fbpx

Uitările Consiliului UNBR. Grilele fără niciun răspuns corect ale examenului de primire în profesia de avocat

Ȋnainte să le ceară candidaţilor examenului de primire în profesia de avocat să indice răspunsul corect al grilelor, Consiliul U.N.B.R., în calitate de organizator al acestuia, ar trebui să se asigure că respectivele grile chiar au în realitate cel puţin un răspuns corect.

Aşa ar trebui să stea lucrurile, în condiţiile în care cei care le elaborează şi le verifică baremul de evaluare beneficiază de o vastă experienţă juridică practică şi au acces neîngrădit la legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă, pe când candidaţii, la momentul susţinerii examenului, beneficiază de foarte puţin din prima şi nu au niciun acces la a doua.

Amintesc că membrii Comisiei naţionale de examen sunt cu precădere avocaţi – cadre didactice universitare, care au minimum 10 ani vechime în profesia de avocat (conform prevederilor art. 17 alin. 4 din Legea nr. 51/1995) şi toţi membrii Consiliului U.N.B.R. sunt avocaţi definitivi cu o vechime neîntreruptă în profesie de minimum 8 ani (potrivit dispoziţiilor art. 79 alin. 3 din Statutul profesiei de avocat).

De-a lungul timpului, atunci când a observat că există grile fără niciun răspuns corect, Comisia naţională de examen a dispus anularea lor şi acordarea unui punct tuturor candidaţilor.

S-a întâmplat astfel în cazul grilei nr. 31 G1 stagiari (link-ul aici – https://unbr.ro/wp-content/uploads/2015/09/G1-SS.pdf) din sesiunea septembrie 2015 (link-ul aici – https://www.inppa.ro/publicam-baremele-de-corectare-la-proba-scrisa-tip-grila-sustinuta-in-data-de-14-septembrie-2015-la-examenul-de-primire-in-profesia-de-avocat-pentru-obtinerea-titlului-de-avocat-stagiar-si/), al grilei nr. 71 G1 stagiari (link-ul aici – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2018/08/StagiariG1.pdf) din sesiunea august 2018 (link-ul aici – https://www.inppa.ro/publicam-baremele-de-corectare-la-proba-scrisa-tip-grila-sustinuta-in-data-de-31-august-2018-la-examenul-de-primire-in-profesia-de-avocat-pentru-obtinerea-titlului-de-avocat-stagiar-si-pent/) sau al grilei nr. 21 G1 stagiari (link-ul aici – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2019/08/StagiariRaspunsuri-G1.pdf) din sesiunea august 2019 (link-ul aici – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2019/09/Proces-verbal-contestatii-barem-2019.pdf).

Dacă o grilă fără niciun răspuns corect trece din vreun motiv de filtrul Comisiei naţionale de examen fără a fi anulată, este obligaţia Consiliului U.N.B.R. să o anuleze el însuşi şi să acorde un punct tuturor candidaţilor.

De exemplu, în cadrul examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea august 2018, Consiliul U.N.B.R. a ştiut să anuleze (link-ul aici – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2018/12/Hotararea-399-Consiliu-UNBR-ratificare-examen-2018.pdf) grila nr. 72 G1 stagiari (link-ul aici – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2018/08/StagiariG1.pdf), care nu fusese anulată în prealabil de către Comisia naţională de examen, şi să acorde un punct tuturor candidaţilor.

Peste doar trei luni, în cazul unei alte grile de examen fără niciun răspuns corect, nu a mai ştiut.

La examenul de primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea martie 2019, grila nr. 49 G1 a avut următorul conţinut şi barem:

49 Cererea de sechestru asigurător: 

A. se judecă de urgenţă în camera de consiliu, cu citarea părţilor; 

B. se soluţionează prin încheiere executorie ce se comunică, de către instanţă, creditorului şi debitorului; 

C. se soluţionează prin încheiere care este supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la comunicare.

Răspuns: C (link-ul aici – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2019/03/StagiariSubiecteRaspunsuriG1.pdf).

Potrivit dispoziţiilor art. 954 alin. 2 şi 3 teza I din Codul de procedură civilă, cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător se judecă fără citarea părţilor şi se soluţionează printr-o încheiere ce se comunică debitorului de către executorul judecătoresc, odată cu luarea măsurii, variantele A şi B ale grilei fiind deci incorecte.

Conform prevederilor art. 954 alin. 3 teza a II-a din Codul de procedură civilă, încheierea de soluţionare a cererii de înfiinţare a sechestrului asigurător este supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la comunicare, varianta C a grilei părând a fi corectă. 

Conţinutul normativ al art. 959 din Codul de procedură civilă menţionează însă că atunci când competenţa de primă instanţă aparţine curţii de apel, încheierea este supusă recursului, varianta C fiind în realitate incorectă deoarece grila nu indică expres faptul că tribunalul judecă cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător.

Când pot deveni aplicabile în practică prevederile art. 959 din Codul de procedură civilă? Doctrina juridică („Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Vol II. Art. 456-1134”, coord. prof. univ. dr. Gabriel Boroi, Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016, pag. 787-788) aminteşte situaţia formulării, în temeiul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, a unei cereri de obligare la plata de despăgubiri băneşti pentru prejudiciul material/moral produs de autoritatea publică centrală ce a emis actul administrativ nelegal. Deoarece aceasta este de competenţa în primă instanţă a curţii de apel, cererea de înfiinţare a sechestrului asigurător într-un astfel de litigiu ar fi de competenţa aceleiaşi instanţe, conform dispoziţiilor art. 954 alin. 1 teza I din Codul de procedură civilă.

Sesizând cele menţionate mai sus, candidaţii au formulat contestaţii la baremul grilei nr. 49 G1, solicitând anularea acesteia întrucât nu are niciun răspuns corect.

Comisia naţională de examen a respins contestaţiile candidaţilor (link-ul aici – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2019/03/Proces-Verbal-Solutionare-Contestatii-Barem-Test-Grila-03-MAR-2019_060319_OK.pdf). Consiliul U.N.B.R. a menţinut decizia Comisiei naţionale (link-ul aici – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2019/03/Hotarare_Consiliu_435-2019-2019_Validare-Examen-Martie_2019-websiteAnexa_1.pdf) cu toate că avea cunoştinţă, în calitate de organizator al examenului, de faptul că împotriva baremului grilei au fost formulate numeroase contestaţii.

Deşi i-a fost reamintit despre viciul grilei nr. 49 G1, Consiliul U.N.B.R. a refuzat să îşi revoce decizia, fiind chiar chemat în judecată din acest motiv de către unul dintre candidaţi (link-ul aici – http://www.clujust.ro/unbr-a-insistat-pentru-cheltuieli-de-judecata-de-800-lei-in-proces-cu-o-stagiara-din-cluj-care-a-renuntat-inainte-de-primul-termen/).

Pentru acei cititori care consideră că prevederile art. 959 din Codul de procedură civilă au o relevanţă/aplicare practică mult prea redusă pentru a putea influenţa baremul grilei nr. 49 G1 în sensul indicat mai sus, varianta C şi baremul final al grilei nr. 50 G1 stagiari din sesiunea august 2018 (elaborată deci cu doar şapte luni anterior acesteia) le vor schimba poate părerea. 

50 Cererea de sechestru asigurător: 

A. poate fi încuviințată și atunci când este formulată de creditorul a cărui creanță nu este constatată în scris;

B. se soluționează întotdeauna de instanţa de la locul situării bunurilor ce urmează a fi sechestrate;

C. se soluționează printr-o încheiere care este supusă recursului în toate cazurile în care competenţa de primă instanţă aparţine tribunalului. 

Răspuns: A (link-ul aici – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2018/08/StagiariG1.pdf).

Astfel cum reiese din cuprinsul anexei de mai jos, un număr de cel mult 21 de candidaţi ar fi putut promova examenul de primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea martie 2019, în cazul în care Consiliul U.N.B.R. nu ar fi uitat de prevederile art. 959 din Codul de procedură civilă şi ar fi anulat grila nr. 49 G1. 

Autor: Victor Hurubaş, avocat în Baroul Bucureşti

 

P.S. Doresc să amintesc Consiliului UNBR că nu a mai emis hotărârea de ratificare a deciziei Comisiei Permanente nr. 177/29.10.2020 (link-ul aici – https://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2020/11/Decizia-CP-177-29-10-2020_validare-examen-primire-sept-2020_RevDO_comunicata_anexa-1.pdf) de validare a examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea 20 septembrie 2020. Poate pentru că aţi uitat de prevederile art. 37 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat şi de dispoziţiile art. 4 alin. 1 din decizia de mai sus. Nu-i aşa că ar fi păcat să existe şi în cadrul acelui examen alte grile fără niciun răspuns corect rămase neanulate?

Anexa cu dovada privind candidaţii posibil respinşi pe nedrept în cadrul examenului de primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea martie 2019

Rezultate examen de primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea martie 2019, în ordine alfabetică – http://www.inppa.ro/wp-content/uploads/2019/03/Stagiari.pdf

Candidaţi respinşi cu un punctaj total de 69 de puncte (având cel puţin 10 puncte la fiecare disciplină de examen) identificaţi prin nr. crt. – 5, 95, 116, 256, 388, 397, 494, 578, 584, 689, 744, 763, 790, 849, 875, 953, 1114, 1251, 1257, 1282 – total 20

Candidaţi respinşi cu un punctaj de 9 puncte la disciplina Drept Procesual Civil (având în total cel puţin 70 de puncte şi cel puţin 10 puncte la celelalte discipline de examen) identificaţi prin nr. crt. – 506 – total 1

Articole similare: 

https://www.clujust.ro/pasivitatea-calculata-a-consiliului-unbr-tematica-simulata-a-examenului-de-primire-in-profesia-de-avocat-episodul-3/

https://www.clujust.ro/analiza-de-avocat-pasivitatea-calculata-a-consiliului-unbr-tematica-simulata-a-examenului-de-primire-in-profesia-de-avocat/

https://www.clujust.ro/intrebare-din-grila-de-la-examenul-pentru-barou-2019-anulata-de-instanta-continutul-ei-era-in-afara-tematicii/

https://www.clujust.ro/cele-doua-fete-ale-consiliului-u-n-b-r-inadmisibilitatea-unei-contestatii-admisibile/ 

https://www.clujust.ro/obscuritatea-examenelor-de-primire-definitivare-in-profesia-de-avocat-responsabilitatea-consiliului-u-n-b-r/

Comments

comentarii

În 2021, echinocţiul de toamnă are loc astăzi, 22 septembrie, la ora 22:21 şi reprezintă momentul în care Soarele, în mişcarea sa aparentă anuală, trece prin punctul de intersecţie a eclipticii cu ecuatorul ceresc.... Citește mai mult
Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Laurenţiu Reghecampf, a declarat, miercuri, 22 septembrie, într-o conferinţă de presă, că speră ca jucătorii săi să aibă o altă atitudine în meciul din şaisprezecimile de finală ale Cupei României la fotbal, cu CFR Cluj.... Citește mai mult
O echipă de control a Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Cluj a verificat depozitele carmangeriei Moldovan, după ce în spațiul public au apărut reclamații la adresa produselor comercializate.... Citește mai mult
Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi, iar asta înseamnă că începem să scoatem din dulap hainele mai călduțe și accesoriile potrivite.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!