Simona Gaci și Ștefan Iliescu

”Specialiștii” CJ Cluj s-au băgat la creații juridice. Opinia juridică care îi contrazice

După aproape patru ani, secretarul județului, directorul direcției juridice și noul președinte al Consiliului Județean au descoperit o Ordonanță de Urgență a Guvernului în vigoare din decembrie 2011. În baza acesteia, propun schimbarea directorului Aeroportului, David Ciceo, din funcția de președinte al Consiliului de Administrație. De partea acestuia este o Hotărâre de Guvern din 1997. Un avocat a scris o opinie juridică favorabilă directorului Aeroportului.

David Ciceo și Mihai Seplecan
David Ciceo și Mihai Seplecan

Președintele Consiliului Județean, Mihai Seplecan, alături de secretarul județului Simona Gaci și directorul direcției juridice Ștefan Iliescu au conceput un proiect de hotărâre de CJ, pus pe ordonea de zi de mâine, prin care încearcă să-l schimbe pe directorul Aeroportului, David Ciceo, din funcția de președinte al Consiliului de Administrație, situație care datează de ani. Directorul Aerportului susține că tot demersul este o răzbunare pentru că nu i-a făcut un favor lui Seplecan și fiind știută adversitatea între aparatul administrativ reprezentat de Simona Gaci și conducerea Aeroportului. De altfel, aceasta a și depus recent plângere penală împotriva celor de la Consiliul Județean, pe care o puteți citi AICI.

Ce-i drept că ridică semne de întrebare faptul că cei trei de la CJ Cluj invocă acum o Ordonanță de Urgență a Guvernului din 2011, potrivit căreia David Ciceo nu ar putea fi și director și președinte al CA al Aeroportului. În același timp, recunosc că există o Hotărâre de Guvern din 1997 care prevede că clar ”Directorul General este şi Preşedintele Consiliului de Administraţie”, dar spun că este o contradicție și că întâietate are ordonanța de urgență.

Prin urmare, au propus modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj 46/2014.

Extras din referatul președintelui CJ și al secretarului județului

  1. În forma actuală, litera a) a art. 10 prevede că:

“Art. 10. Consiliul de Administraţie este format dintr-un număr de 7 membri, având următoarea componenţă:

  1. Ciceo David Ioan, Preşedinte Consiliul de Administraţie, …………...”

Domnul David Ciceo deţine şi funcţia de Director General al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A.

  1. Totodată, a 14. alineat (1), în forma actuală prevede că “Preşedintele Consiliului de Administraţie este şi Directorul General al Aeroportului Internaţional  Avram  Iancu  Cluj  RA  în  conformitate  cu  Anexa  nr.  2  la Hotărârea Guvernului nr. 398 din 4 august 1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene. Competenţa de reprezentare în raport cu terţii şi în justiţie aparţine Preşedintelui Consiliului de Administraţie. Consiliul Judeţean Cluj încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire.”

Conform prevederilor art. 19 din O.U.G. nr.109/2011 “În cazul delegării atribuţiilor de conducere, potrivit dispoziţiilor art. 18, preşedintele consiliului de administraţie nu poate fi numit şi director general al regiei autonome.”

Este adevărat faptul că în  conformitate  cu  Anexa  nr.  2  la Hotărârea Guvernului nr. 398 din 4 august 1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene, Directorul General este şi Preşedintele Consiliului de Administraţie, însă această prevedere este în contradicţie cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr.109/2011.

Din acest motiv există o concurenţă a normelor juridice aplicabile, întrucât textul a două norme este aplicabil pentru aceeaşi situaţie.

Pentru a se stabili întâietatea unei norme juridice asupra altei norme se aplică următoarele principii de drept:

  • Lex superior derogat legi inferiori – conform căruia legea superioară are întâietate faţă de cea inferioară.

În speţă, contradicţia apare între o ordonanţă de guvern şi o hotărâre de guvern, motiv pentru care, în ierarhia actelor normative, ordonanţa are întâietate.

  • Lex specialis derogat legi generali – conform căruia norma specială primează faţă de cea generală.

Acest principiu se aplică atunci când devin concurente două norme de acelaşi rang; de ex.: în cazul dispoziţiilor contradictorii din legi diferite.

  • Lex posterior derogat legi prioriconform căruia legea mai recentă primează faţă de legea mai veche.

Şi conform acestui principiu de drept, ordonanţa de urgentă emisă în anul 2011, primează faţă de hotărârea Guvernului emisă în anul 1997.

Având în vedere cele de mai sus, domnul David Ciceo, nu poate deţine funcţiile de Director General şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie.

Astfel, se impune modificarea literei a) a art. 10 din Anexa 4, după cum urmează:

“a) Ciceo David Ioan, membru Consiliul de Administraţie, cetăţean român, născut în localitatea…………………………….., jud. ……………….., la data de ………………… domiciliat în mun. …………………….., str. …………………………., nr. ….. bl. ……., ap……………, jud. …………., identificat prin CI seria…., nr. ……………., eliberată de ……………………., la data de………………. CNP…………………………………”

Din acelaşi motiv se impune şi modificarea alineatelor 1 şi 4 ale articolului 14 respectiv:

“Art. 14. (1) Consiliul Judeţean Cluj încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat având ca obiect administrarea regiei autonome, care constituie anexă la actul administrativ de numire. Contractul de mandat cuprinde obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite de Consiliul Judeţean Cluj. În acest contract se prevăd în mod obligatoriu, alături de criteriile de performanţă specifice, şi obiective cuantificate privind reducerea obligaţiilor restante, reducerea pierderilor, creşterea profiturilor, a cifrei de afaceri, creşterea productivităţii muncii.”

………………..

“(4) Consiliul de administraţie alege un preşedinte dintre membrii săi. Şedinţele Consiliului de Administraţie sunt prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia de unul din membrii Consiliului, desemnat de preşedinte.”

Prin urmare, potrivit proiectului celor de la CJ, președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului ar urma să fie unul dintre membrii CA numiți politic, care nu au nicio treabă cu domeniul aeroportuar. Sursele noastre spun că este vizat un membru PNL din Gherla.

Prezentăm mai jos opinia juridică a avocatului Nicolae Ștefan, care îi contrazice pe cei de la CJ Cluj și arată de ce trebuie aplicate dispozițiile Hotărârii de Guvern.

opinie juridica stefan nicolae-1

opinie juridica stefan nicolae-2

 

 

Comments

comentarii

Rafael Nadal a câştigat patru meciuri la rând, lucru de care nu a mai fost capabil în ultimii doi ani.... Citește mai mult
Hidrologii au emis avertizări de cod Galben de viituri şi inundaţii pentru mai multe județe din țară, inclusiv pentru Cluj.... Citește mai mult

Lasă un răspuns