fbpx

CCR

CCR despre majorarea cu 30 de zile a suspendării dreptului de a conduce în cazul nepredării permisului de conducere

CCR: ,,Aplicarea de către legiuitor a sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat, precum şi majorarea acestei suspendări cu 30 de zile dacă titularul permisului de conducere nu se prezintă la serviciul poliţiei rutiere pentru predarea permisului de conducere în termenul de 15 zile de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, ipoteză prevăzută de art. 118 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, criticat în speţă, reprezintă consecinţa legăturii directe în care se află cu fapta sancţionată şi a pericolului …

Citește mai mult

CCR a stabilit că interpretarea dată de ICCJ sintagmei “stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii” este constituțională

CCR: ,,Situaţia diferită în care se află cetăţenii în funcţie de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită ca o încălcare a dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1), care consacră egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi discriminări. Aceasta deoarece data pensionării, anterioară sau ulterioară intrării în vigoare a noii reglementări în materie, generează situaţii juridice diferite, care impun şi justifică un tratament juridic diferenţiat.” Prin Decizia nr. 453/2021 din 29 iunie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 169^1 alin. (3) teza finală din Legea nr. 263/2010 privind …

Citește mai mult

CCR despre sancționarea proprietarului mașinii pentru neplata rovinetei și în cazul în care mașina a fost înstrăinată

CCR: ,,Prezumţia legală referitoare la sfera persoanelor care sunt considerate a fi “utilizatori” este o prezumţie relativă, care poate fi răsturnată prin orice mijloc de probă, persoana sancţionată contravenţional având posibilitatea de a demonstra că, la data constatării săvârşirii contravenţiei, nu întrunea condiţiile precizate în art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 pentru a fi considerată “utilizator” al autovehiculului care a circulat în lipsa achitării tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale şi a fi sancţionată în consecinţă.” Decizia nr. 348/2021 din 20 mai 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. …

Citește mai mult

CCR despre efectele deciziilor sale de admitere a excepției de neconstituționalitate

CCR: ,,singura situaţie în care nu sunt aplicabile efectele unei decizii de admitere a Curţii Constituţionale, fiind vorba de un raport juridic epuizat – facta praeterita, este aceea a cauzelor care nu se află pe rolul instanţelor judecătoreşti la momentul publicării deciziei de admitere a Curţii, cauzele fiind soluţionate până la acest moment, şi în care nu a fost dispusă sesizarea Curţii Constituţionale cu o excepţie având ca obiect o dispoziţie dintr-o lege sau ordonanţă constatată neconstituţională.” Decizia nr. 337/2021 din 20 mai 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind …

Citește mai mult

CCR a analizat sintagma”coloanelor de vehicule oprite” și prevederile referitoare la procedura regularizării cererii de chemare în judecată

CCR: ,,Curtea nu poate reţine nici susţinerea potrivit căreia justiţiabilul, care nu apelează la serviciile unui apărător, se află în imposibilitatea de a se conforma celor dispuse de către judecător în procedura regularizării cererii introductive.” CCR a analizat constituționalitatea prevederilor referitoare la procedura regularizării cererii de chemare în judecată și a sintagmei “coloanelor de vehicule oprite” din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice și a constatat că textele criticate sunt constituționale în raport cu criticile formulate. Decizia nr. 394/2021 din 10 iunie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa …

Citește mai mult

CCR despre sintagma “stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii”

CCR:,,în vederea creării unui cadru legislativ cât mai coerent şi unitar, în scop reparatoriu ori pentru a înlătura unele diferenţe majore de tratament între persoanele pensionate sub imperiul unor acte normative diferite, potrivit principiului tempus regit actum, legiuitorul poate prevedea prin actele normative în vigoare proceduri de recorelare sau recalculare a pensiilor stabilite în temeiul legislaţiei anterioare, cu utilizarea elementelor de calcul al pensiei prevăzute de legislaţia în vigoare la momentul efectuării acestor proceduri.” Prin Decizia nr. 240/2021 din 8 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei “stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii” din …

Citește mai mult

CCR despre pretinsa discriminare a bărbaților în raport cu femeile la momentul ieșirii la pensie

CCR: ,,egalizarea vârstei de pensionare între femei şi bărbaţi ar echivala cu o aplicare rigidă a principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor între categorii de persoane, respectiv între bărbaţi şi femei, care nu se află în situaţii identice şi, prin urmare, cu o încălcare a spiritului acestui principiu constituţional.” Prin Decizia nr. 387/2021 din 8 iunie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 53 alin. (1) şi (3), coroborate cu cele ale anexei nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 763 din 5 august 2021, CCR a respins …

Citește mai mult

CCR-despre admisibilitatea probelor în procesul civil și prevederi referitoare la evacuare

CCR: ,,Faptul că judecătorul nu poate acţiona în mod discreţionar atunci când se pronunţă cu privire la admisibilitatea probelor este demonstrat şi de împrejurarea că respingerea unei probe solicitate trebuie motivată, încheierea instanţei privind încuviinţarea probelor putând fi atacată cu apel, odată cu fondul, conform art. 466 alin. (4) din acelaşi cod.”; ,,faptul că evacuarea vizează atât debitorul, cât şi persoanele care ocupă imobilul în fapt împreună cu acesta, fără niciun titlu opozabil creditorului, nu determină neconstituţionalitatea textului de lege criticat, neputându-se susţine că este încălcat dreptul de acces la justiţie al acestor persoane, din moment ce acestea au posibilitatea …

Citește mai mult

CCR reiterează că și persoanele juridice, în mod excepțional pot beneficia de facilități cu privire la plata taxelor judiciare de timbru

CCR: ,,Persoanele juridice, astfel cum s-a arătat (…), intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, iar instanţa poate acorda facilităţi şi acestora, în mod excepţional, şi în alte cazuri în care se apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei judiciare de timbru la valoarea datorată ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice.” Decizia nr. 260/2021 din 22 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanţei de urgenţă a …

Citește mai mult

CCR despre suspendarea dreptului deținuților la vizite în penitenciar

Avocatul Poporului a apreciat că, ,,astfel cum este reglementată, măsura suspendării dreptului la vizite nu respectă principiul proporţionalităţii, deoarece, în activitatea sa, desfăşurată ca mecanism pentru prevenirea torturii, a constatat că sancţiunea constând în suspendarea dreptului de a primi vizite are o pondere foarte mare, în condiţiile în care apare, în mod uzual, corelarea acesteia cu suspendarea altor drepturi.” Prin Decizia nr. 243/2021 din 8 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului …

Citește mai mult
error: Alert: Conținut protejat !!