fbpx

Administratorul judiciar CFR Cluj a cerut executarea firmelor lui Paszkany

În demersul său de a recupera datoriile pe care unii le au la FC CFR 1907 Cluj SA, administratorul judiciar a cerut executarea silită a mai multor firme ce aparțin fostului patron din acte al clubului de fotbal, Arpad Paszkany.

Administratorul judiciar al CFR, RTZ&Partners SPRL, deținută de Răzvan Zăvăleanu, a arătat în ultimul raport de activitate, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență la cererea judecătorului sindic de la ultimul termen de judecată din procesul de insolvență, ce demersuri a făcut pentru recuperarea datoriilor avute de unii către club.  Pe lista debitorilor erau Transilvania Media Group, Electrosigma, Sigma Towers, Ecomax și Fotune Soft, deținute direct sau indirect de Arpad Paszkany.

”Raportat la acordurile de eşalonare încheiate între CFR şi debitorii săi, având în vedere că aceştia nu au respectat scadenţa termenelor de plată aferente tranşelor 1 şi 2, administratorul judiciar a procedat la data de 28.03.2016 la somarea acestora privind efectuarea plăţii în termen de 15 zile de la comunicarea notificării. Somaţiile au fost formulate prin Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti Man şi Asociaţii.

În ceea ce priveşte debitorul Transilvania Media Group, având în vedere că tranşa 1 a acordului de eşalonare a devenit scadentă la data de 30.03.2016, şi raportat la faptul că acesta nu a respectat termenul de plată stabilit prin acord, TMG a fost notificat privind efectuarea plăţii în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei la data de 12.04.2016. Având în vedere că debitorii notificaţi nu şi-au îndeplinit obligaţiile întocmai conform acordurilor de eşalonare (titluri executorii), administratorul judiciar a formulat cereri de executare silită privind debitele scadente.

Cererile de executare silită au fost înregistrate la SCPEJ Man şi Asociaţii la data de 18.04.2016. Cererea de executare silită faţă de debitorul TMG a fost înregistrată la SCPEJ Man şi Asociaţii la data de 27.04.2016.”, se arată în raportul administratorului judiciar.

Transilvania Media Group s-a schimbat din SA în SRL spre sfârșitul anului trecut și s-au schimbat asociații. Dacă la SA erau acționari Arpad Paszkany și Gheorghe Tomșa, la SRL sunt asociați un offshore din Seychelles, Lee Consultants, care deține 99% din capitalul social, și FC CFR 1907 Cluj SA, care deține 1%. Lee Consultants LTD este reprezentată de Vigh Ferencz, același om care reprezintă și Mentor Development LTD din Seychelles care apare în firmele lui Paszkany.

Administratorul judiciar arată că a vrut să recupereze bani și de la dealerul auto Ecomax, dar acesta a intrat în faliment: ”la data de 10.05 2016, având în vedere că faţă de debitorul Ecomax General Investments SRL a fost deschisă procedura falimentului în formă simplificată, s-a constatat suspendarea executării silite privind acest debitor.”

paszkanyAlte firme ale lui Paszkany și-au plătit datoriile total sau parțial: ”Având în vedere plata tranşelor scadente şi a penalităţilor de întârziere calculate de administratorul judiciar de către debitorii Sigma Towers SRL, Fortune Soft SRL şi Electrosigma SRL, administratorul judiciar a formulat la data de 17.05.2016 cereri de precizare şi restrângere a măsurilor executărilor silite faţă de aceşti debitori.”

Electrosigma, cea mai importantă săcietate a lui Paszkany, mai are de achitat penalități de peste 680.000 lei, după ce a achitat datoria de peste 1 milion de lei, după ce s-a ajuns la executor.

Potrivit raportului, ”administratorul judiciar a convocat Adunarea Creditorilor pentru data de 23.05.2016, ora 16:00, având următoarea ordine de zi: „Aprobarea încetării executării silite demarate de administratorul judiciar prin SCPEJ Man şi Asociaţii faţă de debitorul Electrosigma SRL, având în vedere că întreg debitul în cuantum de 1.020.482,32 lei, asumat prin Acordul de Eşalonare încheiat în formă autentică la data de 19.08.2015 a fost achitat către FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ”

Creditorilor li s-a prezentat în cadrul convocatorului următoarea notă informativă: „Menţionăm că debitorul Electrosigma SRL a achitat în integralitate debitul în cuantum de 1.020.482,32 lei către FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA, astfel: 50.000 lei la data de 11.04.2016, 300.000 lei la data de 06.05.2016, 6.698,19 lei la data de 11.05.2016, suma de 32.241 lei la data de 13.05.2016, respectiv suma de 631.543,13 lei la data de 16.05.2016. Acesta propune ca penalităţile calculate asupra debitului restant, rămase neachitate, până la data desfăşurării şedinţei convocate prin prezenta (22.05.2016), în cuantum de 681.575,61 lei, să fie achitate în 12 tranşe, începând cu luna iulie 2016 (11 tranşe a câte 56.800 lei, respectiv ultima tranşă în cuantum de 56.775,61 lei), pentru fiecare tranşă fiind emise bilete la ordin avalizate.

Amintim creditorilor că la data de 19.08.2015, FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA a încheiat cu debitorul său Electrosigma SRL un Acord de Eşalonare în formă autentică, document prin care acesta din urmă s-a obligat la achitarea debitului în cuantum de 1.020.482,32 lei până la data de 31.12.2015. Cu respectarea prevederilor contractuale, având în vedere că debitul nu a fost achitat la scadenţă, administratorul special a procedat la rezilierea Acordului de Eşalonare, la data de 06.05.2016, comunicând debitorului notificarea de reziliere prin SCPEJ Man şi Asociaţii.

Executarea silită asupra averii Electrosigma SRL a fost demarată de SCPEJ Man şi Asociaţii, fiind identificate în patrimoniul acesteia 3 imobile libere de sarcini şi 9 imobile ipotecate în favoarea altor creditori. Electrosigma SRL propune încetarea executării silite cu consecinţa radierii somaţiilor notate de SCPEJ Man şi Asociaţii în cele 12 cărţi funciare şi a încetării tuturor demersurilor de executare. Pentru plata penalităţilor, debitoarea a emis 12 bilete la ordin avalizate în nume propriu de reprezentantul său legal. Pe scurt, având în vedere că debitul restant în cuantum de 1.020.482,32 lei a fost achitat de Electrosigma SRL în integralitate, aceasta solicită acordul asupra eşalonării penalităţilor de întârziere în cuantum de 681.575,61 lei în 12 tranşe lunare, începând cu luna iulie 2016, pentru fiecare tranşă fiind emise bilete la ordin avalizate. În măsura în care încetarea executării silite va fi aprobată de creditori, administratorul judiciar va introduce biletele la ordin la plată, la scadenţa acestora.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina