fbpx

Decizie CCR: informarea privind medierea nu mai este obligatorie

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis că articolul din Legea medierii, prin care oamenii sunt obligați să se prezinte la un mediator înainte de instanță în cauze care se pot soluționa prin mediere, încalcă Constituția României. Potrivit deciziei, instanțele nu mai pot respinge cereri de chemare în judecată pe motiv că solicitantul nu a participat la o ședință de informare cu privire la mediere. 

Curtea Constitutională, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile articolul 2 alin.(1) şi (12) din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator sunt neconstituţionale.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Curţii de Apel Bucureşti.

ARTICOLELE NECONSTITUTIONALE

LEGEA nr. 192/2006, Actualizata 2014, privind medierea si organizarea profesiei de mediator

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Articolul 1
(1)Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.
(2)Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.
Articolul 2
(1)Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind avantajele medierii, inclusiv, daca este cazul, dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de lege.
(1¹)Dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Daca una dintre parti refuza in scris participarea la sedinta de informare, nu raspunde invitatiei prevazute la art. 43 alin. (1) ori nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare, se intocmeste un proces-verbal, care se depune la dosarul instantei.
(12Instanta va respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila in caz de neindeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare in judecata, sau dupa declansarea procesului pana la termenul dat de instanta in acest scop, pentru litigiile in materiile prevazute de art. 60¹ alin. (1) lit. a)-f).

(…)

SECTIUNEA 5: Medierea in cazul unui litigiu pe rolul instantelor de judecată
Articolul 60¹
(1)In litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluționare a conflictelor, părțile și/sau partea interesată, după caz, sunt ținute să facă dovada că au participat la ședința de informare cu privire la avantajele medierii, în urmatoarele materii:

a)in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;

b)in materia dreptului familiei, in situatiile prevazute la art. 64;

c)in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;

d)in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;

e)in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;

f)in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la registrul comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedura prevazuta la art. 1.013-1.024 sau la cea prevazuta la art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

ISTORIC

Ședinta de informare privind medierea a devenit obligatorie in 15 februarie 2013, dată de la care s-a instituit obligația legală pentru parti ca, anterior declansarii unei actiuni in instanta, sa se prezinte la mediator in vederea informarii cu privire la posibilitatea solutionarii diferendelor pe calea medierii.

Dacă inițial, refuzul părții de a se prezenta la sedința de informare era sanctionat doar cu amenda cuprinsa intre 100 si 1000 lei, de la 1 august 2013 regulile s-au schimbat, astfel ca instanta putea respinge ca inadmisibile cererile de chemare in judecata ale celor care nu indeplineau această obligatie.

Şedinţa de informare asupra avantajelor medierii înainte de începerea procesului este gratuită. Mediatorii decid apoi dacă părţile implicate în conflict vor parcurge etapa de mediere sau vor merge direct în faţa judecătorului. Medierea poate costa de la 250 la 5.000 de lei, în funcție de litigiul rezolvat.

Tabloul cu mediatorii autorizați se găsește pe site-ul Consiliului de Mediere.

DESCARCĂ AICI LEGEA MEDIERII

 

 

Comments

comentarii

Un comentariu

  1. Pingback: Președintele Asoc. Mediatorilor din Ardeal: medierea merge mai departe! - CLUJUST

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina