fbpx

RIL admis: Primarii își pierd funcția chiar dacă s-a constatat starea de incompatibilitate în cursul altui mandat

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, a stabilit că primarii, pentru care s-a stabilit o stare de incompatibilitate într-un mandat trecut, își pierd mandatul actual.

Decizia nr.1 în dosarul nr.2846/1/2020: ”Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Craiova.

În interpretarea dispoziţiilor art. 160 alin. (l) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare [art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare], art. 91 alin. (11) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 25 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, intervine încetarea de drept a mandatului de primar, chiar dacă acesta este ulterior mandatului în cursul căruia a fost constatată starea de incompatibilitate printr-un raport de evaluare întocmit de Agenţia Naţională de Integritate, a cărui legalitate a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească, rămasă definitivă.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.”

Sesizarea ÎCCJ a venit din dosarul în care fostul primar al comunei Crușeț din Gorj, Viorel Drăgușin, a pierdut procesul cu Prefectura la Curtea de Apel Craiova.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns