fbpx

DEZLEGĂRI DE DREPT

Sesizare dezlegare de drept cu privire la infracțiunile referitoare la folosirea fără drept a cardurilor bancare

ICCJ este sesizată să pronunțe o hotărâre prealabilă cu privire la existența sau nu a concursului ideal de infracțiuni între două infracțiuni legate de cardurile bancare folosite pe nedrept. La data de 28.09.2020, Curtea de Apel Bucureşti, a sesizat ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, într-un dosar având ca obiect punerea în circulaţie de valori falsificate (art.313 NCP). În sesizarea formulată de către Curtea de Apel București se arată următoarele: ,,În speță, a fost identificată, din oficiu, o chestiune de drept de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei, și anume dacă efectuarea …

Citește mai mult

Sesizare dezlegare de drept cu privire la pedeapsa pentru cei care încredințează vehiculul persoanelor fără permis

ICCJ este sesizată să pronunțe o hotărâre prealabilă cu privire la modul de interpretare a textelor de lege care prevăd pedepsele pentru cei care își încredințează vehiculele celor care nu posedă permis de conducere. La data de 19.11.2020, Curtea de Apel Bucureşti a sesizat ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, cu privire la sintagma ,,cu aceeași pedeapsă” prevăzută în art.335 NCP referitor la infracțiunea de conducere unui vehicul fără permis de conducere. Curtea se întreabă ,,Dacă formularea cuprinsă în art. 335 alin. 3 Cod penal, respectiv „cu aceeaşi pedeapsă”, face trimitere la pedeapsa prevăzută de …

Citește mai mult

Sesizare dezlegare de drept legată de momentul până la care se poate face constituirea de parte civilă în procesul penal

Omisiunea procurorilor, de a menționa în rechizitoriu asigurătorul ca parte responsabilă civilmente, a atras consecința respingerii ca tardive a constituirii de parte civilă, deși partea civilă a respectat termenul impus de lege. La data de 18.11.2020, Curtea de Apel Braşov a sesizat ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, cu privire la art. 20 alin.1 Cod procedură penală, într-un dosar de vătămare corporală din culpă (art.196 NCP). Instanța de trimitere dorește să afle ,,Dacă instanţa penală poate analiza elementele răspunderii civile delictuale a inculpatului în ipoteza în care persoana vătămată se constituie parte civilă cu respectarea …

Citește mai mult

Dezlegare de drept referitoare la prescripția răspunderii administrative-incompatibilitate, conflict de interese

Î.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, a decis că aleșii locali nu pot valorifica prescripția ca motiv de nelegalitate în cadrul acțiunilor împotriva ordinelor prin care s-a constatat încetarea mandatului. ,,În şedinţa din 16 noiembrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în cauză, a soluționat o sesizare în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțată următoarea soluție: Decizia nr.74  în dosarul nr.2196/1/2020 Admite sesizarea formulată de Tribunalul Argeş – Secţia civilă, complet specializat de contencios …

Citește mai mult

Dezlegare de drept: Nu se poate plăti jumătate din minim la amenzile uriașe aplicate de Consiliul Concurenței

Înalta Curte a emis hotărâre prealabilă, prin care stabilește că legea care prevede că se ”poate achita jumătate din minimul amenzii” nu se aplică în cazul amenzilor date de Consiliul Concurenței, care, în general, sunt uriașe. Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis că toate firmele sancționate pentru fapte anticoncurențiale, în baza Legii Concurenței, nu beneficiază de reducerile majore prevăzute de Legea privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale (Legea nr. 203/2018). Decizia completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la ÎCCJ: ”Admite sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a civilă, în dosarul nr. …

Citește mai mult

Dezlegare de drept referitoare la revizuire

Revizuirea se poate face și în cazul în care după ce hotărârea de condamnare a devenit definitivă a intervenit o lege penală nouă, mai favorabilă. În şedinţa din 3 noiembrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat două sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții: Prin Decizia nr.68  în dosarul nr.2352/1/2020 din 3 noiembrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis …

Citește mai mult

Dezlegare de drept cu privire la cumulul majorării de 75% cu plata orelor suplimentare în penitenciare

Este permisă cumularea majorării de 75% cu plata orelor suplimentare efectiv lucrate peste durata normală a timpului de lucru. În şedinţa din 26 octombrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit, prin Decizia nr.65  în dosarul nr.1433/1/2020, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, în dosarul nr. 31418/3/2018 şi, în consecinţă, a stabilit că: În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 8 şi art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 raportat la art.13 alin. …

Citește mai mult

Dezlegare de drept referitoare la baza de calcul și plafonarea pensiilor militare

Două prevederi normative referitoare la modalitatea de stabilire a drepturilor de pensie a militarilor au fost lămurite. În şedinţa din 26 octombrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr.63  în dosarul nr.2136/1/2020 a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov – Secţia civilă, în dosarul nr. 3817/62/2018, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile și a stabilit că: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, ,,Baza de calcul folosită pentru stabilirea …

Citește mai mult

HP: Cum se stabilește salariului de bază pentru personalul didactic din sistemul naţional de învăţământ

În şedinţa din 26 octombrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a pronunțat hotărâre prealabilă (HP) privind stabilirea salariului de bază pentru personalul didactic din sistemul naţional de învăţământ. Decizia nr.64  în dosarul nr.2236/1/2020 “Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a IV-a pentru litigii de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. 2316/100/2019, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea art. 39 alin. (6) coroborat cu art. 38 alin. (1), alin. (3) lit. d), alin. (41) şi alin. (8) …

Citește mai mult

Motivarea dezlegării de drept referitoare la termenul de convocare a adunării generale a asociaților SRL-urilor

Termenul de 10 zile curge de la data primirii convocatorului prin scrisoare recomandată și nu de la expediere. Prin decizia nr. 55/2020 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 969 din 21 octombrie 2020, ICCJ- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile și a stabilit că: În interpretarea dispozițiilor art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de 10 zile începe să curgă de la data la care convocarea adunării …

Citește mai mult