fbpx

Judecătoria Cluj-Napoca în cifre. Un judecător a avut operativitate de 390 la sută. Pe calculator

Numărul dosarelor noi și încărcătura pe judecători au scăzut în 2014 la Judecătoria Cluj-Napoca. De asemenea, numărul dosarelor de soluționat, cu tot cu cele restante din anii precedenți, a scăzut vertiginos, potrivit bilanțului instanței. Același document arată că unii judecători nu au utilizat corespunzător programul ECRIS de gestiune a dosarelor, ceea ce a generat rapoarte automate cu operativități fabuloase ale judecătorilor, chiar și de 390 %! Rapoartele manuale au arătat însă realitatea în ce privește operativitatea, adică procesul de dosare soluționate din cele în care a intrat judecătorul.

Volumul de activitate

Din examinarea datelor din tabelul alăturat, se constată că numărul total de cauze aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca a scăzut faţă de anul 2013, cu un număr de 1592 de cauze.

Prin raportare la anii precedenţi se observă că se păstrează tendinţa de scădere a volumului de activitate, tendinţa descrescătoare a numărului total de dosare de soluţionat începând din anul 2011. Astfel, în anul 2011 au fost de soluţionat un număr de 48.675 de dosare, faţă de 52.583 câte s-au înregistrat în anul 2010, în anul 2012 numărul dosarelor de soluţionat a fost de 43170, cu o scădere de 5505 de dosare, în anul 2013 numărul cauzelor total de soluţionat a fost de 41712, iar în anul 2014 numărul dosarelor de soluţionat a fost de 38.875 dosare. De asemenea, se observă că numărul dosarelor nou intrate în cursul anului 2014 este de 29696 dosare faţă de 31278 dosare nou intrate în anul 2013.

La secția penală, numărul dosarelor nou intrate în cursul anului 2014 a scăzut faţă de anul precedent de la 2223 la 1790 dosare, adică cu 433 de cauze, scăderea  fiind relativ mare. Stocul de dosare la sfârşitul anului a fost de 666 dosare, faţă de stocul de la sfârşitul anului precedent, când s-a înregistrat un stoc de 888 dosare, rezultând astfel o scădere cu 25% a acestuia.

Dintre cele 27.906 de dosare civile, 10.459 sunt cauze având ca si obiect încuviinţarea executării silite, 3.868 cauze având ca si obiect plângere contravenţionala, 1.284 reprezentintă cauze care au ca obiect somaţie de plata sau cereri cu valoare redusa.

Încărcătura pe judecător

În materie civilă, încărcătura pe judecător a fost în continuare destul de ridicată şi în anul 2014, dar a scăzut faţă de anul precedent. Astfel, fiecare judecător a rulat în medie curca 1100 de dosare, faţă de 1500 dosare.

În anul 2014 au fost rulate un număr de 48685 dosare într-un număr de 728 şedinţe de judecată. De aici rezultă că, în medie, un judecător a intrat în şedinţă cu un număr de cca 66,87 dosare.  Din aceste dosare rulate au fost soluţionate un număr de 28356 dosare în 728 şedinţe, rezultând un număr de 38,95 dosare soluţionate pe şedinţă. Din aceste date rezultă o operativitate medie pe şedinţa de judecată în materie civilă de 58,12%, raportat la operativitatea medie de 54,28%, înregistrată în anul 2013.

În anul 2014 cea mai mare operativitate în funcţie de numărul dosarelor soluţionate a fost înregistrată la completul C1 (Nicoleta Bulieris), şi anume o operativitate de 92,14 %. Cea mai mică operativitate în funcţie de dosarele soluţionate a fost înregistrată la completul C 18 (Ramona Rus), care a înregistrat o operativitate de 74,56 %.

Şi în materie penală în anul 2014 au fost rulate un număr de 5553 dosare în 189 şedinţe de judecată, de unde rezultă un număr mediu de 29,38 dosare/şedinţă de judecată. Au fost soluţionate un număr de 2012 dosare, rezultând un număr mediu de 10,64 dosare soluţionate/şedinţă. Operativitatea medie  pe şedinţă de judecată în materie penală este de 36,21%, raportat la operativitatea anului anterior de 40,78%. Deşi operativitatea pe instanţă a crescut faţă de anul precedent, se observă că operativitate pe şedinţă şi implicit operativitatea pe judecător a scăzut faţă de anul 2013. Acest lucru se datorează faptului că în anul 2014, numărul completelor de judecată în materie penală a crescut faţă de anul 2013 cu încă un complet de penal ( P8), precum şi cu un număr de 4 complete de stagiar.

În cadrul secţiei penale, numărul maxim de dosare la care a participat au fost de 406 dosare (P3), iar numărul maxim de dosare soluţionate a fost de 351 dosare, fiind înregistrată tot la P3 (Anca Moldovan).  Operativitate maximă înregistrată a fost de 96,11 %, la completul P5 (Beatrice Birău), iar operativitatea minimă a fost de 64,92 %, la completul P4 (Lucian Buta).

Unii judecători fac erori în ECRIS

În ceea ce priveşte situaţia operativităţii rezultată din rapoartele predefinite, se observă că la unele complete există diferenţe mari faţă de situaţia din rapoartele manuale, în timp ce la altele este aproape identică.  După cum s-a arătat deja, diferenţele mari sunt date în special de modul defectuos de lucru în programul ECRIS de către unele complete, care nu şi-au închis documentele finalizate la timp.

Faptul că pe parcursul anului 2014 s-au efectuat controale cu privire la acest aspect a dus la remedierea situaţiei, fapt ce a generat situaţia prezentă în care există dosare finalizate mai multe decât dosarele la care s-a participat. De exemplu C19  a participat la 429 dosare dar a finalizat 1671 dosare – rezultând o operativitate de 390%!”, se arată în bilanț. În realitate, a participat la 479 de cauze și a soluționat 454 anul trecut, având o operativitate de 94,78 %. Mai sunt judecători care pe calculator au operativități de 194 sau 143%, dar rapoartele manuale arată valori ale operativității de 80,8, respectiv 74,5 %.

Procent mic de casare a sentințelor pronunțate

”Profesionalismul judecătorilor s-a reflectat în numărul mare de soluţii ce nu au fost atacate în căile de atac prevăzute de lege, în condiţiile în care în materie civilă şi materie penală au fost atacate cu apel şi/sau recurs un număr de 4858 de hotărâri din numărul de 29609 hotărâri pronunţate. Din numărul hotărârilor atacate au fost modificate sau casate de instanţele de control judiciar un număr de 587 hotărâri judecătoreşti, astfel că procentul general de casare în anul 2014 este de 1,98%.”, se arată în bilanțul Judecătoriei.

Din totalul de 27.597 dosare soluţionate în materie civilă în anul 2014 au fost atacate un număr de 4198 hotărâri, din care au fost casate sau modificate 478 de hotărâri judecătoreşti care au fost centralizate prin verificarea registrului privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar. În aceste condiţii, ponderea atacabilităţii în materie civilă a fost în anul analizat de 15,21 % iar indicele de casare a fost de 1,73%.

Din totalul de 2012 dosare soluţionate în materie penală în anul 2014 au fost atacate un număr de 660 hotărâri, iar din acestea au fost casate sau modificate 109 hotărâri judecătoreşti penale care au fost centralizate prin verificarea registrului privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar. Astfel, în materie penală ponderea atacabilităţii a fost de 32,80% iar indicele de casare a fost de 5,41%.

La Judecătoria Cluj-Napoca, sunt 45 de judecători, din care opt la penal. De asemenea, mai sunt patru stagiari al penal.

judecatoria etaje noi

Din toamna trecută, magistrații și personalul auxiliar de la Judecătorie s-au mutat cu birourile în spații noi, în corpul etajat și mansardat al Palatului de Justiției. Detalii și galerie foto AICI. 

Comments

comentarii

Cu bucurie și mândrie, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) marchează un moment de excepție în domeniul ingineriei structurale, odată cu succesul remarcabil obținut de echipa sa de studenți la prestigiosul concurs internațional de design seismic din Seattle.... Citește mai mult
Când spui primăvară, e imposibil să nu te gândești la urzici cu usturoi și mămăligă. Încă din februarie se culeg urzicile tinere, fragede, gustoase, care abundă în 17 vitamine și minerale esențiale pentru sănătate.... Citește mai mult

Lasă un răspuns