fbpx
Vasile Didilă (sursa foto Inquam Photos)

Cum au scăpat oamenii lui Vasile Didilă de dosarul de la DNA Cluj

DNA Cluj a clasat dosarul în care erau cercetate companiile Reloc și VFU Electroputere ale fraților Gruia Stoica și Vasile Didilă. Pentru că nu au ținut evidența lucrărilor și în lipsa unor constatări scrise cu privire la lucrările de reparații, ”nu s-a confirmat fără dubiu”, potrivit procurorului, că reprezentanții VFU Electroputere Pașcani au dat mită și că directorul Direcţiei Tracţiune din cadrul CFR Călători SA a luat mită.

Scriam în februarie 2019 despre o diferență de tratament ciudată la DNA Cluj față de două companii din domeniul reparației de automotoare. Recent, procurorul de caz, Daniel Ciumărnean, a închis dosarul privitor la societățile Reloc Craiova și VFU Electroputere Pașcani prin clasare.

Acuzațiile aduse firmei VFU Electropuetere, deținută de milionarul Vasiel Didilă, și reprezentanților acesteia erau de dare de mită către directorul Direcției Tracțiune din CFR Călători, Teodor Gavriș, printr-o firmă ”fantomă” Tevpag Plan. Culmea este că o factură emisă de Tevpag către Electroputere (numită anterior Remar) a fost imputată inișțial firmei Remarul 16 Februarie din Cluj-Napoca. Noroc că patronul acesteia, Călin Mitică, și-a dat seama și a sesizat procurorul, care a schimbat ținta acuzării. În final, totuși, s-a ajuns la clasare din motivele enumerate în ordonanța de clasare, redate mai jos:

”Referitor la faptele de luare de mită, dare de mită şi spălare de bani, care ar fl fost săvârşite in legătură cu plata sumei de 73.386,30 lei, in contul bancar al SC TEVPAG PLAN SRL, la data de 14.12.2012: (…)

Cu privire la acuzaţia care i-a fost adusă la cunoştinţă, inculpatul Călin Mitică s-a apărat cu privire la una dintre aceste respectiv la plata efectuată in contul SC TEVPAG PLAN SRL la data de 14,12.2012, in sumă de 73.386,30 lei.

Din analizarea extrasului de cont eliberat Ia data de 21.10.2014, inculpatul Călin Mitică a constatat că la pagina 21 din acest extras (vol. 2, fila 21 dosar UP nr. 1591P/2013), este menţionată tranzacţia bancară efectuată Ia 14.12.2012, ora 14:40, privind creditarea contului SC TEVPAG PLAN SRL, de către plătitorul REMAR SA, CIF 1996928, cu titlul „factura proforma 1130.11.2012″, suma plătită fiind de 73.386,30 lei.

Acest ext•as de cont a fost obţinut de procuror, in cursul urmăririi penale efectuată in dosarul penal nr. 1591P/2013, de la unitatea bancară competentă, in baza autorizării judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Cluj.

Extrasul de cont a fundamentat, alături de alte probe, acuzaţiile aduse inculpatului Călin Mitică.

Apărându-se faţă de aceste acuzaţii şi analizând probatoriul administrat in dosarul nr. 159/P/2013, care i-a fost pus la dispoziţie, inculpatul Călin Mitică a precizat, in ceea ce priveşte actul material din data de 14.12.2012, că eI nu a săvârşit acest act material, deoarece plătitorul sumei de 73.386,30 lei a fost REMAR SA CIF 1996928 (societate comercială, care ulterior şi-a schimbat denumirea in SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA), nu SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA Cluj Napoca.

REMAR SA CIF 1996928 (actualmente SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA) este controlată de omul de afaceri Didilă Vasile.

Ca atare, prin „denunţul” şi „cererea de conexare” arătate anterior, Călin Mitică a susţinut că nu el se face vinovat de remiterea sumei de 73,386,30 lei, la data de 14.12.2012, către firma controlată de funcţionarul mituit Gavriş Teodor Alexand .u, ci reprezentanţii SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA ar fi săvârşit faptele de dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal şi spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002.

Văzând situaţia de fapt, actul material din data de 14.12.2012 (plata sumei de 73.386,30 lei, în contul bancar al SC TEVPAG PLAN SRL) a fost inlăturat din conţinutul infracţiunilor săvârşite in formă continuată, a căror comitere a fost imputată inculpaţilor Călin Mitică, SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA Cluj Napoca şi Gavriş Teodor Alexandru şi pentru care s-a dispus trimiterea in judecată a acestora (prin rechizitoriul din 05.08.2015).

in schimb, a fost dispusă disjungerea cauzei faţă de Gavriş Teodor Alexandm, persoana juridică SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA şi reprezentanţii SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA, pentru faptele de luare de mită, dare de mită şi spălare de bani (referitoare la plata sumei de 73.386,30 lei, in contul bancar al SC TEVPAG PLAN SRL, la data de 14.12.2012).

Prin ordonanţa procurorului din 17.11.2015 — emisă în dosarul de urmărire penală nr. 163/P/2015 — a fost dispusă începerea urmăririi penale in rem, pentru faptele de luare de mită prev, de art. 289 alin, 1 Cod penal cu aplica•ea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 5 alin. 1 Cod penal; dare de mită prev. de art• 290 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 6 din Legea n•. 78/2000 şi art. 5 alin. 1 Cod penal şi spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr, 65612002, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Codul penal, aflate in concurs real conform art. 38 alin. 1 din Codul penal.

Prin rechizitoriul emis la 02.03.2018 in dosarul nr. 163/P/2015 s-a apreciat că se impune disjungerea cauzei pentru aceste infracţiuni, pentru a fi evitată întârzierea soluţionării dosarului in ceea ce priveşte alte fapte, pentru care starea de fapt fusese deja complet şi pe deplin lămurită,

in legătură cu plata sumei de 73.386,30 lei, în contul bancar aI SC TEVPAG PLAN SRL, efectuată la data de 14.12,2012, au fost stabilite următoarele:

Conform procesului verbal din 27.11.2015, reprezentanţii SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA, cu sediul în Paşcani, str, Gării, nr. 18, jud. Iaşi, au predat la dosarul cauzei toate înscrisurile vizând tranzacţia comercială încheiată cu SC TEVPAG PLAN SRL.

Au rezultat următoarele aspecte relevante:

  • SC REMAR SA Paşcani a trimis cererea de ofertă nr. 2568/30.10.2012, semnată de directorul comercial inginer Hîrbu Claudiu către adresa de poştă electronică office@tevpagp an.ro, către destinatarul „Alexadru Sersescu 0737176xxx”, salicitând trasmiterea unei oferte de preţ şi de livrare pentru pa•b•ize f•ontale mari şi parbrize frontale mici;
  • la data de 29.11.2012, SC REMAR SA Paşcani a expediat către SC TEVPAG PLAN SRL comanda nr. MAT 000645, privind 2 bucăţi parbriz frontal superior şi 1 bucată parbriz frontal inferior, solicitând ca produsele să fie însoţite de declaraţii de conformitate. Comanda este semnată de Hirbu Claudiu, de directorul economic Ilie Vasile, de şeful serviciu M. Savin şi de alţi trei angajaţi, fiind aprobată de directorul general din acea perioadă, inginer Cătălin Cornea.

Preţurile pentru produsele menţionate au fost negociate de Hîrbu Claudiu (prin trimiterea unor mesaje electrnice la adresa de e-mail office@tevpagplan.ro), rezultând o ofertă finală de 5.000 euro fără TVA / bucată parbriz frontal superior şi 3.000 euro fără TVA / bucată parbriz frontal inferior.

Pentru aceste produse SC TEVPAG PLAN SRL Bucureşti a emis factura nr. 237/14.122012 1n valoare totală de 59.183,80 lei fără TVA (73.387,91 lei cu TVA).

Conform extrasului de cont depus, SC REMAR SA Paşcani a plătit către SC TEVPAG PLAN SRL Bucureşti suma de 73.386,30 lei, la data de 14.12.2012, în baza facturii proforma nr. 1/30.11.2012.

A fost intocmită nota de recepţie şi constatare diferenţe nr. 30841/20.12.2012, care are însă depusă o singură semnătură pentru primirea în gestiunea Sticlă, Cherestea, Deşeuri Diverse a celor 3 parbrize menţionate în factura nr. 237.

Totodată, a fost depus şi bonul de consum nr. 050.10009543/22.05.2013, semnat de gestionar şi de primitorul din cadrul centrului de lucru amenajări interiore — reparaţii / modernizări.

Anterior emiterii facturii nr. 237 de către furnizorul SC TEVPAG PLAN SRL Bucureşti, SC REMAR SA Paşcani a solicitat oferte şi de la H & D AUTOGLASS SRL şi de la furnizoml elveţian GLAS TROSCH AG FAHRZEUGGLAS Ursenbach, precizând că are nevoie de parbrize pentru a fi montate la un automotor Desiro VT 642.

Aceşti potenţiali furnizori au transmis oferte de preţ superioare faţă de cea propusă de SC TEVPAG PLAN SRL Bucureşti.

SC TEVPAG PLAN SRL a emis către beneficiarul SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA (denumirea anterioară SC REMAR SA Paşcani) şi facturile fiscale nr. 241/06.082013, nr. 245/07.10.2013, nr. 247/16.10.2013.

Din analiza acestora rezultă următoarele:

factura nr. 241 priveşte un parbriz frontal superior în valoare totală de 27.678 lei cu TVA, pentru care a fost întocmit NIR nr. 4656/08.08.2013, care figurează a fi fost semnată de 4 angajaţi.

La data de 05.08.2013, SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA (prin semnătura lui Hîrbu Claudiu) a girat către SC TEVPAG PLAN SRL biletul la ordin emis la 01.08.2013 de REMAT SA pentru suma de 27.653,62 lei.

Pentru primirea biletului la ordin ar fi semnat Alexandru Sersescu;

– factura nr. 245 priveşte 8 bucăţi furtune hidraulice şi 1 bucată furtun antivibrant în valoare totală de 5.099,44 lei, care a fost plătită prin bancă la data de 07.10.2013.

Ar fi fost intocnntă NIR nr. 5574/10.10.2013, care figurează a fi fost semnată de 3 angajaţi, p•ecum şi bonul de consum nr. 050.10019230/16.10.2013 (piesele fiind transmise de la magazia Piese, vagoane, garnituri, bandaj către Centrul de lucru instalaţii climatizare reparaţii / modernizări);

factura nr. 247 priveşte 6 curele de transmisie în valoare totală de 6.305,40 lei (NIR nr. 5841/23.10.2013, care figurează a fi fost semnată de 3 angajaţi). A fost plătită prin circuit bancar suma de 4.250 lei la data de 26.11.2013.

A fost intocmit şi bonul de consum nr. 050.10020090/29.10.2013 (piesele fiind transmise de la magazia Piese, vagoane, garnituri, bandaj către Centrul de 1ucru ridicări, lăsări, reglaje, suspensie vagoane călători),

Au mai fost depuse Ia dosar şi alte inscrisuri referitoare la piesele menţionate (fişe de magazie).

Prin urmare, SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA (denumirea anterioară SC REMAR SA Paşcani) a plătit către SC TEVPAG PLAN SRL suma totală de 110.389,36 lei (la datele de 14.12.2012, 05.08.2013, 07.10.2013 şi 26.11.2013).

La percheziţiile domiciliare efectuate în dosarul iniţial nr. 159/P/2013 nu au fost identificate nici un fel de înscrisuri din care să rezulte provenienţa pieselor pe care SC TEVPAG PLAN SRL pretinde că ulte•ior le-a livrat către SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA (denumirea anterioară SC REMAR SA Paşcani).

Nici din extrasele de cont nu rezultă elemente care să ateste de unde a procurat şi cum a plătit SC TEVPAG PLAN SRL aceste piese.

Ca atare, a existat suspiciunea că SC TEVPAG PLAN SRL nu a cumpărat şi nu a deţinut piesele pe care pretinde că le-a livrat ulterior, astfel că facturile fiscale nr. 237, 241, 245 şi 247 ar avea un conţinut fictiv.

SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA a fost interesată să obţină sprijinul lui Gavriş Teodor Alexandru pe parcursul derulării procedurii de atribuire de către autoritatea contractantă SNTFC CFR CĂLĂTORI SA a serviciilor de Revizie tip R8 Ia automotoarele Desim SR 20 revizie capitală, conform ST R8 Desiro / 2013 (anunţ de participare nr. 146991/04.10.2013).

in cazul reviziei R 8, procedura a fost organizată pentru două Ioturi: in ceea ce priveşte lotul nr. 1 din proiect, valoarea estimată fără TVA era de minim 2.168.470 lei şi maxim 111.160.040 lei.

Lotul nr. 2 (în valoare minimă de 1.855.160 lei şi valoare maximă de 98.101.250 lei) a fost atribuit in final către SC ELECTROPUTERE VFU Paşcani SA, iar pentru lotul nr. 1 s-a dispus anularea procedurii de atribuire intrucât au fost depuse oferte neconforme, urmând ca această procedură să fie reluată la o altă dată.

  • In ceea ce priveşte revizia R 8, atribuţiile de serviciu ale numitului Gavriş Teodor Alexandru au fost următoarele:

Gavriş Teodor Alexandru a deţinut funcţia de şef Serviciu Automotoare, in cadrul SNTFC CFR Călători SA, in perioada 28.08.2012 12.05.2014.

Serviciul Automotoare a avut atribuţii esenţiale in ceea ce priveşte toate serviciile de reparaţii şi modernizări la automotoare şi rame electrice, incepând de la elaborarea programului de reparaţii, intocmirea documentaţiei pentru atribuirea serviciilor (elaborare caiete de sarcini, certificarea conformităţii tehnice a serviciilor oferite de firmele reparatoare, intocrnirea nomenclatoarelor de lucrări, analizarea din punct de vedere tehnic a ofertelor furnizorilor), continuând cu procedurile de atribuire (avizarea specificaţiilor tehnice ale ofertanţilor, participarea la omologările preliminare şi finale ale serviciilor, participarea în comiside de evaluare a oferteloi).

Totodată, Serviciul Automotoare a avut acelaşi gen de atribuţii esenţiale şi pe parcursul derulării contractelor, după atribuirea lor (avizarea facturilor de reparaţii, verificarea documentelor anexate facturilor, urmărirea derulării contractelor, din punct de vedere cantitativ şi a termenelor de predare, urmărirea finalizării reparaţiilor, urmărirea automotoarelor in timpul perioadei de garanţie etc.).

In perioada 13.05.2014-28.10.2014, Gavriş Teodor Alexandru a deţinut funcţia de director al Direcţiei Tracţiune din cadrul SNTFC CFR Călători SA,

Conform procesului verbal din 18.092012, SC REMAR SA Paşcani a primit pentru reparaţie – de la SNTFC CFR CĂLĂTORI SA automotorul Desiro 96 — 2055 0 având Staţia de domiciliu Iaşi.

Din procesul verbal rezultă că la momentul predării primirii erau sparte geamurile parbriz post 1 şi 2.

in cadrul SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA este organizat de către SNTFC CFR CĂLĂTORI SA un Serviciu de Recepţie Tehnică Material Rulant, care asigură urmărirea derulării şi realizării contractelor de repa aţii şi modernizări atribuite către această unitate reparatoare şi organizează activitatea de recepţie tehnică a acestora.

La data de 14.05.2018 a fost intocmit procesul verbal prin care Dosa Constantin şeful Serviciului Recepţie Tehnică, Material Rulant Paşcani a predat unui ofiţer de poliţie judiciară mai multe documente (8 adrese, 1 avizare şi 1 proces verbal de predare-primire).

Din analiza acestor documente rezultă următoarele:

perioada 2012-2013, nu au fost introduse in cadrul SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA automotoare DESIRO „pent•u reparaţie”, primite de la SNTFC CFR C.ĂLĂTORI SA;

Totuşi, SNTFC CFR CĂLĂTORI SA a fost de acord „să asigure sprijin” către SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA, in vederea demarării procedurii de omologare a activităţii de reparaţii a automotoarelor DESIRO SR 20 D (aşa numita „ reparaţie tip R8″).

Acest sprijin a constat in punerea la dispoziţie către firma reparatoare a unui automotor DESIRO, pentru efectuarea reparaţiei tip R8, urmând ca după receptia tehnică a lucrărilor exectttate SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA să solicite omologarea serviciului de reparaţie respectiv (omologarea fiind necesară pentru participarea ulterioară la procedura de licitaţie).

Astfel, conform procesului verbal de predare-primire nr. 4281/18,09.2012, SNTFC CFR CĂLĂTORI SA a predat către SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA (care avea Ia momentul respectiv denumirea REMAR. SA Paşcani) automotorul DESIRO 96-2055-0,

Ulterior, prin adresa scrisă din data de 05.05.2014, SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA a solicitat ln scris prezenţa unor reprezentanţi ai Depoului Iaşi (in perioada 06 mai 2014 09 mai 2014), pentru npreluarea cu documente legale a automotorului”.

Prin avizarea nr. 156/14.10,2013, Recepţia CFR şi Depoul Iaşi au avizat AM DESIRO 2055 „pentru cursa de probă pe relaţia Paşcani-Bacău”.

Este de menţionat faptul că printr-o adresă a SNTFC CFR CĂLĂTORI SA din anul 2012, s-a precizat la punctul 3 : „ luerările efectuate de SC REMAR Paşcani SA vor fi verificate peflux periodic, conform protocoalelor de recepţie tehnică”.

Totodată, prin adresa emisă de Serviciul Automotoare sub nr. T 22/1/20 din 15.10.2012, semnată de directorul Material Rulant din cadrul SNTFC CFR CĂLĂTORI SA — numitul Eugen Ilie, precum şi de Gavriş Teodor Alexandru (in calitate de şef Serviciu utomotoare), rezultă că ceea ce priveşte lucrările efectuate la automotorulESIRO, in vederea obţinerii omologării serviciului de reparaţie tip R 8), „•recepția tehnică a lucrărilor executate se va efectua pe faze, flux şi final de către  de 1cr SCRL Braşov  Secţia Bueureşti Călători — Renziza Automotoare. Persoanele desemnate să efectueze recepţia tehnică acest automotor sutzt: Stângă Cristian Şef atelier; Dinu Puiu Mihai; Dinu Constantin; Oprea Florin…”.

La data de 22.05.2018 a fost audiat martorul Hirbu Claudiu director comercial şi ulte•ior director general adjunct la SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA la data faptelor (2012 — 2013), care a susţinut că SC TEVPAG PLAN SRL a liv•at in mod real piesele atestate in documentele menţionate, deşi nu a pus la dispoziţia cumpărătorului niciun fel de certificate de conformitate / calitate / garanţie.

Martorul a purtat corespondenţă  cu un ”domn Sersescu”, fără a intâlni direct vreun reprezentant al furnizorului.

La data de 14.08.2018 a fost audiat martorul Cornea Cătălin — director general la SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA la data faptelor (2012 — 2013), care a susţinut că a aflat despre existenţa SC TEVPAG PLAN SRL doar in anul 2015 şl că nu ştie de ce acest furnizor nu a pus la dispoziţia cumpărătorului certificate de conformitate / calitate / garanţie, pentru componentele cumpărate.

Cu privire Ia realitatea livrărilor sau a documentelor intocmite in cadrul firmei cumpărătoare (NIR, bonuri de consum etc.) au fost audiaţi şi alţi angajaţi de la SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA din perioada faptelor, respectiv martorii Coman Florentin — şef Birou Desfacere (22.05.2018), Zimbru Vasile Paul inginer in cadrul Blocului Tehnic (22.05.2018), Ghiţu Gheorghe — merceolog (22.05.2018), Hulub Lenuţa — gestionar (22.05.2018), Vârlan Costel — şofer (23.05.2018), Epure Costică — controlor de calitate — recepţie materiale (22.05.2018), Coştiug Maura gestionar (23.05.2018), Matei Vasile — economist la Serviciul Aprovizionare (23.05.2018) şi Mihăilă Ioan — lăcătuş şef de echipă (23.05.2018).

De asemenea, au fost audiaţi martorii Dinu Puiu Mihai (08.08.2018), Dinu Constantin (08.08.2018), Stingă Cristian Valeriu (13.082018) şi Oprea Florin (14.08.2018), care au fost angajaţi la SCRL Braşov — Secţia Bucureşti Călători — Remiza Automotoare şi au participat la lucrările de reparaţii tip R 8 efectuate in incinta SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA asupra automotorului Desiro, ‘insă nu au cunoştinţă despre presupusa livrare a unor piese/componente de către furnizorul SC TEVPAG PLAN SRL, pentru lucrările puse in discuţie.

Pe de altă parte, o altă unitate reparatoare SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA Cluj Napoca – a fost interesată de obţinerea certificatului de omologare preliminară pentru reparaţii tip R8 la automotoarele Desiro SR 20 D, pentru a participa la licitatie Astfel, SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA Cluj Napoca a formulat cererea nr. 102/161/16.092014, pentru acordarea omologării tehnice feroviare, in fază preliminară, pentru revizia tip R8 (depunând şi specificaţia tehnică elaborată la 01.09.2013, avizată de SNTFC CFR Călători SA şi de AFER).

in vederea omologării, SNTFC CFR CĂLĂTORI SA a pus Ia dispoziţia SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA Cluj Napoca automotorul DESIRO SR 20 D seria Deziro 96-2119-4 şi 96-2619-3 (conform procesului-verbal de primire în reparaţie nr. 29/13.11.2012).

Leoveanu Dorina Felicia — şeful Serviclului Recepţie Tehnică Material Rulant Cluj —Napoca a predat o•ganelor de urmărire penală un număr de 41 file, xerocopiate din Condica de serviciu, intitulată „ Condica predare serviciu 2011- 2012-2013 Recepţia CFR Călători Cluj”, in care au fost inscrise constatările angajatilor Serviciului respectiv, efectuate personal cu referire la lucrările executate de SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA Cluj Napoca la automotorul mentionat, pentru obţinerea omologării preliminare a serviciului de reparaţie tip R 8.

Au fost notate astfel de constatări in Condică in perioada 13.11.2012 – 09.11.2013, iar la data de 11.11.2013 a fost notată efectuarea unel probe de parcurs cu autmotorul. Ulterior a fost incheiat procesul verbal de predare-primire a automotorului din 15.10.2014, intre SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA şi Depoul CFR Cluj.

Caietul de sarcini nr. T 22/1/69/2013, privind serviciul „Revizie tip R 8 la automotoarele Desiro SR 20 D- revizie capitală”, precum şi lista lucrărilor ce se execută la Revizia tip R 8, au fost elaborate de numitul Stângă Cristian Valeriu, verificate de şeful Serviciului Automotoare – Gavriş Teodor Alexandru şi au fost ştampilate cu ştampila de avizare a AFER- Serviciul Material Rulant, la data de 06.04.2013.

În final, SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA Cluj Napoca a obţinut certificatul de omologare tehnică feroviară in fază preliminară seria OT nr. 237/2014, eliberat la 20.10.2014, pentru serviciul feroviar critic „Revizie tip R8 la automotoarele Desiro SR 20 D — revizie capitală”, precizându-se că acest serviciu se incadrează in clasa de risc 1A.

Deşi Recepţia CFR din cadrul SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA Cluj Napoca a notat detaliat in Registrul de urmărire lucrari executarea de către această firmă reparatoare a lucrărilor la automotorul DE IRO 96 — 2119 -4 / 96 — 2619 — 3, din cercetările efectuate a rezultat că angajatii Serviciului Recepţie Tehnică Material Rulant Paşcani nu au ţinut o evidentă similară cu privire la lucrările executate de SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA (SC REMAR SA Paşcani) la automotorul DESIRO 96 — 2055 – 0, în perioada 2012-2014.

Aceste aspecte rezultă din procesul verbal intocmit la 14.05.2018, prin care a fost specificat faptul că Dosa Constantin „deciară faptul că nu detine alte documente de natura celor menţionate in ordonanţă in afara celor predate” (respectiv : 8 adrese, 1 avizare şi 1 proces verbal de predare-primire).

La data de 23,05.2018 a fost audiat ca martor Dosa Constantin – seful Serviciului Recepţie Tehnică Material Rulant Paşcani din cadrul SNTFC CFR Călători SA — care a declarat că salariaţii Serviciului nu au desfăşurat nici un fel de prestaţie ia automotorul Desiro 96 — 2055 — 0: „ … singura activitate pe care Serviclul Recepfie Tehnică MR Paşcani a efectuat-o este semnarea avizării de cursă de probă nr. 156114.10.2013……. la această cursă de probă au participat Gavriş Teodor reprezentanţi ai Siemens. Nicitunti din inginerii serviciului mett nu att pctrticipat “.

Serviciul Receptie Tehnică MR Paşcani are printre atributii aceea de a desfăşura activitatea de receptie tehnică în cad•ul SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA, în ceea ce priveşte contractele executate pentru beneficiarul SNTFC CFR CĂLĂTORI SA,

In acest sens, tine evidenţa lucrărilor efectuate la materialul mlant/vehiculele feroviare de călători detaliat pe fiecare contract intocmită cu ocazia reparatiilor planificate, modernizări, constructie nouă de material rulant.

Toate lucrările efectuate asupra materialului rulant, pe parcursul procesului tehnologic, vor fi consemnate in fişe de urmărire, fişe tehnice, registre de evidenţă sau alte formulare, conform procedurilor specifice existente.

In cazul lucrărilor de reparatli de tip R 8 efectuate asupra automotorului Desiro 96 2055 — 0, Serviciul Recepţie Tehnică MR Paşcani nu a întocmit astfel de fişe de urmărire, fişe tehnice, registre de evidentă sau alte forrnulare (de ex. condică de serviciu), astfel că nu s-a realizat confirmarea sau infirmarea dintr-o sursă exterioară obiectivă a realitătii lucrărilor efectuate sau a presupuselor achizitii de la furnizorul SC TEVPAG PLAN SRL.

Va fi dispusă clasarea cauzei pentru infractiunile pentru care a fost începută urmărirea penală in rem prin ordonanţa procurorului din 17,11,2015 — emisă în dosarul de urmărire penală nr. 163/P/2015 — respectiv faptele de luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art. 5 alin. 1 Cod penal; dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi art, 5 alin. 1 Cod penal şi spălare de bani prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din Codul penal, aflate în concurs real conform art. 38 alin. 1 din Codul penal (cu referire la plata unor sume de bani în contul bancar al SC TEVPAG PLAN SRL, realizată de SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA).

Este incident cazul prev. de art. 16 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală („nu există probe că o persoană a scvârşit infracţiunea”), din următoarele motive:

In lipsa unor constatări scrise care să fi fost intocmite de Serviciul Recepţie Tehnică MR Paşcani asupra lucrărilor de reparatii de tip R 8 efectuate în incinta SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA la automotorul Desiro 96 2055 — 0 (sau cu privire la componentele folosite şi provenienta acestora), nefiind intocmite astfel de fişe de urmărire, fişe tehnice, registre de evidenţă sau alte formulare (de ex. condică de serviciu), nu s-a confirmat fără dubiu faptul că Gavriş Teodor Alexandru sau reprezentantii persoanei juridice SC ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA ar fi săvârşit infractiunile mentionate in ordonanţa procurorului din 17.11.2015 (luare de mită, dare de mită şi spălare de bani).

Comments

comentarii

Lasă un răspuns