fbpx

Decizie definitivă: 6 ani de închisoare pentru ”metronomul” de evaziune fiscală. MOTIVARE

Marius Petru Todor este un nume care poate la prima citire nu vă spune nimic, dar cu siguranță va rămâne în istoria dosarelor de evaziune fiscală de la Cluj. Acesta a avut relații contractuale cu nume grele din zona de business, precum Dan Dunca (imobiliare) și Claudiu Botea (Arhimar). De asemenea, în urmă cu zece ani, polițistul care îl ancheta vehicula că în spatelui lui ar fi un deputat, la care nu-i vom da numele căci nu s-a dovedit încă nicio legătură.

Marius Petru Todor a fost condamnat, definitiv, la sfârșitul anului trecut de către Curtea de Apel Cluj la 6 ani de închisoare. Acesta a înaintat recurs în casație la Înalta Curte, care a fost respins, ca nefondat, în 19 mai.

”În temeiul art. 33 lit. a Cod P. s-a constatat că faptele sunt concurente iar în temeiul art. 34 lit. b Cod P. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 5 ani şi 6 luni închisoare sporită cu 6 luni, astfel încât în final inculpatului va executa pedeapsa de: – 6 (şase) ani închisoare .”, arată decizia Curții.

De asemenea, instanța ”obligă pe inculpatul Todor Marius Petru la plata sumei de 4.943.667,14 lei în favoarea părţii civile (ANAF – n.red.) şi a accesoriilor aferente de la data de 27.07.2006 şi până la data plăţii efective a acestora.”

Mai jos aveți părți din motivarea de peste 50 de pagini a Curții de Apel Cluj, în care este descrisă activitatea extinsă a inculpatului, lucrând cu zeci de firme fictive și facturând de la cereale, la mașini de cusut, piese de schimb, apartamente sau anvelope.

”Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcția de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj emis în dosar nr. 99/D/P/2009  a fost trimis în judecată inculpaţtul Todor Marius Petru pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art.13, teza I din Legea nr.87 din 1994 cu aplic.art.13 Cod penal şi art.41 alin.2 Cod penal (care se regăseşte în art.9 lit. b din Legea nr.241 din 2005);

S-a reţinut în esenţă, în actul de sesizare al instanţei că inculpatul Todor Marius Petru , în calitate de asociat şi administrator al SC Metronom Conserv SRL Zalău , în perioada ianuarie 2002 – ianuarie 2005, nu a evidenţiat, în parte, prin acte contabile sau alte documente legale veniturile realizate, având ca urmare neplata impozitului pe profit aferent veniturilor realizate estimativ potrivit art. 19 din Legea nr.87 din 1994, prin aceasta cauzându-se un prejudiciu de 790.452,35 lei noi (echivalentul a 206.491,81 euro).

S-a mai reţinut că inculpatul, în calitate de asociat şi administrator al SC Metronom Conserv SRL Zalău, în perioada 2002 -2004, nu a evidenţiat prin acte contabile sau alte documente legale veniturile realizate, având ca urmare neplata taxei pe valoare adăugată (TVA) aferentă veniturilor realizate estimativ potrivit art.19 din Legea nr.87 din 1994, prin aceasta cauzându-se un prejudiciu de 1.212.822,56 lei noi (echivalentul a 320.971,41 euro).

Acelaşi inculpat, în calitate de asociat şi administrator al SC Metronom Conserv SRL Zalău , în perioada septembrie 2002 – octombrie 2002, nu a evidenţiat prin acte contabile sau alte documente legale, în întregime, veniturile realizate din vânzarea unui număr de 241 de anvelope, achiziţionate fără documente de provenienţă, având ca urmare neplata taxei pe valoare adăugată (TVA) aferentă, prin aceasta cauzându-se un prejudiciu de 47.259,86 lei noi (echivalentul a 13.534,14 euro).

De asemenea inculpatul Todor Marius Petru , în calitate de asociat şi administrator al SC Metronom Conserv SRL Zalău , în cursul anului 2003, respectiv în trimestrele III şi IV, a facturat (a întocmit) documente legale referitoare la vânzarea către SC GECOR COM SRL Oradea, de bunuri, care figurau în evidenţa contabilă a societăţii pe care o reprezenta ca fiind provenită de la societăţi ce nu au avut tranzacţii comerciale cu societatea administrată de acesta, ce avut ca urmare deducerea taxei pe valoare adăugată în mod nejustificat, şi cauzând astfel un prejudiciu în valoare de 13.872,76 lei noi echivalentul a 3.570,21 euro).

S-a mai reţinut că inculpatul amintit, în calitate de asociat şi administrator al SC Metronom Conserv SRL Zalău. , în perioada ianuarie – iunie 2004, a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii un număr de 6 (şase) facturi fiscale care au atestat plata unor lucrări de construcţii şi finisaje efectuate de SC Cristinne Automax SRL Piteşti în favoarea societăţii pe care a administrat-o, lucrări care în realitate nu au fost executate, înregistrând astfel cheltuieli ce nu au bază operaţiuni reale şi diminuând prin aceasta taxa pe valoare adăugată, prin deducerea nejustificată a acesteia, cauzând un prejudiciu în cuantum de 223.326,80 lei noi (echivalentul a 54.263,48 euro) precum şi diminuând impozitul pe profit cu suma de 293.851,00 lei noi (echivalentul a 71.399,32 euro).

Cu privire la acelaşi inculpat s-a reţinut că, în calitate de asociat şi administrator al SC Metronom Paper SRL Cluj-Napoca , în perioada septembrie – decembrie 2002 nu a evidenţiat prin acte contabile sau alte documente legale veniturile realizate, având ca urmare neplata impozitului aferent veniturilor 5 realizate pe microintreprinderi, prin aceasta cauzându-se un prejudiciu de 5.269 lei noi (echivalentul a 1.468,34 euro).

Inculpatul Todor Marius Petru , în calitate de asociat şi administrator al SC Metronom Paper SRL Cluj-Napoca, în perioada ianuarie 2003 – decembrie 2004, nu a evidenţiat prin acte contabile sau alte documente legale, veniturile realizate, având ca urmare neplata impozitului pe profit aferent veniturilor realizate estimativ potrivit art. 19 din Legea nr. 87 din 1994, prin aceasta cauzându-se un prejudiciu de 56.419 lei noi (echivalentul a 14.919 euro).

De asemenea s-a mai reţinut că acelaşi inculpat, în calitate de asociat şi administrator al SC Metronom Paper SRL Cluj-Napoca , în perioada septembrie 2002 – decembrie 2004, nu a evidenţiat prin acte contabile sau alte documente legale, veniturile realizate, având ca urmare neplata taxei pe valoare adăugată aferentă veniturilor realizate estimativ potrivit art. 19 din Legea nr. 87 din 1994, prin aceasta cauzându-se un prejudiciu de 396.509,62 lei noi (echivalentul 104.935,58 euro).

Inculpatul Todor Marius Petru , în calitate de asociat şi administrator al SC Metronom Paper SRL Cluj-Napoca, în perioada iulie 2002 – iulie 2004, de a înregistra în evidenţa contabilă facturi fictive emise de societăţi care fie şi-au încetat activitatea, fie sunt inexistente, operaţiuni în urma cărora au obţinut deducerea taxei pe valoare adăugată, cauzându-se prin aceasta un prejudiciu de 1.451.717,20 lei noi (echivalentul a 384.194,46 euro).”, se arată în motivare.

În prezent ambele societăţi comerciale, Metronom Conserv și Metronom Papaer, au fost radiate din Registrul Oficiului Comerţului , ca urmare a închiderii procedurii falimentului şi radierea debitorului

Potrivit aceleiași surse, Metronom Conserv SRL Zalău a avut ca şi obiect principal de activitate : comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun. Inculpatul Todor Marius Petru a avut calitatea de asociat unic şi administrator al societăţii până în 2005 când s-a dispus modificarea denumirii firmei, retragerea inculpatului ca şi asociat unic, cesionarea părţilor sociale şi desemnarea unui alt asociat şi administrator în persoana numitului Hărănguş Paul Adrian .

Prin sentinţa civilă Tribunaluui Sălaj. s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului faţă de Metronom Conserv SRL Zalău. , astfel că prin încălcarea dispoziţiilor art. 46 din Legea nr. 64/1991 inculpatul Todor Marius Petru. a cesionat părţile sociale ale societăţii comerciale amintite. Din această pricină, prin sentinţa civilă, actele de cesiune au fost anulate fiind considerate nelegale

SC Metronom Conserv SRL Filiala Moiad, jud. Sălaj a fost înregistrată la Registrul Comerţului, drept filială a SC Metronom Conserv  SRL Zalău, având ca şi obiect principal de activitate fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – exclusiv lenjerie de corp. Inculpatul Todor Marius Petru. a avut calitatea de administrator al societăţii amintite, asociaţi fiind numitul Brăzdau Vasile şi SC Metronom Conserv SRL Zalău , filiala având ca şi sediu social în localitatea Moiad, com. Sărmăşag, jud. Sălaj. În cursul anului 2002 a intervenit cesionarea părţilor sociale aparţinând celor doi asociaţi, şi anume Brăzdau şi SC Metronom Conserv SRL Z. , cesionarul fiind numita Dunca Maria. Cu aceeaşi ocazia s-a hotărât să se procedeze la reorganizarea filialei ca şi societate de sine stătătoare, noua entitate schimbându-şi denumirea în SC MD Conf SRL cu noul sediu social în com. Sărmăşag str. Minerilor nr. 15, jud. S. . Numita Dunca Maria a devenit administrator al societăţii reorganizate, însă prin contractul de cesiune întocmit la data de (…) numita Dunca Maria a cedat părţile sociale ale acestei firme către numitul Ghemu Ştefan, cetăţean moldovean, care a devenit unic asociat şi administrator al societăţii comerciale reorganizate. În urma verificărilor efectuate la Oficiu Naţional al Registrului Comerţului a rezultat faptul că numitul Ghemu Ştefan, cetăţean moldovean, era unic asociat şi 7 administrator la mai multe societăţi comerciale, fie radiate, fie aflate în dizolvare judiciară, respectiv SC Horea Design SRL  , SC Trans Ştefan SRL  , SC B&S Construct 2002 SRL

Prin sentinţa civilă nr. 587/2003 a Tribunalului Sălaj s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului SC MD Conf SRL Sărmăşag (fosta SC Metronom Conserv SRL Filiala Moiad, jud. S. ), şi prin sentinţa civilă nr. 2989 pronunţată de Tribunalul Sălaj s-a dispus angajarea răspunderii administratorilor societăţii respective, şi anume a inculpatului Todor Marius Petru, precum şi a numitei Dunca Maria.

Metronom Paper SRL Cluj-Napoca. Obiectul principal de activitate al acestei societăţi a fost comerţul cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, iar asociaţii societăţii comerciale au fost inculpatul Todor Mariu Petru şi numitul Curea Valer Radu . La data de (…) a fost întocmit un act adiţional la contractul şi statutul societăţii comerciale amintite, intitulat contract de cesiune, prin care numitul Curea Valer R. a cesionat părţile sociale pe care le deţinea la societatea comercială amintită, astfel că în urma modificării statutului societăţii amintite, asociaţii acesteia au devenit inculpatul Todor Marius Petru. împreună cu martorul Trif Dorin Alexandru, administrator al societăţii fiind inculpatul.

”Din actele aflate în dosarul de urmărire penală, ca şi din probele readministrate sau administrate nemijlocit de către instanţa de judecată, s-a putut reţine că inculpatul Todor Marius Petru. , în calitatea pe care a deţinut-o în cadrul celor două societăţi comerciale, de asociat şi administrator, în perioada 2001 – sfârşitul anului 2004, a evidenţiat în actele contabile ale societăţilor respective cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale cu scopul diminuării profitului, sustrăgându-se în această modalitate de la plata obligaţiilor fiscale către stat. În acest sens, în evidenţa contabilă a societăţilor comerciale au fost înregistrate facturi fiscale care atestau operaţiuni nereale, respectiv acelea de achiziţionare a unor produse cum ar fi cereale, piese de schimb, materiale de construcţii, fie de la persoane fizice care contestă existenţa raporturilor comerciale, fie de la societăţi comerciale fictive sau care la data operaţiunilor comerciale îşi încetaseră activitatea.”, se arată în decizie penală 1576/2015 a Secției penale a CA Cluj.

Țeapă imobiliară

Potrivit instanței, ”ca urmare a verificărilor fiscale întreprinse, s-a constatat că în cursul anului 2002, SC Metronom Conserv SRL Zalău a vândut, în baza facturii nr. 3064079 , către SC Oper Leasing SRL Zalău , un imobil reprezentând un apartament, situat în Cluj -Napoca , str. Dorobanților nr. 76, ap. 114, jud. C. , la preţul de 1.971.235.000 ROL, fără însă a se încheia un contract de vânzare-cumpărare în formă autentică între părţile contractante. Audiat în faza de urmărire penală şi în cea de judecată, martorul Băgărean Călin, reprezentantul legal al S.C. Oper Leasing SRL Z. , a declarat că a plătit un avans pentru imobilul respectiv şi pentru un alt imobil, reprezentând o casă de vacanţă şi teren aferent, acestea din urmă situate în comuna Remeţi, jud. Bihor, însă după plata avansului inculpatul Todor Marius Petru, în calitate de administrator al societăţii comerciale amintite nu a mai perfectat actele de înstrăinare, deoarece a susţinut că a vândut la altă persoană cele două imobile. Martorul Băgărean Călin a arătat că facturile fiscale care au fost emise pentru plata avansului au fost înregistrate în contabilitatea societăţii pe care o reprezenta, motiv pentru care organele fiscale i-au imputat plata TVA-ului aferent şi a penalizărilor derivate din neplata facturilor. Martorul a discutat telefonic cu inculpatul despre restituirea avansului achitat, iar acesta l-a asigurat că în măsura posibilităţilor îi va restitui suma în discuţie, lucru ce nu s-a mai realizat.

Cum tranzacţia cu SC Oper Leasing, reprezentată de martorul mai sus amintit nu s-a realizat, cele două imobile în discuţie figurau în continuare ca făcând parte din activul SC Metronom Conserv SRL Zalău . Prin urmare, inculpatul a încercat să le înstrăineze către SC Mar Leasing SRL Cluj-napoca societate reprezentată de martora Mureşan Maria. Şi în această situaţie martora a plătit un avans pentru cele două imobile, inculpatul a emis o factură în acest sens, însă ulterior nu s-a mai perfectat un contract de vânzare-cumpărare în formă autentică pentru cele două bunuri, deoarece, aşa cum arată martora în declaraţia dată în faţa organelor de urmărire penală, societatea comercială care avea calitatea de cumpărător, a intrat într-un blocaj financiar şi nu a mai putut să plătească diferenţa de preţ. Cu toate că martora i-a cerut inculpatului stornarea celor două facturi, acest lucru nu s-a mai întâmplat nici până în anul 2009 când SC Mar Leasing SRL a intrat în insolvenţă. Ulterior, apartamentul nr.114, situat în Cluj -Napoca , str. Dorobanților nr. 76 a fost înstrăinat în baza unui contract de vânzare-cumpărare încheiat la data de (…) , autentificat prin încheierea de autentificare nr. 186/(…) emisă de notarul public Vişan I. Almira”

Relația cu Dunca

”SC Metronom Conserv SRL Zalău a avut deschisă Filiala Moiad, într-o zonă considerată defavorizata, unde inculpatul în calitate de administrator a deschis un atelier de confecţii, unde erau produse în sistem „lohn”, obiecte de îmbrăcăminte. SC Metronom Conserv SRL Filiala Moiad a fost înfiinţată şi a funcţionat potrivit OUG nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate. În baza acestui act normativ, SC Metronom Conserv. SRL Filiala Moiad a beneficiat pentru maşinile de cusut achiziţionate din import de scutire de taxe vamale, TVA şi plata impozitului pe profit. Potrivit art.12 din OUG nr. 24/1998, societatea respectivă trebuia ca la vânzarea maşinilor de cusut să achite facilităţile de care a beneficiat, respectiv taxele vamale şi TVA şi să îşi recalculeze şi să plătească impozitul pe profit.

Cu toate acestea, aşa cum am arătat în cele ce preced, SC Metronom Conserv SRL Filiala Moiad a fost cesionată martorilor Dunca Maria şi Dunca Dan Nicolae şi care sunt de fapt persoanele de la care inculpatul a cumpărat apartamentul situat în Cluj -Napoca , str. Dorobanților nr. 76, ap. 114, jud. Cluj . Contravaloarea apartamentului respectiv nu a fost plătită de către inculpat integral, acesta achitând doar un avans, iar pentru diferenţa de preţ au fost întocmite documentele necesare pentru cesionarea părţilor sociale ale filialei amintite. Din probele de la dosar, reiese faptul că înainte de cesionarea societăţii respective, SC Metronom Conserv SRL Filiala Moiad a achiziţionat  un număr total de 44 maşini de cusut de la SC Viemme SRL Piazzola Brenia Italia, reprezentantă în România de SC Italia Produce SRL Arad. Pentru importul acestor maşini de cusut, societatea reprezentată de inculpat a fost scutită de plata taxelor vamale şi a TVA-ului aferent, potrivit dispoziţiilor OUG nr. 24/1998, amintite mai sus. De asemenea, s-a stabilit faptul că inculpatul, în numele societăţii pe care o reprezenta, a vândut către SC Vero Zal SRL Z. , reprezentată de martorul Buboi P. , un număr de 67 de maşini de cusut.”, se arată în motivarea deciziei.

Martorul Buboi P. a declarat că a fost administratorul SC Vero Zal SRL Zalău în perioada anilor 2001 – 2003, iar în cursul anului 2002 l-a cunoscut pe inculpatul Todor Marius Petru prin intermediul numitului Sonia I. , care i l-a prezentat ca fiind un om de afaceri prosper. În acest context martorul Buboi P. a arătat că l-a împrumutat cu diferite sume de bani, pe care însă inculpatul nu le-a mai restituit, motivând că este într-un impas financiar, însă în schimbul sumelor datorate a fost de acord să-i vândă un număr de 67 de maşini de cusut. Cu toate acestea inculpatul nu i-a predat bunurile respective, astfel că în momentul în care martorul a încercat să între în posesia acestora a constatat că în incinta locaţiei unde funcţiona SC Metronom Conserv. SRL Filiala Moiad nu se mai afla nici un utilaj şi nici o persoană care să presteze munca în calitate de angajat al acestei societăţi.

În acest sens, martorul Buboi P. a şi formulat o plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj înregistrată sub nr. 240/P/2003, însă în urma cercetărilor efectuate s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a inculpatului Todor Marius Petru – soluţie care deşi a fost contestată de către martor a fost menţinută printr-o hotărâre judecătorească. Şi SC Viemme SRL Italia a formulat o plângere împotriva inculpatului adresată I.P J Arad, pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prev. şi ped. de art.215 alin. 4 din Codul Penal din 1969, şi pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 84 din Legea nr.59/1934, dar nici pentru acest infracţiuni inculpatul nu a fost trimis în judecată. Martorul Buboi P. a arătat în cuprinsul depoziţiei date în cursul urmăririi penale că avea cunoştinţă despre faptul că inculpatul Todor era în relaţii apropiate cu numitul Sonia I., astfel că în baza relaţiei de prietenie dintre cei doi, inculpatul emitea în fals facturi care atestau operaţiuni nereale între societăţile reprezentate de el şi societăţile reprezentate de numitul Sonia, astfel încât acesta din urmă reuşea să îşi deducă TVA-ul şi alte taxe datorate bugetului de stat.”

Relația cu Arhimar

”Controlul de natură fiscală declanşat cu privire la activitatea SC M. C. SRL Z. a mai evidenţiat faptul că la data de (…) , între această societate şi SC Arhimar Serv SRL Baia Mare a fost încheiat un contract de prestări servicii şi consultanţă, iar potrivit clauzelor acestuia, firma inculpatului, în calitate de executant, s-a angajat la executarea unor studii de prospectare privind găsirea unor potenţiale amplasamente pentru lucrări de construcţii.

În baza acestui contract, în perioada martie – aprilie 2003, SC Arhimar Serv SRL Baia Mare a plătit către SC Metronom Conserv SRL Zalău prin ordine de plată contravaloarea a 4 facturi fiscale emise de această din urmă societate, respectiv seriile SJACA nr.3151601/(…) , în valoare de 700.000.000 ROL, SJACA nr. 3151606/(…) , în valoare de 1.100.000.000 ROL, SJACA nr. 3151607/(…) , în valoare de 10.000.000 ROL şi SJACA nr. 3151625/(…) , în valoare de 3.800.000.000 ROL. Efectuării unui control fiscal încrucişat a reliefat faptul că facturile mai sus trecute în revistă au fost înregistrate în contabilitatea SC Arhimar Serv SRL Baia Mare, însă administratorul acestei societăţi, martorul Botea Claudiu, în nota explicativă dată în faţa organelor fiscale, a arătat că SC Metronom Conserv SRL Zalău nu şi-a îndeplinit clauzele contractuale, deşi contravaloarea serviciilor a fost plătită de beneficiar în avans. Cele de mai sus au fost reluate de către martor şi cu ocazia audierii sale în faţa organelor de urmărire penală ca şi în faţa instanţei de judecată. Astfel, acesta a relatat că i-a plătit inculpatului prin virament bancar diferite sume de bani, aproximativ 50.000 dolari, reprezentând avans pentru contravaloarea serviciilor prestate, a înregistrat în contabilitate facturile emise de SC Metronom Conserv SRL Zalău, fapt care a avut consecinţe fiscale în ceea ce priveşte plata TVA-ului. În ciuda acestui fapt, inculpatul nu a executat clauzele contractuale, motiv pentru care martorul a încercat să recupereze suma de bani plătită, ceea ce însă nu s-a întâmplat.”

Anvelope de la EVW

”Verificările efectuate a scos la lumină faptul că SC Metronom Conserv SRL Zalău s-a aprovizionat cu anvelope de la SC EVW HOLDING SRL Cluj , iar în urma 11 verificărilor încrucişate s-a stabilit că societatea administrată de inculpat s-a aprovizionat de la această din urmă societate, cu un număr de 245 anvelope. În nota de constatare încheiată de Garda Financiară Sălaj. a rezultat că SC Metronom Conserv SRL Zalău s-a aprovizionat şi de la SC Rossina Internaţional SRL Alba Iulia cu un număr de 180 anvelope, astfel că în urma analizării situaţiei acestor bunuri s-a constatat că există un număr de 241 bucăţi anvelope pentru care nu au putut fi prezentate documente de provenienţă. Cu privire la această operaţiune în raportul de expertiză contabilă s-a precizat faptul că din lipsa documentelor contabile nu s-a putut determina cuantumul exact al obligaţiilor bugetare. Totodată, în raportul de expertiză contabilă s-a reţinut faptul că SC Metronom Conserv SRL Zalău a achiziţionat în total un număr de 425 de anvelope la un cost total de achiziţie de 260.973,98 lei, pentru acest număr de bucăţi putând să fie justificată provenienţa.”, scrie în motivare.

Firmele fantomă din circuit

”În actul de control s-a reţinut faptul că SC Metronom Paper SRL Cluj are ca obiect principal de activitate achiziţia şi comercializarea de îngrăşăminte, piese de schimb, materiale de construcţii, precum şi prestări servicii. În urma verificărilor încrucişate s-a constatat faptul că aprovizionările cu îngrăşăminte, piese de schimb sau materiale de construcţii s-au făcut în baza unor facturi emise în numele unor societăţi comerciale care erau fictive, nefiind înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului sau în numele unor societăţi comerciale care în fapt nu au derulat tranzacţii cu SC Metronom Paper SRL Cluj, iar facturile fiscale regăsite în evidenţa acesteia nu le aparţin.

Verificările au mai condus şi la stabilirea faptului că unele dintre societăţile comerciale în numele cărora au fost emise facturi fiscale către SC Metronom Paper SRL Cluj nu mai derulau nici un fel de activitate. În evidenţa contabilă a SC Metronom Paper SRL Cluj au fost înregistrate achiziţii de cereale de la persoane fizice care fie nu au avut vreo legătură cu inculpatul şi 14 societatea reprezentată de acesta, fie nu au livrat astfel de bunuri către societatea amintită.

În urma constatărilor efectuate de către Garda Financiară – Comisariatul Regional Cluj s-a stabilit faptul că în evidenţa contabilă a SC Metronom Paper SRL Cluj figurau înregistrate facturi fiscale emise de următoarele societăţi:

– SC Elma Com SRL Arad – facturile cu seria ARCOR nr.0145055 din (…) şi nr. 0140556 din (…) pentru valoarea totală de 378.047.600 ROL la care se adaugă TVA în valoare de 69.931.052 ROL – societate care nu este însă înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Arad;

– SC Tora Impex SRL Oradea – factura cu seria BHACE nr. 5. din (…) pentru valoarea totală de 158.466.500 ROL la care se adaugă TVA în valoare de 30.108.639 ROL – societate care nu este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor;

– SC Roxa Impex SRL Braşov – facturile cu seria BVAMA nr.3. şi 3. din (…) pentru valoarea totală de 387.110.000 ROL la care se adaugă TVA în valoare de 73.550.900 ROL – societate care nu este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov;

– SC Awacs International SRL Cluj – facturile cu seria CJACC nr. 3698402 şi nr. 3698403 din (…) şi nr. 3698406 şi nr. 3698407 din (…) pentru valoarea totală de 1.751.182.750 ROL la care se adaugă TVA în valoare de 332.644.929 ROL – societate care a fost lichidată judiciar la data de (…) , aşadar anterior datei emiterii facturilor în cauză;

– SC Cavi Impex SRL – facturile cu seria CJACC nr. 4478107 din (…) , nr. 4478118 din (…) şi nr. 4478122 din (…) pentru valoarea totală de 39.886.000.000 ROL la care se adaugă TVA în valoare de 7.578.340.000 ROL – societate care nu a mai funcţionat din luna noiembrie 2002, deci înainte de data emiterii facturilor menţionate;

– SC Gris Activ SRL Sibiu – facturile cu seria SBCDR nr. 6325423, nr. 6325424 şi nr. 6325425 din (…) pentru valoarea totală de 55.003.000 ROL la care se adaugă TVA în valoare de 11.056.720 ROL – societate care nu este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu;

– SC Astral Prim Comexim SRL B. – factura cu seria BACT nr. 9648165 din (…) pentru valoarea totală de 548.792.510 ROL la care se adaugă TVA în valoare de 110.270.657 ROL – societate care nu a achiziţionat factura fiscală amintită, aceasta fiind achiziţionată de SC Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL B. ;

– SC Evrey Evening SRL B. – factura cu seria BACT nr. 9632931 din (…) pentru valoarea totală de 171.786.000 ROL la care se adaugă TVA în valoare de 32.639.340 ROL – societate care nu a achiziţionat factura fiscală amintită, aceasta fiind achiziţionată de SC Casa de Editură şi Presă Şansa” SRL B. ;

– SC Fortal Impex S.RL. B. – facturile cu seria BACT nr. 9020431 nr. 9020435 din (…) pentru valoarea totală de 1.050.680.000 ROL la care se adaugă TVA în valoare de 199.629.200 ROL – societate care nu a achiziţionat facturile fiscale amintite, acestea fiind achiziţionate de SC Pan Comimport SRL B. ;

– SC Jafferies Impex SRL B. – factura cu seria BACT nr. 9648192 din (…) pentru valoarea totală de 116.708.000 ROL la care se adaugă TVA în valoare de 22.174.520 ROL – societate care nu a achiziţionat factura fiscală amintită, aceasta fiind achiziţionată de SC Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL B. , societatea respectivă figurând ca şi firmă „fantomă”;

– SC Miraj Comimpex SRL  – facturile cu seria BACT nr. 9020390 şi 9020398 din (…) pentru valoarea totală de 124.993.576 ROL la care se adaugă TVA în valoare de 23.748.779 ROL – societate care nu a achiziţionat factura 15 fiscală amintită, acestea fiind achiziţionate de SC Pan Comimport SRL- B. , societatea respectivă figurând ca şi firmă fantomă;

– SC S&N Com SRL  – facturile cu seria BACT nr. 9648032, 9648035 şi 9648034 din (…) pentru valoarea totală de 885.823.181 ROL la care se adaugă TVA în valoare de 168.306.404 ROL – societate care nu a achiziţionat facturile fiscale amintite, acestea fiind achiziţionate de SC Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL B. ;

– SC Slatina Internaţional SRL – factura cu seria BACT nr. 2973762 din (…) pentru valoarea totală de 303.941.544 ROL la care se adaugă TVA în valoare de 57.748.893 ROL – societate care nu a achiziţionat factura fiscală amintită, aceasta fiind achiziţionată de SC Violeta 2000 Impex SRL .

– SC Gebosen Prod Com SRL Ploieşti – facturile cu seria PHACA nr. 8906696 şi 8906697 din (…) pentru valoarea totală de 1.034.235.507 ROL la care se adaugă TVA în valoare de 196.512.176 ROL – societate care nu funcţionează la sediul social declarat, astfel că asociatul unic nu a putut fi identificat, motiv pentru care aceste sume nu au fost luate în calcul la stabilirea prejudiciului.”

După ce a prejudiciat Statul, și-a cesionat părților sociale

”S-a apreciat că în cauză vinovăţia inculpatului a fost dovedită mai presus de orice îndoială. Astfel, aşa cum s-a arătat şi în actul de sesizare a instanţei, inculpatul a demonstrat un mod de acţiune similar, în cazul tuturor societăţilor pe care le-a administrat, acesta neevidenţiind în contabilitatea societăţilor veniturile realizate pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit şi a TVA datorat şi a întocmit documente contabile din care să rezulte plata unor cheltuieli nereale. După ce a prejudiciat bugetul consolidat al statului, a cesionat părţile sociale unor persoane care fie nu aveau locuinţă stabilă în România, cum este cetăţeanul moldovean Ghemu Ştefan, fie unor persoane care nu aveau cunoştinţele necesare să administreze o societate comercială, cum ar fi numitul Hărănguş Paul Adrian , muncitor în construcţii, fie unor persoane cu antecedente penale, cum este martorul Trif Dorin Alexandru, fie unor persoane faţă de care avea anumite datorii, cum este cazul soţilor Dunca Maria şi Dunca Nicolae.”, se arată în motivarea instanței.

Poziția inculpatului

Instabța notează: ”Cu privire la acuzaţiile ce i s-au adus inculpatul, audiat în faza de urmărire penală, nu a recunoscut comiterea infracţiunilor ce i-au fost imputate, arătând că în ceea ce priveşte înstrăinarea maşinilor de cusut aflate în patrimoniul SC M. C. SRL – Filiala Moiad a fost cercetat anterior, cum de altfel s-a întâmplat şi în cazul documentelor emise de SC Rossina Internaţional SRL Alba Iulia , motiv pentru care nu a dorit să dea declaraţii suplimentare.

În ceea ce priveşte cesionarea părţilor sociale deţinute de inculpat la SC Metronom Conserv SRL Zalău. către numitul Hărănguş Paul Adrian , după deschiderea procedurii reorganizării judiciare, inculpatul a arătat că nu i-a fost comunicată hotărârea judecătorească decât ulterior, respectiv la data de (…) . Totodată, inculpatul a arătat că în ceea ce priveşte executarea contractului de prestări servicii încheiat cu SC Arhimar Serv SRL Baia Mare, şi-a îndeplinit clauzele contractuale, fără ca beneficiarul, respectiv societatea amintită să conteste în vreun fel modul de executare a clauzelor contractuale.

Cu privire la faptele reţinute în sarcina sa în calitate de administrator al SC Metronom Paper SRL Cluj-Napoca. , inculpatul Todor Marius Petru a menţionat că nu a avut cunoştinţă despre faptul că societăţile comerciale de la care a achiziţionat marfa sunt fictive sau sunt în lichidare judiciară, deoarece personal a purtat discuţii cu delegaţii acestora, astfel că nu i s-a părut ceva în neregulă. În ceea ce priveşte achiziţionarea de cereale de la diferite persoane fizice, inculpatul a arătat că martorul M. L. a fost cel care s-a ocupat de dobândirea şi comercializarea ulterioară a acestora.

Mai mult, inculpatul a arătat că ulterior momentului cesionării SC Metronom Paper SRL Cluj-Napoca. către numitul Trif Dorin Alexandru a predat toate documentele contabile, motiv pentru care la data efectuării controlului nu s-a mai aflat în posesia acestora. Cu ocazia audierii sale inculpatul a arătat şi faptul că în ceea ce priveşte relaţia cu SC Cristinne Auto Max SRL Piteşti au fost întocmite documentele necesare ce au fost prezentate organelor de control, însă acestea nu au ţinut cont de ele şi au considerat că nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă. În faţa instanţei de judecată, inculpatul s-a prevalat de dreptul procesual de a nu face nicio declaraţie, aşa cum reiese din cele consemnate în încheierea şedinţei publice”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina