fbpx

DEZLEGĂRI DE DREPT

Prescripţia răspunderii administrative nu se poate invoca ca motiv de anulare a ordinului prefectului de încetare a mandatului primarului aflat în stare de incompatibilitate sau conflict de interese

Motivarea dezlegării de drept prin care ICCJ a decis că ,,În acţiunea în anulare a ordinului prefectului prin care se constată încetat de drept mandatul alesului local ca urmare a constatării situaţiei de incompatibilitate sau existenţa unui conflict de interese, printr-un raport de evaluare definitiv întocmit de Agenţia Naţională de Integritate, nu pot fi valorificate ca motive de nelegalitate prescripţia răspunderii administrative, respectiv a dreptului Agenţiei Naţionale de Integritate de a-şi exercita prerogativele legale de evaluare a intereselor şi a incompatibilităţilor pentru persoanele prevăzute de lege, sau decăderea din dreptul de a angaja răspunderea disciplinară.” Prin decizia nr. 74/2020 din …

Citește mai mult

Motivarea dezlegării de drept referitoare la conturile de pe rețelele de socializare deschise pe numele altei persoane-fals informatic

ICCJ a decis că ,,Fapta de a deschide şi utiliza un cont pe o reţea de socializare deschisă publicului, folosind ca nume de utilizator numele unei alte persoane şi introducând date personale reale care permit identificarea acesteia, întruneşte două dintre cerinţele esenţiale ale infracţiunii de fals informatic prevăzute în art. 325 din Codul penal, respectiv cea ca acţiunea de introducere a datelor informatice să fie realizată fără drept şi cea ca acţiunea de introducere a datelor informatice să aibă ca rezultat date necorespunzătoare adevărului.” Prin Decizia nr. 4/2021 din 25 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 171 din 19 …

Citește mai mult

Impozitarea tranzacțiilor cu criptomonede, o chestiune de drept ce va fi dezlegată de ICCJ

Curtea de Apel Pitești a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie cu dezlegarea unei problemei de drept legată de taxele și impozitele datorate tranzacționării cu criptomonede. Conform Agerpres, Instanţa Supremă va trebui să decidă dacă tranzacţiile cu criptomonede efectuate anterior anului 2019, sunt sau nu supuse impozitării. Statul român a impus plata taxelor pentru venituri obţinute din tranzacţii cu monede virtuale prin modificarea adusă în 2019 Codului Fiscal, însă unui cetăţean din Vâlcea, care a tranzacționat criptomonede, i s-au stabilit obligații fiscale și pentru perioada anterioară modificării Codului fiscal. Cetățeanul a fost supus unei inspecții fiscale la solicitarea …

Citește mai mult

Motivarea dezlegării de drept conform căreia dobânzile penalizatoare se pot alătura dobânzii remuneratorii

ICCJ: ,,Statul nu poate invoca în scopul exonerării sale de răspundere constrângerile bugetare care au determinat adoptarea O.U.G. nr. 3/2019, întrucât la această situaţie s-a ajuns tocmai din cauza neplăţii lună de lună a acestor drepturi, statul ajungând să fie obligat să achite într-o perioadă scurtă de timp datorii aferente unei perioade foarte lungi. Or, este evident că dacă salariile ar fi fost acordate lunar în cuantumul legal nu ar fi existat dificultăţile bugetare invocate în preambulul O.U.G. nr. 3/2019.” Prin Decizia nr. 75/2020 din 7 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 15 februarie 2021, ICCJ a admis sesizarea …

Citește mai mult

Sesizare dezlegare de drept cu privire la modul de interpretare a unor dispoziții legale referitoare la contestarea recunoașterii paternității

ICCJ este sesizată să stabilească dacă acțiunea în tăgada paternității promovată de către copil este sau nu imprescriptibilă. Tribunalul Sibiu a sesizat ICCJ, la data de 08.02.2021, cu privire la modul de interpretare a unor dispoziții legale referitoare la contestarea recunoașterii paternității, respectiv cele ale art. 55 alin. (1) din Codul familiei și ale art. 54 alin. (2) din acelaşi cod prin raportare la Decizia nr. 349/2001 a Curţii Constituţionale. Conținutul sesizării: ,,Modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Codul familiei, în prezent abrogat, prin raportare la dispoziţiile art. 54 alin. (2) din acelaşi cod, …

Citește mai mult

Dezlegare de drept cu privire la răspunderea penală pentru încredințarea autovehiculului unei persoane aflate sub influența alcoolului

Fapta unei persoane de a încredinţa un vehicul pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştia că se află sub influenţa alcoolului trebuie să vizeze o persoană care să aibă o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. Prin Decizia nr. 14/2020 din 25 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 135 din 10 februarie 2021, ICCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea – Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 918/271/2019, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: “dacă, în condiţiile …

Citește mai mult

Problema legată de competența organelor judiciare DGA a rămas nedezlegată?

În esență, dacă procurorul este competent să efectueze cercetarea penală, atunci poate delega lucrătorii DGA să efectueze acte de cercetare penală, deoarece competenţa se raportează la procuror și nu la organul delegat. ICCJ a respins, ca inadmisibilă, sesizarea prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: “Dacă lucrătorii poliţiei judiciare din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie pot efectua, conform art. 324 alin. (3) din Codul de procedură penală, acte de cercetare penală prin delegare şi în alte cauze penale decât cele prevăzute în art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a …

Citește mai mult

Sesizare dezlegare de drept cu privire la anularea permisului de conducere

ICCJ este sesizată să dezlege o chestiune de drept legată de consecințele unei hotărâri de condamnare pentru infracțiuni rutiere asupra dreptului de a conduce un autovehicul, în condițiile în care, prin hotărâre nu se dispune anularea permisului de conducere, iar șeful poliției rutiere nu emite dispoziție de anulare a permisului de conducere. La data de 01.02.2021, Curtea de Apel Cluj, în dosarul nr. 9318/328/2018 a dispus sesizarea ICCJ cu privire la următoarea chestiune de drept: ,,Dacă poate fi subiect activ al infracţiunii prev. de art.335 alin. (2) Cod penal persoana care, după pronunţarea hotărârii definitive de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii …

Citește mai mult

Motivarea dezlegării de drept referitoare la revizuirea hotărârilor penale

,,Revizuirea în cadrul deciziilor Curţii Constituţionale rezidă în efectele obligatorii ale deciziilor instanţei de contencios constituţional şi în necesitatea valorificării în concret a modului în care a fost exercitat dreptul la apărare prin invocarea în cauză a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiei legale pe care s-a întemeiat hotărârea pronunţată de instanţă. Numai în acest mod accesul la justiţie nu apare ca formal şi iluzoriu, iar sesizarea Curţii Constituţionale are eficienţă juridică.” Prin Decizia nr. 68/2020 din 3 noiembrie 2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 99 din 29 ianuarie 2021, ICCJ a admis sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti și a stabilit …

Citește mai mult

Motivarea dezlegării de drept referitoare la aplicarea ablațiunii în sistemul contravențional al faptelor anticoncurențiale

Contravenientul sancţionat de Consiliul Concurenţei pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 21/1996 nu poate achita jumătate din minimul amenzii aplicate prin decizia Consiliului Concurenţei. Prin Decizia nr. 72/2020 din 9 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial n. 75 din 25 ianuarie 2021, ICCJ a admis sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi a stabilit că: ,,Dispoziţiile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările ulterioare, nu sunt aplicabile în ceea ce priveşte sancţiunile contravenţionale aplicate prin decizii ale Consiliului Concurenţei în temeiul art. 55 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, …

Citește mai mult