Tupeu maxim: Recuperatorul de creanțe Kruk se opune la darea în plată!

Recuperatorul de creanțe Kruk, reprezentant convențional Secapital SaRL, la care a cesionat BCR creanțele, se opune la legea privind darea în plată! De amintit pentru oamenii care oamenii ajung în instanță cu acești recuperatori fără scrupule: mandatele lor au fost declarate înafara legii de Înalta Curte. 

Răspunsul dat de reprezentanții Kruk la o notificare de dare în plată a fost publicat pe site-ul Indrumări-Juridice.eu. 

”În conformitate cu Art. 6 din Codul civil în vigoare la data solicitării dumneavoastră:
(1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă.
(2) Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.

Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite a intervenit ulterior datei la care aţi semnat contractul de credit cu creditorul iniţial Banca Comercială Română SA, precum şi datei cesiunii de creanţă dintre acesta şi actualul creditor – 19.08.2013 – şi, ca atare, nu este aplicabilă efectelor raportului juridic derivând din contractul de credit numărul 26 din data 19.12.2007 încheiat de dumneavoastră şi doamna (…) cu BCR.

Coroborat cu prevederile din Codul Civil care reglementează aplicarea în timp a legii civile – art. 6 anterior citat, este şi art. 11 din Legea nr. 77/2016, care arată că aceasta «se aplică contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare», precum şi contractelor ce urmează a fi încheiate ulterior datei de 13.05.2016, astfel încât contractul de credit nr. 1126/19.12.2007 nu mai este în derulare încă de la data la care banca, anterior cesiunii intervenite în data de 19.08.2013, a declarat creditul scadent anticipat.

Precizăm, totodată, că, în cazul de faţă, nu se poate opera o remitere de datorie, instituţie juridică distinctă de procedura dării în plată reglementată de legea 77/2016, întrucât remiterea de datorie emană din voinţa creditorului şi nu presupune o obligaţie legală a acestuia de a proceda la stingerea unei creanţe în condiţiile date de lege.

Prin urmare, deși nu putem răspunde favorabil solicitării dumneavoastră, vă stăm la dispoziție cu orice informație necesară în vederea soluționări amiabile a dosarului cu referința internă nr. SBCR/13/124. ”, se arată în răspunsul Kruk.

Notificare-dare-in-plata-kruk-recuperator

Comments

comentarii

După mai multe zile de caniculă, cerul din municipiul Cluj-Napoca şi din comuna Floreşti s-a întunecat şi a venit o ploaie torenţială.... Citește mai mult
Pentru a încuraja tinerii să se distreze responsabil, MedLife și-a mobilizat resursele și a pus la dispoziție festivalierilor din cadrul Electric Castle primul centru mobil de testare BTS (boli cu transmitere sexuală) din Europa Centrală și de Sud-Est.... Citește mai mult

Lasă un răspuns