fbpx

Curtea în cazul Uber: ”nici exercitarea drepturilor de către ceilalţi nu poate trece în sfera abuzului”

În motivarea suspendării provizorii a ordonanței președințiale ce interzicea serviciile Uber, Curtea de Apel Cluj precizează: ”Este inevitabil să suferi anumite restricţionări în exercitarea drepturilor atunci când intervin anumite reglementări în domeniul de referinţă, însă este adevărat că nici exercitarea drepturilor de către ceilalţi nu poate trece în sfera abuzului”, ceilalți fiind în acest caz taximeștriștii, care au pornit procesul împotriva Uber.

Avocatul Uber, Radu Șomlea, a arătat în cererea de suspendare efectele ordonanței președințiale a Tribunalului Specializat Cluj: ”măsura dispusă prin Ordonanţă este una foarte gravă. Practic în urma unei astfel de măsuri asupra unei societăţi, activitatea acesteia in Cluj Napoca este suprimata, fiind lipsită de venituri pe un orizont de timp foarte de mare. Mai mult decât atat, chiar daca măsura suspendării activităţii a fost dispusa doar pe raza municipiului Cluj Napoca, in fapt aceasta produce efecte economice si de imagine, in lant, asupra întregii activităţi a petentei pe intreg teritoriul României (prin crearea unui precedent juridic ce poate fi replicat in toate oraşele in care petenta isi desfasora activitatea) de natura sa producă pagube economice ireparabile ce pot genera chiar intrarea in insolventa”

În concret, avocatul a arătat că ”în dosarul de fond nici măcar nu s-a comunicat cererea de chemare în judecata, iar în cauză fiind un pârât cu sediul în străinătate, este cert că soluţionarea cauzei chiar şi numai în primă Instanţă va dura circa doi ani. Instanţa va avea în vedere că în cauzele de concurenţă neloială probatoriul este unul complex, iar administrarea sa presupune o durată considerabilă de timp. ”

Potrivit cererii, Uber ”urmăreşte păstrarea dreptului de a desfăşura activitate economică în îndeplinirea scopului pentru care a fost înfiinţată”. Cu privire la acest aspect menţionează că ”activitatea Uber reprezintă mai puţin de 1% din întreaga activitate a serviciilor de transport desfăşurate pe raza oraşului Cluj Napoca si pe care reclamanta pretinde ca petenta desfasora activităţi anticoncurentiale ce dăunează serviciilor de taxi. Prin raportare la procentul / cota de piaţa deţinuta de petentă, măsura suspendării activităţii pe motiv ca provoacă o paguba iminenta si ireparabila reclamantei este inechitabila si nefundamentata ecomomic.”

”Paguba suferită de petenta ca urmare a pronunţării Ordonanţei este nu numai iminentă, ci chiar în continuă desfăşurare, pentru viitor urmând doar creşterea semnificativă a acesteia. În măsura în care activitatea de transport încetează aplicaţia de dispecerat  a petentei nu mai este folosită de şoferi, prin urmare nici consumatorii nu mai pot beneficia de pe urma acesteia, iar veniturile petentei sunt astfel suprimate. O astfel de consecinţa deja a apărut, dupa publicarea ştirii privind suspendarea activităţii petentei in media locala, numărul de şoferi care folosesc aplicaţia a scăzut cu 35% in mai puţin de 3 zile. ”, se mai arată în cerere.

Ce spun judecătorii de la Curtea de Apel Cluj

În motivarea hotărârii prin care a fost suspendată provizoriu ordonanța se arată că Uber a pus la dispoziție o cauțiune: ”Curtea reţine că dovada cauţiunii impusă  de dispoziţiile art 450 alin 5 art. şi art  719 alin. (2) şi (3).C pr civ a fost depusă la dosar, recipisa de consemnare nr. 4337383/18.11.2016 emisă de CitiBank – Sucursala Cluj  prin care s-a făcut dovada consemnării sumei de 10.000 lei.

Din perspectiva  condiţiilor  specifice procedurii ordonanţei preşedinţiale, instituţie care devine incidentă prin norma de trimitere consacrată de art.450 alin 5 C pr civ , Curtea reţine  că se impune verificarea îndeplinirii exigenţelor referitoare la  urgenţa măsurii , vremelnicia şi neprejudecarea fondului.”

”Analiza cerinţei urgentei, condiţie reiterată şi în conţinutul textului care fundamentează cererea, relevă că în materie de ordonanţă preşedinţială urgenţa trebuie să rezulte din fapte concrete, din împrejurări menite să conducă la concluzia că neluarea măsurii solicitate pe cale de ordonanţă preşedinţială ar periclita dreptul pretins a cărui ocrotire se solicită.

Urgenţa nu trebuie confundată cu celeritatea care este sinonimă cu promptitudinea în rezolvarea unei cereri şi trebuie să persiste pe tot parcursul soluţionării cererii, impunându-se a fi apreciată în raport cu situaţia existentă în momentul judecării cererii, iar petenta a relevat că întreaga sa activitate a fost afectată prin dispoziţia a cărei suspendare se solicită, iar calitatea de profesionist justifică luarea unei măsuri urgente menite să îi conserve drepturi derivate din această calitate   şi prin urmare din această perspectivă, urgenţa necesară  pentru a se cere şi obţine oprirea provizorie a executării sentinţei apelate apare ca dovedită.”, se arată în motivare.

Magistrații Curții fac anumite referiri la disputa dintre Asociația de Monitorizare Taxi Transilvania și Uber Systems Romania: ”Curtea, desigur,  nu va putea antama direct aspecte care ţin de determinarea caracterului activităţii derulate de petentă, însă trebuie reţinut că principiul care guvernează uzul şi abuzul de drept este acela că atunci când o persoană îşi exercită dreptul nu este responsabilă de dauna ce ar cauza altuia.  

Este inevitabil să suferi anumite restricţionări în exercitarea drepturilor atunci când intervin anumite reglementări în domeniul de referinţă, însă este adevărat că nici exercitarea drepturilor de către ceilalţi nu poate trece în sfera abuzului.     

Trebuie de asemenea reţinut că între părţi este o vie dispută cu privire la temeinicia pretenţiilor solicitate şi acordate de instanţă, aspecte care de altfel fac obiectul apelului, cale de atac devolutivă, astfel că instanţa de apel poate reevalua conform procedurii de soluţionare, incidentă în apel, inclusiv determinarea cadrului procesual sau  starea de fapt avută în vedere de prima instanţă.

Curtea procedând la verificarea îndeplinirii exigenţelor instituite de art 450 şi art 997 şi urm C pr civ  că  sunt îndeplinite toate condiţiile pentru cererea de suspendare provizorie  având în vedere şi caracterul limitat în timp al efectelor suspendării şi ţinând seama că eventualele prejudicii datorate suspendării pot fi acoperite de valoarea cauţiunii.”, se arată în motivarea judecătorilor Augusta Maria Chichișan și Mihaela Sărăcuț.

Suspendarea provizorie a fost urmată de suspendarea din 12 decembrie a ordonanței până la judecarea apelului.

În data de 19 decembrie, Curtea a eliminat cauțiunea: ”Admite cererea precizata de petenta Uber Systems Romania SRL. Dispune eliberarea cautiunii în cuantum de 10.000 lei, consemnata la dispozitia Curtii de Apel Cluj în dosar. nr.1349/33/2016 achitata cu recipisa de consemnare a cautiunii nr.900622/1/22.11.2016 emisa de CitiBank Sucursala Cluj, seria TA nr.2774890. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica din 19.12.2016.”

Comments

comentarii

Elevii din județul Cluj vor face ore remediale prin programul național „Școală după școală”. Acest program vizează elevii din clasele primare și gimnaziale.... Citește mai mult
Horoscop 3 martie 2021. Află ce zodie e nevoită să aibă mai multă grijă de sănătate și cine are tensiuni în relația de cuplu.... Citește mai mult
Dan Tarcea a spus că bulgărele de sare descoperit pe traseul metroului nu va fi o problemă atât de mare, iar în acest moment se caută soluții pentru remedierea problemei. De asemenea, costurile proiectului vor crește puțin.... Citește mai mult
Bugetul de stat pentru anul 2021 a fost adoptat de Parlament, în forma depusă de Guvern, fără modificări.... Citește mai mult

Lasă un răspuns