fbpx

RAR-ul nu mai este obligatoriu pentru vehiculele lente care au fost deja înmatriculate într-un stat membru al Uniunii Europene

Prin noua lege se exceptează vehiculele lente, dacă acestea au fost deja înmatriculate într-un stat membru al Uniunii Europene, de la omologarea RAR.

Prin Legea nr. 260/2020 din 20 noiembrie 2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial  nr. 1112 din 20 noiembrie 2020, vehiculele lente, adică cele care au motor încorporat şi care constructiv pe drum plan nu se poate deplasa cu o viteză mai mare de 25 km/h, care au fost înmatriculate anterior într-un stat UE sunt exceptate de la omologarea şi certificarea autenticităţii acestora de către Regia Autonomă “Registrul Auto Român”.

Redăm textul actului normativ:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

  1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:

“(6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) privind omologarea vehiculele rutiere lente care au fost deja înmatriculate într-un stat membru al Uniunii Europene.

(7) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele rutiere noi achiziţionate până la data de 30 aprilie 2020, aparţinând categoriei T1, nivel de poluare I, echipate cu motoare a căror putere din construcţie se situează între 37 şi 75 kW. Aceste vehicule vor fi omologate, la cererea deţinătorilor în vederea eliberării cărţii de identitate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.”

  1. La articolul 1^1, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 14, cu următorul cuprins:

“14. vehicul rutier lent – vehicul rutier antrenat de un motor încorporat şi care constructiv pe drum plan nu se poate deplasa cu o viteză mai mare de 25 km/h.”

Art.1 alin.(1) din OG nr.78/2000 prevede:

,,ART. 1

(1) Vehiculele rutiere pot fi comercializate, înmatriculate sau înregistrate în România numai după omologarea şi certificarea autenticităţii acestora, după caz, de către Regia Autonomă “Registrul Auto Român”, denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.”

Iar art. 1^1 definește înțelesul termenilor folosiți:

,,ART. 1^1

În sensul prezentei ordonanţe termenii de mai jos au următorul înţeles:”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns