fbpx

Asigurații vor avea  dreptul la screening gratuit conform modificărilor de ultimă oră a Legii drepturilor pacienților

Pacienții vor avea dreptul la investigații gratuite de screening la justa solicitare proprie din momentul încadrării în grupul de risc sau pe baza unei trimiteri de la medicul specialist.

Legea nr. 257/2020 pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1110 din 20 noiembrie 2020 și intră în vigoare de la 23 noiembrie 2020.

Prin modificările aduse se definește screening-ul ca fiind ,,examinarea inițială de prezumție sau stabilirea existenței reale a bolilor sau a altor caracteristici biologice ori comportamentale într-o populație, care constă în aplicarea unui ansamblu de procedee și tehnici de investigație în scopul descoperirii precoce și evidențierii lor într-un stadiu incipient” și se prevede că pacienții asigurați prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate au dreptul la investigații gratuite de screening la justa solicitare proprie din momentul încadrării în grupul de risc sau pe baza unei trimiteri de la medicul specialist.

Redăm textul legii:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic.

Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

  1. La articolul 1, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

“g) prin screening se înțelege examinarea inițială de prezumție sau stabilirea existenței reale a bolilor sau a altor caracteristici biologice ori comportamentale într-o populație, care constă în aplicarea unui ansamblu de procedee și tehnici de investigație în scopul descoperirii precoce și evidențierii lor într-un stadiu incipient.”

  1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

“Art. 21

Pacienții asigurați prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate au dreptul la investigații gratuite de screening la justa solicitare proprie din momentul încadrării în grupul de risc sau pe baza unei trimiteri de la medicul specialist.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns