fbpx

CCR

CCR despre decăderea din dreptul de a propune probe și remediile procesuale pentru asigurarea unui proces echitabil

CCR: ,,Codul de procedură civilă conferă judecătorului anumite prerogative în temeiul cărora poate administra toate probele necesare soluţionării cauzei, iar părţii dreptul de a se apăra, chiar şi atunci când a fost decăzută din dreptul de a administra o probă.” Prin decizia nr. 356/2021 din 3 iunie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) din Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 1021 din 26 octombrie 2021, Curtea Constituțională, deși a respins ca neîntemeiată excepția ridicată, trasează indirect atât posibilitățile părții decăzută dintr-o anumită probă, cât și obligațiile instanței după constatarea decăderii unei …

Citește mai mult

Motivarea deciziei CCR referitoare la dreptul polițistului de a fi asistat de un avocat

CCR: ,,dispoziţiile art. 58^3 alin. (4) teza întâi din Legea nr. 360/2002, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, potrivit cărora “poliţistul cercetat are dreptul să fie asistat, la cerere, de un alt poliţist, ales de către acesta sau desemnat de organizaţia sindicală ori de Corp“, încalcă dreptul poliţistului cercetat disciplinar de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurii disciplinare, ca parte a dreptului la apărare, prevăzut de art. 24 alin. (1) din Constituţie.” Prin Decizia nr. 548/2021 din 14 septembrie 2021 referitoare …

Citește mai mult

CCR a declarat neconstituțională prima hotărâre de instituire a stării de alertă. Măsurile de siguranță rămân în picioare!

Adio, dar rămân cu tine! cam așa sună decizia de miercuri a Curții Constituționale prin care a constatat neconstituțională starea de alertă. CCR s-a pronunțat asupra constituționalității Hotărârii Parlamentului prin care s-a instituit starea de alertă pe teritoriul României precizând că hotărârea de guvern prin care s-au instituit măsurile pe perioada stării de alertă va produce efecte în continuare. I. În ședința din data de 20 octombrie 2021, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi,  a admis sesizarea formulată de 50 de parlamentari – deputați neafiliați și membri ai Grupurilor parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor și Partidului Social Democrat și a …

Citește mai mult

CCR: Parlamentul urmează să dezbată moțiunea de cenzură ”Demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi!”

În ședința din data de 28 septembrie 2021, Curtea Constituțională a luat în dezbatere cererea de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională între Parlamentul României, pe de o parte, și Guvernul României, pe de altă parte, cerere formulată de prim-ministrul Guvernului. Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a decis: 1. A admis cererea formulată de prim-ministrul Guvernului şi a constatat că există un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern, generat de conduita Parlamentului cu privire la modul de desfășurare a procedurii de control parlamentar inițiate prin moțiunea de cenzură nr.2MC/3 septembrie 2021 – „Demiterea Guvernului Cîțu, …

Citește mai mult

CCR a declarat neconstituționale prevederi importante din Statutul polițistului

Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate referitoare la prevederile din Statutul polițistului care prevedeau că asistarea polițistului cercetat disciplinar se face cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate. În ședința din data de 14 septembrie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale prevederile art.58 ind.3 alin.(4) teza întâi din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002. Dispozițiile [art.58 ind.3 alin.(4) teza întâi din Legea nr.360/2002] constatate ca …

Citește mai mult

Judecător CCR despre mască: ,,paradoxal, o măsură de protecţie a sănătăţii poate provoca ea însăşi daune sănătăţii persoanei în cauză. Dar şi în această situaţie suntem tot în sfera de aplicare a art. 53 din Constituţie.”

CCR: ,, Curtea apreciază că, în măsura în care instituirea obligaţiei de a purta masca de protecţie s-ar efectua exclusiv în temeiul legii, pe toată perioada stării de alertă determinate de pandemia de COVID-19, s-ar ajunge în situaţia în care una şi aceeaşi măsură s-ar aplica nediferenţiat, fără a da posibilitatea autorităţilor să selecteze necesitatea şi întinderea acestei obligaţii, astfel încât să nu dobândească un caracter disproporţionat în raport cu obiectivul urmărit.” Prin Decizia nr. 381/2021 din 8 iunie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) lit. d), ale art. 13 lit. a), ale art. …

Citește mai mult

CCR respinge criticile de neconstituționalitate cu privire la salarizarea personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor

Autorul excepției a susținut, printre altele că ,,în ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor, diferenţa salarială şi de coeficient dintre prima funcţie din tabel (prim-grefier, grefier-şef secţie, grefier-şef, grefier-şef cabinet, director departament informatic) şi funcţiile de execuţie este mai mare decât la alte categorii profesionale, raportul fiind de 1,9, astfel că diferenţele salariale sunt semnificative, funcţia de conducere încasând dublu faţă de funcţiile de execuţie.” CCR: ,,Curtea constată că, prin adoptarea unui nou sistem de salarizare pentru personalul bugetar, legiuitorul a acţionat în domeniul propriu de competenţă, fără a interfera, sub niciun aspect, cu …

Citește mai mult

CCR despre starea de alertă și modul în care ar trebui reglementată de legiuitor

CCR:,,Curtea constată că reglementarea concretă a elementelor care determină efectivitatea accesului la justiție în cazul contestării hotărârilor Guvernului prin care se instituie, se prelungește sau încetează starea de alertă și a actelor subsecvente reprezintă o obligație pozitivă ce intră în competența legiuitorului, acesta fiind obligat să intervină prin adoptarea unui cadru legislativ, care să respecte principiul proporționalității restrângerii exercițiului unor drepturi sau libertăți fundamentale.” Deși prin Decizia nr. 416 din 10 iunie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4^1, art. 4^2, art. 4^3, art. 4^4 și art. 4^5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de …

Citește mai mult

CCR a analizat prevederile care permit ca un militar subofițer să aibă pensie mai mare ca un colonel

CCR: ,, această reglementare (n.red-care nu mai prevede actualizarea pensiilor de serviciu) constituie expresia opţiunii statului de a nu permite ca o pensie de serviciu să aibă o valoare mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei şi este în acord cu dispoziţiile art. 47 alin. (2) din Constituţie.” Prin Decizia nr. 410/2021 din 10 iunie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. l) şi ale art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial nr. 809 din 24 august …

Citește mai mult

CCR despre salarizarea diferențiată a funcționarilor publici de la nivel central și teritorial

CCR:,,Opţiunea legiuitorului pentru stabilirea unui tratament juridic diferenţiat sub aspectul salarizării între funcţionarii publici din administraţia publică centrală şi cei din unităţile teritoriale este justificată având în vedere că atribuţiile, competenţele, sarcinile specifice, responsabilităţile şi importanţa activităţii desfăşurate pot fi diferite chiar şi pentru personalul care este încadrat pe funcţii similare.” Prin Decizia nr. 414/2021 din 10 iunie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor lit. c) şi d) cuprinse în punctul I – Salarii pentru administraţia publică centrală şi ale lit. a) şi b) cuprinse în punctul II – Salarii pentru personalul din unităţile teritoriale litera A capitolul …

Citește mai mult