fbpx

CCR

CCR-recalculare pensii: sintagma “stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii” este constituțională

CCR a respins toate criticile de neconstituționalitate ridicate în zeci de dosare având ca obiect recalcularea pensiei cu privire la sintagma “stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii” reclamanții susținând că ,,în mod greşit şi dincolo de prevederile legii interpretate, instanţa supremă a interpretat sintagma în sensul că se va ţine seama de stagiul complet de cotizare prevăzut de Legea nr. 263/2010.” CCR: Împrejurarea că, din motive obiective, casele de pensii nu şi-au îndeplinit în unele cazuri obligaţia de a recalcula pensiile în termenele prevăzute de lege, potrivit art. 169^1 din Legea nr. 263/2010, nu poate fi …

Citește mai mult

Valoarea de circulaţie a imobilului executat silit, stabilită prin expertiză, se poate cenzura pe calea contestației la executare

Prin Decizia nr. 241/2021 din 8 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 837 alin. (1) din Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021, CCR a lămurit faptul că partea nemulţumită de valoarea unui imobil stabilită de către expert, în cadrul executării silite, poate cenzura această valoare prin formularea unei contestaţii la executare împotriva încheierii prin care executorul a stabilit valoarea de circulaţie a imobilului. CCR a respins ca neîntemeiată critica de neconstituționalitate prin care s-a susținut că rezultatele raportului de expertiză nu pot fi contestate în situația în care …

Citește mai mult

Polițiștilor care au absolvit la zi, o facultate, li se va recunoaște la acordarea gradului profesional, vechimea acumulată anterior în structurile MAI

CCR: ,,excluderea nejustificată în mod obiectiv şi raţional a absolvenţilor cursurilor cu frecvenţă din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” a Ministerului Afacerilor Interne de la beneficiul valorificării vechimii în structurile Ministerului Afacerilor Interne dobândite anterior cu prilejul stabilirii gradului profesional acordat după absolvire trebuie privită din perspectiva discriminării acestei categorii de persoane, remediul constituţional neputând fi decât acela de a acorda acest beneficiu şi persoanelor aflate în ipoteza autorului excepţiei.” Prin Decizia nr. 298/2021 din 6 mai 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în …

Citește mai mult

Motivarea deciziei CCR prin care a admis excepția de neconstituționalitate referitoare la revocarea din funcție a Avocatului Poporului

CCR: ,,Posibilitatea revocării din funcţie a Avocatului Poporului „ca urmare a încălcării Constituţiei şi a legilor” nu respectă condițiile de claritate, previzibilitate și rezonabilitate. Această constatare, coroborată cu faptul că nici legea și nici regulamentele parlamentare nu prevăd procedura în baza căreia se adoptă hotărârea de revocare, limitându-se la a stabili titularul propunerii de revocare și forul decident, și nici garanții cu privire la dreptul la apărare al persoanei revocate, converge spre concluzia că hotărârea astfel adoptată este rezultatul unui act arbitrar, lipsit de fundament constituțional, în opoziție cu dispoziţiile art.1 alin.(3) din Constituţie care consacră principiul statului de drept.” …

Citește mai mult

CCR trimite grefierii nemulțumiți de aplicarea legii salarizării la ICCJ, dacă practica judiciară vădeşte o interpretare neunitară

Grefierii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 6 Bucureşti au susţinut că au primit salarii mai mici decât grefierii ce activează în cadrul Curţii de Apel Bacău, Curţii de Apel Ploieşti sau Curţii de Apel Bucureşti și că la nivelul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea s-a creat o stare de inegalitate şi inechitate rezultată din aplicarea neunitară a Legii-cadru nr. 153/2017, încălcându-se principiul egalităţii în drepturi, deoarece creează discriminări între angajaţii care prestează acelaşi tip de activitate în aceleaşi condiţii. Prin Decizia nr. 282/2021 din 27 aprilie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a …

Citește mai mult

CCR-prezumţia de onestitate sau profesionalism a avocaților este pusă la îndoială și justifică restricțiile în gestionarea informaţii clasificate

CCR: ,,accesul la informaţiile clasificate ce constituie secret de stat şi, respectiv, secret de serviciu al avocaţilor, în condiţiile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 182/2002, ar determina crearea unei breşe în sistemul naţional de protecţie a informaţiilor clasificate, respectiv a unei categorii profesionale care ar avea acces la astfel de informaţii în mod excedentar, peste nevoile ce rezultă din fiecare cauză penală în care avocaţii desfăşoară activităţi de asistenţă şi reprezentare.” Prin decizia nr. 199/2021 din 24 martie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (4) lit. g) şi ale art. 24 alin. (4) …

Citește mai mult

Motivele de neconstituționalitate invocate de Grupurile parlamentare ale PSD cu privire la revocarea Avocatului Poporului

În sesizarea de neconstituționalitate cu privire la Hotărârea Parlamentului României de revocare a Avocatului Poporului, a fost invocat Considerentul nr. 195 din Decizia nr. 80/2014 asupra propunerii legislative privind revizuirea Constituţiei României, unde Curtea Constituțională a reținut că ”situaţiile în care poate interveni revocarea trebuie individualizate cu precizie la nivelul legii, iar procedura care urmează să fie respectată în această situaţie trebuie, de asemenea, stabilită prin norme lipsite de orice echivoc, astfel încât să fie evitat riscul unei revocări arbitrarii.  Redăm integral motivele de neconstituționalitate invocate: SESIZARE DE NECONSTITUȚIONALITATE a Hotărârii Parlamentului României nr. 36  din 16 iunie 2021 pentru …

Citește mai mult

CCR a stabilit că revocarea Avocatului Poporului, Renate Weber este neconstituțională

Renate Weber își reia calitatea de Avocat al Poporului, urmând a-și exercita mandatul constituțional pentru care a fost numită prin Hotărârea Parlamentului României nr.18/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.524 din 26 iunie 2019. În ședința din data de 29 iunie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului hotărârilor Parlamentului, cu unanimitate de voturi, a admis sesizarea formulată de Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat din Senat și din Camera Deputaților și a constatat că este neconstituțională Hotărârea Parlamentului României nr.36/2021 pentru revocarea doamnei Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului. Curtea a reținut că legea care reglementează revocarea, …

Citește mai mult

Motivarea deciziei CCR cu privire la continuarea urmăririi penale de către procurorii DNA în cauze disjunse

CCR: ,,(…)decizia unilaterală subiectivă a procurorului de a păstra cauza disjunsă spre soluţionare schimbă practic instanţa competentă să judece fondul acesteia, întrucât, conform art. 36 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală, infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Direcţia Naţională Anticorupţie sunt judecate în primă instanţă de către tribunal, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor instanţe ierarhic superioare, în timp ce, aceeaşi cauză disjunsă, potrivit obiectului său, ar putea fi judecată de către judecătorie, dacă urmărirea penală ar fi efectuată potrivit regulilor generale de procedură.” Decizia nr. 231/2021 din …

Citește mai mult

Opinie separată Stanciu-Tănăsescu: Hotărârea CJUE ar fi putut deveni un argument suplimentar pentru ca jurisdicția constituțională din România să realizeze un reviriment de jurisprudență

La Decizia CCR din 8 iunie privind constituționalitatea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție există opinie separată din partea judecătoarelor Livia Stantiu și Simina Tănăsescu, în care se arată că Hotărârea CJUE din 18 mai privind Justiția din România ar trebui să ducă la reviriment al jurisprudenței Curții Constituționale. Amintim că potrivit Hotărârii CJUE, SIIJ ar trebui desființată. OPINIE SEPARATĂ În dezacord cu soluţia de la punctul 1 din dispozitivul deciziei pronunțată de Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.88 1 alin.(1)-(5), ale art.882 – 887, ale art.888 alin.(1) lit. …

Citește mai mult
error: Alert: Conținut protejat !!