fbpx

Proiect de lege adoptat de Senat: 2.000 de lei lunar, stimulent de risc Covid pentru profesori

Stimulentul pentru personalul din învățământ se va acorda pe toată durata stării de urgență și de alertă.

Proiect de lege adoptat de Senat la data de 21 septembrie 2020 privind acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învățământ în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2:

Art. 1 –

(1) – Cadrele didactice, precum și personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat, din învățământul particular acreditat și din unitățile de învățământ preuniversitar înființate în structura instituțiilor de învățământ superior, vor primi un stimulent de risc în cuantum de 2000 de lei lunar, respectiv de 1500 de lei lunar acordat pe toată durata stării de alertă și a stării de urgență, pentru implicarea și expunerea în fața riscului răspândirii coronavirusului COVID-19.

(2). – StimulentuI de risc acordat conform alin. (1) nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuției  de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției asigurătorii pentru muncă, reglementată la titlul V «Contribuții sociale obligatorii» din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. – În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va emite normele de aplicare ale prezentei legi.

Propunerea legislativă urmează a fi dezbătută de forul decizional, Camera Deputaţilor.

Menționăm că în propunerea inițială, unitățile din învățământul particular acreditat și unitățile de învățământ preuniversitar înființate în structura instituțiilor de învățământ superior nu erau cuprinse în vederea acordării stimulentului de risc, fiind prevăzută acordarea doar către ,, Cadrele didactice, cât și personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic din învățământul de stat”.

Proiectul a fost inițiat de către 3 senatori și 2 deputați, toți din PSD.

proiect stimulent profesori

Comments

comentarii

Lasă un răspuns