fbpx

CCR

CCR a respins excepția de neconstituționalitate cu privire la constituirea completelor de judecată

Curtea Constituțională a României a respins ca neîntemeiată, sesizarea Avocatului Poporului cu privire la constituirea completelor de judecată. Precizăm că CCR încă nu a comunicat oficial soluția, însă aceasta a fost transmisă pe surse către Agerpres. Excepția a fost formulată de către Avocatului Poporuluiși privește dispoziţiile art.19 alin.(3), art. 29 alin.(1), art.31 alin.(1) lit.c) şi ale art.52 alin.(1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Avocatul Poporului arată în motivarea excepției că dispoziţiile criticate aduc atingere art. 21 alin.(3), art.73 alin. (3) lit.l ), art. 126 alin. (l) şi alin. (4) şi art. 147 alin. (a) din Constituţie. “Examinând prevederile …

Citește mai mult

CCR va examina marți excepția de neconstituționalitate referitoare la modalitatea de compunere a completelor de judecată

Excepția este formulată de către Avocatului Poporuluiși privește dispoziţiile art.19 alin.(3), art. 29 alin.(1), art.31 alin.(1) lit.c) şi ale art.52 alin.(1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. În ședinţa publică din 9 februarie 2021, ora 9, CCR  va discuta în dosarul cu nr.2943D/2019 – excepţia de neconstituționalitate ridicată de către Avocatul Poporului care arată, în motivarea excepției, că dispoziţiile criticate aduc atingere art. 21 alin.(3), art.73 alin. (3) lit.l ), art. 126 alin. (l) şi alin. (4) şi art. 147 alin. (a) din Constituţie. “Examinând prevederile legale invocate, care stabilesc atribuţia colegiilor de conducere (al Înaltei Curţi de Casaţie …

Citește mai mult

CCR despre drepturile pacientului cu privire la păstrarea confidențialității asupra stării de sănătate

,,Dreptul de opţiune al pacientului privind păstrarea confidenţialităţii cu privire la starea de sănătate nu este transmisibil mortis causa, păstrându-se astfel opţiunea exprimată până la momentul morţii titularului dreptului.” Prin Deczia nr. 835/2020 din 17 noiembrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 şi art. 22 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 127 din 8 februarie 2021, CCR a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate. Decizia nr. 835/2020: 1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 şi art. 22 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003. Excepţia a …

Citește mai mult

Motivarea deciziei de admitere a excepției de neconstituționalitate referitoare la atenționarea polițistului de către șeful ierarhic superior

O reglementare care permite, prin lipsa de precizie şi claritate, comportamente abuzive ori discreţionare care au ca rezultat desconsiderarea existenţei umane a individului, umilirea, stigmatizarea, persecutarea, ostracizarea, punerea în afara legii sau aplicarea unui tratament dispreţuitor este incompatibilă cu demnitatea umană. Prin Decizia nr. 833/2020 din 17 noiembrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare şi ale art. 58^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial nr. 114 din 3 februarie 2021, CCR a admis excepția de neconstituționalitate și …

Citește mai mult

CCR despre plângerea împotriva ordonanței procurorului prin care nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală

Curtea a reţinut că stabilirea unor reguli speciale de procedură în cazul judecării plângerii împotriva ordonanţei procurorului de neurmărire/netrimitere în judecată este realizată de legiuitor în exercitarea competenţei sale constituţionale şi nu încalcă accesul liber la justiţie. Prin Decizia nr. 793/2020 din 4 noiembrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) teza a doua prin raportare la cele ale art. 341 alin. (7) pct. 2 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 111 din 2 februarie 2021, CCR a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispoziţiile art. 341 …

Citește mai mult

Punerea sub interdicție-Motivarea deciziei CCR referitoare la neconstituționalitatea dispozițiilor referitoare la măsura de ocrotire

În esență, CCR a reținut că măsura de ocrotire constând în punerea sub interdicție judecătorească, ce are drept consecințe lipsirea persoanei în cauză de capacitatea de exercițiu și instituirea tutelei, nu este însoțită de garanțiile astfel cum acestea sunt prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, garanții care să asigure exercitarea capacității juridice a acestora și, în consecință, respectarea demnității persoanei. Decizia nr.601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a  dispozițiilor art.164 alin.(1) din Codul civil a fost publicată în Monitorul Oficial nr.88 din 27.01.2021 1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispozițiilor …

Citește mai mult

Legea privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive este neconstituțională

Consumatorii care și-au pus speranța în legea trimisă spre promulgare și care se dorea să îi protejeze împotriva dobânzilor excesive, mai au de așteptat până când legiuitorul va trimite la promulgare legi în acord cu Legea Supremă. ,,În ședința din 28 ianuarie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de 70 de deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și a constatat că este neconstituțională, în ansamblul său, Legea privind protecția consumatorilor împotriva dobânzilor excesive. Decizia este definitivă şi general obligatorie. Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțate …

Citește mai mult

Motivarea deciziei CCR de admitere a excepției de neconstituționalitate ridicate de către Cabinet Avocat Băraş Ioan Unitate Protejată Autorizată

Avocatul Ioan Băraș, fost magistrat și actual membru al Baroului Cluj și care funcționează în cadrul unui Cabinet de avocat autorizat ca Unitate Protejată, a invocat excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excepție admisă de  CCR la data de 16 decembrie 2020, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial din data de 26 ianuarie 2021. Se impune a menționa că o Unitate Protejată Autorizată (UPA) – este entitatea de drept public sau privat cu gestiune proprie, în …

Citește mai mult

CCR a declarat neconstituțională o prevedere din Legea concurenței

Continuarea activității de către un membru al Plenului Consiliului Concurenţei după expirarea mandatului nu este constituțională. Marți, 26 ianuarie 2021, în cadrul controlului posterior promulgării, cu majoritate de voturi, CCR a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sunt neconstituționale dispozițiile art.18 alin.(3) din Legea concurenței nr.21/1996. Dispozițiile legale constatate ca fiind neconstituționale au următoarea redactare: „(3) În situaţia în care până la expirarea duratei mandatului unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, în condiţiile art. 15 alin. (9) lit. a), nu este numit un succesor, membrul Plenului al cărui mandat expiră îşi va continua activitatea până la depunerea jurământului de …

Citește mai mult

CCR a decis că sintagma „preexistent calității de asigurat” din legea de completare a legii pensiilor avocaților este neconstituțională

Legea nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților rămâne nemodificată ca urmare a deciziei Curții Constituționale. Marți, 26 ianuarie 2021, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu unanimitate de voturi, CCR a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a constatat că este neconstituțională sintagma „preexistent calității de asigurat” cuprinsă în articolul unic al Legii pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. Pentru pronunțarea acestei soluții, Curtea a constatat, în esență, că sintagma mai sus menționată încalcă principiul egalității, consacrat de art.16 din Constituție, …

Citește mai mult
error: Alert: Conținut protejat !!