fbpx

Litigiu la nivel înalt. Uniqa Asigurări a dat dovadă de rea-credință într-un proces cu BT Leasing

Una dintre cele mai mari companii de asigurări, Uniqa, a pierdut definitiv un proces intentat de BT Leasing Transilvania pentru o idemnizație de asigurare de peste 132.000 lei. Atât instanța de apel, cât și cea de recurs au notat că poziția procesuală a Uniqa denotă reaua-credință.

Proceusl a început în martie 2012 la Judecătoria Cluj-NNapoca. Reclamanta BT Lealing Transilvania a chemat în judecată pârâta SC Uniqa Asigurări SA, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 132.583,87 de lei cu titlu de indemnizaţie de asigurare, cu dobândă legală penalizatoare de la data înregistrării prezentei cereri şi până la plata integrală a debitului datorat.

În motivare, reclamanta a arătat că în data de 17 spre 18 iulie 2011 autoturismul marca MAN cu nr. de înmatriculare …. a fost implicat într-un accident rutier la intrarea în localitatea Apahida, unde șoferul a observat că un autoturism care circula din sens opus s-a angajat în depăşire, intrând pe banda de mers a acestuia, și pentru a evita un impact frontal a fost nevoit să vireze brusc dreapta şi a intrat într-un cap de pod, avariind autovehiculul, proprietatea reclamantei.

În urma probaţiunii administrate în faţa primei instanţe, Judecătoria a confirmat susţinerile reclamantei şi a dispus obligarea pârâtei Uniqa Asigurări la plata sumei de 132.583,87 de lei cu titlu de indemnizaţie de asigurare, cu dobândă penalizatoare şi cheltuieli de judecată.

Tribunalul Specializat a respins apelul ca vădit nefondat!

Prin apelul declarat, pârâta Uniqa Asigurări SA a clamat greşita interpretare a probelor administrate în faţa primei instanţe, apreciind că raportul de expertiză nu a lămurit aspecte esenţiale, nu a răspuns la toate obiectivele şi nu se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză.
În faţa instanţei de apel au fost încuviinţate probele privind întocmirea raportului de xpertiză tehnică judiciară şi efectuarea mai multor adrese pentru elucidarea condiţiilor producerii accidentului.

”poziţia procesuală a unei societăţi de asigurări care în calitate de profesionist evaluează sistematic modul de producere a accidentului şi urmele produse de impact, care – în urma a două expertize tehnice judiciare cere înlăturarea pozelor ca material probator, deşi acestea privesc aceleaşi detalii ale aceluiaşi autoturism, care solicită din nou explicaţii acolo unde acestea au fost date în detaliu de experţii desemnaţi, atât cu privire la modalitatea de producere a impactului, prin ignorarea mai multor factori – viteză, greutate, declivitatea solului pe suprafaţa unde se afla acel capăt de pod – pe care, cu siguranţă, apelanta ar fi trebuit să îi aibă ea-însăşi în vedere la evaluarea accidentului, cât şi cu privire la consecinţele producerii acestui accident sub aspectul avariilor suferite şi a evaluării despăgubirilor, toate acestea denotă reaua-credinţă a apelantei în susţinerea poziţiei sale procesuale, dincolo de evidenta netemeinicia a reclamaţiilor sale.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 296 C.p.c. Tirbunalul a respins ca vădit nefondat apelul declarat de apelanta U. A. SA în contradictoriu cu intimata SC BT L. T. I. SA împotriva sentinţei ciivle nr.12744/2013 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 8210/211/2012 pe care a menţinut-o în întregime”, se arată în motivarea Tribunalului Specializat Cluj.

Curtea de Apel a confirmat cele reținute de Tribunal

Uniqa și-a încercat șansa și la Curtea de Apel Cluj, unde s-a judecat recursul. Deliberând asupra cererii de recurs, curtea a reţinut următoarele:

”1.În ceea ce priveşte critica de nelegalitate referitoare la încălcarea dreptului la un proces echitabil, curtea relevă faptul că raportul de expertiza tehnica întocmit de expertul Varga B. O. a fost realizat utilizandu-se metode de reconstrucţie a accidentelor cu ajutorul unui program de simulare a evenimentelor rutiere folosit si agreat si de Instiutul National de Expertize Criminalistice. Programul conţine o baza de date care cuprinde toate caracteristicile tehnice ale autovehicolelor precum si rezultatele experimentale ale comportamentului acestora la coliziuni fiind un mijloc precis de reconstituire a tuturor fazelor unui eveniment rutier .În vederea efectuării raportului au fost puse la dispoziţia acestuia : planşele foto efectuate de către conducătorul autovehicolului, numitul Cret R. imediat dupa producerea accidentului (planşele 1,2 si 3) in care se pot observa :poziţia finala a autovehiculului, dislocarea capului de pod, urme de ulei si material plastic provenite de la autovehicul. Parata comunicat expertului planşele foto efectuate la locul accidentului după 3 luni de la producerea evenimentului rutier precum si planşe foto cu reperele avariate. Pe baza acestor date, prin raportul de expertiza s-a determinat în mod ştiinţific atât traiectoria autovehiculului cât şi elementele care ţin de dinamica accidentului. (viteze, impulsuri, forte) fiind prezentate sub forma de tabele în anexele raportului de expertiza.

Instanţa de apel a încuviinţat efectuarea unei noi expertize. Expertul Moldan I. a convocat părţile la locul de producere a accidentului. La aceasta convocare au participat reprezentanţii celor două părţi. Expertul a anexat raportului de expertiza si diagrama tahograf care confirma faptul ca evenimentul rutier a avut loc la data si ora menţionata de către martorul Cret R. . Concluziile formulate de d-l expert Moldan I. au fost identice celor reţinute de d-l expert B. Varga. În urma citirii diagramei s-a constatat că accidentul a avut loc la ora 1.30 iar vehiculul nu a mai circulat după acea oră. S-a constatat că viteza de circulaţie înainte de accident a fost de aproximativ 80 km/h, fiind redusă ulterior la 0 km/h. Din analiza comparativă a avariilor cu dimensiunile capătului de pod s-a apreciat că există o compatibilitate în sensul poziţional şi dimensional. Deoarece roţile din partea dreaptă a autovehiculului au rulat în partea finală pe partea înclinată a şanţului, înălţimea faţă de sol s-a redus şi astfel piesele din faţă ale autovehiculului au lovit capătul de pod după care s-au deteriorat. O parte din piese au trecut peste partea superioară a podului, iar în final au frecat-o. În dosarul au fost identificate poze care atestă frecarea din partea superioară, în partea din faţă existând rupturi din beton ,semne ale unui impact puternic. Expertul a afirmat că existenţa în zona capătului de pod a urmelor de materiale, care constau în bucăţi de piese, amprentele de la sol identificate dar şi prezenţa uleiului de motor la locul accidentului dovedesc cu certitudine faptul că evenimentul rutier a avut loc în acea zonă.

În raport de circumstanţele evocate, în mod corect a reţinut instanţa de apel că poziţia procesuală a unei societăţi de asigurări, care a solicitat înlăturarea pozelor ca material probator, deşi acestea privesc aceleaşi detalii ale aceluiaşi autoturism, care a solicitat din nou explicaţii acolo unde acestea au fost date în detaliu de experţii desemnaţi, atât cu privire la modalitatea de producere a impactului, prin ignorarea mai multor factori – viteză, greutate, declivitatea solului pe suprafaţa unde se afla acel capăt de pod, denotă reaua-credinţă, fiind evidentă netemeinicia a obiecţiunilor sale. 

Din perspectiva principiului contradictorialităţii egalităţii de arme, expertiza extrajudiciară nu poate dobândi valenţele pretinse de pârâtă .

În acest context, prin raportare la dispoziţiile art.298, 295 alin.2, 167, 212 ,129 alin.1 , 723 C.proc.civ , completarea probatoriului de către instanţa de apel cu alte probe, în afara celor deja administrate până la acel moment procesual nu se mai impunea.

În consecinţă, dreptul pârâtei la un proces echitabil nu a fost încălcat.

Aşa fiind, instanţa de apel a statuat în mod legal faptul că dreptul alegat de reclamantă este legitim din perspectiva producerii riscului asigurat, în condiţiile definite de părţi prin contractul de asigurare. Reclamanta a probat că avarierea autovehiculului asigurat a avut loc în condiţiile descrise.

2.În mod corect indemnizaţia de asigurare a fost cuantificată prin raportare la condiţiile de asigurare cuprinse in poliţa de asigurare facultativa seria AV nr 0687933 în contextul în care valoarea asigurată a fost determinată chiar de pârâtă, fiind contemporană epocii la care evenimentul rutier s-a produs.

Astfel valoarea asigurată în sumă de 42412 Eur a fost stabilită prin poliţa de asigurare la… , accidentul având loc la … .Dată fiind succesiunea rapidă a evenimentelor, expresia cea mai fidelă a valorii asigurate o constituite contractul de asigurare şi nu estimarea pe baza unor cataloage .
Respectarea uzanţelor impunea ca recurenta, în calitatea sa de profesionist, să evalueze în mod corect bunul asigurat , atâta vreme cât valoarea asigurată este criteriul în raport de care se stabileşte întinderea primei de asigurare.

Nu ar fi nici echitabil, dar nici admisibil, din perspectiva regulilor solidarismului contractual, ca, în circumstanţe concrete cum sunt cele ale prezentei cauze, indemnizaţia de asigurare să se raporteze la alte criterii de determinare a valorii asigurate decât cele avute în vedere de asigurator atunci când a stabilit prima de asigurare.

Pentru aceste considerente curtea, în baza art. 312 C.proc.civ, va respinge recursul declarat de SC Uniqa Asigurări SA împotriva deciziei civile nr. 479 din 2015 pronunţată în dosar nr. 8210/211/2012 al Tribunalului Specializat Cluj, pe care o va menţine în întregime”

Vă vom prezenta într-un articol viitor cazuri în care urmașii unor persoane decedate în accidente au fost nevoiți să apeleze la instanță pentru a primi daune de la Uniqa Asigurări. 

Comments

comentarii

Elevii din județul Cluj vor face ore remediale prin programul național „Școală după școală”. Acest program vizează elevii din clasele primare și gimnaziale.... Citește mai mult
Horoscop 3 martie 2021. Află ce zodie e nevoită să aibă mai multă grijă de sănătate și cine are tensiuni în relația de cuplu.... Citește mai mult
Dan Tarcea a spus că bulgărele de sare descoperit pe traseul metroului nu va fi o problemă atât de mare, iar în acest moment se caută soluții pentru remedierea problemei. De asemenea, costurile proiectului vor crește puțin.... Citește mai mult
Bugetul de stat pentru anul 2021 a fost adoptat de Parlament, în forma depusă de Guvern, fără modificări.... Citește mai mult

Lasă un răspuns