fbpx

Raportul de închidere a procedurii de reorganizare a CFR 1907. Urmează decizia la Curtea de Apel

Clujust.ro vă prezintă Raportul de închidere a procedurii de reorganizare a FC CFR 1907 Cluj SA, emis acum câteva zile de administratorul judiciar. Acesta a atacat sentința din 31 martie prin care judecătorul sindic a respins cerere de închidere a procedurii, arătând că creanța FC Baia Mare a fost preluată de Marian Băgăcean, cumpărătorul din acte al clubului. Curtea de Apel va decide soarta CFR în 29 mai.

Administrator judiciar RTZ & Partners SPRL a emis în 19 mai următorul raport:

Raport de închidere a procedurii de reorganizare a debitoarei Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA

I. Demersuri efectuate de administratorul judiciar de la ultimul termen de judecată:

1. În data de 31.03.2017, în dosarul nr. 134/1285/2015, judecătorul-sindic a pronunţat Sentinţa nr. 643/2017 prin care a fost respinsă cererea de închidere a procedurii de reorganizare a Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA formulată de administratorul judiciar.

Împotriva Sentinţei subscrisa am formulat cerere de apel, aceasta făcând obiectul dosarului nr. 134/1285/2015/a80 aflat pe rolul Curţii de Apel Cluj.

Raportat la necesitatea soluţionării cu celeritate a dosarului de apel, subscrisa am formulatcCererea de urgentare a demersurilor nr. 2968/15.05.2017. Primul termen de judecată în dosarul 134/1285/2015/a80 a fost stabilit pentru data de 29.05.2017.

2. În data de 04.05.2017 a fost comunicată subscrisei, precum şi depusă la dosarul cauzei o cerere de plată din partea dlui. av. Vătavu Valeriu, prin care solicită achitarea creanţei curente în cuantum de 4.500 lei cu titlu de onorariu avocaţial.

În data de 18.05.2017 a fost comunicată pe adresa administratorului judiciar Nota de Şedinţă nr. 125/18.05.2017 prin care dl. Vătavu Valeriu arată că înţelege să renunţe la orice pretenţie materială şi să renunţe în mod expres la judecarea cererii de plată formulate în dosarul nr. 134/1285/2015 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, ca urmare a achitării creanţei în cuantum de 4.500 lei de către dl. Băgăcean Vasile Marian în numele şi pe seama Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA.

II. Referitor la închiderea procedurii de reorganizare a Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA

A. Având în vedere următoarele aspecte:

• Faţă de Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA a fost deschisă procedura insolvenţei la cererea debitoarei la data de 04.02.2015 prin Hotărârea nr. 294/2015 pronunţată de judecătorul-sindic în dosarul nr. 134/1285/2015.
• Având în vedere şansele reale de reorganizare a societăţii, administratorul judiciar a formulat şi propus un plan de reorganizare precum şi un addendum la planul de reorganizare, acestea fiind aprobate de către Adunarea Creditorilor la data de 31.12.2015 şi confirmate de judecătorul-sindic la data de 29.01.2016 prin Hotărârea nr. 266/29.01.2016 pronunţată în dosarul nr. 134/1285/2015.
• Societatea debitoare a achitat toate creanţele născute anterior deschiderii procedurii în cuantumul prevăzut în cadrul planului de reorganizare, document reprezentând titlu executoriu privind existenţa şi întinderea creanţelor, dovada fiind depusă la dosarul cauzei prin notă de înaintare în data de 07.03.2017.
În ceea ce priveşte creanţa Fotbal Club Baia Mare în cuantum de 30.000 euro înscrisă în Tabelul Definitiv al Creanţelor conform dispoziţiilor judecătorului-sindic din cadrul Sentinţei nr. 643/31.03.2017, după cum reiese din Cererea depusă la dosarul cauzei în data de 11.05.2017 de către creditor, acesta nu mai deţine calitate procesuală raportat la cesiunea intervenită în data de 06.04.2017. Astfel, prin contractul nr. 294/06.04.2017 a intervenit cesiunea dreptului de creanţă deţinut de Fotbal Club Baia Mare în favoarea dlui. Băgăcean Vasile Marian.
• Au fost achitate toate creanţele curente deţinute de creditori faţă de Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA, conform dovezilor depuse la dosarul cauzei prin notă de înaintare în data de 07.03.2017.
• În ceea ce priveşte cererea de plată formulată de dl. av. Vătavu Valeriu pentru suma de 4.500 lei reprezentând creanţă curentă, după cum reiese din cadrul Notelor de Şedinţă nr. 125/18.05.2017 comunicate administratorului judiciar în data de 18.05.2017, petentul înţelege să renunţe la orice pretenţie materială şi renunţă în mod expres la judecarea cererii de plată.

B. Adresăm următoarele solicitări spre soluţionare onoratei instanţe:

Având în vedere îndeplinirea condiţiilor exprese expuse în cadrul Art. nr. 175 al. 1 din Legea nr. 85/2014, respectiv achitarea în integralitate a creanţelor prevăzute în planul de reorganizare precum şi a creanţelor curente, solicităm respectuos judecătorului sindic:

• să dispuneţi închiderea procedurii de reorganizare derulată faţă de societatea debitoare Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA potrivit art. 175 alin. 1 din Legea nr. 85/2014;
• să descărcaţi Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului şi valoarea prevazută în plan, conform prevederilor art. 181 din Legea nr. 85/2014;
• să descărcaţi administratorul judiciar şi celelalte persoane participante la procedură de orice îndatoriri şi responsabilităţi, cu privire la procedură, debitorul Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA şi averea lui, creditori, titulari de drepturi de preferinţă şi acţionari, conform prevederilor art. 180 din Legea nr. 85/2014.

Vezi aici cât este onorariul de succes al administratorului judiciar

Comments

comentarii

Lasă un răspuns