fbpx

NOUTĂȚI JURIDICE

Modificări la Legea privind calitatea în construcţii

Consultanţii și supervizorii din domeniul construcţiilor vor răspunde solidar cu dirigintele de şantier pentru calitatea construcției. Prin Legea nr. 204/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial  nr. 858 din 18 septembrie 2020, s-au introdus, în categoria factorilor implicați în asigurarea calității construcțiilor, două noi categorii: consultanţii și supervizorii . Consultanţii sau supervizorii din domeniul construcţiilor răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor, obligaţii care se completează cu prevederile generale şi specifice ale contractelor: a) angajarea de specialişti atestaţi şi/sau autorizaţi în toate domeniile de consultanţă pentru care au …

Citește mai mult

Proiect de lege adoptat de Senat: 2.000 de lei lunar, stimulent de risc Covid pentru profesori

Stimulentul pentru personalul din învățământ se va acorda pe toată durata stării de urgență și de alertă. Proiect de lege adoptat de Senat la data de 21 septembrie 2020 privind acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învățământ în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2: Art. 1 – (1) – Cadrele didactice, precum și personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat, din învățământul particular acreditat și din unitățile de învățământ preuniversitar înființate în structura instituțiilor de învățământ superior, vor primi un stimulent de risc în cuantum de 2000 de lei lunar, …

Citește mai mult

În premieră, CJUE interpretează Regulamentul Uniunii care consacră „neutralitatea internetului”

Furnizorilor de servicii de acces la internet le este interzis să privilegieze anumite aplicații și servicii prin pachete cu ,,costuri zero”, se arată în Hotărârea în cauzele conexate C-807/18 și C-39/19 din data de 15 septembrie 2020 a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Comunicatul CJUE: Cerințele privind protecția drepturilor utilizatorilor de internet și tratamentul nediscriminatoriu al traficului se opun ca un furnizor de acces la internet să privilegieze anumite aplicații și anumite servicii, prin intermediul unor pachete prin care aceste aplicații și servicii beneficiază de un „tarif de cost zero”, iar alte aplicații și servicii sunt supuse unor măsuri …

Citește mai mult

M.A.I. trece la utilizarea semnăturii electronice

Utilizarea înscrisurilor în formă electronică şi a semnăturii electronice în cadrul unor proceduri realizate la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Ministerul Afacerilor Interne a emis un ordin (nr. 136/2020, publicat în Monitorul Oficial nr.835/11 septembrie 2020) prin care s-a instituit un set de reguli privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică şi a semnăturii electronice în cadrul unor proceduri realizate la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Vor fi utilizate două tipuri de înscrisuri în formă electronică: – înscrisurile cu semnătură electronică calificată vor fi folosite în relațiile cu terții sau atunci când au character de act administrtiv – înscrisurile semnate cu …

Citește mai mult

Din 22 august, pentru încălcarea ordinelor de protecție poți primi 5 ani de închisoare și poți fi arestat preventiv

Limita superioară a pedepsei de 5 ani închisoare îndeplinește una dintre condițiile conform căreia poate fi dispusă măsura arestului preventiv. Victima beneficiază de asistență juridică din oficiu dacă nu are posibilitatea angajării unui avocat ales. Prin Legea nr. 183/2020 privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 19 august 2020. și care a intrat în vigoare de la 22 august 2020, s-au adus modificări importante în ceea ce privește violența în familie, respectiv Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea …

Citește mai mult

Dublarea amenzilor pentru nerespectarea condițiilor de vânzare a terenurilor extravilane, din 15 octombrie 2020

Amenzi de la 100.000 lei la 200.000 lei pentru notarii și primăriile care încalcă dreptul de preemțiune la vânzarea terenurilor extravilane. Este discutabil dacă judecătorii care pronunță hotărâri judecătoreşti care ţin loc de contract de vânzare răspund contravențional. Prin Legea  nr. 175/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, care va intra în vigoare la data de 15 …

Citește mai mult

Noi reguli pentru înstrăinarea terenurilor din extravilan

S-au modificat condițiile de vânzare și cumpărare a terenurilor extravilane prin adăugarea unor noi categorii de preemptori și condiții noi pentru cumpărători. Noile modificări vor intra în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial LEGEA  nr. 175/2020 din 14 august 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului publicată în Monitorul Oficial  …

Citește mai mult

Penalmente Relevant. Prima revistă de penal, online și gratuită

Primul număr al revistei Penalmente Relevant ascunde și un mic bonus pentru cei care ajung cu „răsfoirea” ei până la penultima pagină. Plasat strategic, scopul revistei ni se pare relevant și dorim să-l cităm încă din început: Literatura de specialitate nu e doar pentru cei care ajung să se citeze între ei. Aceasta ar trebui să devină şi să rămână o componentă importantă în procesul de deliberare al celor care ajung să contureze practica judiciară. Pentru promovarea ideilor bune regăsite în literatura de specialitate este nevoie, în primul rând, de un acces liber şi necondiţionat la tot ceea ce înseamnă …

Citește mai mult

Decizie CCR obținută de avocați clujeni: Prevederi neconstituționale în Noul Cod de Procedură Penală

Trei avocați din Cluj au obținut o decizie importantă a Curții Constituționale a României (CCR): Cinci aliniate din Noul Cod de Procedură Penală sunt neconstituționale. Avocații Sergiu Bogdan, Oana Bugnar şi George Zlati au obţinut declararea neconstituţionalităţii unor aliniate din Codul de procedură penală, intrat in vigoare la 1 februarie 2014. Aliniatele se referă la instituţia camerei preliminare, cu care încă se familiarizează justițiabilii. Cu unanimitate de voturi, judecătorii Curții Constituționale au ”desființat” cinci aliniate din Noul Cod de Procedură Penală referitoare la camera preliminară. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională ”a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă …

Citește mai mult

Legea ”Big Brother” a fost declarată neconstituțională

Legea ”Big Brother”, prin care furnizorii de telefonie şi internet erau obligaţi să reţină date ale abonaţilor, a fost declarată neconstituţională. Curtea Constituţională (CC) a decis  că Legea 82/2012, cunoscută drept legea ”Big Brother”, este neconstituţională, hotărârea fiind luată în unanimitate. Conform unui comunicat al CC, cu unanimitate de voturi, Curtea ”a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile Legii nr.82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter …

Citește mai mult
error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina