fbpx

Sesizare RIL de la CA Cluj: ”problema de drept supusă atenţiei este de mare importanţă practică”

Curtea de Apel Cluj a sesizat ÎCCJ cu un recurs în interesul legii (RIL) de importanță mare în multe litigii în domeniul fiscal și pe clauze abuzive din contracte nancare.

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj, in data de 23 noiembrie 2021,a hotărât sesizarea Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu solicitarea de a se pronunţa asupra unei probleme de drept soluţionată in mod diferit de către instanţele judecătoreşti, prin hotărâri definitive.

Astfel, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ca, in virtutea prerogativelor sale legale, să ofere un răspuns cu forţa obligatorie pentru toate instanţele la întrebarea: Perimarea unei cereri de chemare in judecată sau a unei căi de atac in condiţille art. 416 alin. 1 C.pr.civ., in cazul suspendării dispuse de către instanţă în baza dispoziţillor art. 413 alin, 1 punctul 1 C.pr.cic., in ipoteza in care partea interesată nu solicită repunerea cauzei pe rol in termen de şase luni de la soluţionarea cauzei de către CJUE, suntem in prezenţa unui caz de repunere a cauzei pe rol din oficiu sau nu?”,

In susţinerea acestei solicitări au fost invocate dispoziţiile art. 514 şi urrnătoarele din Codul de procedură civilâ, arătându-se că, in urrna analizării jurisprudenţei existente la nivel naţional, rezultă că instanțele nu au un punct de vedere unitar.

Într-o primă opinie, s-a apreciat că suntem in prezenţa unui caz de reluare din oficiu a judecării cauzei avand in vedere raţiunea suspendării judecăţii in această ipoteză: dacă instanţa naţională a apreciat că are nevoie de  o interpretare a dreptului Uniunii Europene, este obligată sâ valorifice această interpretare şi să repunâ din oficiu cauza pe rol, după ce Curtea de Justiţie a Uniunii Europene s-a pronunţat, chiar dacă C.J.U.E. a fost sesizată de o altă instanţă din acelaşi stat membru sau din alt stat membru al Uniunii Europene. instanţa nu ar trebui să. permită intervenţia vreunui impediment de ordin procedural care ar impiedica soluţionarea cauzei pe fond şi care ar putea fi evitat prin repunerea din oficiu a cauzei pe roI. In consecinţă, acolo unde părţile nu au solicitat deja acest lucru, dosarele vor fi repuse pe rol din oficiu, in vedera soluţionării cauzei. Chiar dacă instanţa omite repunerea pe rol a dosarului in termenul de perimare de sase luni, nu va interveni perimarea cererii, deoarece potrivit art. 416 alin. 3 C.pr.civ. „Nu constituie cauze de perimare cazurile când actul trebuia efectuat din oficiu…”.

Doctrina recentă este in sprijinul acestei opinii, citând cu titlul de exemplu: „Drept procesual civil – Ediţia a 5-a revizuită şi adătigită”, autori Gabriel Boroi şi Mirela Stancu, editura Hamangiu 2020;

„Drept procesual civil. Procedura in faţa primei instanţe şi in căile de atac” autori Gheorghe Liviu Zidaru şi Paul Pop, Editura Solomon 2020;

În sens contrar, suntem in prezenţa unui caz de suspendare facultativă a judecăţii, unul dintre cele reglementate de art. 413 C.pr.civ., iar cazul tuturor acestor cazuri de suspendare facultativă judecata se reia doar la cererea expresă a părţii interesate, printr-o cerere de repunere pe rol adresată instanţei. Nu se justifică un tratament diferit din această perspectivă, intre cazul de suspendare reglementat de art. 413 alin. 1 punctul 1 C.pr.civ. şi eelelalte cazuri de suspendare facultativă reglementate de art. 413 alin, 2 şi 3 C.pr.civ„ Mai mult, nu există vreo diferenţiere de tratamerit procedural intre dosarele in care suspendarea soluţionării cauzei până. la pronunţarea de către C.J.U.E. a unei decizii preliminare a fost dispusă. din oficiu şi cele in care suspendarea a fost dispusă la eererea uneia dintre părţi.

in plus, nu suntem in prezenţa cazului de suspendare de drept reglementat de art. 412 alin. 1 punctul 7 C.pr.civ.., deoarece prin ipoteză nu este vorba chiar despre instanţa care a forrnulat cererea de pronunţare a hotărârii preliminare de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

in consecinţă, nu există o obligaţie a instanţei de repunere a cauzei pe rol, aşa incat implinirea termenului de perimare care începe sâ curgă la momentul pronunţării de către CJUE a soluţiei aşteptate din dosarul indicat, atrage perimarea cererii de chemare in judecată sau a căii de atae, pentm a sancţiona pasivitatea părţii interesate.

S-a apreciat că problema de drept supusă atenţiei este de mare importanţă practică, deoarece, in ultimii ani, au existat la tuturor instanţelor un mare număr de dosare suspendate pe temeiul dispoziţiilor art. 413 alin. 1 punctui 1 C.pr.civ., pană la soluţionarea unor trimiteri preliminare de către Curtea de Justiţie a Europene. S-au remarcat in acest sens domeniul dreptului fiscal (chestiuni legate de calcularea TVA, de compatibilitatea taxei de poluare sau a timbrului de mediu cu dreptul UE, etc,) domeniul protecţiei consmatorului (clauze abuzive, contractele bancare).”, se arată în sesizarea Curții de Apel Cluj

Sesizarea RIL 2943 1 2021

Comments

comentarii

Două persoane au fost ucise şi alte opt au fost rănite într-un atac cu arme de foc care a avut loc joi dimineață în Ierusalim.... Citește mai mult
Sezonul de ski din județul Cluj s-a deschis cu ocazia minivacanței de 1 Decembrie.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!