fbpx

RIL

Motivare RIL admis referitor la soluţionarea apelului declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic

Motivarea deciziei în RIL referitoare la soluţionarea apelului declarat împotriva hotărârii judecătorului-sindic prin care s-a respins o cerere de trecere a debitorului la procedura falimentului sau prin care confirmă un plan de reorganizare a fost publicată în Monitorul Oficial. ÎCCJ a fost sesizată de Curtea de Apel Cluj Decizia Nr. 4/2021 din 15 martie 2021 ÎCCJ – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii este legal constituit, în conformitate cu dispoziţiile art. 516 alin. (1) din Codul de procedură civilă, raportat la art. 34 alin. (2) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă …

Citește mai mult

RIL-aplicarea principiului nominalismului monetar

ICCJ: ,,Sesizarea privind aplicarea principiului nominalismului monetar, în cazul în care suma împrumutată este stabilită în monedă străină, iar restituirea se realizează în aceeaşi monedă, ridică o problemă de aplicare a dispoziţiilor legale considerate a fi incidente în speţă, întrucât stabilirea dacă o clauză nenegociată, dintr-un contract de credit încheiat cu un consumator, integrează dispoziţia legală ce reglementează principiul nominalismului monetar în domeniul contractual, ori părţile au convenit, în mod expres, să înlăture incidenţa normei din Codul civil, ori au convenit, în mod indirect, derogarea de la regula de drept reprezintă chestiuni de fapt care se stabilesc cazual, în concret, …

Citește mai mult

RIL-sporul de risc de 25% poate fi acordat personalului silvic și fără norme elaborate

Dispozițiile din codul silvic referitoare la sporul de risc sunt suficient de clare și precise pentru ca personalul silvic să beneficieze de sporul de risc de 25% și în absența elaborării normelor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ghidurilor de bune practici. În şedinţa din 12 aprilie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, legal constituit a soluționat sesizarea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia și a pronunțat următoarea soluție: Decizia nr.7  în dosarul nr.280/1/2021 Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia şi, în …

Citește mai mult

RIL-,,deciziile de zi pe unitate” nu sunt ,,împuterniciri pe funcție”

Funcţionarii publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor nu pot solicita drepturi salariale aplicabile ,,împuternicirilor pe funcție”, în cazul ,,deciziilor pe zi de unitate”. În şedinţa din 12 aprilie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, legal constituit a soluționat sesizarea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia și a pronunțat următoarea soluție: Decizia nr.6  în dosarul nr.108/1/2021 Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia și, în consecinţă, stabilește că: În interpretarea și aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 55 …

Citește mai mult

RIL-Instanțele nu mai pot înlătura sau reduce suspendarea dreptului de a conduce aplicată ca sancțiune complementară

Analiza proporționalității sancțiunii complementare de suspendare a dreptului de a conduce în cadrul plângerilor contravenționale nu va mai fi posibilă. Dacă până acum exista practică judiciară de admitere în parte a plângerilor contravenționale, în sensul că instanțele de judecată analizând proporționalitatea sancțiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce procedau fie la înlăturarea sancțiunii complementare, fie la reducerea perioadei de suspendare, de la publicarea deciziei  RIL în Monitorul Oficial, instanțele nu vor mai putea examina proporționalitatea sancțiunii complementare amintite, singura posibilitate de anulare a sancțiunii complementare fiind admiterea în totalitate a plângerii contravenționale. În şedinţa din 12 aprilie 2021, Înalta …

Citește mai mult

Motivarea RIL-ului referitor la încetarea de drept a mandatului de primar pentru incompatibilitate

Prin Decizia nr. 1/2021 din 18 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 277 din 19 martie 2021, ICCJ a admis recursul în interesul legii și a stabilit că interpretarea dispoziţiilor art. 160 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ este în sensul că ,,încetarea de drept a mandatului de primar, intervine chiar dacă acesta este ulterior mandatului în cursul căruia a fost constatată starea de incompatibilitate printr-un raport de evaluare întocmit de Agenţia Naţională de Integritate, a cărui legalitate a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească, rămasă definitivă. Decizia pronunțată de către ICCJ pune capăt unei dileme ivite în interpretarea prevederilor …

Citește mai mult

RIL admis cu privire la soluția în apel pe care curțile de apel o pot pronunța în cazul respingerii la fond, a cererii de trecere a debitorului la faliment sau reorganizare

ICCJ a decis că dacă curțile de apel admit apelul împotriva hotărârii judecătorului sindic prin care s-a respins trecerea la faliment sau s-a confirmat un plan de reorganizare, atunci vor trimite cauza judecătorului-sindic, cu dispoziție obligatorie de trecere a debitorului în faliment. În ședința din 15 martie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat două recursuri în interesul legii, fiind pronunțate următoarele soluții:   Decizia nr.3 în dosarul nr.3345/1/2020   Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj …

Citește mai mult

Motivarea RIL-ului referitor la pensia de serviciu a foștilor auditori publici externi

Foştii auditori publici externi care, la data îndeplinirii condiţiilor standard de pensionare, aveau o altă ocupaţie, precum şi foştii auditori publici externi care, la data solicitării, erau pensionari pentru limită de vârstă, ieşiţi la pensie din altă ocupaţie, nu pot beneficia de pensia de serviciu prevăzută de art. 51 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 pentru o vechime minimă de 4 ani în funcţia de auditor public extern în cadrul Curţii de Conturi. Prin Decizia nr. 31/2020 din 7 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 150 din 15 februarie 2021, ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de …

Citește mai mult

Motivarea RIL-ului referitor la incompatibilitatea judecătorului în soluţionarea cererii de revizuire sau a contestaţiei în anulare

Prin Decizia nr. 24/2020 din 19 octombrie 2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 144 din 11 februarie 2021, ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov. ICCJ a stabilit că: În cazul în care judecătorul este învestit să judece o cale extraordinară de atac de retractare împotriva unei decizii date tot într-o cale extraordinară de atac de retractare exercitată succesiv împotriva hotărârii sale din apel sau recurs, nu sunt aplicabile prevederile art. 41 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă, dacă din circumstanţele particulare ale litigiului reiese în mod …

Citește mai mult

Decizie RIL: Suspendarea executării silite este limitată în timp până la soluţionarea în primă instanţă a contestaţiei la executare

Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii (RIL) de la ÎCCJ a stabilit cum se interpretează sintagma ”până la soluționarea contestației la executare” cu referire la suspendarea executării silite. În ședința din 8 februarie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, legal constituit în cauză, a soluționat un recurs în interesul legii, fiind pronunțată următoarea soluție: Decizia nr.2 în dosarul nr.2969/1/2020 Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea sintagmei „până la soluţionarea contestaţiei la executare” din cuprinsul art. 719 alin. (1) din …

Citește mai mult