fbpx

CCR

CCR despre prima de vacanță acordată sub forma voucherelor de vacanță și nu în bani

CCR: ,,Ordonatorii principali de credite trebuie să respecte legea şi să o aplice ca atare, chiar dacă aceasta are ca efect, pentru viitor, modificarea unor clauze din contractele de muncă, individuale sau colective, ale personalului plătit din fonduri publice.” Prin Decizia nr. 288/2021 din 27 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial nr. 741 din 29 iulie 2021, CCR a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate …

Citește mai mult

Opinia separată a judecătoarelor CCR Livia Doina Stanciu și Elena-Simina Tănăsescu cu privire la prevederile prin care procurorii puteau fi numiți cu o vechime de 7 ani la DIICOT și DNA

Cele două judecătoare au apreciat că CCR și-a extins din oficiu controlul asupra textului care reglementa vechimea necesară procurorilor, fără să fi fost formulată vreo critică de neconstituționalitate: ,,Aspectele referitoare la vechimea necesară procurorilor pentru funcţionarea în cadrul unei direcţii ori structuri specializate a Ministerului Public nu au consacrare constituţională, cum nici modalitatea de accedere la funcţia de procuror în una dintre structurile de parchet nu este de rang constituţional. Articolul 131 alin. (2) şi (3) din Constituţie, neinvocat de autorii sesizării – dar faţă de care Curtea şi-a extins din oficiu controlul, în ciuda faptului că ea nu poate …

Citește mai mult

Motivarea neconstituționalițăii numirii procurorilor DIICOT și DNA cu o vechime de 7 ani

CCR:,,Or, legiuitorul nu numai că a valorificat perioada cât procurorul/ judecătorul a fost auditor de justiţie, dar a şi diminuat numărul de ani necesar pentru a accede în funcţia de procuror în direcţiile specializate, rezultând o vechime efectivă necesară care reprezintă jumătate din cea necesară pentru promovarea în funcţie la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aspect care creează inechităţi sistemice şi se constituie într-un privilegiu evident acordat în cadrul sistemului de avansare în funcţii de execuţie a procurorilor.” Decizia nr. 514/2021 din 14 iulie 2021 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II …

Citește mai mult

CCR despre acțiunile ce urmărec remedierea vătămării produse printr-un act declarat neconstituţional

CCR: ,,în situaţia în care decizia de declarare a neconstituţionalităţii este urmarea unei excepţii ridicate în altă cauză, acţiunea care are obiectul prevăzut de art. 9 alin. (5) din lege poate fi introdusă direct la instanţa de contencios administrativ competentă, în limitele unui termen de decădere de un an, calculat de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I.” Prin Decizia nr. 402/2021 din 10 iunie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Mnitorul Oficial nr. 723 din 22 iulie 2021, CCR …

Citește mai mult

CCR despre pensiile militarilor comparativ cu pensiile magistraților

CCR: ,,magistraţii reprezintă o categorie profesională distinctă şi, prin urmare, existenţa unui mod diferit de calcul al pensiei, inclusiv sub aspectul actualizării cuantumului acesteia, nu este contrară principiului egalităţii în drepturi. Curtea a statuat că principiul egalităţii în drepturi nu are semnificaţia omogenităţii, astfel că situaţii obiectiv diferite justifică şi uneori chiar impun un tratament juridic diferenţiat.” Prin Decizia nr. 256/2021 din 20 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1), ale art. 30, ale art. 60 alin. (1) şi ale art. 108 şi art. 109 din Legea nr. 223 / 2015 privind pensiile militare …

Citește mai mult

CCR cu privire la condiționarea suspendării sub supraveghere a pedepsei de acordul inculpatului cu privire la prestarea muncii în folosul comunității

CCR: ,,necesitatea manifestării de către infractor a acordului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cazul dispunerii suspendării executării pedepsei sub supraveghere este o condiţie sine qua non pentru ca aceasta să nu fie considerată muncă forţată, cu consecinţa încălcării prevederilor art. 42 din Constituţie.” Prin Decizia nr. 209/2021 din 25 martie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. c) din Codul penal, ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 708 din 16 iulie 2021, CCR a respins criticile de neconstituționalitate și a a reţinut că, prin condiţionarea prin lege …

Citește mai mult

CCR despre arborarea ,,steagului secuiesc”

CCR: ,,prevederile legale criticate, stabilind reguli privind arborarea drapelului României şi arborarea drapelelor statelor străine pe teritoriul României, nu interferează, sub aspectul conţinutului reglementării, cu dispoziţiile constituţionale invocate” Decizia nr. 289/2021 din 27 aprilie 2021 referitoare la respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), ale art. 7 alin. (1) şi (3), ale art. 8 şi ale art. 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 709 din 16 iulie 2021. Redăm …

Citește mai mult

Regulamentul de organizare și funcționare a CCR a fost modificat stabilindu-se reguli noi referitoare la dosarele electronice

Grefierii registratori vor genera dosarele electronice şi vor încarca actele de sesizare a Curţii Constituţionale în acestea, asigurând accesul părţilor la dosarele electronice. Prin Hotărârea nr. 9/2021 din 23 iunie 2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 702 din 15 iulie 2021, a fost dispuse măsuri în ceea ce privește atribuțiile magistraților-asistenți, grefierilor și birourilor din cadrul Curții Constituționale care vizează gestionarea dosarului electronic, modificându-se și modalitatea în care se va face citarea și înștiințarea părților. Redăm hotărârea cu menționarea formei …

Citește mai mult

CCR despre salarizarea IT-iștilor din instanțe și parchete care solicită salarii egale cu procurorii cu grad de judecătorie

CCR: ,,Curtea a constatat că prevederile legale criticate, prin conţinutul lor normativ, nu pun în discuţie o restrângere a exerciţiului dreptului fundamental la salariu, în sensul art. 53 din Constituţie, ci vizează o redimensionare a politicii salariale în cazul personalului plătit din fonduri publice, în scopul eliminării disfuncţionalităţilor salariale existente în sistemul public de salarizare.” Prin decizia nr. 283/2021 din 27 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (2) şi ale art. 22 din capitolul VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorl Oficial …

Citește mai mult

Motivarea neconstituționalității dispozițiilor din Legea nr. 55/2020 care permit sustragerea de la controlul judecătoresc a hotărârilor prin care se dispune/prelungește starea de alertă și înlătură expres de la aplicare Legea contenciosului administrativ

CCR: ,,Curtea apreciază că dispoziţiile art. 72 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu referire la art. 42 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, precum şi soluţia legislativă din art. 72 alin. (1) din Legea nr. 55/2020, potrivit căreia dispoziţiile acestei legi se completează cu reglementările de drept comun aplicabile în materie în ceea ce priveşte soluţionarea acţiunilor formulate împotriva hotărârilor Guvernului prin care se instituie, se prelungeşte sau încetează starea de alertă, precum şi a ordinelor şi a instrucţiunilor prin care se stabileşte aplicarea unor măsuri pe durata stării de alertă, sunt neconstituţionale, fiind contrare …

Citește mai mult
error: Alert: Conținut protejat !!