fbpx
Polițiștii locali la ”vânătoare”. Sursa foto: Andrei Maxim

Sinteză soluții recente de admitere a plângerilor contravenționale împotriva nepurtării măștii

Comisarul de Poliție, Christian Ciocan, îndeamnă contravenienții să invoce motive de anulare ale plângerilor contravenționale formulate împotriva amenzilor pentru nepurtarea măștii care nu se regăsesc printre considerentele de admitere a unor astfel de plângeri.

Față de manifestul comisarului de poliție apărut în spațiul public și mediatizat de diverse publicații, manifest prin care comisarul îndeamnă persoanele sancționate cu amendă pentru nepurtarea măștii de protecție să formuleze ,,contestație” și să invoce tot felul de motive aberante, neconstituționalitatea art.55, încălcarea drepturilor fundamentale si a libertății garantate de Constituţie şi că cei care emit acea amendă comit un abuz în serviciu, indicând persoanelor o procedură de contestare greșită, cu o taxă de timbru de 30 de lei în locul celei de 20 de lei, dar și inducerea în eroare a petenților referitor la faptul că nu este nevoie să se apeleze la un avocat și că li se va da un avocat din oficiu, etc, avocatul Adina Lincă a decis să sintetizeze din practica recentă a instanțelor de judecată unele considerente de admitere a plângerilor contravenționale pentru amenzile aplicate după pronunțarea Deciziei nr. 152 din 6 mai 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9, art. 14 lit. c^1)-f) și ale art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență și a ordonanței de urgență, în ansamblul său, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, în ansamblul său și a Deciziei nr. 457 din 25 iunie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (3) și (4), precum și ale art. 65 lit. s) și ș), ale art. 66 lit. a),b) și c) în ceea ce privește trimiterile la art. 65 lit. s), ș) și t) și ale art. 67 alin. (2) lit. b) în ceea ce privește trimiterile la art. 65 lit. s), ș) și t) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Ce zice Comisarul de Poliție, Christian Ciocan, care a postat un manifest anti-amendă pentru masca de protecție și atrage atenția asupra lacunelor legislative în baza cărora au fost amendați cetățenii României.

”Cum trebuie sa procedăm cu amenzile aplicate pentru nepurtarea pe faţă a măştii. Am spus “pe faţă” având în vedere faptul ca legea 55/2020 nu prevede nicăieri unde ar trebui purtată masca, iar toate celelalte acte normative inferioare ierarhic legii care ar fi trebuit să rezolve problema, sunt nule din start.

O altă gravă anomalie este faptul că instituirea stării de alertă doar prin Hotararea Guvernului şi fără control parlamentar, este neconstituţională. Starea de alertă nici nu este prevăzută in Constituţia României.
Cu toate acestea, poliţia dă amenzi cetățenilor României, chipurile, pentru nepurtarea măştii de protecţie. Dar procedând aşa, poliţiştii care o fac, comit infracţiunea de abuz în serviciu care se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Este vorba despre articolul 297 din Noul Cod Penal.
În consecință, orice român care a primit sau care va primi amendă pentru nepurtarea măştii, o poate contesta în instanţă pentru a i se anula. Vă prezint acum procedura:

Mai întâi, amenda nu trebuie semnată. Şi desigur, nu trebuie plătită. Apoi, din partea celui amendat, poliţistul care scrie acel proces verbal este obligat să scrie motivul pentru refuzul lui de a semna. Este important să i se dicteze poliţistului, iar el să scrie exact ce spune cel amendat. Va spune în cuvinte proprii că nu este de acord cu amenda pentru că (1) aceasta este neconstituţională, (2) pentru ca îi încalcă drepturi fundamentale si libertăți garantate de Constituţie şi (3) pentru că cei care emit acea amendă comit un abuz în serviciu. După ce este completat procesul verbal cu acele precizări, amenda urmează să vină prin poşta la domiciliul celui amendat.

Legea prevede că orice amendă poate fi contestată în termen de 15 zile de la acea dată calendaristică.

Se face o foto-copie a procesului verbal care se depune la Judecătoria de care aparţine cel amendat, împreună cu acea Contestaţie în care se solicită anularea amenzii. Această Contestaţie se bazează pe decizia nr. 457 din 25 Iunie 2020 a Curţii Constituţionale a României.

Contestaţia poate fi completată cu solicitarea instanței pentru tragerea la răspundere penală a agenților de politie care au întocmit procesul verbal, având in vedere că faptă lor se încadrează în prevederile articolului 297 din Noul Cod Penal care se referă la abuzul în serviciu.

Se pot solicita instanţei despăgubiri din partea persoanelor care au încălcat legea în dauna părții vatamate (pentru daune morale şi materiale).
Acolo unde există posibilitatea, Contestația se poate depune la Judecatorie şi electronic, prin mail. În acest caz, tot prin mail va veni din partea Judecătoriei numărul de Dosar înregistrat pe numele celui care a facut Contestația pentru anularea amenzii.

Dupa primirea numărului de Dosar, se plăteste taxa judiciară de timbru, care în prezent a ajuns la valoarea de 30 de lei.

Judecătoria va emite o Citaţie pe care o va trimite prin poştă contestatarului amenzii. După primirea Citaţiei pentru prezentarea la proces la data stabilită, dacă dintr-un motiv sau altul nu puteţi participa, se poate solicita în scris sau prin mail judecarea cazului in lipsă.

În acest caz, nu mai este nevoie să apelaţi la un avocat care să fie prezent acolo. Conform articolului 24 din Constituţie (alineatul 2), procesul va avea oricum un avocat numit din oficiu, dacă el nu este ales anticipat. Totuşi, este mult mai bine ca cel care a contestat amenda sa fie prezent la proces.

Este important ca în conținutul Contestației să se precizeze că în conformitate cu decizia Curţii Constituţionale a României nr. 457 din data de 25 Iunie 2020, nu se pot aplica sancţiuni în baza articolului 65 litera (h), pentru că Hotărârile de Guvern şi Ordonanțele sau Ordinele de ministru nu pot restrânge drepturile şi libertăţile cetățenești. Curtea Constituţională a desfiinţat aceste acte normative. Constituţia spune în articolul 53 că trebuie făcute doar prin lege.

Deci, numai cu 30 de lei se poate scăpa de orice amendă emisă de poliţie pentru nepurtarea măştii, mai ales cand este vorba despre nepurtarea ei în spaţii deschise, dar şi în celelalte cazuri.

Decizia instanței de anulare a amenzii va veni prin poştă.

Acum, trebuie să mai stim că în ultima perioadă, după ce patrioţii români amendați în acest mod şi au obţinut deja anularea amenzilor pentru nepurtarea măştii, unii poliţişti au înţeles că sunt puşi de şefii lor să facă abuz în serviciu şi au schimbat tactica: dau doar avertismente în loc de amenzi.

Deci vedeţi că se poate! Legea este de partea cetățeanului. Trebuie doar să ne facem partea, adică să ne folosim de oportunitățile legale pentru a ne apăra drepturile şi pentru a ataca în instanţă abuzurile pe care statul le face asupra cetățenilor prin intermediul poliţiei române.”

Deși domnul comisar are lacune serioase în ceea ce privește chestiunile de drept contravențional, își permite să publice o ,,procedură” în mare parte în contra dispozițiilor legale, dând sfaturi juridice eronate și care pot induce în eroare publicul, spune avocatul Adina Lincă.

Acesta mai adaugă că ,,este de reținut că nu toate plângerile contravenționale formulate împotriva proceselor verbale pentru nepurtatrea măștii de protecție sunt admise, există hotărâri prin care se resping astfel de plângeri, chiar multe aș spune.

Nu se desemnează avocat din oficiu și instanța nu este obligată să admită plângerea contravențională, de aceea este necesar să se apeleze la un avocat care să formuleze plângerea contravențională și care să invoce în apărare motivele pertinente și probele adecvate fiecărei situații de fapt.

Voi face și o sinteză a hotărârilor de respingere a plângerilor contravenționale, în prealabil vă pot spune că menținerea sancțiunilor s-a dispus în general pentru lipsa dovedirii unei stări de fapt contrare celei reținute de agentul constatator, dar și a aprecierii asupra comportamentului contravenientului ca fiind reiterant sau necorespunzător.”

Redăm sinteza practicii recente a instanțelor judecătorești, pentru jurisprudența anterioară puteți citi sinteza soluțiilor aici:

,,Încep sinteza cu o speță particulară, în care Judecătoria Cluj-Napoca, prin hotărârea nr. 1172 din 24.02.2021 a anulat procesul verbal și a obligat intimata și la plata contravaloarii transportului achitat de petent pentru deplasarea la termenele de judecată fixate.

,, Analizând legalitatea și temeinicia actului constatator și sancționator, instanța constată că la momentul întocmirii procesului-verbal de contravenție (…)nr. (…)/17.07.2020 au fost respectate prevederile art.16 alin.1 din OG nr.2/2001. Dispozițiile Deciziei CCR nr.152/2020 nu sunt aplicabile în cazul dedus judecății în condițiile în care privesc neconstituționalitatea dispozițiilor art.28 din OUG nr.1/1999 rep.și a OUG nr.34/2020 în întregime, iar, în procesul-verbal de contravenție contestat, a fost reținută săvârșirea faptei prevăzute de Legea nr.55/2020.

În ceea ce privește starea de fapt reținută, instanța constată că, în seara zilei de 17 iulie 2020, petentul, însoțit de un perieten, se afla în incinta complexului comercial Iulius Mall din Cluj-Napoca. Martorul C.C., ce își desfășoară activitatea ca și agent de pază, i-a văzut pe cei doi coborând din lift, iar apoi petentul i-a adresat o întrebare legată de locația unui magazin. În timpul scurtei conversații avute cu petentul, acesta purta mască de protecție.

Din vizualizarea imaginilor surprinse de camera nr.43 reiese că petentul și prietenul său s-au oprit căteva momente în zona magazinului M., iar apoi, în fața magazinului Bigotti au fost opriți de cei trei agenți ce se aflau în patrulare. În imaginile surprinse de camera nr.43 petentul poate fi văzut purtând masca de protecție. Intersectarea cu agenții de poliție a avut loc la ora 19:01:50 în fața magazinului Bigotti, iar, din poziția în care petentul este filmat, masca de protecție pare a fi purtată corespunzător. Dealtfel, chiar și în procesul-verbal de contravenție se menționează că petentul avea masca de protecție fixată pe gură, iar împrejurarea că nu i-ar fi acoperit și nasul a determinat agentul constatator să îi atragă atenția asupra modului în care masca trebuie purtată.

Cu toate acestea, se observă că, prin procesul-verbal de contravenție întocmit ulterior, petentul a fost sancționat contravențional cu amenda de 1.000 lei, amendă ce nu respectă principiul de proporționalitate dintre fapta menționată anterior (neacoperirea nasului cu masca de protecție) și sancțiunea aplicată. Explicația ce poate justifica cuantumul amenzii o reprezintă, probabil, atitudinea de nemulțumire manifestată de petent față de cele ce îi erau imputate. Însă, indiferent de reacția petentului, agentul constatator nu putea reține în sarcina acestuia săvârșirea contravenției prevăzute de art.65 lit.h din Legea nr.55/2020 pe motiv că a avut o atitudine necorespunzătoare și ar fi afirmat că „măsurile sunt prea stricte”, respectiv „eu vă plătesc vouă salariile”, stârnind indignarea cetățenilor care tranzitau mall-ul. Or, pe de o parte, din imaginile surprinse de camerele amplasate în incinta complexului comercial, nu reiese nicio „indignare” a cetățenilor, iar, pe de altă parte, în situația în care petentul ar fi manifestat o astfel de atitudine agentul constatator, ar fi putut să constate săvârșirea unei alte contravenții.

Ca urmare, prin raportare la textul legal în baza căruia a fost sancționat contravențional petentul, se impune a se stabili dacă acesta se face sau nu vinovat de săvârșirea contravenției reținute în sarcina sa.

Potrivit art.1 din Ordinul Ministerului Sănătății nr.874/22.05.2020 pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise, spațiile comerciale și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile și cu respectarea instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra persoanelor, stabilite conform art.5 alin.2 lit.d întrunește elementele constitutive ale contravenției prevăzute de art.65 lit.h din Legea nr.55/2020.

În cazul dedus judecății se constată că petentul avea mască de protecție în incinta centrului comercial, iar, din imaginile vizuașizate, nu reiese că ar fi purtat-o necorespunzător. Ca urmare, în sarcina sa nu poate fi reținută săvârșirea contravenției prevăzute de art.65 lit.h din Legea nr.55/2020. În baza art.34 din OG nr.2/2001, instanța va admite plângerea formulată și va dispune anularea procesului-verbal de contravenție(…) nr.(…)/17.07.2020 și a amenzii aplicate.

În baza art.453 alin.1 rap. la art,.451 alin.1 C.pr.civ. intimata va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată în favoarea petentului, în cuantum de 2.459,50 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru achitată potrivit chitanței seria (…)/2020 nr.(…)/04.08.2020 (f.10) și contravaloarea transportului achitat de petent pentru deplasarea la termenele de judecată fixate, potrivit dovezilor depuse la filele 40-42, 47-48.”

 Judecătoria Timișoara-Hotărârea nr.1979 din data de 17.02.2021

,, Instanța reține că petentul a recunoscut în mod expres săvârșirea contravenției de mai sus, respectiv faptul că nu a purtat masca de protecție la momentul în care a fost surprins de către agentul constatator, motivând acest aspect prin aceea că nu a apucat să-și pună masca întrucât abia coborâse din autoturism si urma sa o pună imediat.

În ceea ce privește apărarea petentului conform căreia la art. 65 lit. h din Legea nr. 55/2020 nu este stipulat că este obligat să poarte mască de protecție în spațiile publice deschise, instanța nu o poate reține ca fiind întemeiată. Astfel, dispozițiile art. 65 lit. h din Legea 55/2020 este o dispoziție de trimitere iar obligația purtării măștii de protecție este prevăzută de dispozițiile art. 3 din Anexa nr. 2 la HG 856/2020, redate anterior si care se completează norma de sancționare.

Instanța constată, astfel, că starea de fapt consemnată în procesul-verbal contestat este conformă realității, astfel încât petentul se face vinovat de săvârșirea contravenției reținute în sarcina sa.

Cu privire la sancțiune, instanța are în vedere dispozițiile art. 21 alin. (3) din O.G. 2/2001 potrivit cărora aceasta se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și de mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului. De asemenea dispozițiile art. 7 alin. 2 din OG 2/2001 prevăd că ,,avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă.”

Instanța va dispune înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale în cuantum de 500 lei aplicate petentului prin procesul verbal de contravenție (…)nr.(…) din data de 19.10.2020, cu sancțiunea avertisment, având în vedere că petentul a recunoscut contravenția săvârșită, respectiv că nu a purtat masca de protecție obligatorie, caz în care instanța reține că aplicarea unei amenzi în cuantum de 500 lei, este disproporționată față de gradul de pericol social al faptei săvârșite de acesta.

Trebuie avut în vedere faptul că petentul a fost sancționat pentru o singură faptă, fără ca în sarcina sa să mai fie reținute și alte contravenții.

Apreciind totodată că sancțiunile de drept contravențional au, în genere, un caracter preventiv-educativ, scopul principal al dreptului contravențional fiind reprezentat de combaterea săvârșirii de noi contravenții, instanța va reindividualiza sancțiunea contravențională care i-a fost aplicată petentului și va dispune înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale în cuantum de 500 lei aplicată prin procesul-verbal de contravenție (…) nr.(…) din data de 19.10.2020, cu sancțiunea avertisment și va atrage atenția petentului asupra necesității respectării dispozițiilor legale, respingând în rest cererea, ca neîntemeiată.”

Judecătoria Timișoara, Hotărâre nr. 879 din 26.01.2021

,,In ceea ce priveste temeinicia actului, analizand inscrisurile depuse la dosarul cauzei, respectiv procesul-verbal de contraventie si raportul agentului constatator aflat la fila 13 a dosarului, instanta retine ca savarsirea de catre petent a contraventiei a fost constata personal de catre agentul de politie locala legal abilitat in acest sens (ex propriis sensibus).

Cu toate acestea, din declarația martorei oculare audiata in cauza a rezultat că acesta si petentul au fost singurii clienti din local si ca ei se jucau de peste o ora la cate un aparat electronic de jocuri de noroc din bar in timp ce consumau o cafea, respectiv o bere, moment in care a sosit agentul de politie si i-a intrebat de ce nu poarta masca, au raspuns ca masca nu este obligatorie cat timp consuma bauturi si, cand petentul a spus ca nu va semna procesul-verbal, agentul de politie a plecat si a revenit cu 2 procese-verbale de contraventie prin care martora a primit un avertisment, iar petentul amenda contraventionala de 1.000 lei (f. 22).

Raportat la durata de peste 1 ora a jocului de noroc practicat de catre petent, instanta retine ca acesta a reprezentat activitatea principala desfasurata de catre el in local, iar nu consumul cu intermitente al unei beri, astfel incat, chiar daca nu era depasita capacitatea de 30% a localului, el avea obligatia de a purta masca de protectie astfel incat sa-i acopere nasul si gura in toate momentele in care se juca la aparat fara sa consume efectiv bere, asa cum s-a intamplat la momentul sosirii agentului constatator, conditii in care petentul se face vinovat de savarsirea culpabila a contraventiei retinute in sarcina lui.

Cu toate acestea, potrivit dispoz. art. 21 al. 3 din O.G. nr. 2/2001 “sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsite a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal”. Art. 7 al. 2 din acelasi act normativ prevede ca avertismentul se aplica in cazul in care fapta este de gravitate redusa.

Avand in vedere faptul ca petentul se afla la prima fapta de acest gen care nu a produs urmari, impunandu-se o diferenta de tratament față de cei recidivisti, tinand si cont de circumstantele savarsirii faptei, respectiv de tratamentul diferit aplicat nejustificat de agentul constatator pentru o fapta identica, savarsita in acelasi loc, sanctionata doar cu avertisment (f. 8), instanta considera ca sanctiunea amenzii contraventionale egale cu maximul legal de 1.000 lei aplicata petentului nu corespunde gradului de pericol social concret al faptei, apreciind ca aplicarea sanctiunii avertismentului este suficienta pentru atentionarea petentului in vederea evitarii pe viitor a savarsirii acestei contraventii.

Pentru aceste motive, in baza dispoz. art. 34 al. 1 din O.G. nr. 2/2001 care consacra principiul legalitatii raspunderii contraventionale, instanta va admite in parte plangerea contraventionala, va dispune inlocuirea sanctiunii amenzii de 1.000 lei aplicate prin procesul-verbal de constatare a contraventiei (…) nr. (…) încheiat la data de 23.10.2020 cu sanctiunea avertismentului, urmand sa respinga in rest plangerea contraventionala ca nefondata și va lua act că nu au fost solicitate cheltuieli de judecată.”

Judecătoria Sectorul 2 București, Hotărâre nr. 1167 din 10.02.2021

,,În ceea ce privește individualizarea sancțiunii, instanța arată că revine organelor specializate în constatarea faptelor contravenționale în domeniul lor de activitate, să aprecieze asupra gravității acestora și asupra cuantumului sancțiunilor.

Drept urmare a specializării lor, dar și din cauza apropierii față de faptă și de momentul săvârșirii acesteia, trebuie să li se recunoască agenților constatatori o anumită marjă de apreciere.

Rolul instanței este, prin urmare, subsidiar, și impune intervenția acesteia în cazul în care sancțiunea este aplicată în mod nelegal sau în condițiile în care există o disproporție vădită între circumstanțele săvârșirii faptei și sancțiune.

Totodată, instanța arată că legiuitorul a prevăzut pentru anumite fapte contravenționale sancțiunea amenzii și în considerarea gradului de pericol social al acestora, sancțiunea având nu doar un rol punitiv, ci și unul preventiv-educativ, urmărind ocrotirea relațiilor sociale și formarea unui spirit de responsabilitate, astfel că înlocuirea sancțiunii amenzii cu cea avertismentului nu se poate dispune decât în mod excepțional.

În speță, petentului i s-a aplicat o amendă contravențională în cuantum de 1.000 lei, așadar orientată spre minimul prevăzut de lege.

Din raportul anexat întâmpinării rezultă că agentul de poliție a constatat că petentul purta masca de protecție facială doar cât să-i acopere gura. Agentul de poliție a intenționat să-i aplice petentului un avertisment verbal, solicitându-i să poarte masca facială de protecție în mod corespunzător. Petentul fiind vizibil deranjat a făcut afirmația „Haideți domnule, terminați cu măștile ăstea, nu vedeți că o am?”, intenționând să demareze și lăsând masca de protecție sub bărbie. Constatând că avertismentul verbal nu și-a atins scopul, agentul de poliție i-a adus la cunoștință că urmează să-i aplice o amendă. Luând la cunoștință cuantumul amenzii, petentul a avut un comportament sfidător la adresa organelor de poliție, comunicând printre altele și faptul că aceste amenzi sunt aplicate degeaba și că va face contestație, legea fiind neconstituțională.

Instanța constată că sancțiunea a fost aplicată cu respectarea prevederilor legale, dar având în vedere că petentul nu a mai fost sancționat pentru abateri contravenționale, în raport de conduita anterioară a petentului, instanța va înlocui amenda cu sancțiunea averstimentului.

Față de cele expuse anterior, instanța va admite în parte plângerea contravențională, va dispune înlocuirea sancțiunii amenzii aplicată prin procesul-verbal contravențional(…) nr. (…) 16.11.2020 cu sancțiunea avertismentului și va atrage atenția petentului ca pe viitor să respecte dispozițiile legale în vigoare.”

Judecătoria Odorheiu Secuiesc, Hotărârea nr. 414 din 16.02.2021

,, Din referatul agentului constatator, depus odată cu întâmpinarea, rezultă o stare de fapt diferită de cea consemnată în procesul-verbal. Astfel, deși în procesul-verbal se consemnează că petentul nu purta mască de protecție, în referat se arată că petentul purta mască, însă aceasta „nu acoperea nasul și gura, conform legii”. Chiar dacă legea sancționează atât nepurtarea măștii de protecție, cât și nepurtarea acesteia astfel încât să acopere și nasul și gura, gravitatea socială a celor două ipoteze este diferită întrucât nepurtarea măștii denotă un dispreț total față de lege și față de măsurile luate de autorități pentru stoparea pandemiei, în timp ce purtarea necorespunzătoare a măștii, respectiv numai pe gură, reflectă o periculozitate socială mai atenuată a contravenientului, putând fi cauzată chiar și de alunecarea măștii.

Raportat la starea de fapt rezultată în urma cercetării judecătorești, instanța reține că petentul a săvârșit fapta contravențională consemnată în procesul-verbal. Având însă în vedere circumstanțele săvârșirii contravenției, sancțiunea avertismentului ar fi fost proporțională cu gradul de pericol social al faptei și adecvată pentru îndreptarea comportamentului contravenientului. Aplicarea amenzii fără nicio avertizare a contravenientului de a se conforma regulilor de purtare a măștii, în condițiile în care acesta este la prima abatere de acest fel, este apreciată de instanță ca fiind o individualizare a sancțiunii care nesocotește disp. art. 5 alin. 5 și art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001. Deși amenda este în limitele prevăzute de actul normativ, nu este proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului.

În consecință, în temeiul art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, instanța va dispune admiterea în parte a plângerii, astfel cum a cerut în subsidiar petentul, înlocuind sancțiunea amenzii aplicate prin procesul-verbal de contravenție cu avertisment.”

Judecătoria Cluj-Napoca, Hotărârea nr. 1165 din 24.02.2021

,, În ceea ce privește argumentele aduse în motivarea plângerii contravenționale, referitoare la existența unor afecțiuni ce ar scuti petenta de obligativitatea purtării măștii de protecție, instanța constată că, potrivit art.1 pct.2 din Anexa la Ordinul Ministerului Sănătății nr.874/22.05.2020 medicul de medicina muncii, în urma evaluării riscului, poate decide exceptarea de la respectarea acestei obligații, în cazul persoanelor ce suferă de boli ce le afectează capacitatea de oxigenare.

În cazul dedus judecății petenta a depus la dosar copia adeverinței medicale eliberată de medic de familie M.D.C. (f.4). Contrar afirmațiilor cuprinse în întâmpinare, actul medical eliberat în data de 21 iulie 2020 nu poate fi apreciat ca fiind constituit „pro causa”. Apoi, se observă că intimatul se află într-o eroare, confundând probabil situațiile ce reprezintă spețe distincte. Astfel, în adeverința eliberată pe numele petentei nu sunt menționate ca și afecțiuni „HTA, diabet zaharat și obezitate”, ci „astm bronșic persistent, teren alergic hipotiroidism”, afecțiuni ce sunt de natură a afecta capacitatea de oxigenare a pacientului, fiind întemeiată recomandarea medicului de scutire de la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice.

Însă, într-adevăr, această recomandare a medicului de familie al petentei se impunea a fi certificată de un medic specialist în medicina muncii, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Or, petenta din necunoaștere probabil, iar angajatorul său din neglijență, nu a solicitat emiterea unei astfel de evaluări de către medicul specialist. În aceste condiții, petenta se face vinovată de săvârșirea contravenției prevăzute de art.65 lit.h din Legea nr.55/2020, situația sa particulară de scutire de la respectarea obligației de purtare a măștii de protecție, la locul de muncă, nefiind certificată de un medic în medicina muncii.

În condițiile în care, potrivit art.68 din Legea nr.55/2020 contravențiilor li se aplică regulile cuprinse în OG nr.2/2001, instanța, procedând la analizarea sancțiunii aplicate, constată că scopul urmărit prin aplicarea sancțiunii contravenționale, poate fi atins, în cazul dedus judecății, și prin aplicarea sancțiunii avertismentului. Astfel, petenta în mod evident suferă de afecțiuni de natură a atrage exceptarea de la obligativitatea purtării măștii de protecție, chiar dacă nu a solicitat unui medic specialist emiterea unei decizii în acest sens. Apoi, în motivarea plângerii formulate se face referire la o masă de lucru protejată de plexiglass, în spatele căruia se afla petenta la momentul intării în magazin a agentului constator, afirmație ce nu a fost contrazisă prin întâmpinare. Deasemenea, petenta menționează că, la intrarea agentului în magazin, și-a așezat în mod corespunzător pe față masca de protecție. Or, pentru toate aceste motive, se poate reține o circumstanțiere în favoarea petentei, circumstanțiere care să justifice aplicarea sancțiunii avertismentului.

Față de cele prezentate, instanța, în baza art.34 rap. la art.5 alin,.2 lit.a și la art.21 alin.3 din OG nr.2/2001 va admite în parte plângerea formulată și va dispune înlocuirea sancțiuni amenzii aplicate, în cuantum de 500 lei, cu sancțiunea avertismentului.”

Judecătoria Gherla, Hotărârea nr. 83 din 10.02.2021

,,În cuprinsul plângerii, petentul a susținut că se afla în parcarea auto special amenajată autoturismelor care efectuează transport taxi, că a coborât din taxi pentru a fuma o țigară și că masca a rămas în autoturism. Intimatul nu a contestat aceste aspecte, dar susține că dorința personală a petentului de a fuma nu poate fi reținută drept temei pentru înlăturarea caracterului contravențional al faptei și nici pentru exonerarea acestuia de la plata amenzii, care a fost aplicată pentru o faptă pe care însuși petentul a recunoscut-o.

Instanța nu poate primi apărările intimatului câtă vreme, în temeiul art. 3 din Hotărârea nr. 50 din 26.10.2020, petentului îi era permisă înlăturarea măștii de protecție pentru o perioadă scurtă de timp pentru a fuma. În cuprinsul procesului verbal atacat nu s-a reținut că petentul s-ar fi aflat într-o zonă de trafic pietonală sau la o distanță mai mică de 2 metri față de alte persoane, astfel încât, instanța constată că petentul, care se afla într-o parcare auto, avea posibilitatea de a-și înlătura masca pentru a fuma, motiv pentru care nu se face vinovat de fapta reținută în sarcina sa.

Pentru motivele de fapt și de drept expuse în cele ce preced, instanța va dispune anularea procesului verbal atacat, inclusiv sub aspectul sancțiunii aplicate.”

Judecătoria Sector 3 București, hotărârea nr. 12348 din 14.12.2020

,, Potrivit art.65 lit.h din Legea nr.55/2020, constituie contravenție nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, iar dispozițiile art. 66 alin.1 lit. a din același act normativ stabilesc că pentru contravențiile de la art.65 lit.h se aplică sancțiunea amenzii de la 500 lei la 2.500.

În cazul unui contravenient minor, dispozițiile art. 11 alin.3 din O.G. nr.2/2001 stabilesc că minimul și maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate.

În prezenta cauză, petentul nu a purtat masca de protecție, fapta prezentând un pericol social mediu, care rezultă chiar din materialitatea ei.

Prin procesul verbal de contravenție a fost aplicată o sancțiune principală constând în amendă în cuantum de 500 lei, fiind aplicată o sancțiunea orientată spre minimul prevăzut de dispozițiile legale având în vedere starea de minoritate a petentului.

Din cuprinsul procesului verbal de contravenție nu rezultă motivele care au determinat individualizarea sancțiunii aplicate și aplicarea unei sancțiuni peste minimul prevăzut de dispozițiile legale, fiind arătată numai îndeplinirea condițiilor conținutului constitutiv al contravenției.

La individualizarea sancțiunii contravenționale, instanța va avea în vedere starea de minoritate a petentului și faptul că a recunoscut fapta în fața instanței. Lipsa unor mențiuni ale petentului în cuprinsul procesului verbal și însușirea prin semnătură a acestei observații de către petent în cuprinsul procesului verbal de contravenție nu influențează aceste considerente în condițiile în care procesul verbal de contravenție nu a fost încheiat în prezența reprezentatului legal al petentului.

Față de aceste considerente, instanța apreciază că sancțiunea amenzii în cuantum de 500 lei este disproporțională cu fapta reținută în sarcina petentului prin procesul verbal de contravenție contestat. Prin urmare, instanța va admite cererea privind înlocuirea amenzii în cuantum de 500 lei cu sancțiunea avertismentului.”

Judecătoria Brașov, Hotărârea nr. 1361 din 23.02.2021

,,Pe fond: Instanta retine ca fiind fondata sustinerea petentei in sensul in care se afla in una dintre situatiile de exceptie de la purtarea mastii, exceptie prevazuta de art. 3 din Hotararea nr. 50/2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și clarificarea unor aspecte referitoare la aplicarea prevederilor H.G. nr. 856 din 14.10.2020 privind prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 emisa de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, text avand urmatorul continut:

Art. 3: În localitățile sau județele în care portul măștii de protecție este obligatoriu în spațiile deschise, este permisă înlăturarea acesteia pentru perioade scurte de timp în vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau băuturi în afara teraselor, cât și pentru desfășurarea activităților sportive individuale sau altor asemenea activități, doar dacă persoanele sunt în afara zonelor de trafic pietonal și la minim 2 metri față de alte persoane.

Concret, instanta retine ca, de vreme ce petenta consuma alimente, a fost indreptatita sa inlature masca de protectie. Pe de alta parte, instanta observa ca organul constatator nu a descris complet fapta, in sensul in care nu a indicat distanta la care orice alta persoana se afla in raport cu petenta, in asa fel incat sa rezulte imprejurarile de fapt care disting lipsa comiterii contraventiei.

In concluzie:Instanta retine ca plangerea este fondata, urmand a fi admisa.”

Judecătoria Bacău, Hotărârea nr. 555 din 03.02.2021

,, Prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor (…) nr.(…) încheiat la data de 18.09.2020 de intimata Direcția de Sănătate Publică Bacău, petenta a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 500 lei, în temeiul art. 66 și art. 65 lit. h din Legea nr. 55/2020, întrucât la control efectuat în data de 18.09.2020 la Școala Gimnazială E.B. din (…), jud. Bacău s-a constatat că, în calitate de profesor învățământ preșcolar, petenta a fost identificată în sala de clasă, în prezența preșcolarilor, nepurtând masca de protecție. În cuprinsul procesului-verbal, se menționează că la baza controlului a stat sesizarea înregistrată sub nr. (…)/15.09.2020. Prin această sesizare(fila 20 verso), se solicită Direcției de Sănătate Publică Bacău efectuarea de verificări privind modul de respectare a normelor igienico-sanitare din cadrul Școlii nr. 1 Măgura de către personalul unității de învățământ.

Analizând din oficiu legalitatea procesului verbal în temeiul art.34 din OG nr.2/2001, instanța constată că acesta a fost întocmit cu respectarea dispozițiilor art.17 din OG 2/2001, cuprinzând toate elementele esențiale prevăzute de lege sub sancțiunea nulității absolute.

În ceea ce privește temeinicia procesului-verbal, instanța reține că petenta recunoaște faptul că în data de 18.09.2020 avea masca poziționată sub nas.

Potrivit ORDINULUI din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2(EMITENT: MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII – Nr. 5.487 și MINISTERUL SĂNĂTĂȚII – Nr. 1.494), PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 804 din 1 septembrie 2020, în vigoare la data controlului din 18.09.2020, ”masca de protecție este obligatorie pentru întreg personalul unității de învățământ și va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învățământ și în timpul recreației (atunci când se află în interior și exterior)”.

De asemenea, conform Ordinului din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă (EMITENT: MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE – Nr. 3.577 și MINISTERUL SĂNĂTĂȚII – Nr. 831),PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 403 din 16 mai 2020, în vigoare la data controlului din 18.09.2020, Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, toți angajații din sectorul public și privat au obligația să urmeze măsurile de mai jos: b) poartă măștile de protecție care să acopere nasul și gura la locurile de muncă organizate de angajatori.

În temeiul art. 65 lit. h din Legea nr. 55/2020, nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. d) constituie contravenție și se sancționează în baza art. 66 alin.1 lit. a din același act normativ cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei.

Astfel, purtarea măștii de protecție în mod necorespunzător echivalează cu nepurtarea măștii, ceea ce înseamnă că agentul constatator a realizat o corectă încadrare juridică a faptei reținute în sarcina petentei.

În ceea ce privește sancțiunea aplicată, instanța reține că potrivit art.21 alin.3 din OG nr.2/2001, sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal. Ținând seama de împrejurările concrete de săvârșire a faptei, având în vedere că nu s-au produs consecințe vătămătoare asupra preșcolarilor, instanța apreciază că se impune aplicarea unui avertisment.

Având în vedere toate aceste considerente și văzând prevederile art.34 alin.1 și ale art.7 alin.1 din O.G.2/2001, instanța va admite în parte plângerea, sens în care va dispune înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale în cuantum de 500 lei cu sancțiunea avertismentului. Va menține celelalte prevederi ale procesului-verbal atacat.”

Judecătoria Turnu Măgurele, Hotărârea nr. 153 din 03.03.2021

,, Astfel, pentru respectarea principiului proporționalității sancțiunii contravenționale instanța are în vedere împrejurările în care a fost comisă fapta, respectiv aspectul că petenta a purtat mască de protecție însă aceasta nu era purtată în mod corespunzător astfel încât să-i acopere nasul și gura.

Totodată, instanța constată că din răspunsul la adresa înaintată către DSP Teleorman, rezultă că diagnosticul stabilit petentei face referire la afecțiuni pulmonare care pot afecta capacitatea de oxigenare.

Conform pct. 2 lit.a din anexa Ordinului privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă: ,, Masca trebuie purtată în orice spațiu public, spații comerciale, mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată durata prezenței în aceste spații. În funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot exista unele excepții, astfel: b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare.’’ Astfel, instanța reține că deși petentei i-a fost stabilit un diagnostic care s-ar încadra în excepțiile prevăzute de lege, aceasta nu deține un document care să ateste în mod expres posibilitatea acesteia de a nu purta mască de protecție.

Prin urmare, instanța apreciază că, deși respectarea prevederilor încălcate de petentă este deosebit de importantă în contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, totuși fapta comisă de contravenient are o gravitate scăzută prin raportare la criteriile analizate anterior.

În concluzie, instanța consideră că aplicarea unui avertisment prin care i se aduce la cunoștință cetățeanului că purtarea corespunzătoare a măștii este esențială pentru stoparea răspândirii virusului și revenirea cât de curând la o stare de normalitate este suficientă pentru responsabilizarea petentei. În plus, instanța în temeiul art.7 alin.(1) din O.G. nr. 2/2001, atrage atenția contravenientului asupra faptului că la următoarea abatere de această natură i se va aplica o sancțiune mai severă.

Având în vedere toate aspectele analizate, instanța va admite în parte acțiunea, va dispune înlocuirea amenzii contravenționale cu avertismentul și va exonera petenta de la plata amenzii.”

Judecătoria Sector 4 București, hotărârea nr. 1303 din 04.02.2021

,,Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanta reține că petentul nu a făcut dovada unei situații de fapt contrarii celei descrise în actul constatator al contravenției, deși sarcina probei îi revenea acestuia.

Astfel, potrivit art. 65 lit. h din Legea nr. 55/2020, constituie contravenție nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului risc produs asupra sănătății persoanelor stabilite conform art. 4 alin. 2 lit. d. conform art. 5 alin. 2 lit. d din Legea nr. 55/2020 „măsurile pentru asigurarea rezilienței comunităților sunt: măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, inclusiv instituirea carantinei și izolării la domiciliu”.

De asemenea, conform art. din anexa nr. 2 la HG nr. 856/2020 „în condițiile art. 5 alin. 2 lit. d din Legea nr. 55/2020, în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile stablite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. 2 din Legea nr. 55/2020.”

În ceea ce privește existența faptei și a vinovăției, instanța reține că petentul a recunoscut fapta, arătând că într-adevăr, la momentul controlului nu purta masca corespunzător întrucât gusta niște struguri și apoi a purtat-o regulamentar.

În ceea ce privește individualizarea sancțiunii, instanța apreciază că a fost corect aplicată, dar că se impune înlocuirea amenzii în cuantum de 1.000 lei cu avertisment întrucât fapta nu prezintă o mare gravitate în condițiile în care petentul și-a dat masca jos pentru un moment scurt.

Pentru aceste considerente, instanța va admite în parte plângerea și va dispune înlocuirea amenzii în cuantum de 1.000 lei cu avertisment.”

Judecătoria Odorheiu Secuiesc, hotărârea nr. 325 din 09.02.2021

,,Din conținutul procesului-verbal, din starea de fapt descrisă în plângere de către contravenient și din modul în care este redată fapta contravențională în întâmpinare și în raportul întocmit de agentul constatator, rezultă că în data de 05.11.2020, ora 19:50 petentul lucra la un magazin alimentar fără a purta masca astfel încât să acopere gura și nasul. Agentul care a constatat acest lucru i-a solicitat să se conformeze măsurilor legale privind combaterea pandemiei, însă acesta a avut o atitudine care agentului i s-a părut ofensatoare. În raport nu este menționat dacă petentul s-a conformat sau nu solicitării agentului, ceea ce conduce la prezumția că a făcut-o. Pe de altă parte, se menționează că „datorită faptului că acesta (petentul- n.n.) a continuat cu aceste insistențe, i s-a adus la cunoștință că va fi sancționat cu 1000 lei …”. Rezultă, așadar, că individualizarea sancțiunii nu s-a efectuat în raport cu pericolul social al contravenției constatate, ci pentru atitudinea petentului față de agentul constatator, avută după săvârșirea faptei, cu nesocotirea criteriilor de individualizare prevăzute de art. 5 alin. 5 și art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001.

Raportat la starea de fapt rezultată în urma cercetării judecătorești, instanța reține că fapta contravențională a existat și a fost săvârșită cu vinovăție de contravenient. De altfel, prin plângere petentul nu a contestat faptul că nu purta masca de protecție în mod corespunzător. Cu toate acestea, sancțiunea aplicată nu este proporțională cu gradul de pericol social al faptei și adecvată pentru îndreptarea comportamentului contravenientului. Aplicarea amenzii după ce contravenientul s-a conformat regulilor de purtare a măștii este apreciată de instanță ca fiind o individualizare a sancțiunii care nesocotește disp. art. 5 alin. 5 și art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001, respectiv deși este în limitele prevăzute de actul normativ, nu este proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului.

În consecință, în temeiul art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, instanța va dispune admiterea în parte a plângerii, astfel cum a cerut în subsidiar petentul, înlocuind sancțiunea amenzii aplicate prin procesul-verbal de contravenție cu avertisment.”

Judecătoria Arad, hotărârea nr. 419 din 28.01.2021

,,Petenta a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 500 lei prin procesul-verbal de contravenție (…) nr. (…)/07.11.2020 întocmit de intimata A., reținându-se că la data de 07.11.2020, în timp ce se afla în zona pieței Mihai Viteazul din A., nu a purtat masca de protecție în mod corespunzător, astfel încât să acopere nasul și gura, fapta fiind prevăzută de art. 65 lit. h din Legea nr. 55/2020.

Verificând din oficiu legalitatea procesului-verbal de contravenție, în raport cu mențiunile a căror lipsă atrage nulitatea absolută a acestuia, instanța constată că în cauză nu există lipsuri ori mențiuni necorespunzătoare, astfel că, sub acest aspect, procesul-verbal este legal încheiat.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal de contravenție :

În speță, petenta nu a contestat temeinicia procesului-verbal, recunoscând că nu a purtat corect masca, însă a solicitat înlocuirea amenzii cu avertisment, pe motiv că este la prima abatere.

Așadar, procesul-verbal este temeinic.

În ceea ce privește însă sancțiunea contravențională aplicată (amendă în cuantum de 500 lei), instanța apreciază că se impune înlocuirea sa cu sancțiunea avertismentului, având în vedere că petenta a recunoscut săvârșirea faptei și este la prima abatere de acest fel (intimatul n-a dovedit c-ar mai fi avut abateri).

Față de cele de mai sus, plângerea va fi admisă, iar amenda va fi înlocuită cu avertisment.”

Judecătoria Brașov, hotărârea nr. 9734 din 16.02.2021

,, Potrivit art. 7 al. 2 din O.G. nr. 2 / 2001 : Avertismentul se aplica in cazul in care fapta este de gravitate redusa.

Instanta apreciaza ca fiind pertinente sustinerile petentului in sensul in care ii este imposibil sa poarte masca, data fiind greutatea in respiratie, bolile de care sufera.

Ca urmare, instanta a retinut ca fapta contravenientului A.A., in contextul descris de el insusi si pe care instanta il gaseste ca fiind plauzibil, este de o gravitate redusa, asa incat va admite plangerea formulata si va inlocui sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 500 lei cu sanctiunea avertismentului.”

Judecătoria Odorheiu Secuiesc, hotărârea nr. 369 din 11.02.2021

,,Ca temei legal de incriminare și sancționare s-au reținut dispozițiile art. 65 lit. h, coroborate cu art. 66 lit. a din Legea nr.55/2020, respectiv art. 1 pct. 1 din anexa nr.2 a HG. nr.476/2020.

Apărările petentei în sensul că avea masca la gât și nu o purta pentru că în momentul constatării agentului mânca, sunt confirmate de martorii audiați (f.23, 24).

Administratorul pieței și vânzătoarea vecină petentei în declarațiile lor au arătat că petenta era lângă portbagajul mașinii sale și mânca având masca la gât, fapt comunicat agentului constatator care i-a aplicat amenda fără să țină seama de cele afirmate de petentă.

Conform art. 3 din Hotărârea Comitetului național pentru situații de urgență în localitățile sau județele în care portul măștii de protecție este obligatoriu în spațiile deschise este permisă înlăturarea acesteia pentru perioade scurte de timp în vederea consumului de produse alimentare sau băuturi în afara teraselor doar dacă persoanele sunt în afara zonelor de trafic pietonal și la minim 2 metri față de alte persoane.

Văzând că martorii audiați au confirmat existența condițiilor în care mânca petenta respectiv lângă portbagajul mașinii sale la o distanță mai mare de 2 metri față de alte persoane, care coincid cerințelor articolului 3, instanța va admite plângerea petentei B.-A.A. în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de poliție județean Harghita și va dispune anularea procesului verbal de contravenție (…) nr.(…)/11.10.2020.”

Judecătoria Odorheiu Secuiesc, hotărârea nr. 218 din 26.01.2021

,, Starea de fapt descrisă de petentă concordă cu cea reținută prin procesul-verbal și cu cea descrisă în referatul agentului constatator. Deși petenta a solicitat anularea procesului-verbal, nu a adus niciun argument în acest sens. Prin plângere nu se contestă săvârșirea faptei, astfel că instanța reține întocmirea legală a procesului-verbal atacat.

În privința sancțiunii aplicate, într-adevăr, în raport cu faptul că deși petenta se afla într-un mijloc de transport în comun, acesta era un taxi în care era singurul pasager, cu faptul că este prima abatere a contravenientei și cu faptul credibil că efectiv a uitat să-și pună masca din cauză că se grăbea spre locuința mamei sale bolnave, instanța apreciază că sancțiunea avertismentului este cea proporțională cu gradul de pericol social al faptei și, prin urmare, adecvată pentru sancționarea contravenientei. Aplicarea amenzii contravenționale este apreciată de instanță ca fiind o individualizare a sancțiunii care nesocotește disp. art. 5 alin. 5 și art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001, respectiv deși este în limitele prevăzute de actul normativ, nu este proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului.

În consecință, în temeiul art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, instanța va dispune admiterea în parte a plângerii, astfel cum a cerut în subsidiar petenta, înlocuind sancțiunea amenzii aplicate prin procesul-verbal de contravenție cu avertisment.”

Sintetiza a fost realizată de avocat Adina Lincă din Baroul Cluj, prin consultarea jurisprudenței publicate pe ROLII.

Comments

comentarii

Naţionala de fotbal a României a învins Andorra cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Estadi Nacional din Andorra la Vella, la debutul său în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.... Citește mai mult
Trei persoane au fost rănite, printre care și un copil de 4 ani, într-un accident care a avut loc sâmbătă în apropiere de Câmpenești.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!