Acasă » PROCESE » De ce au cerut avocații omului de afaceri Adrian Marțian respingerea apelului parchetului

De ce au cerut avocații omului de afaceri Adrian Marțian respingerea apelului parchetului

Avocații omului de afaceri Adrian Marțian au depus concluziile scrise la dosarul de la Curtea de Apel Cluj, instanță care a rămas în pronunțare pentru data de 12 octombrie cu privire la apelul parchetului împotriva sentinței de achitare de la Judecătoria Cluj-Napoca.

Clujust.ro vă prezintă părți elocvente din concluziile scrise ale avocaților Eugen Iordăchescu și Alexandru Rîșniță. Reprezentantul parchetului a anunțat la momentul pledoariei pe fond că nu va depune concluzii scrise, cerând condamnarea inculpatului.

Potrivit avocatului Eugen Iordăchescu, ”nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 334 alin. (1) C. pen., astfel că hotărârea de achitare pronunțată de către instanța de fond, în temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. b) C. proc. pen. – fapta nu e prevăzută de legea penală, este legală și temeinică și se impune menținerea acesteia.”

”Prin probațiunea administrată în cauză s-a făcut dovada faptului că inculpatul Marțian Adrian a folosit numere de înmatriculare temporare spaniole în mod uzual în ultimii 14 ani, a fost oprit periodic de organe de poliție și niciodată nu s-a pus problema faptului că vehiculele ar fi neînmatriculate sau ar circula cu numere de înmatriculare false.

Pe de altă parte, din adresa comunicată la dosarul instanței de fond de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră rezultă că autoturisme care purtau numerele de înmatriculare despre care se face vorbire în cauză au intrat si au iesit de pe teritoriul României în mod repetat și nu li s-a impus nicio restricție.

Mai mult, chiar în această cauză, organul de cercetare penală a propus de mai multe ori clasarea cauzei, iar o instanță de judecată a dispus achitarea pentru ca nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii. Chiar dacă ar fi înlăturate argumentele expuse cu ocazia tratării laturii obiective a infracțiunii, respectiv dacă utilizarea numerelor de înmatriculare temporare în modalitatea cercetată în cauză ar fi nelegală, nu s-ar putea susține că inculpatul Marțian Adrian ar fi acționat cu intenție, astfel cum impune norma de incriminare ci, cel mult, din culpă.

Atâta timp cât organele judiciare nu reușesc să ajungă la o poziție unanimă cu privire la condițiile necesare pentru utilizarea numerelor de înmatriculare temporare spaniole (organul de cercetare penală și instanța de fond pe de o parte, parchetul pe de altă parte), cu atât mai puțin li poate pretinde cetățenilor, profani în materie juridică, să determine incidența exactă a normelor juridice. Cu alte cuvinte, datele din prezenta cauză indică faptul că inculpatul Marțian Adrian a avut reprezentarea că numerele de înmatriculare temporare spaniole sunt folosite în mod legal, iar dacă modalitatea de folosire a acestora nu a respectat pe deplin normele specifice, acest lucru nu i se poate reproșa inculpatului cu titlu de infracțiune din moment ce nici măcar autoritățile statului nu au o poziție clară în această materie.”, a precizat avocatul Iordăchescu.

”Trebuie menționat ab initio faptul că acuzațiile aduse dlui. Marțian Adrian prin Rechizitoriul depus la dosarul cauzei sunt imprecise, tendențioase, oscilante și prezumtive, așa încât apar ca fiind dificil de contracarat într-o manieră structurată.

Apreciem ca fiind elocventă și judicioasă motivarea înaintată de către Judecătoria Cluj-Napoca în prezentul dosar, salutând efortul judecătorului de a trata situația sub toate fațetele.

Opinăm că justa soluționare a prezentei cauze implică acceptarea faptului că rațiunea incriminării acestui gen de infracțiuni (conducere cu numere false / autovehicul neînmatriculat) rezidă în generarea posibilității de identificare în trafic a conducătorului auto.

Pornind de la această premisă, raportat la cazul concret, apare ca fiind evident faptul că posibilitățile de identificare a unui autovehicul care circulă pe drumurile publice având montate aceste plăcuțe de origine spaniolă, sunt, în fapt, superioare. Aceasta deoarece, câtă vreme înmatricularea națională nu relevă decât numele persoanei care figurează drept proprietar al autovehiculului în cauză, această înregistrare provizorie spaniolă conturează atât posibilitatea identificării proprietarului autovehiculului, cât și posibilitatea identificării cu precizie a identității conducătorului auto la un anume moment prin examinarea buletinelor de circulație completate de către proprietar, valoarea socială protejată de norma de incriminare nefiind, așadar, lezată.

Drept urmare, numărul nu este unul fals, așa cum susține Parchetul, iar autovehiculul era, în fapt, înregistrat, așa încât, după cum vom detalia infra, nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale infracțiunilor imputate dlui. Marțian Adrian.

Chiar mai mult, dl. Marțian este acuzat de săvârșirea acestei infracțiuni de conducere, cu toate că autovehiculele respective, pe de-o parte, nu au fost depistate în trafic, iar pe de altă parte, a fost conduse de către alte persoane, persoane care nu au fost vizate de către organele de urmărire penală, având doar calitatea de martori în prezentul dosar.

Totodată, apreciem ca fiind neavenite susținerile Parchetului privind corelarea caracterului fals al numerelor de înmatriculare, cu uzitarea lor în alt scop sau pe alt traseu decât cel indicat în cadrul Buletinului de circulație, raționament în baza căruia reprezentanții Ministerului Public au ales să pună semnul echivalenței între infracțional și nelegal, ceea ce este, în mod evident, de evitat. Mai mult decât atât, motivele de apel sfidează prevederile art. 371 privind limitele și obiectul judecății, din perspectiva în care aduc acuzații noi inculpatului sub aspectul îndeplinirii laturii obiective, acuzații care nu se regăsesc în actul de sesizare.”, susține avocatul Rîșniță.

Motivarea achitării afaceristului Adrian Marțian. Cum a rezolvat instanța misterul plăcuțelor de Spania

Comments

comentarii

Lasă un răspuns