RIL

Decizia ÎCCJ-RIL referitoare la calculul prescripției în materie fiscală. Motivarea

Devenind obligatorie de la data publicării, decizia ÎCCJ-RIL va împiedica organele fiscale să mai calculeze în materia obligațiilor fiscale un an în plus așa cum au obișnuit să o facă, ICCJ stabilind că termenul de prescripție se calculează de la data la care a luat naștere creanța fiscală (constituiea bazei impozabile) și nu de la data declarării impozitului pe profit. În Monitorul Oficial nr. 1257 din data de 18 decembrie 2020 a fost publicată Decizia nr. 21 /14.09.2020 a  ICCJ referitoare la termenul de prescripție de 5 ani în cazul impozitului pe profit stabilit conform Codului de procedură fiscală în …

Citește mai mult

Motivarea RIL-ului conform căruia funcționarii publici se pot adresa direct instanței pentru acordarea drepturilor salariale neacordate

Prin decizia  nr. 22/2020 din 14 septembrie 2020 publicată în Monitorul Oficial  nr. 1208 din 10 decembrie 2020, ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov și a decis că ,,în litigiile de funcţie publică vizând obligarea angajatorului la plata unor drepturi salariale neacordate, precum şi atunci când angajatorul nu a emis un act administrativ ori actul respectiv nu a fost comunicat funcţionarului public, acesta se poate adresa direct instanţei de contencios administrativ, fără a fi necesar ca anterior sesizării instanţei să fi solicitat angajatorului acordarea aceloraşi drepturi.” Redăm integral textul …

Citește mai mult

Motivarea RIL-ului referitor la curgerea  termenului de prescripție a răspunderii contravenționale de la data terminării în fapt a construcţiei 

Amenzile contravenționale pentru executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a construcțiilor se pot aplica în termen de 3 ani de la data terminării în fapt a construcţiei. Prin Decizia nr. 16/2020 din 20 iulie 2020 ICCJ- Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial  nr. 1047 din 9 noiembrie 2020 s-a stabilit că ,,în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 31 coroborate cu cele ale …

Citește mai mult

Motivarea RIL-ului referitor la natura acțiunii și a competenței de soluționare în cauzelor care au ca obiect sumele achitate de angajator salariatului, de bunăvoie, înainte de începerea executării silite

Decizia nr. 15/2020 a ICCJ- Completul pentru Soluţionarea Recursului în Interesul Legii a fost publicată în Monitorul Oficial  nr. 1021 din 3 noiembrie 2020, devenind astfel obligatorie. Prin decizia ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava şi, în consecinţă, a stabilit că: ,,Acţiunea promovată de angajator în contradictoriu cu salariatul pentru restituirea sumelor achitate de primul celui de-al doilea, de bunăvoie, înainte de începerea executării silite, în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii, de primă instanţă, care ulterior este desfiinţată în calea de atac, îmbracă natura juridică a unui conflict de …

Citește mai mult

RIL admis referitor la sumele plătite medicilor rezidenți

Sumele plătite de o unitate medicală cu titlu de bursă de rezidenţiat unui medic rezident nu constituie o cheltuială ocazionată cu pregătirea profesională a acestuia. Prin Decizia nr.26 în dosarul nr.2057/1/2020, pronunțată în ședință publică astăzi, 26 octombrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa și, în consecinţă,  a stabilit că: În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 18 alin. (8) şi (81) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin …

Citește mai mult

RIL referitor la sporul pentru condiții de muncă vătămătoare sau periculoase veterinari și personal siguranța alimentelor

Personalul din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor beneficiază de sporul pentru condiţii de muncă vătămătoare/periculoase de la data la care salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare devin egale sau mai mari decât cele stabilite potrivit legii pentru anul 2022 Prin Decizia nr.27 în dosarul nr.2245/1/2020, pronunțată în ședința din data de 26 octombrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, a stabilit că: În interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor Anexei …

Citește mai mult

RIL admis privind taxele judiciare de timbru

Tuturor cererilor și căilor de atac din procesele începute când era vigoare Legea nr. 147/1997 li se aplică taxele judiciare de timbru prevăzute de această lege și nu din noua lege a taxelor de timbru. În ședința din 26 octombrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii a admis un RIL referitor la taxele judiciare de timbru promovat de Curtea de APel București. Decizia nr.25 în dosarul nr.1811/1/2020: “Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti. În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 55 …

Citește mai mult

RIL admis referitor la incompatibilitatea judecătorilor

Prin Decizia nr.24 în dosarul nr.1373/1/2020, pronunțată în ședință publică în data de 19 octombrie 2020, completul pentru solutionarea recursurilor in interesul legii (RIL) de la  ICCJ a decis următoarele: Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov şi, în consecinţă, stabileşte că: În cazul în care judecătorul este învestit să judece o cale extraordinară de atac de retractare împotriva unei decizii date tot într-o cale extraordinară de atac de retractare exercitată succesiv împotriva hotărârii sale din apel sau recurs, nu sunt aplicabile prevederile art. 41 alin. (1) teza întâi din Codul de …

Citește mai mult

RIL privind concedierea determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat

Avocatul Poporului a sesizat Înalta Curte cu Recurs în Interesul Legii (RIL) privind un articol din Codul muncii ce a primit interpretări diferite ale instanțelor de judecată. Avocatul Poporului cere să se tranșeze prin RIL interpretarea unei chestiuni de la alineatul 2 al articolului 65 din Codul muncii (Legea 53/2003) ART. 65 (1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. (2) Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă …

Citește mai mult

Motivarea RIL-ului referitor la limitele recursului și apelului incident

Motivarea recursului în interesul legii confom căruia apelul sau recursul incident poate viza orice alte soluţii cuprinse în dispozitivul hotărârii atacate şi/sau considerentele acesteia, neputând fi limitat la obiectul apelului sau recursului principal. Prin Decizia nr. 14/2020 – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial  nr. 875 din 25 septembrie 2020, s-au decis următoarele: ,,În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 472 şi art. 491 din Codul de procedură civilă, apelul sau recursul incident nu poate fi limitat la obiectul apelului sau recursului principal, ci poate viza orice alte soluţii cuprinse în dispozitivul hotărârii atacate …

Citește mai mult