fbpx

DEZLEGĂRI DE DREPT

ÎCCJ are de lămurit în ce condiții poate colaboratorul să folosească dispozitivele în derularea unui mandat de supraveghere tehnică

Curtea de Apel Bacău întreabă completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Înalta Curte dacă, atunci când există deja un mandat de supraveghere tehnică, procurorul mai trebuie să sesizeze judecătorul când apreciază că e necesar ca dispozitivele de înregistrare să fie folosite de colobatorator? Curtea de Apel Bacău a înaintat sesizare privind art. 148 alin. (10) Cod procedură penală raportat la art. 148 alin. (3) Cod procedură penală. În Dosarul nr. 760/110/2021/a1 aflat pe rolul Curţii de Apel Bacău, a fost sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu …

Citește mai mult

Dezlegare de drept privind suspendarea executării silite

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă de la ÎCCJ a decis: ”Admite sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a civilă, în dosarul nr. 10415/300/2019/a1, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea art. 719 alin. (4) pct. 1 din Codul de procedură civilă, efectele suspendării obligatorii a executării silite se produc până la data soluţionării în primă instanţă a contestaţiei la executare, iar o cerere având acest obiect nu poate fi reiterată în calea de atac exercitată împotriva hotărârii instanţei de executare. Respinge ca inadmisibilă cererea de …

Citește mai mult

Sesizare dezlegare de drept: poate organul de urmărire penală care a constatat infracținea flagrantă să efectueze în continuare acte de urmărire penală?

Există cauză de incompatibilitate în contextul în care organul de cercetare penală efectuează acte de procedură în cauză, respectiv dispune începerea urmăririi penale, în condițiile în care anterior a avut calitatea de organ de constatare în aceeași cauză? ICCJ a fost sesizată de către Tribunalul Satu Mare să dezlege următoarea chestiune de drept: Interpretarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) raportat la art.64 alin.(1) lit.c şi art.114 alin.(4) Cod procedură penală, în sensul de a se stabili: – dacă organul de urmărire penală care a întocmit procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante poate efectua în continuare acte de urmărire penală; – care …

Citește mai mult

Motivare HP referitoare la inadmisibilitatea acțiunilor în rezilierea contractelor cu executare succesivă după deschiderea insolvenței

ICCJ: ,,nu sunt admisibile acţiunile de reziliere a contractelor cu executare succesivă menţinute de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, introduse pe calea dreptului comun după momentul deschiderii procedurii insolvenţei pentru nerespectarea de către pârâtul debitor a obligaţiilor contractuale constând în plata unor sume scadente anterior deschiderii acestei proceduri.” Decizia nr. 42/2021 din 7 iunie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1009 din 22 octombrie 2021. DECIZIA Nr. 42 din 7 iunie 2021 Dosar nr. 635/1/2021 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept competent să judece sesizarea ce formează obiectul Dosarului nr. 635/1/2021 este legal constituit conform dispoziţiilor art. …

Citește mai mult

Dezlegare de drept referitoare la indemnizația de grad profesional a personalului silvic

Fără norme elaborate care să reglementeze modalitatea de acordare a indemnizației de grad profesional, personalul silvic nu poate beneficia de indemnizație.   Chestiunea de drept: ,,Aplicarea dispoziţiilor art.120 alin. (4) din Codul silvic, respectiv dacă personalul silvic beneficiază de indemnizaţia de grad profesional, în absenţa elaborării H.G, normelor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ghidurilor de bune practici prevăzute de Codul silvic?”  În ședința din data de 11.10.2021, prin Decizia nr. 72, ICCJ a stabilit următoarele: ,,Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea dispoziţiilor art. 120 alin. (4) …

Citește mai mult

Dezlegare de drept-data acordării indicelui de corecție

ICCJ: ,,data acordării indicelui de corecţie este cea la care stabilirea pensiei a avut loc pentru prima oară în condiţiile Legii nr. 263/2010.” Chestiunea de drept: ,,Data acordării indicelui de corecţie prevăzut de art. 170 alin. 3 din Legea nr. 263/2010,  este data publicării deciziei CCR nr. 702/2019-10.02.2020 – sau data la care pensionarul trece la pensia pentru limită de vârstă, dacă această dată este anterioară datei de 10.02.2020, cu respectarea termenului de prescripție de 3 ani, prevăzut de art. 107 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, în ceea ce priveşte acordarea diferenţelor de pensie rezultate ca urmare a aplicării …

Citește mai mult

Sesizare dezlegare de drept referitoare la valorificarea efectelor denunțului de către martorul denunțător

Controversata problemă a aplicării cauzei de reducere la jumătate a limitelor de pedeapsă în cazul martorului denunțător judecat pentru săvârșirea unei fapte penale s-ar putea să primească, în sfârșit, o dezlegare din partea ICCJ.   Cauza în care s-a dispus sesizarea ICCJ este una extrem de interesantă și are ca obiect infracțiunea de tentativă la omor, inculpata fiind o tânără studentă care ar fi sărit cu o bucată de halbă spartă la gâtul unui polițist, provocându-i acestuia o leziune. În timpul procesului, inculpata a formulat un denunț la DIICOT și a solicitat în apelul împotriva sentinței prin care a fost …

Citește mai mult

Hotărâre prealabilă cu privire la aplicarea cauzei de nepedepsire în cauzele de evaziune fiscală-achitarea prejudicului majorat cu 20% din baza de calcul

ICCJ a stabilit că sumele achitate în dosarele de evaziune fiscală cu titlu de majorare de 20% din baza de calcul nu sunt purtătoare de dobânzi și penalități.   Prin decizia nr. 66 din data de 29 septembrie 2021, ICCJ-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală în dosarul nr. 1059/98/2018, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: „Dacă dobânzile şi penalităţile se aplică la prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul sau dobânzile şi penalităţile …

Citește mai mult

Motivarea hotărârii prealabile referitoare la subiecții activi ai infracțiunii de incest

ICCJ: ,,prin stabilirea în procesul penal a relaţiei de rudenie biologică, ceea ce se constată este o realitate biologică, ce a existat din chiar momentul naşterii copilului, indiferent de momentul constatării sale printr-un proces penal sau civil.” Sesizată cu dezlegarea unei chestiuni de drept legată de subiecții activi ai infracțiunii de incest, ICCJ a clarificat modalitatea în care instanța penală trebuie să procedeze în situația în care filiația dintre autorii incestului nu este stabilită pe cale legală, menționându-se că în astfel de situații, prin derogare, legiuitorul a instituit un caz în care ,,civilul ține în loc penalul”, astfel că ,,în …

Citește mai mult

Societățile de avocați pot sau nu să solicite informaţii de interes public autorităţilor şi instituţiilor statului, în nume propriu?

ICCJ: ,,întrucât Curtea de Apel Cluj urmează să tranşeze definitiv, pentru prima dată, problema de drept în discuţie, revine acestei instanţe obligaţia de a asigura o practică judiciară unitară, în raza sa de competenţă, împrejurare care invalidează, cel puţin ipotetic, iminenţa riscului apariţiei unei jurisprudenţe neunitare, care să justifice recurgerea la mecanismul hotărârii prealabile.” CA Cluj trebuie să se pronunțe în premieră cu privire la faptul dacă o societate civilă profesională de avocaţi care acţionează în calitate de reclamantă are capacitate de folosinţă în raport cu principiul specialităţii capacităţii de folosinţă și dacă i se poate recunoaşte calitatea de persoană …

Citește mai mult