RIL

RIL admis cu privire la soluția în apel pe care curțile de apel o pot pronunța în cazul respingerii la fond, a cererii de trecere a debitorului la faliment sau reorganizare

ICCJ a decis că dacă curțile de apel admit apelul împotriva hotărârii judecătorului sindic prin care s-a respins trecerea la faliment sau s-a confirmat un plan de reorganizare, atunci vor trimite cauza judecătorului-sindic, cu dispoziție obligatorie de trecere a debitorului în faliment. În ședința din 15 martie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat două recursuri în interesul legii, fiind pronunțate următoarele soluții:   Decizia nr.3 în dosarul nr.3345/1/2020   Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj …

Citește mai mult

Motivarea RIL-ului referitor la pensia de serviciu a foștilor auditori publici externi

Foştii auditori publici externi care, la data îndeplinirii condiţiilor standard de pensionare, aveau o altă ocupaţie, precum şi foştii auditori publici externi care, la data solicitării, erau pensionari pentru limită de vârstă, ieşiţi la pensie din altă ocupaţie, nu pot beneficia de pensia de serviciu prevăzută de art. 51 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 pentru o vechime minimă de 4 ani în funcţia de auditor public extern în cadrul Curţii de Conturi. Prin Decizia nr. 31/2020 din 7 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 150 din 15 februarie 2021, ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de …

Citește mai mult

Motivarea RIL-ului referitor la incompatibilitatea judecătorului în soluţionarea cererii de revizuire sau a contestaţiei în anulare

Prin Decizia nr. 24/2020 din 19 octombrie 2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 144 din 11 februarie 2021, ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov. ICCJ a stabilit că: În cazul în care judecătorul este învestit să judece o cale extraordinară de atac de retractare împotriva unei decizii date tot într-o cale extraordinară de atac de retractare exercitată succesiv împotriva hotărârii sale din apel sau recurs, nu sunt aplicabile prevederile art. 41 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă, dacă din circumstanţele particulare ale litigiului reiese în mod …

Citește mai mult

Decizie RIL: Suspendarea executării silite este limitată în timp până la soluţionarea în primă instanţă a contestaţiei la executare

Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii (RIL) de la ÎCCJ a stabilit cum se interpretează sintagma ”până la soluționarea contestației la executare” cu referire la suspendarea executării silite. În ședința din 8 februarie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, legal constituit în cauză, a soluționat un recurs în interesul legii, fiind pronunțată următoarea soluție: Decizia nr.2 în dosarul nr.2969/1/2020 Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea sintagmei „până la soluţionarea contestaţiei la executare” din cuprinsul art. 719 alin. (1) din …

Citește mai mult

Problema sporului de risc de 25% din salariu pentru personalul silvic face obiectul unei sesizări cu RIL

ICCJ a fost sesizată cu RIL-ul în problema sporului de risc de 25% pentru personalul silvic. Colegiul de conducere al Curții de Apel Alba-Iulia a sesizat ICCJ cu recursul în interesul legii în problema de drept privind ,,aplicarea dispozițiilor art.120 alin.5 din Codul Silvic, respectiv dacă personalul silvic beneficiază de un spor de risc de 25% din salariul de bază în absența elaborării normelor, regulamentelor, instrucțiunilor și ghidurilor de bune practici, conform prevederilor art.115 alin.(1) din Codul Silvic”. În motivarea sesizării se susține că instanțele de judecată nu au un punct de vedere unitar în ceea ce privește problema acordării …

Citește mai mult

Motivarea RIL-ului referitor la sporul pentru condiţii de muncă vătămătoare/periculoase pentru medicii veterinari și personalul instituțiilor sanitar-veterinare

Prin Decizia nr. 27/2020 din 26 octombrie 2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 71 din 22 ianuarie 2021, ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, a stabilit că: ,,În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor anexei nr. VIII cap. II lit. A secţiunea II pct. 6 subpct. 6.2 lit. a) pct. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 în corelare cu prevederile art. 38 alin. (3), alin. (4) şi alin. (6) din acelaşi act normativ, personalul din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care este încadrat şi îşi desfăşoară activitatea în specialitatea funcţiilor …

Citește mai mult

RIL referitor la admisibilitatea ordonanțelor președințiale în fața judecătorului sindic având ca obiect măsuri vremelnice privind ridicarea, suspendarea şi suspendarea provizorie a măsurilor de executare silită luate de organele de executare fiscală

Prin Decizia nr. 17/2020 din 20 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 61 din 20 ianuarie 2021, ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a stabilit că: În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) şi art. 45 alin. (2) teza I din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, art. 260 alin. (1) şi (4) din Codul de procedură fiscală, art. 651 alin. (1), art. 714 alin. (1) şi art. 719 alin. (1) şi …

Citește mai mult

RIL admis: Primarii își pierd funcția chiar dacă s-a constatat starea de incompatibilitate în cursul altui mandat

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, a stabilit că primarii, pentru care s-a stabilit o stare de incompatibilitate într-un mandat trecut, își pierd mandatul actual. Decizia nr.1 în dosarul nr.2846/1/2020: ”Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Craiova. În interpretarea dispoziţiilor art. 160 alin. (l) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare [art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare], art. 91 alin. …

Citește mai mult

Motivarea RIL-ului referitor la legile fondului funciar

Prin Decizia nr. 29/2020 din 9 noiembrie 2020, ICCJ-Completul pentru soluționarea recursului în ineresul legii și care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 42 din 14 ianuarie 2021, ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava şi, în consecinţă, a stabilit următoarele: 1. În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, din punctul de vedere al evoluţiei în timp a cauzelor de nulitate, se va ţine seama …

Citește mai mult

Motivarea RIL-ului referitor la aplicarea normelor referitoare la taxele judiciare de timbru

Prin Decizia nr. 25/2020 din 26 octombrie 2020 publicată în Monitorul Oficial nr.31 din 12 ianuarie 2021, ICCJ a admis recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti și a stabilit că în cazul proceselor începute sub imperiul Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, tuturor cererilor formulate în cadrul acestora, cereri accesorii, incidentale şi incidente procedurale, precum şi căilor de atac, ordinare şi extraordinare, le sunt aplicabile, în ceea ce priveşte taxa judiciară de timbru, dispoziţiile acestei legi, iar nu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului …

Citește mai mult