclamantei care rezultă din articolul 8 nu au fost protejate în mod adecvat având în vedere conținutul hotărârii Curții de Apel din Florența. Rezultă că autoritățile naționale nu au protejat-o pe reclamantă de victimizarea secundară pe tot parcursul procedurii, din care redactarea hotărârii constituie o parte integrantă de cea mai mare importanță, având în vedere în special natura sa publică.

Prin urmare, a existat o încălcare a articolului 8 al Convenției.

Alte articole

Având în vedere concluzia la care a ajuns în temeiul articolului 8, Curtea consideră că nu este necesar să se examineze dacă a existat o încălcare în cazul de față al articolului 14 din convenție.

Satisfacție echitabilă (articolul 41)

Curtea a considerat, cu șase voturi împotriva unuia, că Italia urma să plătească reclamantei 12.000 de euro (EUR) pentru daune morale și 1.600 EUR pentru costuri și cheltuieli.

Opinie separată

Judecătorul Wojtyczek a exprimat o opinie diferită, al cărei text este anexat la hotărâre.

Hotărârea este disponibilă doar în limba franceză.

Comments

comentarii

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat, joi, că săptămâna viitoare va avea loc semnarea contractului de execuție privind modernizarea Parcului Feroviarilor. „Un proiect extraordinar de important”, spune edilul.... Citește mai mult
Târgul de la Negreni care trebuia să aibă loc în perioada 7-10 octombrie a fost anulat. Deși rata de incidență COVID-19 este 0 în acest moment, rata de vaccinare este una scăzută, fapt care a dus la anularea evenimentului.... Citește mai mult
O femeie nevăzătoare din Cluj-Napoca a fost victima gropilor slab semnalizate din Cluj-Napoca și s-a ales cu o fractură de gleznă.... Citește mai mult
CFR Cluj a fost învinsă cu 1-0 de Jablonec, în primul meci disputat în grupele Conference League.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!